Author photoAdrian Gubčo 25.04.2022 11:13

Pri Veľkom Draždiaku vzniknú Tri Vŕby

Petržalský Veľký Draždiak je čoraz populárnejším rekreačným areálom, hoci stav jeho bezprostredného okolia je doteraz mimoriadne zlý. Postupne sa to ale začína meniť a aj sem prichádzajú prvé investície. Po Južnej pláži teraz prichádza ďalšia: na západnej strane vodnej plochy, na mieste bývalého Ústavu lekárskej kozmetiky, vznikne polyfunkčný projekt Tri Vŕby s kanceláriami, bývaním, ale aj promenádou a plážou.

Zdroj: RMC Properties

Zdroj: RMC Properties

Veľký Draždiak vznikol v súvislosti s ťažbou štrku v priebehu 20. storočia. Do roku 1982 však bola ťažba utlmená, vodná plocha zväčšená a vyhlásená za prírodné kúpalisko. V skutočnosti nejde o registrované kúpalisko – bráni tomu vedenie vysokého napätia nad vodnou plochou. Napriek tomu ide najmä v letných mesiacoch o hojne navštevované miesto, využívané na kúpanie, člnkovanie alebo slnenie. Vybavenosť tvoria bufety, detské ihrisko, požičovňa vodných bicyklov, tenisové kurty či medicínske centrum. Na západnom brehu je umiestnený aj uzavretý areál Ústavu lekárskej kozmetiky.

Hoci je popularita nádrže vysoká, stav okolia tomu nijako nenasvedčuje. Verejný priestor je zanedbaný, na zlej úrovni a s otáznou mierou bezpečnosti. Okolo vodnej plochy nie je vytvorená žiadna promenáda a vstup do vody je na viacerých miestach maximálne nekomfortný. Objekty bufetov sú zastarané a kvalitnejšie služby chýbajú úplne. Veľký Draždiak nepôsobí ako dôležitá rekreačná lokalita. Potenciál má pritom enormný.

Len v posledných rokoch sa začína situácia meniť. Posun vo vnímaní Veľkého Draždiaku prináša zámer Južná Pláž od spoločnosti V.D. Lake. Na mieste bývalej súkromnej pláže a súvisiacej infraštruktúry na juhozápadnom okraji nádrže sa pripravuje polyfunkčný areál, tvorený dvomi budovami s bývaním, kanceláriami či službami, doplnený o upravený verejný priestor pobytového charakteru. Vzniknúť má aj zmieňovaná pláž, spoločne s priľahlým úsekom promenády. Projekt postupuje v povoľovacom procese.

Tento development bude pravdepodobne len začiatkom rozsiahlejších aktivít v okolí Veľkého Draždiaka. V príprave je totiž aj druhý projekt. Na mieste chátrajúcich objektov Ústavu lekárskej kozmetiky chce developer RMC Properties vybudovať atraktívny stavebný súbor s názvom Tri Vŕby, ktorý by spojil služby, pracoviská aj bývanie, doplnený o ďalší úsek promenády a pláže. Nehodnotné haly súčasného ústavu budú zrovnané so zemou, územie sa otvorí a podľa investora sa vyplní „plnohodnotnou mestskou urbanistickou štruktúrou“.

Touto štruktúrou má byť trojica bodových objektov s piatimi podlažiami, z toho dvoma ustúpenými. Osadené by boli tak, aby medzi sebou vytvorili vnútorné eventové námestie, otvorené smerom k brehu Veľkého Draždiaka. Projekt má obsahovať „všetko na jednom mieste“, na prvom podlaží tak budú umiestnené prevádzky stravovania alebo služieb, na druhom a treťom administratívne priestory vyššieho štandardu a najvyššie dve podlažia byty mezonetového typu. Tých bude celkovo 12 – štyri v každom objekte – a budú štvorizbové a s vlastnou terasou alebo komunitnou záhradou, čím má bývanie mať takmer až „rurálny (vidiecky) charakter“.

Ide o pomerne netradičný koncept, čo naplno odráža architektúra projektu z pera kancelárie Siebert + Talaš. Jednotlivé objekty majú mať charakter „zelených ostrovov“ vďaka predsadeným fasádnym pásom, porasteným zeleňou, na vrchole ktorých budú byty. Tie budú mať formu akoby rodinných domov. Developer chce areál doplniť rekreačnými plochami a prvkami, vrátane pešieho a bežeckého chodníka a cyklotrasy okolo Veľkého Draždiaka, móla, pieskovej alebo štrkovej pláže, ihrísk, grilu, altánku, tieniacich prvkov, lavičiek, cyklistickej veže a bohatej zelene. Väčšina parkovania (50 stojísk) bude umiestnená v podzemnej garáži, menšia časť pre účely stravovacieho zariadenia (14 stojísk) bude na povrchu.

Podľa developera projekt citlivo reaguje na charakter a panorámu lokality, výškovo nepresahuje existujúcu okolitú zástavbu a prináša vhodné zhodnotenie dnes neaktívneho územia. Po realizácii „Polyfunkčného areálu pri Draždiaku“, ako sa projekt nazýva oficiálne, sa mierne zníži miera zastavanosti a zväčší sa rozsah zelených plôch. Development bude dobre prístupný pre peších vďaka novému premosteniu Chorvátskeho ramena, ktorý ho priamo prepojí s električkovou zastávkou. Naostatok, v území sa zlepšia možnosti pre trávenie voľného času v atraktívnejšom prostredí.

Projekt je momentálne v štádiu investičného zámeru, čo znamená, že ešte nemá k dispozícii žiadne zásadné povolenia. Jeho podoba je však do istej miery výsledkom konzultácií aj s miestnymi zastupiteľmi, takže snáď nebude stíhaný odporom, ktorý je v Petržalke do istej miery už tradíciou. V každom prípade, jeho výstavba sa nespustí skôr ako v druhej polovici roka 2023. Developer optimisticky predvída výstavbu už medzi rokmi 2022 až 2024.

 

Projekt má nenásilne nadviazať na existujúcu pláž a priniesť nové služby. Zdroj: RMC Properties

 

Developer je presvedčený, že Tri Vŕby predstavujú ideálnu formu zhodnotenia tohto priestoru. „Navrhovaný areál sa nachádza v urbanistickej štruktúre Mestskej časti Petržalka a považujeme ju za veľmi významné, možno povedať, že potenciálne centrum mestskej časti, nakoľko je dôležitým rekreačným uzlom na hlavnej rozvojovej osi Petržalky,“ hovorí o koncepcii developmentu Jakub Slanina, konateľ spoločnosti RMC Properties Slovakia. „Nakoľko ide o naozaj potenciálne územie z pohľadu širokej verejnosti, je pre nás ako developera kľúčové, aby sme areál sprístupnili verejnosti.“

Investor tak hovorí o skutočne rozsiahlych benefitoch, z ktorých sa budú tešiť nielen obyvatelia či pracujúci v jednotlivých budovách, ale aj široká verejnosť. „Benefitom pre všetkých návštevníkov bude najmä bezbariérovosť územia, verejné priestranstvá plne prístupné všetkým návštevníkom s komunitnotvorným charakterom, spriechodnenie územia a vytvorenie priehľadov zo strany od Chorvátskeho ramena, potenciálne funkčné prepojenie ramena s jazerom, zazelenanie územia a v neposlednom rade vytvorenie verejnej pláže s funkčným bežeckým chodníkom,“ hodnotí Slanina. Projekt podľa neho plne rešpektuje danosti územia.

Napriek týmto slovám sa zámer nevyhýba komplikáciám. Tou najvýraznejšou je najmä zabezpečenie dopravnej obsluhy. Prístup je riešený rovnako ako pri pôvodnom areáli, teda z Tematínskej, a čiastočne vedený po hrádzi s vysokým počtom chodcov a cyklistov. Automobily síce nebudú využívať dve súčasné povrchové parkoviská v areáli Ústavu lekárskej kozmetiky, stále však budú musieť prechádzať až od Medissima. Parkovacia plocha na Topoľčianskej nie je využiteľná, keďže je určená pre obyvateľov blízkeho bytového domu. Problémom územia je aj vedenie vysokého napätia, ktorého preloženie je zatiaľ hudbou nejasnej budúcnosti.

Developer je aj napriek tomu presvedčený o špičkovej kvalite svojho zámeru, čo je dané precíznou prípravou. „Ide o unikátny projekt práve v tom, že v tejto prvotnej prípravnej fáze, v ktorej sa nachádzame, sa plne venujeme aj v komunikácii s Metropolitným inštitútom Bratislavy, tvorbe kvalitného a najmä bezbariérového verejného priestoru, vedieme rozsiahlu komunikáciu o jeho koncepcii riešenia a udržateľného rozvoja v súvislosti s napojením na existujúcu cyklistickú radiálu, rovnako tak na nový dopravný uzol trasy električky, neopomínajúc rozvojovú centrálnu os Mestskej časti Petržalka, a to Chorvátskeho ramena,“ zhŕňa Jakub Slanina. „Polyfunkčný areál pri Draždiaku tak bude vítanou injekciou pre lokalitu, ktorá by mohla byť príťažlivým rekreačným územím, no stále mu chýba adekvátna úroveň, vyžadovaná v 21. storočí.“

 

Mierka zámeru podľa developera rešpektuje danosti územia. Zdroj: RMC Properties

 

Kvalitný projekt obdobného charakteru by skutočne mohol pomôcť Veľkému Draždiaku – dnes neobrúsenému drahokamu Petržalky. Tak ako veľká časť sídliska, aj okolie vodnej plochy pôsobí neukončeným a provizórnym dojmom. Nízka kvalita verejného priestoru, chýbajúce služby, ich nízka diverzita a prítomnosť prázdnych a chátrajúcich areálov negatívne ovplyvňujú možnosti jej zapojenia do miestneho života. Našťastie, všetko svedčí o tom, že prichádzajú zmeny.

Okrem aktuálnych zámerov, teda dvojice privátnych projektov, príde výrazný posun aj s aktivitami verejného sektoru. Najvýraznejšou je samozrejme výstavba električkovej trate, ktorá bude mať v blízkosti areálu zastávku a bude s ním spojená lávkou. Nejde však o jediný dôležitý počin. Hlavné mesto plánuje začať s kultiváciou zelených plôch medzi Veľkým a Malým Draždiakom, aby tu vznikol kvalitnejší a bezpečnejší lesopark. Okrem toho patrí územie do rámca Bratislavského Dunajského Parku, veľkej vízie, ktorá má metropolu lepšie spojiť s riekou a rozšíriť rekreačné možnosti i ochranu prírody.

Napokon, po dobudovaní električkovej trate sa začne postupne meniť aj budúcnosť jej bezprostredného okolia, teda tzv. Petržalskej rozvojovej osi. Trať a predovšetkým jej zastávky sa majú stať malými lokálnymi centrami vybavenosti, ale aj bývania či pracovísk. V blízkosti Veľkého Draždiaka by tak mohlo pôsobiť predovšetkým susedstvo zastávky Lietavská. Dnes sa tu nachádzajú veľké trávnaté plochy, ktorých zástavba budovami vhodnej mierky (okolo šiestich podlaží), so živým parterom a kvalitnými verejnými priestormi, vrátane promenády pri Chorvátskom ramene, by mohla lokalitu citeľne pozdvihnúť.

Latku budúceho developmentu môžu nastavovať najnovšie projekty. Ak to budú práve Tri Vŕby, potom ide o dobrú správu pre Petržalku. Vizuálne i funkčne príťažlivý zámer ukazuje cestu, ako pracovať s verejným priestorom, architektúrou, zeleňou aj potenciálom územia. Ide o ten typ zástavby, ktorú na prvý pohľad monotónne sídlisko potrebuje. Postupne sa tak môže premeniť na skutočnú mestskú štvrť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RMC Properties
  • Zdroj: RMC Properties
  • Zdroj: RMC Properties
  • Zdroj: RMC Properties
  • Zdroj: RMC Properties

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube