Author photoAdrian Gubčo 26.01.2022 15:07

Eurovea Tower dosiahla polovicu výšky

Developer J&T Real Estate napreduje pri výstavbe rozšírenia multifunkčného komplexu Eurovea. Veľký nábrežný development už postupne získava definitívnu formu. Rastie aj jeho dominanta – prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower, ktorý už výškou prekonal viaceré známe bratislavské výškové budovy. Stále je pritom len čosi nad polovicou svojej finálnej výšky.

JTRE spustilo výstavbu projektu v roku 2019, teda takmer dekádu od dokončenia prvej časti Eurovey. Územie prebralo po pôvodnom developerovi Ballymore Properties v roku 2014 a okamžite zahájilo prípravy na rozšírenie. Odhaľovať sa začalo v roku 2016, kedy začalo byť jasné, že súčasťou Eurovey II bude aj výšková dominanta. Developer onedlho potvrdil, že prekoná výšku 150 metrov, Bratislava tak získa prvý skutočný mrakodrap. Povoľovanie sa nevyhlo komplikáciám, odvtedy však stavebné práce rýchlo napredujú.

Eurovea II pozostáva zo šestice objektov, z ktorých je už väčšina v štádiu hrubej stavby. Týka sa to podzemnej garáže, nákupnej galérie, rezidenčnej budovy Eurovea Riverside aj kancelárskeho komplexu Pribinova X. Pred dosiahnutím finálnej hmoty je kancelársky objekt Pribinova Y, ktorý vzniká popri Moste Apollo. Ako posledná dosiahne z logických dôvodov plnú výšku Eurovea Tower.

Prvé časti projektu tak už majú definitívne kontúry. „Najväčší progres je viditeľný na rozšírení nákupného centra, ktoré má dokončenú hrubú stavbu, osadené sú všetky eskalátory a začali sa práce na interiéroch,“ hodnotí Daniel Suchý, hovorca a Senior PR Manager JTRE. „Intenzívne sa pracuje na deliacich sadrokartónových konštrukciách a rozvodoch ústredného kúrenia, chladenia a vzduchotechniky. Osádzajú sa sklenené tabule do oceľovej konštrukcie mohutného svetlíka, charakteristického prvku, ktorého dizajn už návštevníci pôvodného nákupného centra poznajú. Dokončená je aj prvá etapa prepojenia existujúcej a novej časti shoppingu. Otvorenie novej časti nákupného centra je plánované na jar 2023.“ Developer ho pôvodne plánoval už v roku 2022.

Aj zvonku je viditeľné napredovanie obytnej časti Eurovea Riverside, kde sa už pracuje na fasáde. Nezaháľa sa ani vnútri. „Na blokoch A a B, ktoré sú bližšie k prvej etape Eurovea, sa pracuje v interiéroch na rozvodoch, poteroch, priečkach a omietkach. V blokoch C, D, E sa pracuje na hlavných zvislých rozvodoch technológií,“ hovorí Suchý. Oficiálny web udáva dokončenie v roku 2022.

Čo sa týka kancelárskych budov, tieto štandardne napredujú rýchlo. „Administratívna budova Pribinova X, ktorá je bližšie k nákupnému centru, má už hrubú stavbu dokončenú. Rýchlo napredujú fasády, na strechu sa navážajú vzduchotechnické jednotky a vnútri objektu sa začali realizovať hlavné rozvody technológií,“ popisuje hovorca JTRE. Dá sa predpokladať, že tento objekt už bude v čase otvorenia nákupnej galérie plne dokončený. Poskytnúť by mal 17,5-tisíc metrov štvorcových kancelárií.

Otázkou ostáva druhá kancelárska budova, ktorá je sama osebe dosť mohutná, hoci popri mrakodrape trochu zaniká. „Administratívna budova Pribinova Y, ktorá rastie bližšie k mostu Apollo, má už hotové všetky podzemné aj nadzemné podlažia garáží a aktuálne sa realizujú posledné dve podlažia železobetónového skeletu tejto stavby. V interiéri prebiehajú práce na elektrických rozvodoch, vzduchotechnike a ďalšom technickom vybavení,“ vypočítava aktuálne práce Daniel Suchý. Naplánovaných tu je 21-tisíc metrov štvorcových administratívnych priestorov, pričom by mali mať najvyšší certifikát udržateľnosti BREEAM Outstanding. Web udáva ako termín dokončenia rok 2022,

Popri prácach na budovách sa mení aj podoba priľahlého okolia – najmä Pribinovej ulice, ktorú developer označuje ako budúci bulvár. Jej podobu východne od novej budovy Slovenského národného divadla totiž prepracovala kancelária BB+GG, pričom hlavným princípom bolo uvoľnenie priestoru pre chodcov a cyklistov a presun áut do podzemia. To si vyžaduje rozsiahle zásahy. „Na Bulvári Pribinova prebiehajú hĺbkové práce na bezkolíznych vjazdoch do podzemných garáží. Vjazd pri SND začali stavbári postupne betónovať a v strednom vjazde sa robí trysková injektáž. Súbežne sa prekladajú jednotlivé prípojky a siete,“ popisuje aktuálne úpravy developer. Výhľadovo by tadiaľto mohla premávať električka.

 

 

Špeciálny dôraz si však zaslúži Eurovea Tower. Tá je v tejto chvíli už dostatočne vysoká na to, aby bola dominantou nábrežia a viditeľná z iných častí mesta – napríklad aj z Kollárovho námestia alebo promenády na Rázusovom nábreží. Ani zďaleka sa ale ešte nepribližuje k plnej výške. „Mrakodrap Eurovea Tower sa vyšplhal na 26. nadzemné podlažie z celkovo 47 (46. NP je najvyššie bytové, 47. je technické podlažie) a po jeho dokončení prekročí polovicu konečnej výšky 168 metrov (po dokončení 26. NP bude výška 86,5 m),“ špecifikuje Daniel Suchý.

Podobnú výšku ako Eurovea Tower má v Bratislave výšková budova Manhattan pri Račianskej ulici alebo centrála VÚB na Nivách. Ide o známe a vo svojich lokalitách výrazné budovy. Fakt, že ide stále len o polovicu Eurovea Tower, hovorí jasnou rečou – na bratislavské pomery pôjde o monumentálnu vežu, ktorá skutočne naruší panorámu podobne vysokých budov v downtowne. Svojou polohou priamo na hrane nábrežnej promenády zas bude mať nepopierateľnú dominanciu v rámci kľúčových vedút, ktoré sa spravila zachytávajú z pravého brehu Dunaja.

Eurovea Tower medzičasom získava nielen podlažia, ale aj podobu. Developer totiž nemešká a paralelne s navyšovaním budovy pracuje na fasádach a interiéroch. „Postupne sa zasklievajú nielen fasády, ale aj zábradlia balkónov a začala sa pokládka kamennej dlažby na balkónoch,“ prezrádza Suchý. „Hotové sú tiež priečky v bytoch do 13. podlažia. Tempo výstavby hrubej stavby mrakodrapu je v priemere jedno podlažie za 11 dní. Aktuálnu výšku stavby zobrazujeme na digitálnom displeji na šplhacom debnení. Dokončenie výstavby mrakodrapu je plánované v polovici roku 2023.“

V Eurovea Tower vznikne 389 bytov a apartmánov, vrátane 20 exkluzívnych mezonetov na najvyšších podlažiach. Ďalších 96 rezidencií pribudne v Eurovea Riverside. S predajom developer očividne problém nemá. „Z celkovo piatich stoviek bytov v celom projekte je predaných už takmer 90 percent,“ konštatuje hovorca. V Eurovea Tower je aktuálne uvádzaný ako voľný len jeden jediný apartmán, v Eurovea Riverside tri byty. Ďalšie jednotky sú predrezervované alebo rezervované. S ohľadom na aktuálny stav výstavby je to však vynikajúci výsledok.

JTRE nešpecifikovalo mieru obsadenosti kancelárií, hovorí iba o veľkom záujme potenciálnych klientov. Známa nie je ani miera obsadenosti rozšírenia nákupného centra, ktoré bude mať výmeru 25-tisíc metrov štvorcových. V každom prípade je ale pravdepodobné, že živú a populárnu prvú etapu Eurovey doplní rovnako aktívna druhá etapa. Predĺžiť sa má nábrežná promenáda, pričom JTRE plánuje aktivovať priestor pod Mostom Apollo realizáciou športovísk a ihrísk. Takisto chce zlepšiť pešie väzby v území, ktoré by malo získať jednotnú vizuálnu identitu.

V priebehu roka 2023 sa tak centrum Bratislavy rozrastie o ďalší kompaktný priestor. Panoráma mesta získa novú ikonu, ktorá sa možno pridá k najvýznamnejším vertikálnym symbolom metropoly – k Bratislavskému hradu, k televíznej veži na Kamzíku, k veži Katedrály sv. Martina alebo k Mostu SNP. Obraz mesta sa tým výrazne zmení.

 

 

Eurovea Tower sa, voľky-nevoľky, stáva jedným zo symbolov Bratislavy. Vznik takejto vizuálnej dominanty si zasluhuje výnimočnú úroveň architektúry a dizajnu. Dá sa diskutovať o tom, či zrovna Eurovea Tower špičkovou kvalitou disponuje. Celá druhá etapa Eurovey je dielom architektonickej kancelárie GFI, ktorej návrh si developer vybral po realizácii architektonickej súťaže medzi niektorými vybranými medzinárodnými ateliérmi. Nejde o vyslovene ikonické dielo – v Toronte, Chicagu, New Yorku alebo väčšine významných metropol Východnej či Juhovýchodnej Ázie by išlo o banálnu vežu. Na bratislavské pomery by však malo ísť o jednu z lepších realizácií.

Spolu s priľahlými budovami vytvorí súčasť nového bratislavského downtownu, štvrte, ktorej základ vyrástol v podstate len za jedno desaťročie, no totálne zmenil priestorovú organizáciu celého mesta a naďalej ju bude ovplyvňovať. Eurovea, v ktorej strede sa nachádza najvýznamnejší spoločenský verejný priestor aj kľúčová verejná stavba – Slovenské národné divadlo – je jej úplným jadrom. Druhá etapa do veľkej miery rozvíja koncept prvej, prináša však väčšiu mierku zástavby, spojenú s postupnou gradáciou výšky objektov smerom k Mostu Apollo.

Vízia bude dopovedaná ďalším rozvojom zóny Eurovea City a iných budúcich developmentov. JTRE má už k dispozícii kľúčové povolenia, potrebné k urbanizácii trojuholníka medzi Pribinovou a Čulenovou, kde plánuje polyfunkčný súbor Ganz House, alebo pozemku východne od Tower 115. Tu zas vznikne výšková kancelárska budova East Tower, pred ktorou má vniknúť do Pribinovej otvorené námestie. Západne od SND je plánovaná administratívna budova Triangel II a pravdepodobne rezidencie medzi Krupkovou a Pribinovou. Výhľadovo sa o tomto mieste hovorilo v súvislosti s hľadaním novej polohy pre Veľvyslanectvo USA.

Vo vzdialenejšej budúcnosti sa zas Eurovea City prepojí s Novým Lidom na pravom brehu Dunaja vďaka novému promenádnemu mostu, alebo možno aj s prebudovaným Zimným prístavom. V jeho prípade sa predpokladá vznik osobného prístavu a maríny, čo bude nepochybne doprevádzané rozsiahlym developmentom okolia. Aj napriek tomu si však Eurovea zachová kľúčovú polohu – a s ňou aj Eurovea Tower, ktorá bude dostatočne vysoká na to, aby si svoju pozíciu najvyššej budovy mesta udržala ešte veľmi dlho.

V stavebnom rozvoji Bratislavy tak bude tento rok v istom ohľade výnimočným. Eurovea Tower dosiahne pravdepodobne na jeseň plnú výšku. Mesto tak získa novú a trvalú dominantu, aká nevzniká často. Pôjde zároveň o symbol doby, v ktorej sa slovenská metropola mení na úplne iné mesto, než akým bola donedávna. V tomto prípade to nepovažujem za zlú správu.

 

Fotografie z 16.1.2022. Pozrite si výstavbu Eurovey vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube