Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.08.2020 16:25

Novinky z Eurovea City

Eurovea City, teda územie medzi Landererovou ulicou a dunajským nábrežím, bude po plnom dobudovaní kľúčovou časťou nového centra Bratislavy. Najväčším projektom je rozšírenie multifunkčného projektu Eurovea, v príprave sa však posúvajú aj ďalšie developmenty, ako je zámer Ganz House alebo výšková budova East Tower. Zónu developuje spoločnosť J&T Real Estate.

Article Big

Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate

Najdôležitejšou novinkou je v tejto chvíli vydanie stavebného povolenia pre projekt Ganz House, ktorý vyrastie na trojuholníkovom pozemku medzi Pribinovou a Čulenovou ulicou. Donedávna sa tu nachádzal funkcionalistický objekt, známy popísanou fasádou, po jeho asanácii bolo vytvorené parkovisko. To tu však nebude nadlho – vybudovaný tu bude jeden z najelegantnejších projektov v Eurovea City.

Ganz House, oficiálne známy ako Triangel, bude tvorený dvomi základnými časťami. Na severnej, zužujúcej sa strane pozemku bude umiestnená administratívna časť, ktorá bude mať deväť podlaží, z toho dve budú ustúpené. Budova bude mať veľkorysé lobby na úrovni prvého a redukovaného druhého nadzemného podlažia, typické podlažie bude mať rozlohu takmer 1,6-tisíc metrov štvorcových. Celkovo by tu malo vzniknúť asi 10-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov vyššieho štandardu – „butikových“ priestorov.

Druhou časťou projektu je rezidenčná časť v južnej časti pozemku, orientovanej do Pribinovej ulice. Táto bude mať desať nadzemných podlaží a vznikne tu 58 bytov a 8 apartmánov. Byty by mali byť maximálne preslnené a prevetrávané, dom bude rozdelený na dve sekcie s vlastnými jadrami. To všetko svedčí o tom, že štandard bude na skutočne vysokej úrovni.

Charakter projektu dotvorí parter, ktorý bude mať výšku dvoch podlaží s vloženým mezanínom, čo budove dodá veľkomestský charakter. V strede dispozície vznikne medzi Pribinovou a Čulenovou prekrytý priestor a malé piazzety, do ktorých sa odporúča vloženie prevádzok kaviarní či reštaurácií. Do tohto priestoru budú orientované aj vstupy do administratívnej a rezidenčnej budovy. V podzemnej garáži vznikne 205 parkovacích miest a jej konštrukcia by mala umožniť výsadbu veľkých stromov na okolitých uliciach.

Napriek vydaniu stavebného povolenia sa výstavba ešte nejakú dobu nespustí. „Ganz House získal stavebné povolenie, avšak na mieste, kde vyrastie, bude zariadenie staveniska pre rozšírenie Eurovea,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. „Začiatok realizácie Ganz House preto očakávame najskôr v roku 2022... Hovoriť o termíne začiatku predaja a cenovej hladine bytov v projekte Ganz House je ešte predčasné.“

Najaktuálnejšie vizualizácie ukazujú, že projekt prešiel určitými úpravami, napriek tomu ide o jednu z najelegantnejších a najpríťažlivejších plánovaných realizácii developera, ktorá štvrť Eurovea City ideálne doplní. Architektom je kancelária Compass, ktorá sa presadila v internej architektonickej súťaži. Návrh odzrkadľuje vysokú kvalitu tohto ateliéru, ktorý patrí k najaktívnejším pracoviskám, meniacim Bratislavu.

 

East Tower. Zdroj: J&T Real Estate

 

Dôležitým krokom je aj udelenie kladného záväzného stanoviska pre projekt East Tower, ktorý vznikne na východnom okraji zóny v dotyku s nájazdom na Most Apollo. Administratívna veža v tejto polohe dotvorí sériu výškových budov, ktoré sa už nachádzajú v bezprostrednom okolí, od mosta tak vznikne akási brána do bratislavského downtownu.

Posudzovaný bol v tomto prípade už upravený projekt – jeho súčasťou nie je pôvodne zamýšľané dvojpodlažné kongresové centrum. Objekt centra mal vyrásť v severnej časti námestia, ktoré vznikne postavením East Tower a zvierané bude s Landererovou 12 a Tower 115. Veža bude výškovo a hmotovo pripomínať práve Tower 115, vyznačovať sa však bude zaoblenými rohmi, ktoré jej tvar a hmotu zmäkčia.

Budova bude mať 25 nadzemných podlaží, nad ktorými bude technologická časť. Výška po atiku je 101,8 metrov. Vstup bude orientovaný do námestia, parter bude opäť dvojpodlažný a bude čiastočne prekrytý. Výrazným architektonickým prvkom veže budú šikmé stĺpy, uplatnené v parteri aj na úrovni mierne uskočeného deviateho až jednásteho podlažia. Od Košickej vznikne pergola, ktorá bude pôdorysne nadväzovať na objekt parkovacieho domu Landererovej 12.

Dominantnou funkciou budú kancelárie, ktoré budú umiestnené na druhom až 25. podlaží a dosiahnu výmeru približne 39-tisíc metrov štvorcových. Okrem nich tu vzniknú prenajímateľné priestory pre retail na úrovni prvého nadzemného podlažia, spoločne s lobby a priestorom pre cyklistov, „špecialitou“ bude reštaurácia s kapacitou 120 osôb na úrovni 25. podlažia. Táto by mala poskytovať príťažlivé výhľady na okolie prvého slovenského mrakodrapu, vznikajúceho v susednej Eurovei. Parkovanie bude umiestnené v štyroch podzemných podlažiach, umiestnených tu bude 708 parkovacích miest. Súčasťou garáže bude aj 121 stojísk pre motocykle.

Zámer danej veľkosti musí narábať s pomerne rozsiahlym posúdením vhodnosti daného riešenia, developer preto k podkladom doložil stanoviská k návrhu od troch externých architektov. Tí sa zhodli na správnosti osadenia aj riešenia budovy v danej forme a podobe. To nakoniec potvrdzuje aj Magistrát, ktorý ocenil umiestnenie vyhliadkovej reštaurácie a námestie žiada riešiť ako pobytovú plochu s možnosťou organizácie podujatí.

JTRE vybuduje aj v East Tower pomerne príťažlivý projekt, ktorý vhodne doplní celú zónu. Dá sa zhodnúť s posudkom Juraja Benetina z ateliéru Compass, že vznikne pozitívny detail v podobe „dvojičiek“ Tower 115 a East Tower, rovnako ako sa dotvorí bratislavské „City“, ako konštatuje architekt Pavol Suchánek. Autorom návrhu je kancelária GFI.

Výstavba by sa mala podľa aktuálnych predpokladov spustiť po nadobudnutí príslušných povolení. Očakávaná je medzi rokmi 2022 a 2024.

 

Výstavba Eurovey, 15.8.2020

 

Popri týchto pripravovaných projektoch samozrejme rýchlo rastie aj Eurovea II, kde pribúdajú žeriavy a postupne aj podzemné podlažia. V realizácii už je prvé podzemné podlažie nákupného centra, teda miesto, do ktorého bude rozšírená aj retailová časť projektu. Pri danom tempe sa bude už v septembri budovať prvé nadzemné podlažie a Eurovea začne doslova rásť.

Najväčšiu pozornosť však prirodzene púta výstavba základov mrakodrapu Eurovea Tower. Zreteľný je jeho pôdorys aj umiestnenie centrálneho jadra a čoskoro by sa malo pristúpiť k betonáži podzemných podlaží. Aj v kontexte Bratislavy, kde rastie veľké množstvo výškových budov, pôjde nepochybne o mimoriadne zaujímavý pohľad pre laikov i odborníkov.

Developer popri realizácii podzemných častí žiada o dôležité povolenie pre zmenu stavby pred dokončením, ktoré mu umožní prepojiť druhú etapu Eurovey s prvou zmenou dispozície niektorých nájomných jednotiek, napríklad predajne elektroniky alebo prevádzky rýchleho občerstvenia, ktorá sa rozšíri popri budúcej promenáde. Prepojené budú aj priestory podzemnej garáže a vznikne nové prepojenie súčasného multiplexu s jeho rozšírením v druhej etape.

Eurovea II, zahŕňajúca 25-tisíc metrov štvorcovej podlažnej plochy, 485 bytov a apartmánov, z toho 389 v mrakodrape Eurovea a zvyšok v Eurovea Riverside, a 40-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, sa tak postupne stáva realitou. Okrem týchto komerčných funkcií prinesie aj rozšírenie nábrežnej promenády a parku popri Dunaji, vznik športovej zóny pod Mostom Apollo a transformáciu Pribinovej ulice na moderný mestský bulvár.

Jeho stredom by mohla výhľadovo premávať električková trať, ktorej realizáciu navrhol developer ešte pred niekoľkými rokmi. Hlavné mesto projekt analyzovalo a navrhované trasovanie – po Pribinovej a Košickej popred Slovenské národné divadlo – vyhodnotilo ako najlepšie. Proti zámeru sa však postavila časť verejnosti, vrátane Ministerstva kultúry a SND, budúcnosť trate je tak otázna. Developer sa každopádne zaviazal, že mestu daruje 10 miliónov eur, ktoré by mali byť primárne určené na jej výstavbu.

Bez ohľadu na to, či sa táto električková trať postaví, alebo nie, už v dohľadnej dobe – rozšírenie Eurovey by malo byť dokončené v roku 2022, Eurovea Tower v roku 2023 – bude táto časť mesta oveľa intenzívnejšie využívaná a navštevovaná. JTRE ju označuje za jadro nového centra Bratislavy, čo je pravdepodobne celkom presné. Eurovea je jeho vlajkovou loďou, ktorej návrh zveril svojej „dvornej“ kancelárii GFI, ktorú uprednostnil pred svetovými ateliérmi. Verejný priestor navrhuje katalánska architektka Beth Galí so svojou kanceláriou BB+GG.

 

Eurovea City bude dôležitou súčasťou nového centra Bratislavy. Zdroj: J&T Real Estate

 

Eurovea City si kladie za cieľ byť moderným dotvorením Bratislavy, ktoré bude žiť 24 hodín denne. V Eurovea Tower bude pravdepodobne nadlho gradovať prudký rozvoj mesta, ktorý zažívame (alebo sme zažívali) v posledných rokoch. Tento vývoj premenil slovenskú metropolu na mesto výškových budov s navždy zmenenou panorámou a jasne moderným a súčasným charakterom.

Zároveň odzrkadľuje vývoj bratislavského developmentu. Kým prvá etapa Eurovey, hoci prijímaná mimoriadne kladne vďaka širokému a kvalitnému nábrežnému parku (ktorý však vznikol v danom rozsahu hlavne preto, lebo ide o inundačné, teda záplavové územie), pracovala vo vzťahu k ulici, verejnej doprave a verejnému priestoru ešte pomerne konzervatívne, v druhej etape je už témou cyklodoprava, tvorba obytných ulíc alebo koľajová doprava. Ak bude mať Pribinova skutočne podobu, ako z vizualizácií, pôjde o jednu z najreprezentatívnejších bratislavských ulíc.

Eurovea City nie je bez chýb. Odmietnutie niektorých svetových návrhov (najmä od Daniela Libeskinda), zmeny v dispozícii kín (čím zanikne optický priehľad z Pribinovej k veži Skladu č. 7) alebo neveľmi presvedčivá podoba kancelárskej časti Eurovey II, ktorá sa začína príliš ponášať na Pribinovu 19, z nej stále robí nadpriemerný projekt len na bratislavské pomery, nie na stredo- či celoeurópske. S ohľadom na význam, ktorý bude v obraze metropoly mať, je to trochu škoda.

Jej vznikom však Bratislava opäť rozšíri atraktívne časti nábrežia, pešie zóny, využije sa ďalší doteraz viacmenej prázdny brownfield a zvýši sa návštevnícky potenciál mesta. Vznikom nových projektov v Eurovea City, ale aj v blízkom okolí v rámci rozvíjajúceho sa downtownu si slovenská metropola buduje svoje nové sebavedomie a obraz mesta, ktoré už nie je v tieni hlavných miest iných štátov. Svoj príbeh si píše sama, a napriek všetkým problémom sa zdá, že ten príbeh je úspešný.  

 

Pozrite si výstavbu Eurovey vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate
  • Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate
  • East Tower. Zdroj: J&T Real Estate
  • Výstavba Eurovey, 15.8.2020
  • Výstavba Eurovey, 15.8.2020
  • Eurovea II. Zdroj: J&T Real Estate
  • Eurovea City. Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Prvé časti Eurovea II sú už v štádiu hrubej stavby a získavajú fasádu

27.08.2021 09:31:24 Adrian Gubčo

Pravdepodobne najvýraznejší súčasný bratislavský development opäť výrazne pokročil, a to do takej miery, že prvé z väčšieho množstva objektov sú v štádiu hrubej stavby. Eurovea II od developera J&T Real Estate tak začína dotvárať nábrežie Dunaja a meniť Pribinovu ulicu. Prvý bratislavský mrakodrap Eurovea Tower už je viditeľný aj z iných častí mesta.

Čítať viac

Na Eurovea Tower už vznikajú štandardné podlažia

18.06.2021 12:31:53 Adrian Gubčo

Vysoké tempo výstavby projektu Eurovea 2 od developera JTRE pokračuje a prvé časti masívneho multifunkčného súboru sa už blížia k dosiahnutiu štádia hrubej stavby. Najvýraznejšia časť developmentu, budúci prvý bratislavský mrakodrap Eurovea Tower, už navyše začína pridávať štandardné rezidenčné podlažia. Veža teraz začne rýchlo rásť a onedlho bude dominantou nábrežia aj mesta.

Čítať viac

Eurovea II pokračuje v raste, mrakodrap sa stáva výrazným prvkom nábrežia

15.04.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších aktuálnych projektov v Bratislave, Eurovea II, rastie rýchlym tempom. V prípade všetkých budov rámci projektu už vznikajú nadzemné podlažia. Výrazná začína byť aj jeho budúca hlavná dominanta, mrakodrap Eurovea Tower, ktorý sa stáva viditeľným prvkom nábrežia. Developerom projektu je J&T Real Estate.

Čítať viac

Príprava East Tower aj susedného kongresového centra postupuje

01.03.2021 10:45:53 Adrian Gubčo

Ďalšia veža v downtowne je o čosi bližšie výstavbe. Projekt East Tower, naplánovaný ako súčasť konceptu Eurovea City, získal právoplatné záverečné stanovisko EIA a smeruje do územného konania. Developer projektu, spoločnosť J&T Real Estate, získal stanovisko aj pre kongresové centrum, s ktorým pôvodne v rámci konceptu uvažoval, no nateraz s ním neráta.

Čítať viac

Eurovea Tower začne čoskoro získavať nadzemné podlažia

05.02.2021 11:38:00 Adrian Gubčo

Napriek zime, rýchla výstavba momentálne jedného z najmohutnejších projektov v Bratislave nepoľavuje. Rozšírenie Eurovey od J&T Real Estate začína získavať formu a prvé objekty už získavajú nadzemné podlažia. Jedným z nich je aj mrakodrap Eurovea Tower, ktorý zásadne zmení panorámu slovenskej metropoly. V európskom kontexte však nepôjde ani zďaleka o mimoriadne vysokú vežu.

Čítať viac

Výstavba Eurovey postupuje, mrakodrap Eurovea Tower je už na úrovni terénu

23.12.2020 12:15:17 Adrian Gubčo

Stavebné práce na jednom z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, rozšírení polyfunkčného komplexu Eurovea, napredujú v mimoriadne rýchlom tempe. V niektorých častiach súboru sa už zhotovujú prvé nadzemné podlažia. Týka sa to aj budúcej dominanty projektu: mrakodrapu Eurovea Tower, ktorý začína rásť a čoskoro si vydobyje špeciálne postavenie v panoráme metropoly.

Čítať viac

Aký bude ďalší rozvoj Eurovea City?

09.12.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

V lokalite medzi Landererovou ulicou a nábrežím Dunaja aktuálne púta najväčšiu pozornosť výstavba pokračovania polyfunkčného komplexu Eurovea, ktorého súčasťou je aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Developer JTRE tu však pripravuje rozsiahlejšiu sériu projektov, spoločne nazývanú Eurovea City. Aký je ich aktuálny stav a ako bude štvrť po svojom dokončení vyzerať?

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Eurovea Tower má vybetónované základy a čoskoro začne rásť

21.09.2020 10:22:41 Adrian Gubčo

Výstavba mrakodrapu Eurovea Tower, ktorú na nábreží Dunaja realizuje developer J&T Real Estate, dosiahla zásadný míľnik: v piatok sa začala betonáž základovej dosky, ktorá bola po troch dňoch a troch nociach ukončená. Od tohto momentu tak začnú pribúdať najprv podzemné a potom aj nadzemné podlažia 46 podlaží a 168 metrov vysokej budovy.

Čítať viac

J&T Real Estate otestovalo fasádu mrakodrapu Eurovea Tower

11.09.2020 20:57:00 Adrian Gubčo

Developer JTRE napreduje vo výstavbe prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower, ktorý bude v mnohých ohľadoch na naše pomery výnimočný. Okrem výšky, ktorá bude pri 46 podlažiach dosahovať 168 metrov, sú to aj extrémne podmienky, ktorým bude stavba čeliť. Preto developer prezradil, ako sa s vplyvmi počasia plánuje vysporiadať.

Čítať viac

Prvému bratislavskému mrakodrapu už rastú základy

01.07.2020 12:03:00 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy multifunkčného komplexu Eurovea od developera J&T Real Estate naberá na obrátkach. Po spustení budovania prvých podzemných podlaží pod predĺžením nákupného centra a kancelárskych budov sa spúšťajú práce na základovej doske ikony celého developmentu: Eurovea Tower, ktorá sa stane prvým bratislavským mrakodrapom.

Čítať viac

Na stavenisku Eurovey rastú prvé podzemné podlažia

03.06.2020 11:29:00 Adrian Gubčo

Aktivita pri výstavbe projektu Eurovea II rastie. V mohutnej stavebnej jame už vyrástli prvé žeriavy a začínajú sa budovať podzemné podlažia. Pripravovať sa začalo aj zakladanie budúcej najvyššej budovy Bratislavy a Slovenska, mrakodrapu Eurovea Tower. Developerom je J&T Real Estate.

Čítať viac

Projekt East Tower sa upraví, navrhované kongresové centrum sa zatiaľ realizovať nebude

26.05.2020 17:35:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate pred rokom detailne predstavil zámer výstavby administratívno-kongresového centra, ktoré dokonca nieslo názov East Tower & Congress. Ambíciou spoločnosti bolo urobiť z Bratislavy a developmentu Eurovea City medzinárodnú kongesovú destináciu. Dnes sa však situácia obracia a všetko nasvedčuje tomu, že sa kongesové centrum zatiaľ realizovať nebude.

Čítať viac

Sklad č. 7 čoskoro ožije, rekonštrukčné práce už prebiehajú

24.04.2020 09:23:00 Adrian Gubčo

Postupne vznikajúca štvrť Eurovea City sa mení na jadro nového centra Bratislavy, vyznačujúce sa vysokou hustotou zástavby a modernou architektúrou nových budov a veží. Medzi týmito stavbami sa nachádza príťažlivý, no dlhodobo prehliadaný objekt Skladu č. 7. Po desaťročiach bez trvalého využitia sa konečne prebúdza k životu, pričom sa už spustili prvé práce.

Čítať viac

Zhotoviteľ pre hrubú stavbu Eurovey je známy, projekt začne čoskoro rásť

26.03.2020 09:19:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate vybral zhotoviteľa pre hrubú stavbu rozšírenia multifunkčného komplexu Eurovea. Ten sa čoskoro zapojí do výstavby jednej z najväčších stavieb v Bratislave, ktorej súčasťou je aj prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower. Development tak začne konečne rásť.

Čítať viac

J&T Real Estate odhalilo ďalšie vizualizácie bulváru Pribinova

17.03.2020 09:45:00 Adrian Gubčo

Výstavba pokračovania Eurovey, kľúčovej časti nového centra Bratislavy, napreduje. Okrem samotných budov je čoraz konkrétnejšia aj podoba verejných priestranstiev v okolí multifunkčného komplexu, predovšetkým Pribinovej ulice. Developer J&T Real Estate zverejnil najnovšie vizualizácie jej východnej časti, ktoré už pravdepodobne ukazujú definitívnu podobu nového mestského bulváru.

Čítať viac

Novinky z Eurovey: Nový Food Hall, mrakodrap sa čoskoro začne zakladať

10.02.2020 10:26:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa multifunkčného centra Eurovea v čase otvorenia v roku 2010 zásadne zmenila vzťah Bratislavy s nábrežím a výrazne ovplyvnila tvár slovenskej metropoly. Podobnú ambíciu má aj druhá etapa, o ktorej sa odhaľujú stále nové detaily. Zároveň sa tu začne čoskoro zakladať v budúcnosti jedna z najvýraznejších budov v meste: prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower.

Čítať viac

Ďalšia časť Eurovea City je bližšie k výstavbe, žiada o stavebné povolenie

17.12.2019 13:45:00 Adrian Gubčo

Ďalší pozemok v downtowne je takmer pripravený na zastavanie. Žiadosť o stavebné povolenie pre projekt Ganz House v zóne Eurovea City predložil developer J&T Real Estate. Zámer využije trojuholníkový pozemok na severnej strane Pribinovej ulice. Podľa doteraz zverejnených materiálov pôjde asi o najpríťažlivejší projekt developera J&T Real Estate v ostatnom období.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Eurovea II je právoplatné, prvý slovenský mrakodrap má zelenú

12.12.2019 13:45:00 Adrian Gubčo

Po dlhej príprave a povoľovaní má projekt rozšírenia komplexu Eurovea definitívne stavebné povolenie. Nič tak už nebráni výstavbe ďalšieho rozšírenia nábrežného developmentu, ktorého súčasťou bude nová časť nákupného centra, kancelárie alebo byty, vrátane rezidencií v prvom bratislavskom a slovenskom mrakodrape Eurovea Tower.

Čítať viac

Do Bratislavy definitívne prichádza Primark, boj o značky medzi nákupnými centrami sa zostruje

05.12.2019 12:50:00 Adrian Gubčo

Médiá aktuálne masívne informujú o príchode prvej pobočky siete Primark, ktorá bude v rozšírenej Eurovei od developera J&T Real Estate. Pozorní čitatelia YIMBA.sk však o tom vedeli - alebo tušili - už takmer pred dvoma mesiacmi.

Čítať viac

Voči stavebnému povoleniu pre Euroveu II prišlo odvolanie, nekonečný príbeh pokračuje

25.11.2019 16:30:12 Adrian Gubčo

Povoľovanie rozšírenia nábrežného developmentu Eurovea II od developera J&T Real Estate sa opäť komplikuje. Hoci projekt už získal stavebné povolenie, voči rozhodnutiu sa odvolal jeden občan. O odvolaní musí teraz rozhodnúť Okresný úrad, čo opäť oddiali spustenie výstavby.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Nový život industriálnych budov

28.10.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

V priebehu dynamického stavebného rozvoja Bratislavy v posledných dvoch desaťročiach sa urobilo mnoho chýb. K najväčším patrí zánik veľkej časti industriálneho dedičstva v podobe viacerých priemyselných objektov a areálov. Našťastie, aspoň časť z tých najvzácnejších budov prežila a dnes sa postupne rekonštruuje a napĺňa novým obsahom, pričom známe sú prvé detaily.

Čítať viac

Pokračovanie Eurovey má stavebné povolenie, Bratislava definitívne získa prvý mrakodrap

15.10.2019 13:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, zámer rozšírenia polyfunkčného komplexu Eurovea, obdržal stavebné povolenie. Hlavné mesto Slovenska tak nezíska len zväčšenie populárneho nábrežného developmentu, ale aj historicky prvý mrakodrap.

Čítať viac

Eurovea II spúšťa predaj bytov

05.09.2019 11:19:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa napriek problematickému povoľovaciemu procesu prakticky naisto stane realitou. Zisk kľúčových povolení tak podnietil developera J&T Real Estate, aby rozbehol predaj bytov. Po spustení predaja pre exkluzívnych klientov sa teraz otvára aj pre široké pole záujemcov o bývanie na bratislavskom nábreží.

Čítať viac

Stavebné konanie pre Eurovea 2 začína

15.08.2019 15:59:00 Adrian Gubčo

Po udelení územného rozhodnutia sa začína stavebné konanie pre projekt výstavby rozšírenia polyfunkčného centra Eurovea od developera J&T Real Estate. Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave, ktorého súčasťou je aj výstavba prvého bratislavského mrakodrapu, je tak už len krôčik od výstavby.

Čítať viac

JTRE odhaľuje detaily kongresového centra a novej administratívnej veže

27.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate predstavil nové detaily ďalšej časti vznikajúcej zóny Eurovea City – administratívno-kongresového komplexu, ktorý aktuálne nesie názov East Tower & Congress, prípadne Eurovea City Congress. Projekt bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Eurovea II získa územné rozhodnutie. Kedy sa začne výstavba?

24.06.2019 15:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami zaznela dôležitá správa: Okresný úrad rozhodol o zamietnutí odvolaní voči vydaniu územného rozhodnutia pre projekt Eurovea II. Tým pádom sa potvrdí jeho právoplatnosť a developer J&T Real Estate môže pokračovať v povoľovacom procese. Výstavba projektu, ktorého súčasťou je prvý slovenský mrakodrap, sa tak priblížila.

Čítať viac

Sklad č. 7 sa dočká nového využitia

07.06.2019 13:10:00 Adrian Gubčo

Jednou z najzaujímavejších stavieb na bratislavskom nábreží, ktorý je súčasťou už tradičnej mestskej panorámy, je Sklad č. 7 v dotyku s Námestím M.R.Štefánika. Po výstavbe multifunkčného komplexu Eurovea, kedy sa chránený objekt zrekonštruoval, sa hovorilo o jeho oživení, to však príde až teraz.

Čítať viac

Príprava projektu Eurovea 2 postupuje

03.05.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Príprava jedného z najväčších a najvýznamnejších projektov v Bratislave, druhej časti nábrežného developmentu Eurovea, napreduje. Okrem prípravných prác súvisiacich s odstraňovaním environmentálnej záťaže na pozemku sa už developer, spoločnosť J&T Real Estate, pripravuje na spustenie predaja bytov v bytovej časti multifunkčného komplexu.

Čítať viac

Eurovea City má novú webstránku a známe ďalšie detaily

23.04.2019 09:50:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate s postupom prípravných prác na výstavbe projektu Eurovea II odhaľuje čoraz viac informácií nielen o samotnom projekte, ale o celej vízii Eurovea City, ktorá premení zónu medzi Landererovou ulicou a riekou Dunaj na kľúčovú časť nového centra mesta. Po nedávnej prezentácii pred zástupcami médií je teraz zverejnená aj oficiálna webstránka zámeru.

Čítať viac

Novinky k Eurovea II

27.03.2019 13:35:00 Adrian Gubčo

Príprava jedného z najvýznamnejších projektov v Bratislave – pokračovanie polyfunkčného súboru Eurovea II od developera J&T Real Estate – napreduje, no zložitý príbeh jeho schvaľovania pokračuje. Hlavné mesto sa začalo kritickejšie pozerať na jednotlivé aspekty projektu, kým developer naďalej potvrdzuje svoj záujem na komplexnej transformácii oblasti vrátane dopravného riešenia.

Čítať viac

Príprava výstavby Eurovea II sa spúšťa

01.03.2019 12:30:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate spúšťa prípravné práce na výstavbe projektu Eurovea II. Tie súvisia s odstraňovaním environmentálnej záťaže, na čo už má spoločnosť právoplatné povolenie. Okrem toho bol oznámený aj termín dokončenia tohto projektu.

Čítať viac

Eurovea Tower má ďalší problém: odvolania brzdia správoplatnenie územného rozhodnutia

08.02.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Situácia okolo povoľovania výstavby pokračovania komplexu Eurovea, ktorej súčasťou je aj prvý slovenský mrakodrap, sa zauzľuje. Po snahe o zneplatnenie vydaného územného rozhodnutia sa vstup do platnosti najnovšie opäť posúva kvôli odvolaniam viacerých účastníkov konania. Informácia sa objavila na webe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre Euroveu opäť vyvesené na úradnej tabuli

28.12.2018 17:30:00 Adrian Gubčo

Chaotická situácia okolo povoľovania rozšírenia polyfunkčného súboru Eurovea sa naďalej zauzľuje. Potom, ako mestská časť Staré Mesto pozastavila doručovanie rozhodnutia o umiestnení stavby účastníkom konania, čím chcela zabrániť vstupu rozhodnutia do platnosti, bolo teraz rozhodnutie opätovne vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti. Zdá sa, že proces vstupu rozhodnutia do platnosti sa tak obnovil.

Čítať viac

Ďalší zvrat v príprave projektu Eurovea II

27.12.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Len nedávno bolo oznámené, že mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydala rozhodnutie o umiestnení stavby (teda územné rozhodnutie) pre projekt Polyfunkčný súbor Eurovea 2, čo je zásadný krok v administratívnej príprave developmentu. O pár týždňov však tá istá mestská časť toto rozhodnutie stiahla z doručovania účastníkom konania, čím sa situácia komplikuje.

Čítať viac

J&T Real Estate reaguje na kritiku projektu Eurovea 2

17.12.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Prednedávnom som na tomto blogu ako prvý upozornil na fakt, že druhá fáza multifunkčného projektu Eurovea, ktorej súčasťou bude rozšírenie nákupného centra, kancelárie, byty, predĺženie promenády a vznik prvého slovenského mrakodrapu, má územné rozhodnutie. Okamžite to vyvolalo aj kritickú vlnu, čo developera J&T Real Estate (JTRE) podnietilo k reakcii na jednotlivé výhrady.

Čítať viac

Druhá fáza Eurovey má územné rozhodnutie, spustenie výstavby je otázka času

06.12.2018 14:45:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších bratislavských projektov, rozšírenie polyfunkčného komplexu Eurovea, získal územné rozhodnutie. V praxi to znamená, že developer J&T Real Estate dostal zelenú na realizáciu zámeru, ktorého súčasťou bude najvyššia budova na Slovensku a prvý skutočný mrakodrap Eurovea Tower.

Čítať viac

Tlačiarne Versus sú už takmer zrovnané so zemou

01.11.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Budova niekdajších tlačiarní Versus, ktorá sa z východnej strany dotýkala administratívneho komplexu Tower 115 – nikdajšieho Presscentra – je už prakticky minulosťou. V týchto dňoch sa dokončuje jej asanácia, súvisiaca s prípravami na výstavbu druhej fázy Eurovey.

Čítať viac

Eurovea City odhaľuje ďalšie detaily: Nové názvy a koncepcia Pribinovej

01.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate v piatok odhalil novinky z pripravovanej rozsiahlej transformácie zóny východne od nového Slovenského národného divadla, ktorá sa už postupne realizuje a dostala názov Eurovea City. V rámci tlačovej konferencie boli predstavené nové označenia budov v zóne a španielska architektka Beth Galí, poverená návrhom verejných priestranstiev, predstavila úvodné myšlienky v prípade budúcej podoby Pribinovej ulice.

Čítať viac

Tlačiarne Versus v asanácii

16.09.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

V rámci príprav na výstavbu druhej fázy projektu Eurovea v zóne Eurovea City od developera J&T Real Estate sa aktuálne asanujú niekdajšie tlačiarne Versus. Vyčistený pozemok bude slúžiť na zariadenie staveniska.

Čítať viac

J&T Real Estate reaguje na snahy o zníženie Eurovea Tower

08.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa vzbudila rozruch snaha starostu mestskej časti Ružinov ovplyvniť finálnu podobu pokračovania projektu Eurovea, ktorého súčasťou mal byť prvý slovenský mrakodrap s výškou 160 metrov Eurovea Tower. Podľa starostu, daná výška a podlažnosť nie je v súlade s Územným plánom Bratislava - hlavné mesto SR.

Čítať viac

Príde Bratislava o svoj prvý mrakodrap?

02.08.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál TREND Reality informuje, že územné konanie k projektu druhej etapy komplexu Eurovea bolo prerušené. Dôvodom boli pripomienky, ktoré žiadali znížiť výšku projektu. Danú pripomienku podala aj mestská časť Ružinov.

Čítať viac

Výhľad z Eurovea Tower

30.07.2018 08:45:00 Adrian Gubčo

Fotografie na začiatok týždňa - asi takýto výhľad čaká šťastlivcov, ktorí sa stanú majiteľmi bytov na najvyšších podlažiach Eurovea Tower, prvého slovenského mrakodrapu.

Čítať viac

J&T Real Estate predstavuje víziu Eurovea City

20.07.2018 14:20:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate vrcholí v príprave na výstavbu druhej etapy Eurovey, jedného z najväčších plánovaných bratislavských projektov. V súvislosti s tým, ako aj s postupným dokončovaním zóny Panorama City, zahŕňajúcej rezidenčné a administratívne komplexy, predstavuje víziu Eurovea City, ktorá vzniká v priestore medzi Dunajom a Landererovou ulicou. Pôjde o zásadnú súčasť nového centra Bratislavy.

Čítať viac

Eurovea II sa blíži k realizácii

28.06.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Ružinov zverejnila oznámenie o začatí územného konania na stavbu Polyfunkčný súbor Eurovea 2. Výstavba jedného z najvýznamnejších bratislavských projektov sa tak začína črtať čoraz konkrétnejšie.

Čítať viac

Ako postupuje Eurovea 2?

18.04.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

JTRE odhalilo novú vizualizáciu druhej fázy Eurovey a súvisiacich projektov na nábreží Dunaja. K nim patrí predovšetkým pripravovaná výstavba komplexu Panorama Business IV, ktorý vyrastie na mieste súčasnej tlačiarne Versus. Na vizualizácii zaujme výška, ktorá vyzerá byť podobná ako v prípade Tower 115.

Čítať viac

Ako bude vyzerať Panorama Business IV?

04.02.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Začína sa odhaľovať podoba nového administratívneho komplexu v rámci zóny Panorama City v novom bratislavskom downtowne.

Čítať viac

Beth Galí spracuje verejné priestranstvá v Eurovea II a v zóne Pribinova

19.12.2017 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate (JTRE) minulý týždeň oznámil, že dizajn a charakter verejných priestranstiev v projekte Eurovea II, ale aj dizajnmanuál pre celú zónu Pribinova (teda oblasť od Landererovej po nábrežie rieky), spracuje významná španielska architektka a odborníčka Beth Galí so svojim tímom z kancelárie BB+GG Architects.

Čítať viac

Spojená Bratislava sa naďalej odhaľuje: Novinky z Nového Lida a detaily električkovej trate

15.09.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate naďalej stupňuje snahy o získanie verejnej podpory pre svoje projekty, ktoré pokryjú prakticky celé nábrežné územie medzi Starým mostom a Mostom Apollo. Všetky zámery v tejto oblasti zhrnul do projektu pod názvom "Spojená Bratislava" s cieľom priblížiť mesto k Dunaju a dať mu nové centrum. Postupne sa tak odhaľuje stále viac informácii o tejto veľkolepej vízii.

Čítať viac

J&T Real Estate odhalilo svoju víziu nového centra Bratislavy

04.08.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Na včerajšej tlačovej konferencii predstavil developer J&T Real Estate svoje plány na pretvorenie nábrežia Dunaja, pričom naznačil budúcu podobu developmentov v oblasti. Okrem toho, developer bude žiadať, podobne ako HB Reavis, ktorý dávnejšie predstavil svoje rozsiahle zámery, o udelenie štatútu významnej investície.

Čítať viac

Eurovea II: Prvý slovenský mrakodrap potvrdený

02.05.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a náznakoch, vyplývajúcich z predošlých vizualizácii, ktoré som priniesol na Bratislava YIMBY ako prvý, sa potvrdila zásadná informácia: Bratislava dostane svoj prvý oficiálny mrakodrap, teda budovu s výškou nad 150 metrov. Developer J&T Real Estate totiž predstavil bližšie detaily k rozšíreniu nábrežného projektu Eurovea.

Čítať viac

Eurovea II sa odhaľuje

01.12.2016 12:00:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších zámerov v Bratislave odhaľuje po prvotných informáciách ďalšie detaily a množstvo nových vizualizácii. Do roku 2019 vyrastie na kľúčovom nábrežnom pozemku pokračovanie úspešného projektu Eurovea.

Čítať viac

Prvé detaily druhej fázy projektu Eurovea sú známe

13.09.2016 14:00:00 Adrian Gubčo

Počas tohto septembra sa očakáva zvýšenie aktivity na mnohých projektoch. Jedným z najočakávanejších je druhá fáza mimoriadne úspešného projektu Eurovea, o ktorej začínajú presakovať prvé informácie.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube