Author photoSimona Schreinerová 23.02.2024 14:52

Susedia proti developerovi: V Rači má vzniknúť nová bytovka, verejnosť sa obracia na štát

Stavebný rozmach v Rači vyvoláva v časti obyvateľov obavy. Týka sa to najmä zámerov v rýchlo a výrazne sa meniacich lokalitách. Jedným z takýchto projektov je bytový dom na ulici Úžiny, o ktorom sa už istý čas vedú spory. Tie napokon vyústili do podania podnetu na Ministerstvo životného prostredia SR.

Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača, Google StreetView

Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača, Google StreetView

Boj proti menšej bytovke pokračuje

Nedávno sme informovali o zámere výstavby menšieho bytového domu na ulici Úžiny v mestskej časti Rača. Lokalita v okolí tejto ulice prechádza výraznejšou transformáciou, čo vyvoláva medzi miestnymi obyvateľmi obavy. Bývalé vinohrady majú nahradiť projekty ako Rinzle Rača od rovnomenného developera alebo Hroznový sad od Hroznovy sad s.r.o. Neďaleko sa dokončuje aj development Rínok Rača.   

Aktuálne pripravovaný zámer na ulici Úžiny by mal čiastočne nahradiť staršie existujúce garáže. Vzniknúť má medzi bytovými domami na adresách Úžiny 1 a Úžiny 3. Investorom menšieho bytového domu je Centrum Pezinok s.r.o. Pre projekt od kancelárie Pokorny Architekti už získal súhlasné záväzné stanovisko mesta.

Podľa tohto dokumentu pôjde o výstavbu šesťpodlažného objektu so zastrešením plochou vegetačnou strechou. Na prvom nadzemnom podlaží (NP) sa navrhujú vstupné priestory, pivničné kobky, technická miestnosť a sklad. Na druhom až šiestom NP vzniknú byty, pričom na každom podlaží sa navrhujú tri jednotky v kategóriách dvojizbové, trojizbové a štvorizbové. Na juhozápadnej fasáde sú navrhované priebežné loggie. Celkovo sa má v objekte nachádzať 15 bytov. 

Galéria

  • Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača
  • Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača
  • Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača
  • Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača

S realizáciou podzemných podlaží sa nepočíta. Navrhovaných je celkovo 34 parkovacích miest, z nich bude 24 umiestnených pri budove bytového domu (šesť v rámci priestorov na prvom NP). Zvyšných 10 stojísk je navrhovaných pri miestnej ceste Úžiny.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Úžiny 1 sa kvôli zámeru obrátilo na Ministerstvo životného prostredia SR. Rezortu doručili podnet, v ktorom požadujú, aby bol projekt posudzovaný v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Spoločenstvo to žiada napriek tomu, že bytový dom nedosahuje prahové hodnoty pre proces EIA, teda dostatočný počet parkovacích miest.

Svoju žiadosť zdôvodňujú tým, že potreba búracích prác, resp. demontovanie starých garáží, môže mať negatívny vplyv na kvalitu života vlastníkov okolitých bytov. Spoločenstvo žiada aj odborné posúdenie vplyvu výstavby a búracích prác na okolitú krajinu a skalu v mieste výstavby s dôrazom na statiku susedných domov. Bytový dom sa má podľa nich stavať na veľkom monolite, na ktorom už stoja bytové domy s adresou Úžiny 1 a 3.    

Ďalším dôvodom na posudzovanie podľa zákonu EIA majú byť parkovacie miesta v blízkosti bytového domu Úžiny 1. Autá budú podľa susedov zdrojom hluku a znečistenia ovzdušia, ktoré bude nepriaznivo vplývať na vlastníkov bytového domu. Zvýšená dopravná intenzita má navyše predstavovať obmedzenie práv na priaznivé životné prostredie a dopravné napojenie cez ulicu Úžiny by malo negatívne ovplyvňovať bezpečnosť, parkovanie, dopravnú situáciu a život obyvateľov bytových domov v lokalite. Bytový dom Úžiny 1 nemá vo svojom okolí vytvorené žiadne parkovacie miesta a tak sa na pozdĺžne parkovanie využíva aj časť profilu komunikácie Úžiny.

Spoločenstvo vlastníkov sa napokon obáva aj zhoršenia situácie z pohľadu preslnenia existujúcich bytov, nakoľko neeviduje žiadny svetlotechnický posudok, ktorý by deklaroval dodržanie aktuálnych noriem.

Je ťažké odhadnúť, kedy rezort vydá rozhodnutie a či vyhovie spoločenstvu vlastníkov. V lokalite prešlo posudzovaním EIA niekoľko podstatne väčších zámerov. Aj keby sa bytovka napokon musela podrobiť procesu EIA, s veľkou pravdepodobnosťou by išlo len o posunutie začiatku výstavby.

 

Situácia. Zdroj: Facebook Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava-Rača

 

Zámer sa nepozdáva ani starostovi Rače

Vydanie súhlasného záväzného stanoviska mesta vyvolalo vlnu nespokojnosti ako na strane obyvateľov, tak na strane starostu Rače Michala Drotována, ktorý sa vyjadril na svojej sociálnej sieti. Podľa jeho slov Hlavné mesto SR Bratislava s mestskou časťou (MČ) o danom zámere nekomunikovalo napriek tomu, že má byť napojený na komunikáciu v správe MČ Bratislava-Rača.

Podľa projektu sa pritom má upravovať aj samotná komunikácia. Ďalej Drotován uvádza, že zo zámeru zatiaľ nie je jasné, či navrhované parkovacie miesta pri komunikácii majú byť zaradené do rezidenčného parkovania v budúcnosti. Zo stanoviska vyplýva aj to, že zo zámeru zatiaľ nie je jasné, či Magistrát udelil súhlas s výstavbou ako majiteľ jednej parcely, kde sa má nachádzať parkovisko. 

Do diskusie pod príspevkom sa zapojila aj Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora Bratislavy pre oblasť nájomného bývania. Upozornila na to, že majetkové vzťahy sú posudzované až v územnom, resp. stavebnom konaní, ktoré má pod kontrolou miestny stavebný úrad. Ten má na starosti povoľovacie procesy a ďalej skúma všetky náležitosti projektu.

Podľa jej vyjadrenia môže zo stanoviska Drotována vzniknúť dojem, že Magistrát bežne komunikuje vydávanie záväzných stanovísk s MČ. Tak to ale nie je a mesto overuje výhradne súlad či nesúlad s územným planom, ktorý potvrdí záväzným stanoviskom. Napokon Plavuchová odporúča starostovi aj poslancom Rače investovať do kvalitných územných plánov zón.

Rýchly stavebný rozvoj v Rači môže u časti verejnosti vyvolávať neistotu a obavy, nakoľko každá nová výstavba so sebou prináša určité zmeny. Napriek tomu sa úroveň lokality zvyšuje, za čo môže nie len mestská časť, ale aj development prinášajúci vybavenosť, kvalitnejšie verejné priestory a zdroje, z ktorých investuje do verejnoprospešných projektov samospráva.  

Tých je v poslednom období v Rači viac ako dosť. Obnova parku na Strelkovej, revitalizácia námestia v Rendezi či obnova školy na Plickovej sa realizovali alebo realizujú aj vďaka peniazom od developerov. Pokiaľ sa rozvoj nevymkne spod kontroly, dokáže byť pre lokálne komunity obohacujúci. Na reguláciu sa využívajú práve spomínané územné plány zón. Ide o najlepší spôsob, ako zladiť súkromné a verejné záujmy aj urýchliť zdĺhavé investičné procesy. V kontexte nastupujúcej novej legislatíva význam kvalitného územného plánovania len narastie. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube