Author photoAdrian Gubčo 17.03.2020 09:45

J&T Real Estate odhalilo ďalšie vizualizácie bulváru Pribinova

Výstavba pokračovania Eurovey, kľúčovej časti nového centra Bratislavy, napreduje. Okrem samotných budov je čoraz konkrétnejšia aj podoba verejných priestranstiev v okolí multifunkčného komplexu, predovšetkým Pribinovej ulice. Developer J&T Real Estate zverejnil najnovšie vizualizácie jej východnej časti, ktoré už pravdepodobne ukazujú definitívnu podobu nového mestského bulváru.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Trojica nových vizualizácií ukazuje, že podoba ulice sa ešte stále vyvíja a prechádza úpravami, ktoré by optimalizovali vedenie jednotlivých druhov dopravy, vrátane električkovej trate. Popri tom sa ujasňuje aj dizajn jednotlivých priestranstiev, mobiliáru a v neposlednom rade aj architektúra budov, ktoré tu čoskoro vzniknú.

K najviditeľnejším zmenám patrí posun cyklotrasy, ktorá už nebude vedená v strede ulice medzi jednotlivými pruhmi, ale bude primknutá k električkovej trati a od vozovky bude oddelená zeleným pásom. Toto opatrenie je výhodnejšie nielen preto, lebo vytvára silnejší pocit bezpečia, ale zároveň umožňuje cyklistom lepšie spojenie s cieľmi dochádzky – v tomto prípade predovšetkým s nákupným centrom a budovami v Eurovei.

Aj vďaka takémuto riešeniu tak vzniknú tri plnohodnotné aleje stromov, ktoré budú mať nielen estetickú funkciu, ale aj reálne prispejú k lepšej klimatickej pohode chodcov a čiastočne cyklistov. Chodci budú mať k dispozícii široký chodník na severnej strane Pribinovej, na južnej bude výlučne pešia časť o niečo užšia, na druhej strane, električková trať bude vydláždená a v jednej výškovej úrovni, takže by tu mohol fungovať podobný režim ako na Obchodnej ulici.

Vizualizácie ukazujú aj relatívne veľkorysý nástupný priestor pred vstupom do nákupného centra a mrakodrapu Eurovea Tower, do tohto námestia však bude orientovaný aj vstup do nových administratívnych komplexov Pribinova X a Pribinova Y. S druhou stranou ulice by mali priestor prepájať priechody vedené v trasách prirodzeného pešieho pohybu.

Špecifickým prvkom, ktorý vidno na novoodhalených vizuáloch, je dizajnové verejné osvetlenie, ktoré vychádza, tak ako celý verejný priestor v plánovanom developmente, z pera španielskej architektky Beth Galí a jej kancelárie BB+GG. Tá sa podieľala na viacerých podobných realizáciách v zahraničí (najmä v domovskej Barcelone, ale napríklad aj v Corku, Hamburgu a i.), kde nové verejné priestranstvá doplnila podobnými dizajnovými prvkami.

JTRE pripomína, že dopravná záťaž bude napriek všetkému minimalizovaná, až 80% automobilovej dopravy má byť údajne vedených pod zemou. Okrem toho, projekt organizácie dopravy by mal byť koordinovaný s Hlavným mestom. To má skutočne pripravený interný dokument s plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry v novom centre Bratislavy, ktorého kľúčovou časťou je električková trať po Pribinovej a Košickej ulice.

Tá podľa všetkého nebude ešte vybudovaná v čase, keď sa bude dokončovať pokračovanie Eurovey a prestavba Pribinovej, ulica by však mala byť stavebne pripravená na vloženie električkovej trate. Odhadovaný čas dokončenia bulváru Pribinova je druhá polovica roka 2022.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

V tejto dobe by totiž mali byť dokončené prvé časti rozšírenia Eurovey, ktorá bude pozostávať zo šestice stavebných objektov – podzemných garáží, nákupného centra, dvoch administratívnych budov (Pribinova X a Pribinova Y) a dvojice rezidenčných budov Eurovea Riverside a Eurovea Tower. Posledná menovaná stavba bude dokončená najneskôr – ide o mrakodrap, ktorého výstavba bude ukončená až v roku 2023.

Projekt sa aktuálne zakladá, realizuje sa pilótovanie, po ktorom bude nasledovať budovanie základovej dosky. V priebehu apríla by sa na pozemku mali objaviť prvé žeriavy, ktorých tu nakoniec bude až jedenásť. Pri výstavbe mrakodrapu tu bude aj najvyšší žeriav, aký bol kedy na Slovensku pri takomto type projektu použitý. Už v blízkej dobe tak bude viditeľný rast jedného z najväčších a najprestížnejších projektov v Bratislave.

Rozsah pokračovania Eurovey je skutočne veľkorysý: v nákupnom centre pribudne 25-tisíc metrov štvorcových nákupnej plochy, v bytových domoch Eurovea Riverside a Eurovea Tower vznikne 485 bytov a apartmánov a v kancelárskych budovách 40-tisíc metrov štvorcových administratívnych plôch. Okrem toho tu vzniknú tisíce nových parkovacích miest, nábrežná promenáda a „activity park“ pod Mostom Apollo.

Samotné pokračovanie staršieho projektu je však len jednou zo súčastí širšieho konceptu Eurovea City, ktorú developer označuje za vyvrcholenie urbanistického vývoja, načrtnutého ešte počas minulého režimu. V lokalite by tak mala pribudnúť ďalšia kancelárska veža East Tower, kde sa uvažuje o výstavbe kongresového centra (hoci v kuloároch sa hovorí, že tento plán sa prehodnocuje), polyfunkčný projekt Ganz House, ktorý už žiada o stavebné povolenie, a zatiaľ bližšie nešpecifikované developmenty západne od Slovenského národného divadla.

K týmto projektom je známe len toľko, že by tu mali vzniknúť byty (bližšie k SND) aj kancelárie (medzi Pribinovou, Dostojevského radom a Krupkovou), na kancelársky objekt už prebehla interná architektonická súťaž, hoci bez známeho výsledku. Od prípravy týchto zámerov sa pravdepodobne odvíja aj budúcnosť západnej časti Pribinovej, ktorá zatiaľ odhalená nebola.

Podoba väčšiny budov – s výnimkou Ganz House – je výsledkom práce architektonickej kancelárie GFI, ktorá je spojená s viacerými veľkými projektami developera. Na pomery tohto pracoviska sa niektoré z navrhovaných objektov vyznačujú relatívne dobrým štandardom architektúry. Prestíž Eurovey si však zasluhovala viac, ako len „dobrý štandard“.

Výnimku v tomto predstavuje zmieňovaný Ganz House, ktorý navrhla architektonická kancelária Compass. Budova pôsobí na vizualizáciách skutočne príťažlivo a vynikajúco doplní vznikajúci bratislavský downtown. Pôjde zároveň aj o jednu z najlepších realizácii developera.

 

Aktuálny stav výstavby pokračovania Eurovey, 15.3.2020

 

V každom prípade ostáva pozitívom, že si JTRE podľa všetkého uvedomilo, aký mimoriadny význam majú vysokokvalitné verejné priestranstvá. Práca Beth Galí by sa mala odzrkadliť nielen na podobe Pribinovej ulice, ale aj verejných priestorov v celej štvrti. Súčasťou jej práce pre slovenského developera by totiž malo byť vypracovanie akéhosi manuálu tvorby verejných priestranstiev v Eurovea City.

Ten by mal už čoskoro priniesť zlepšenia aj na nábreží, promenáde (pripravuje sa zjednotenie reštauračných pavilónov) či na strane Pribinovej západne od SND. Významná mestská lokalita, ktorá bude súčasťou moderného srdca mesta, si vyššiu dizajnovú či materiálovú úroveň nepochybne zaslúži, preto je namieste zaoberať sa širším územím. Okrem toho, špičková kvalita verejných priestranstiev dokáže značne otupiť nižšiu úroveň achitektúry, ktorá je v istom ohľade menej dôležitá.

Nasledovať by malo aj Hlavné mesto spoločne s mestskými časťami, keďže Eurovea City je len časť bratislavského downtownu. V tomto smere som na potrebu manuálu pre nové centrum Bratislavy upozorňoval už v minulosti. Dnes sa zdá, že môj podnet sa podarilo čiastočne preniesť do reality – Magistrát už údajne disponuje aspoň koncepciou rozvoja verejných priestranstiev v území. Opäť však ide o interný, nepublikovaný dokument, ktorý mesto ani na moju žiadosť nezverejnilo.

Toto rozhodnutie vnímam ako chybné. Keďže materiál ostáva nepublikovaný, nie je známe, ako si Magistrát predstavuje budúcnosť verejného priestoru v downtowne, nehovoriac o možnosti pripomienkovania. Dokument slúži ako nástroj k lepšej komunikácii s investormi, hoci o zásadných veciach je už dlhšie rozhodnuté.

Zdá sa tak, že Bratislava opäť premešká príležitosť pre výraznú zmenu k lepšiemu a bude, ako to je zvykom, len doháňať rozvoj a realizovať rozličné provizórne opatrenia, navyše netransparentným spôsobom. Zároveň bude zrejme opäť platiť, že najvyššia kvalita, či už architektúry, alebo verejných priestranstiev, vzíde z iniciatívy súkromných investorov.

Každopádne, Eurovea City by aspoň v prípade exteriérových plôch mohla v prípade dodržania kvality nastaviť určitú latku. Ak sa ju budú snažiť dorovnať či prekonať aj iné projekty, môže byť budúcnosť Bratislavy a jej verejného priestoru ešte zaujímavá.

 

Pozrite si priebeh výstavby Eurovey vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Aktuálny stav výstavby pokračovania Eurovey, 15.3.2020

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube