YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.02.2020 11:15

Prvý úsek R7 a D4 sa bude otvárať už o niekoľko týždňov, celkové dokončenie sa očakáva až v roku 2021

Už v najbližších týždňoch by sa mala ukončiť výstavba prvých častí novej diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ktoré spoločne tvoria najdrahší projekt v histórii nezávislého Slovenska. Premávka bude spustená na časti R7 od Ketelca po Holice a D4 medzi Ketelcom a Rovinkou, dokončenie kľúčových úsekov, napríklad mosta cez Dunaj, sa ale očakáva až neskôr.

R7 v úseku Ketelec - Dunajská Lužná. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

R7 v úseku Ketelec - Dunajská Lužná. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

D4 a k tomu pridružený úsek R7 sú súčasťou tzv. „Nultého obchvatu“, bratislavskej okružnej diaľnice, ktorej cieľom je vytlačenie tranzitu z vnútorného mesta a odľahčenie mimoriadne zaťaženého Prístavného mosta, ktorý okrem toho, že slúži ako diaľničný, je aj dôležitou súčasťou mestskej komunikačnej siete. D4 po svojom plnom dokončení obchváti celé Hlavné mesto, a to za pomoci mosta cez Dunaj, ako aj prekonania masívu Malých Karpát tunelom.

Medzičasom, rýchlostná cesta R7 má byť riešením obrovskej dopravnej záťaže na juhovýchodnom vstupe do Bratislavy. Tá je spôsobená do veľkej miery aj masívnym stavebným rozvojom bratislavských predmestí, pričom do veľkej miery od automobilovej dopravy závislí obyvatelia suburbií sú nútení využívať dnes už nedostačujúcu infraštruktúru.

Odpoveďou na tieto problémy má byť mimoriadne veľký a drahý projekt diaľnice D4 a R7, ktoré sú tvorené úsekom D4 medzi križovatkou Jarovce a Račou, čo tvorí celkovo 27 kilometrov nových ciest, a R7 medzi križovatkou Prievoz a obcou Holice, čo je 32,1 kilometrov dlhý úsek. Výstavba sa oficiálne spustila na konci roka 2016.

Dnes je pred dokončením úsek R7 od Holíc po križovatku s D4 pri osade Ketelec, kde vzniklo 20 mostov a 2 križovatky (Šamorín a Dunajská Lužná), ako aj úsek D4 medzi križovatkou Ketelec a Rovinkou, kde sú ďalšie dva mosty a križovatka Rovinka. Do prevádzky tak bude uvedených 29,7 km nových ciest, z toho 25,2 km na R7 a 4,5 km na D4. Súčasťou projektu sú aj tri ekodukty.

Koncesionár, ktorým je konzorcium Združenie Obchvat Nula, kde hrá kľúčovú rolu španielska spoločnosť Cintra, tvrdí, že spusteniu prevádzky bránia už len posledné administratívne úkony. Po uvedení úsekov do užívania sa vraj radikálne zlepší dopravná situácia v celom regióne a skrátia sa zápchy na dnešných cestách. Stále však ostáva dokončiť približne polovicu projektu.

 

Križovatka D4 a R7 Ketelec. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

 

Ide práve o kľúčové časti obchvatu, kde si treba ešte na dokončenie počkať, zároveň ale aj o najkomplikovanejšie stavby – predovšetkým most cez Dunaj v úseku medzi križovatkou Jarovce a križovatkou Ketelec, úsek D4 medzi križovatkou Rovinka a križovatkou s D1 pri Čiernej Vode, kde sa skomplikovala realizácia veľkej križovatky, a pokračovanie tohto úseku do Rače. Na R7 ostáva dokončiť spojnicu križovatky Ketelec s križovatkou Prievoz, teda privádzač do širšieho centra Bratislavy.

Podľa koncesionára, pred dokončením sú práce na východnej strane rieky, kde sa pracuje na poslednom segmente predmostia, ktoré má dĺžku 1.280 metrov. Už čoskoro sa tak začne demontovať výsuvná skruž, ktorá je údajne jednou z najväčších svojho druhu na svete. Na západnej strane je dokončených 850 metrov budúceho mosta, práce sa dostávajú do finále a v priebehu tohto mesiaca by mali byť ukončené. Po tomto termíne sa stavebník bude sústrediť na samotné premostenie Dunaja a vedľajšieho Zemníku, popri tom sa pripravuje sprietočnenie Biskupického ramena.

Na zvyšku D4 práce údajne pokračujú podľa plánu, asfaltuje sa vozovka a realizujú sa križovatky Čierna Voda, Ivanka-Západ a Ivanka-Sever. Popri tom sa pracuje na prekládke cesty pri Čiernej Vode. Koncesionár očakáva dokončenie celého úseku D4 od Ketelca po Raču v priebehu tohto roka.

Aj tu sa však nachádza kritické miesto, ktorým je križovanie s diaľnicou D1, kde bola už v priebehu výstavby menená podoba projektu. Pôvodne sa uvažovalo s tým, že D4 by viedla ponad D1, to sa však stretlo s odporom obcí, aktivistov a s problémami s majetkovoprávnym vysporiadaním. Stavbu mala okrem koncesionára realizovať aj Národná diaľničná spoločnosť, pôvodný plán, kde by najprv svoju časť vybudovala NDS a potom Združenie Obchvat Nula, však bol prehodnotený. NDS zároveň s ohľadom na existujúcu dopravnú záťaž môže budovať svoju časť až v lete.

Stavba sa má napriek tomu dokončiť v pôvodnom termíne ku koncu roka, panujú však obavy, či to tak naozaj bude. Ak by NDS napríklad nestihla letný termín, bude možné stavbu dobudovať až počas ďalšieho roka. Súčasťou výstavby je totiž prevedenie dopravy do spevneného deliaceho pásu a jednej zo strán diaľnice na D1 tak, aby bolo možné vybudovať most na D1, následne sa doprava presmeruje na druhú stranu a bude vybudovaný zvyšok mosta. Mimo leta je obmedzenie počtu pruhov na D1 (bude v režime 2+2) nepredstaviteľné.

Nakoniec, posledným úsekom je spojnica križovatky Ketelec s križovatkou Prievoz na R7. Pôvodne sa hovorilo o termíne október 2020. Zatiaľ sa nezdá, že by sa malo v tomto smere výraznejšie meškať, je však takmer úplne isté, že v tomto čase ešte nebude celý obchvat dokončený. Na avizované zlepšenia dopravy, ktoré má celý projekt priniesť, si treba počkať až do roku 2021, kedy (snáď) dôjde k ukončeniu výstavby a sprevádzkovaniu celej budovanej časti D4 a R7.

 

D4 v úseku Jarovce - Ivanka-sever. Nový most cez Dunaj. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

 

Hoci je D4 a R7 najdrahším a najväčším infraštruktúrnym projektom v dejinách samostatného Slovenska a mal by byť s ohľadom na blízkosť k Hlavnému mestu „výkladnou skriňou“ medzi investičnými akciami štátu, v skutočnosti ide skôr o prehliadku škandálu za škandálom.

Pochybnosti vyvolávala už príprava projektu v podobe výkupov pozemkov, z ktorého podľa  médií profitovali osoby so vzťahom k vláde a rozhodovacím orgánom. V následnej súťaži na koncesionára, ktorý danú časť obchvatu vybuduje, zas zvíťazilo konzorcium Združenie Obchvat Nula s tak nízkou cenou (alebo skôr „nízkou“ – 1,9 miliardy eur), že sa zásadne menili viaceré riešenia v návrhu a jeho kvalitatívny štandard išiel výrazne dole - a nebola dokonca ani ukončená EIA.

V praxi sa to prejavilo napríklad vo výraznom redizajne mosta cez Dunaj, ktorý sa z elegantnej konštrukcie, ktorá by bola príťažlivou súčasťou dunajskej krajiny, premenil na ohavný betónový koridor, ktorý si preráža cestu cez lužné lesy v okolí veľtoku. Konkrétne projektové riešenie bolo kritizované ekológmi a vodákmi, podľa ktorých sú piliere priamo v toku rieky navrhnuté tak zle, že zhoršia bezpečnosť vodákov v ich blízkosti. Nanešťastie, ich protest ostal nevypočutý, neozvala sa napríklad ani Slovenská komora architektov.

Ďalším problémom súvisiacim so znižovaním úrovne stavby sú násypy popod diaľnicu, ktoré sú tak zle vybudované, že je potrebné ich na určitých miestach prebudovávať. Okrem toho, podľa všetkého bola do násypov použitá pôda, ktorá obsahuje toxické látky, napríklad azbest či plastový odpad zo stavebných skládok alebo znečistenej pôdy v centrálnej časti Bratislavy. Jeden z takýchto násypov v blízkosti križovatky Rusovce musí byť odstránený a postavený nanovo, čo ohrozuje už tak meškajúce dokončenie D4.

Jedným z dôsledkov nízkej ceny bola totiž aj nechuť subdodávateľov sa na projekte podieľať a nedostatok ľudských kapacít, ktoré boli pre výstavbu potrebné. Koncesionár tak musel hľadať pracovníkov, kde sa dalo, v čoho dôsledku napríklad Dopravný podnik Bratislava prišiel o časť vodičov a mal problém s výpravou vozidiel verejnej dopravy. Pre D4 a R7 tieto problémy znamenali odsun pôvodného termínu dokončovania už v roku 2019.

Nízka kvalita realizácie sa stretáva s kritikou časti zodpovedných orgánov, čo vedie k potrebe niekoľko týždňov trvajúceho „ukončenia administratívnych úkonov“, zmieňovaných koncesionárom. Trnavský samosprávny kraj totiž odmieta s ohľadom na nedostatočnú úroveň prevedenia cesty prevziať, čo je potrebné k spusteniu prevádzky.

V budúcnosti nie je vylúčené, že by takto mohli postupovať aj iné orgány. Napríklad v prípade úseku D4 pri moste Jarovce vzniklo nezmyselné riešenie, kedy je most vedený ponad železničnú trať a cestu do Rusoviec na násype a nie na estakáde. Výsledkom je, že zver, ktorá tadiaľto často migruje, bude zvedená do úzkeho priestoru popri železničnej trati alebo vozovke, čo vytvára potenciál pre vznik nebezpečných situácií. Takéto riešenie by taktiež nemal zodpovedný orgán prebrať.

 

R7 v úseku Dunajská Lužná - Holice. Napriek tomu, že stavba je prakticky ukončená, TSK má výhrady ku kvalite prác a nechce ju prebrať. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

 

D4 a R7 tak zatiaľ spôsobuje viac problémov ako osohu, a existujú dôvody pre pochybnosti, či s dokončením projektu prídu výrazné zlepšenia. Čiastočne sa síce (trúfnem si povedať, že aj tak len dočasne) naozaj uľaví obyvateľom obcí a miest juhovýchodne od Bratislavy, pre Hlavné mesto však výstavba prinesie len presun záťaže na iné miesto – automobily z R7 totiž vyústia priamo do Bajkalskej ulice a tým pádom takmer do centra mesta, čo zvýši záťaž, hluk aj prašnosť.

Medzičasom, diaľnica D4 ostane bez vybudovania úseku medzi Račou a Stupavou nekompletná, čo je ale opäť úsek s enormným rozpočtom, keďže popod Malé Karpaty má viesť rovnomenný tunel, ktorý bude najdlhším na Slovensku – paradoxne pod malým pohorím, ako sú Malé Karpaty, a nie na hornatom severe krajiny. Odľahčí sa tak Prístavnému mostu, pre Most Lafranconi sa však situácia nijako nezlepší.

Nijako sa nehovorí ani o dôsledkoch výstavby D4 a R7, ku ktorým bude patriť masívna výstavba v zázemí Bratislavy, teda ešte radikálnejšia suburbanizácia, ako to bolo doteraz. Prax ukazuje, že v oblasti Žitného ostrova je takýto development spojený s nízkou kvalitou urbanistického konceptu, absentujúcou vybavenosťou či verejnými priestranstvami a závislosťou od automobilov. Okrem toho prispieva k znehodnocovaniu ornej pôdy a zdrojov podzemnej vody, pričom na Žitnom ostrove sa nachádza najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe. V kontexte klimatickej krízy ide o národný poklad, ktorý si však sami devastujeme na desaťročia dopredu.

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 tak ostávajú a aj navždy ostanú vysoko kontroverznými projektami, ktoré nie sú hodné toho, aby štát do nich vložil takmer 2 miliardy eur počas najbližších 30 rokov. Za danú sumu sa dalo v Bratislave aj jej okolí vybudovať obrovské množstvo skutočných zlepšení, ktoré by vyriešili podstatnú časť problémov dopravy v metropole - napríklad kompletnú električkovú a cyklistickú sieť, záchytné parkoviská, TIOPy a azda aj zdvojkoľajnenie železničnej trate minimálne po Kvetoslavov. 

Je však veľmi pravdepodobné, že tieto by už nepriniesli také možnosti zárobku, ako to bolo v prípade výkupu pozemkov popod nové cesty. Už najbližšia doba ukáže, či „najväčší projekt v dejinách Slovenska“ aj prinesie nejaký zmysel, alebo bude len najväčším biznisom v dejinách Slovenska, z ktorého bude profitovať hŕstka jednotlivcov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • D4 v úseku Jarovce - Ivanka-sever. Nový most cez Dunaj. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • D4 v úseku Jarovce - Ivanka-sever, križovatka Podunajské Biskupice. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Prievoz - Ketelec. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • Križovatka D4 a R7 Ketelec. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Ketelec - Dunajská Lužná. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Ketelec - Dunajská Lužná. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Dunajská Lužná - Holice. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Dunajská Lužná - Holice. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Dunajská Lužná - Holice. Výstavba odpočívadla Blatná na Ostrove. Zdroj: Združenie Obchvat Nula
  • R7 v úseku Dunajská Lužná - Holice. Ukončenie stavby v obci Holice. Zdroj: Združenie Obchvat Nula

Súvisiace články

O dôležitý krok bližšie. Štát podpísal zmluvu na výstavbu kľúčovej križovatky

30.11.2022 10:05:00 Adrian Gubčo

Výstavba rozšírenia diaľnice D1, vrátane križovatky D1 s D4, je opäť o čosi bližšie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu s víťazom tendra na jeho realizáciu. Poľská firma Budimex tak získava prakticky voľné pole, čo má v dohľadnej dobe vyústiť do spustenia stavebných prác – viac ako rok od otvorenia susedného úseku diaľnice D4.

Čítať viac

Konečne krok vpred? Štart realizácie kľúčovej križovatky ostáva nejasný

25.10.2022 09:05:21 RED

Diaľničný obchvat D4 medzi Jarovcami a Račou je v prevádzke už bezmála rok. Za tú dobu si vyslúžil epiteton „diaľnica duchov“. Nie úplne nezaslúžene. S výnimkou rannej a popoludňajšej špičky je totiž jeho vyťaženosť diskutabilná – teda nie taká, akú si od neho dopravní inžinieri a zástupcovia okolitých samospráv sľubovali. Príčina je už dávno známa: chýbajúca križovatka D1/D4, ktorá by odklonila kamiónový tranzit z preťaženého Prístavného mosta a Seneckej cesty.

Čítať viac

Kedy sa rozbehne výstavba križovatky D1 s D4?

07.07.2022 13:00:17 RED

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Diaľničný obchvat D4 je v prevádzke už osem mesiacov. Od novembra 2021, keď otvorili jeho posledný chýbajúci úsek Vajnory – Ivanka pri Dunaji, si môžu vodiči vychutnávať cestu z Rače až k rakúskej štátnej hranici po súvislej 27-kilometrovej diaľnici, zahŕňajúcej 57 mostov, osem križovatiek a tri ekodukty. Stále mu však chýba povestná „čerešnička na torte“ – križovatka D1/D4, rozhodujúci komponent celého projektu.

Čítať viac

Posledná časť bratislavskej R7 bude v sobotu otvorená

11.02.2022 17:24:31 Adrian Gubčo

Už v priebehu zajtrajšieho dňa by mala byť otvorená posledná časť bratislavského úseku rýchlostnej cesty R7. Sprístupnené bude prepojenie Slovnaftskej a Prístavnej ulice, ktoré bude zároveň otvorené aj pre verejnú dopravu. S výnimkou neslávne známej križovatky diaľnic D1 a D4 tak bude v podstate dokončený celý aktuálny projekt D4R7, teda prvá časť Nultého okruhu Bratislavy.

Čítať viac

Spúšťa sa ďalšia časť diaľnice D4, prepojená bude Rača s rakúskou hranicou

12.11.2021 14:42:20 Adrian Gubčo

V priebehu dnešného popoludnia bude oficiálne otvorený ďalší úsek diaľnice D4. S výnimkou neslávne známej križovatky D4 a diaľnicou D1 je tak už v podstate dokončená celá prvá etapa budovania tzv. Nultého obchvatu Bratislavy. Okrem križovatky ešte ostáva v rámci projektu D4R7 dobudovať, resp. otvoriť prepojenie Prístavnej ulice s rýchlostnou cestou R7.

Čítať viac

Chýbajúci úsek R7 a D4 pred Lužným mostom sa otvára

01.10.2021 17:03:41 Adrian Gubčo

Uplynulý víkend bola konečne otvorená kľúčová časť bratislavského obchvatu, teda diaľnice D4: Lužný most, ktorý sa stal šiestym bratislavským premostením Dunaja. Význam spustenia bol však oslabený faktom, že nebol otvorený aj súvisiaci úsek D4 medzi križovatkami Jarovce a Petržalka a najmä rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou – Juh a Prievozom. Hoci sa pôvodne mali otvárať s mostom, v skutočnosti k tomu príde až v priebehu tohto víkendu.

Čítať viac

Ďalšia časť D4 sa otvára, Bratislava získa šiesty most cez Dunaj

24.09.2021 13:03:09 Adrian Gubčo

V túto nedeľu, 26. septembra, sa otvorí ďalší úsek diaľnice D4. Jeho súčasťou je aj Lužný most, šieste bratislavské premostenie rieky Dunaj. Pôvodne sa mal otvárať aj zvyšok rýchlostnej cesty R7 medzi križovatkou Bratislava – Juh a Bratislava – Nivy (Prievoz), pravdepodobne kvôli chýbajúcim povoleniam to však bude o čosi neskôr. To isté platí o krátkej spojnici križovatiek Jarovce a Petržalka.

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 je otvorený

06.09.2021 18:02:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bol otvorený ďalší úsek diaľnice D4, a to v úseku medzi Račou a Vajnorami. Ide o krátku časť, ktorá má dĺžku asi len dva kilometre, a zatiaľ jej chýba aj napojenie aj na zvyšok diaľnice. Jeho otvorením je však budúci obchvat Bratislavy opäť o čosi kompletnejší. Ako si však začína uvedomovať aj široká verejnosť, k plnému dokončeniu diaľnice medzi Jarovcami a Račou chýbajú ešte roky.

Čítať viac

Diaľnica D4 je v podstate dokončená, spojenie s D1 si počká niekoľko rokov

12.08.2021 14:07:00 Adrian Gubčo

V podstate už len niekoľko týždňov ostáva do sprevádzkovania zostávajúcich úsekov rozostavaných častí diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Práce sú dnes prakticky dokončené, pričom sa bude dať používať aj spojenie Bajkalskej ulice s R7. Problémom však ostáva križovatka D4 a D1 – plne funkčná bude možno až v roku 2024.

Čítať viac

Výstavba diaľnice D4 medzi Jarovcami a Račou je vo finálnej fáze

24.05.2021 16:24:51 Adrian Gubčo

Výstavba kľúčových častí diaľnice D4, ktorá v budúcnosti vytvorí obchvat Bratislavy, vstupuje do finálnej fázy. Ako oznámilo Ministerstvo dopravy SR, na Lužnom moste cez Dunaj boli úspešne vykonané záťažové skúšky. Okrem toho sa začínajú procesy technického odovzdania ďalších úsekov diaľnice, ako aj dôležitého napojenia rýchlostnej cesty R7 na dopravný systém mesta.

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 sa otvára

12.02.2021 14:05:00 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bol otvorený nový úsek diaľnice D4, teda nového obchvatu Bratislavy. Zhotoviteľ, spoločnosť D4R7 Construction, odovzdal do užívania 7,1 kilometra dlhý úsek medzi križovatkami Vrakuňa a Ivanka Západ (Senecká cesta). Nadväzuje tak na v novembri dokončený úsek medzi križovatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa a umožňuje spojenie aj s križovatkou Bratislava (Juh).

Čítať viac

Ďalší úsek diaľnice D4 bol dokončený

09.11.2020 15:19:01 Adrian Gubčo

V priebehu nedele, 8. novembra 2020, bol otvorený ďalší úsek tzv. Nultého obchvatu – teda diaľnice D4, ktorá má v budúcnosti vytlačiť tranzitnú dopravu z hlavného mesta. Ide o pomerne krátky úsek medzi križovatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Celkové dokončenie prvej etapy D4 medzi Jarovcami a Račou sa aj naďalej predpokladá v roku 2021.

Čítať viac

Prvé časti rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 sa otvárajú

17.07.2020 11:02:48 Adrian Gubčo

Po dlhých rokoch plánovania a štyroch rokoch výstavby sa v nedeľu, 19. júla 2020, otvoria pre verejnosť prvé úseky rýchlostnej cesty R7 medzi Ketelcom a Holicami a D4 medzi Ketelcom a Rovinkou. Štát si od týchto ciest sľubuje výrazné zlepšenie dopravnej situácie v okolí Bratislavy, ktorej juhovýchodné predmestia sú mimoriadne zaťažené v dôsledku intenzívneho rozvoja v posledných desaťročiach.

Čítať viac

Šiesty bratislavský most spojili, odovzdaný bude na budúci rok

10.06.2020 09:30:00 Adrian Gubčo

Budovanie diaľnice D4 prekonalo významný míľnik – za účasti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby a koncesionára, budujúceho diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, teda tzv. nultý obchvat, boli spojené jednotlivé strany šiesteho bratislavského mosta cez Dunaj. Ministerstvo už hľadá aj meno pre kľúčovú stavbu v rámci jedného z najväčších infraštruktúrnych projektov v dejinách Slovenska.

Čítať viac

Veľké dopravné obmedzenia sa začínajú

15.02.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom sa spúšťajú jedny z najvýraznejších dlhodobých dopravných obmedzení v nedávnej histórii Bratislavy. V súvislosti s uzávierkou niekoľkých zjazdov z Prístavného mosta v dôsledku výstavby Rýchlostnej cesty R7 a uzávierky ulice Mlynské nivy sa predpovedá dopravný kolaps, Hlavné mesto sa však k problému postavilo otvorene a pripravilo viacero náhradných opatrení.

Čítať viac

Bratislava sa pripravuje na obmedzenia v súvislosti s výstavbou dopravných projektov

21.01.2019 15:40:17 Adrian Gubčo

Dopravu v Hlavnom meste čakajú v blízkej dobe výrazné dopravné obmedzenia, súvisiace s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj s prestavbou ulice Mlynské nivy. Opatrenia, akými sa bude na vzniknutú kritickú situáciu reagovať, predstavilo dnes vedenie Bratislavy, mestskej časti Ružinov a Bratislavského samosprávneho kraja na tlačovej konferencii.

Čítať viac

Šiesty bratislavský most rastie, s ním rastú aj kontroverzie

20.09.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Práce na výstavbe diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 (D4R7) postupne akcelerujú. Stavebné práce sa rozbiehajú na viacerých úsekoch nových komunikácii, vrátane náročnejších stavieb – k tým najnáročnejším a najvýznamnejším patrí nové premostenie Dunaja, vznikajúce východne od Jaroviec a južne od areálu Slovnaftu. Ozývajú sa však aj kritici.

Čítať viac

Odhalené: Rýchlostná cesta R7

25.02.2015 13:00:00 Adrian Gubčo

V súvislosti s možným začiatkom výstavby rýchlostnej cesty R7 ešte tento rok získavame stále lepší prehľad o tom, ako bude táto významná dopravná stavba vyzerať. Firma Render Systém, venujúca sa tvorbe vizualizácii, zverejnila kvalitné vizuály časti novej dopravnej tepny.

Čítať viac

Ako bude vyzerať diaľnica D4?

22.12.2014 12:30:00 Adrian Gubčo

Výstavba diaľnice D4 sa pomaly blíži a v súvislosti s tým sú zverejňované stále nové informácie a materiály, existuje dokonca samostatná stránka o projekte.

Čítať viac

Pokračovanie diaľnice D4 je v posudzovaní vplyvov na životné prostredie

14.01.2020 11:33:00 Adrian Gubčo

Projekt výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je najväčším investičným projektom v dejinách Slovenska a pomaly sa blíži do finálnej fázy realizácie. Prvé časti R7 budú odovzdané už v priebehu niekoľkých mesiacov, o niečo neskôr bude dokončená D4 v úseku Jarovce – Rača. Popritom sa už uvažuje aj o pokračovaní bratislavského okruhu, ktorý by tunelom pod Malými Karpatmi prepojil Raču so Záhorskou Bystricou.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube