Author photoAdrian Gubčo 26.02.2024 11:15

Radikálna modernizácia pokračuje. Z Patrónky sa stáva atraktívna štvrť, prestavba dlhoročného brownfieldu sa blíži

V okolí Patrónky sa pripravuje viacero významných projektov, ku ktorým patrí aj prestavba pozemku medzi Cestou na Červený most a Ulicou K Železnej studienke. Zámer má dvoch navrhovateľov, spoločnosti PŽS A a Projekt Železná studienka, ktoré spoločne prinesú do lokality hotelový komplex a bytový dom. Vcelku rozsiahly redevelopment sa postupne posúva vpred.

Zdroj: SYNAPSIS Property Ventures

Zdroj: SYNAPSIS Property Ventures

Nový život v opustenom priestore

Patrónka bola kedysi okrajová časť mesta s redšou zástavbou a niekoľkými priemyselnými podnikmi. Lokalita je známa predovšetkým továrňou na patróny, podľa ktorej dostala aj svoj názov. V 19. storočí sa však stala i miestom na výlety do doliny rieky Vydrica, kde sa nachádzali populárne minerálne kúpele, reštaurácia, rybníky a prechádzkové trasy. Príjemné prírodné prostredie lákalo ľudí, čo trvá dodnes.

Od tej doby sa však pozícia Patrónky v meste výrazne zmenila, rovnako ako charakter jej okolia. Výroba zanikla a nefunguje už ani bývalá Vojenská nemocnica. Priemysel nahradili kancelárie a inovácie. Začali sa tu koncentrovať administratívne komplexy alebo vedecké a výskumné aktivity v areáli Slovenskej akadémie vied.

Očakáva sa, že tento trend bude pretrvávať aj v budúcnosti. Vďaka výhodnej dopravnej polohe, prítomnosti atraktívneho prírodného prostredia a množstvu pracovísk sa Patrónka stáva zaujímavým miestom pre súkromných investorov, ktorí tu okrem nových kancelárií chcú rozvíjať aj nové bývanie. V priebehu tohto desaťročia tak je možné očakávať pokračujúcu prestavbu celého územia.

Galéria

  • Zdroj: SYNAPSIS Property Ventures
  • Zdroj: SYNAPSIS Property Ventures
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Upvest

Jedným z projektov, ktorý má zmeniť okolie Patrónky, je Polyfunkčný komplex Železná Studienka. Ide o revitalizáciu plochy súčasného brownfieldu v podobe bývalého logistického a výrobného areálu na nový mestský blok. Má pritom dôjsť k zániku administratívnej budovy, obrátenej do Cesty na Červený most. Postmoderný objekt bol síce dokončený, nikdy ale nebol skolaudovaný ani využívaný.

Zámer prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA), keď v januári získal rozhodnutie Okresného úradu o ďalšom neposudzovaní. Okrem toho získal kladné stanovisko k investičnému zámeru od Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023, v dôsledku čoho by mal v krátkej dobe získať aj záväzné stanovisko.

Projekt má dvoch navrhovateľov, spoločnosti PŽS A s.r.o. a Projekt Železná studienka s.r.o. Dôvodom je jeho rozdelenie na dve  samostatné časti – hotelový komplex (Hotel Campus) a bytový dom. Spoločnosť PŽS A je investorom hotela, kým Projekt Železná studienka sa sústredí na byty. Hotel Campus a bytový dom sú plne oddelené a nezávislé nielen na úrovni spoločností, ale aj na úrovni jednotlivých zámerov.

Komplex bude mať charakter blokovej zástavby s parkovo upraveným vnútroblokom. Oba celky budú mať od piatich do ôsmich nadzemných podlaží, pričom od piateho nadzemného podlažia začnú ustupovať, striedajúc plnú hmotu s exteriérovými terasami. Oba časti majú mať svoju vlastnú (oddelenú) podzemnú dvojpodlažnú garáž so samostatnými vjazdmi z verejnej areálovej komunikácie.

Bytový dom bude nepravidelnej pôdorysnej stopy tvaru písmena L. Pozostávať bude z troch nadväzujúcich bytových sekcií. Na prízemí sa navrhujú vstupné priestory do jednotlivých sekcií, obchodný priestor a byty s predzáhradkami. Podlažia od druhého po piate budú riešené ako typické. Šieste až ôsme nadzemné podlažie budú postupne ustupovať, čo sa odrazí na pôdorysoch.

Skladba a veľkosť bytov v bytovom dome bude variabilná, koncipované budú so zreteľom na oddelenie nočnej a dennej zóny, súčasťou majú byť balkóny alebo loggie. Byty na prízemí bytového domu s predzáhradkami budú oddelené od vnútrobloku vlastným oplotením a izolačnou zeleňou. V prípade parkovania bude pre potreby bytového domu vyhradených 107 miest. V suteréne sa má nachádzať aj parkovanie bicyklov a pivničné kobky.

 

Dnešný spevnený vnútroblok by mala nahradiť zeleň. Zdroj: SYNAPSIS property ventures

 

Kvalitná architektúra od renomovaných autorov

Developerom celého Polyfunkčného komplexu Železná studienka je spoločnosť SYNAPSIS property ventures. Hotelová časť Polyfunkčného komplexu Železná studienka nazvaná Hotel Campus má priniesť „ubytovacie služby novej generácie“ v rámci mestského polyfunkčného komplexu. Spoločnosť tvrdí, že pôjde o projekt so zreteľom na ekologickú udržateľnosť a tvorbu inkluzívneho mestského prostredia. Vyznačovať sa má priestorovou a funkčnou rozmanitosťou, ktorou obohatí lokalitu.

Podľa dokumentácie pôjde o objekt nepravidelného pôdorysu v tvare písmena U, ktorý bude priamo osadený nad objektom podzemnej garáže. Na prízemí sa bude nachádzať vstupné hotelové lobby, obchodné prevádzky, stravovacie zariadenie hotela so zázemím a ubytovacie jednotky s predzáhradkami. Na druhom až ôsmom podlaží sa navrhujú ubytovacie jednotky, s výnimkou šiesteho podlažia, kde budú doplnené spoločenským priestorom pre návštevníkov.

Celkovo by tu malo vzniknúť 290 ubytovacích jednotiek. Fungovať by mali na princípe skôr dlhodobejšieho pobytu, komplex tak nebude cieliť na štandardných turistov, ale skôr na zamestnancov a expatov zo zahraničia, ktorí potrebujú v Bratislave zostať dlhšie.

V dvoch podzemných garážových podlažiach bude zabezpečených 338 miest. Z tohto počtu bude 108 miest pre verejnosť a návštevníkov širšej lokality vrátane Bratislavského lesoparku. V podzemí bude aj sklad bicyklov pre klientov hotelového komplexu.

Architektúru projektu spracovala renomovaná kancelária Sadovsky & Architects, ktorá zvíťazila v medzinárodnej vyzvanej architektonickej súťaži. „Ocenené princípy súťažného návrhu od architektiek a architektov z tímu Sadovsky&Architects boli najmä blokový charakter mestskej zástavby, vytvorenie novej uličnej čiary s aktívnym parterom obsahujúcim obchody a služby, kombinácia inkluzívneho zeleného vnútrobloku a pobytové využitie strešnej krajiny pre klientov Hotela Campus,  obyvateľov bytového domu a návštevníkov celého zámeru,“ zhŕňa developer.

Rozsiahlejšie vizualizácie projektu sa budú podľa SYNAPSIS property ventures zverejňovať postupne v ďalších stupňoch projektovej prípravy. S ohľadom na jej stav nemožno realizáciu očakávať skôr ako v rokoch 2025-2027.

Víziou Hotela Campus je spojenie ubytovania s prácou a s pobytom zákazníkov v komplexnej zóne s kancelárskymi a vedeckými centrami, ako aj zelenými rekreačnými lokalitami. Developer aj investor Hotelu Campus sú presvedčení, že práve Patrónka je najlepšie miesto v meste na dané spojenie.

 

Podobu a význam Patrónky zmení najmä uvažovaný kampus spoločnosti ESET. Zdroj: ESET

 

Okolie Patrónky čaká výstavba masívnych projektov

Okrem polyfunkčného komplexu zmení okolie Patrónky rozsiahla výstavba nových projektov. Od relatívne malých bytových domov cez obrovské kampusy, už dnes pomerne významná kancelárska a vedecko-výskumná zóna prejde premenou na bratislavský uzol inovácií.

Najvýraznejším zámerom je bez diskusií nová centrála spoločnosti ESET. Masívny projekt vznikne v areáli niekdajšej Vojenskej nemocnice na Patrónke a prinesie vznik kancelárií, výskumných priestorov, verejných priestranstiev, ale aj spoločenských objektov, pričom veľká časť z nich bude verejná. V medzinárodnej architektonickej súťaži uspel svetoznámy dánsky architekt Bjarke Ingels so svojou kanceláriou Bjarke Ingels Group – BIG. ESET chce do projektu investovať viac ako 150 miliónov eur. 

Druhou zásadnou víziou je nová koncepcia rozvoja areálu SAV. Najvýznamnejšia slovenská vedecká inštitúcia chce prilákať talentovaných vedcov a otvoriť sa vo väčšej miere verejnosti. Preto usporiadala súťaž, ktorá mala definovať priestorovú stratégiu rozvoja jej rozvoja. Presadili sa v nej kancelárie Gro Architekti a Studio Egret West. SAV by sa podľa ich konceptu mala rozvíjať počas nasledujúcich desaťročí.

Paletu veľkých projektov doplnia menšie, ako bytový dom Pri Studničke od developera Studnička Development, polyfunkčný objekt Pri Suchom mlyne od spoločnosti Pri Suchom mlyne alebo kancelárska budova Red Bridge II. Tieto zámery vyplnia viaceré zostávajúce prázdne pozemky.

Patrónka tak prechádza naozaj radikálnou premenou. Krok po kroku sa stáva veľmi súčasne pôsobiacou štvrťou, ktorej súčasťou bude atraktívna architektúra, vo viacerých prípadoch od špičkových domácich aj zahraničných architektov. Spojenie nových funkcií, architektúry aj blízkosti obľúbeného lesoparku z nej spraví vo viacerých ohľadoch jednu z výstavných častí Bratislavy. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube