Author photoMartina Gregová 25.09.2022 14:32

Z mŕtvej plochy živý verejný priestor. Projekt z Indie ukazuje potenciál, ktorý skrývajú aj naše mestá

Priestory pod mostami, nadjazdmi či v okolí dopravnej infraštruktúry sú nielen v našich končinách pri urbanistickom riešení alebo tvorbe verejného priestoru mnohokrátkrát opomínané. Svetoznáme architektonické štúdio MVRDV v spolupráci so StudioPOD však nedávno dokončilo realizáciu projektu One Green Mile v indickom meste Mumbai, ktorý je skvelým príkladom toho, že aj takéto priestory sa môžu premeniť na živé miesta mesta.

Zdroj: MVRDV

Zdroj: MVRDV

Nadjazd Senapati Bapat Marg je súčasťou série hlavných ciest, ktoré sa tiahnu centrom viac ako 12 miliónového mesta Mumbai. Ich dĺžka presahuje 11 kilometrov a v rámci mesta tak vytvárajú nielen značné hlukové znečistenie, ale aj bariéru medzi susednými oblasťami. Výrazne tým znižujú možnosti mobility. Transformácia viac ako 1.800 metrov ulíc a dopravných systémov pozdĺž Senapati Bapat Marg zahŕňala aj projekt One Green Mile, v rámci ktorého architekti transformovali sériu zanedbaných priestorov pod nadjazdom Parel Baug.

Spočiatku na projekte pracovali architekti z lokálneho štúdia StudioPOD, ktorí poskytli počiatočné nápady a základné programové využitie daného priestoru. V neskorších fázach tieto nápady pre kľúčový úsek detailnejšie rozpracovalo holandské štúdio MVRDV, ktoré je známe najmä vďaka svojim ekologicky a ekonomicky úsporným návrhom a tiež vďaka dôkladnej analýze navrhovaných priestorov. Na expanzívny rast miest, urbánneho prostredia a zväčšujúceho sa meradla stavieb reagujú MVRDV zdanlivo paradoxne: zahusťovaním priestoru, avšak pri zachovaní jeho priechodnosti a dostupnosti. Práve túto stratégiu štúdio použilo aj pri návrhu priestoru One Green Mile. 

Tento jedinečný projekt (aj keď zďaleka nie jediný svojho druhu) premieňa nadradený prvok betónovej infraštruktúry na verejný priestor a stáva sa miestom na stretávanie sa. Tiež dopĺňa chýbajúcu občiansku vybavenosť a zeleň. Projekt vychádza z otázky: „Čo keby sme očakávali, že diaľnice niečo vrátia miestam, ktoré prelínajú? Nadjazd môže poskytnúť určitý tieň v horúcom meste a vytvorí malú oblasť v rámci mesta, ktorú nemožno zastavať vysokými budovami. Nie je to až taký bláznivý nápad, urobiť z takéhoto miesta verejný priestor," hovorí partner MVRDV Stefan de Koning.

Galéria

  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV

Z hľadiska dizajnu architekti vytvorili súdržnú vizuálnu identitu, ktorá je použitá vo všetkých prvkoch priestoru. Hlavným konceptom návrhu sú modré pruhy, ktoré plynulo prechádzajú z 2D prvkov do 3D priestoru a vytvárajú kopcovitú dláždenú plochu, ktorá vďaka svojej variabilite dokáže poskytnúť priestory pre rôzne aktivity. V rámci projektu vznikla napríklad outdoorová telocvična, salónik, zatienené sedenie, zastávky či čitáreň. Ďalšou výhodou tohto kopcovitého riešenia je aj fakt, že vďaka nemu sa priestory stávajú bezbariérové aj v prípade, že je nutné prekonávať isté výškové rozdiely. Celkovú atmosféru naviac dotvára výsadba zelene po celej dĺžke riešeného územia. Okrem vizuálnych kvalít, zeleň ochladzuje okolité priestory, podporuje biodiverzitu a tlmí hluk.  

Projekt je ďalej aj príkladom takzvaného obehového hospodárstva, ktoré holandskí architekti vo svojich návrhoch radi uplatňujú. Využitím priestoru pod nadjazdom sa zvyšuje hodnota samotného nadjazdu. Okrem prepravy áut získava nový účel ako chránený, zastavaný verejný priestor. Najväčším prínosom celého projektu je však zlepšenie spojenia pre chodcov a cyklistov. Dlažba, cyklistické chodníky, mestské osvetlenie, veľké priechody pre chodcov, to všetko vytvára bezpečnejšie, pohodlnejšie a prístupnejšie časti mesta.  

Slovami architektov, „projekt One Green Mile v širšom meradle ponúka ľahko opakovateľný prístup k trvalo udržateľnému rozvoju miest, ktorý presadzuje nový štandard pre nedostatočne využívané verejné priestory v intenzívnej indickej metropole.” So zameraním na zatienené a inkluzívne zelené verejné priestranstvá však možno takýto prístup zopakovať takmer kdekoľvek vo svete. StudioPOD bude pokračovať v obdobnom prístupe, ktoré prinieslo riešenie pod nadjazdom Parel Baug, na celom 11,22 kilometrovom úseku diaľnice. 

Projekt One Green Mile je skvelým príkladom toho, že z infraštruktúry v mestách sa dá vyťažiť viac. Návrh komunitného priestoru pod nadjazdom nielenže vytvoril priestory na stretávanie sa, ale čo je ešte dôležitejšie, zvýšil bezpečnosť, pohodlnosť a prístupnosť pre obyvateľov a návštevníkov priľahlých oblastí. Infraštruktúra tak už viac nie je bariérou, ale naopak spojítkom jednotlivých častí mesta. Navyše vďaka jedinečnému dizajnu, priestor pod nadjazdom získal novú identitu.

V Bratislave sa objavujú prvé opatrné pokusy, smerujúce k vhodnejšiemu využitiu takýchto priestranstiev. Jedným z nich je vznik nového športoviska, „Cvička", v pravobrežnom podmostí Mostu SNP. V dohľadnej dobe by k nemu mal pribudnúť aj skatepark medzinárodnej úrovne. Developer J&T Real Estate zas uvažuje nad využitím priestoru pod Mostom Apollo, kde by taktiež rád zriadil športoviská, rozvíjajúce rekreačný charakter promenády pred Euroveou. Otázkou zostáva ľavobrežné podmostie Mostu SNP, kde je veľký a nevzhľadný terminál verejnej dopravy. V každom prípade, v drvivej väčšine ide dnes o „nepriestory", zvyškové plochy, ktoré nemajú žiaden účel. V meste, kde je dopyt po kvalitných priestoroch, však ide o zbytočné mrhanie, čo treba do budúcnosti zmeniť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube