Author photoMartina Gregová 09.10.2023 20:24

Špičkový súčasný priestor v stredovekom dome: V slovenskom meste vznikla reštaurácia, ktorá spája dizajn s históriou

Kvalitný súčasný dizajn a architektúra pristanú aj historickým stavbám - zvlášť ak sa to týka riešenia prevázok v ich parteri. Interiér gastroprevádzky Kút 12 v srdci Banskej Bystrice je ukážkou toho, ako možno vstúpiť do vzácneho prostredia a spojiť pôvodné hodnoty s aktuálnymi požiadavkami na ich využitie. Výsledkom je nielen oživená pamiatka, ale aj populárne miesto pre domácich a návštevníkov.

Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti

Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti

Koniec stredoveku a začiatok novoveku so sebou na územie dnešného Slovenska priniesol prudký rozvoj baníctva, ktorý vo veľkej miere ovplyvnil urbanistickú štruktúru mnohých slovenských miest. Okrem toho sa v tomto období začala intenzívnejšie formovať stredná vrstva obyvateľstva - mešťania. Ich vtedajšie príbytky sa dnes stále nachádzajú v historických jadrách mnohých miest. Meštianske domy sa vyznačujú typickou architektúrou, fasádami aj dispozičnými riešeniami. Tieto stavby zásadným spôsobom formovali a do dnešnej doby stále formujú charakter mnohých slovenských historických centier.

Stavby tohto typu tvoria aj zástavbu Námestia SNP v Banskej Bystrici, ktoré dnes patrí medzi jedno z najkrajších na Slovensku. Práve tu od 15. storočia stojí aj Meštiansky dom č. 12. V minulosti prešiel tento objekt viacerými rekonštrukciami a dostavbami, dnes má podobu trojpodlažného podpivničeného objektu s dvoma vnútornými schodiskami.  

Posledná komplexná obnova domu prebiehala v rozmedzí rokov 2017-2022. Jej hlavným cieľom bola obnova pamiatky, spojená so zachovaním jej pamiatkových hodnôt a odstránením rušivých sekundárnych zásahov. Zároveň bolo potrebné prispôsobiť dispozičné riešenie objektu jeho novému využitiu. Súčasný majiteľ domu za jeho obnovu v tomto roku získal jednu z cien Fénix- kultúrna pamiatka roka. Tá už niekoľko rokov motivuje a podporuje vlastníkov cenných národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu. 

Galéria

  • Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti
  • Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti
  • Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti
  • Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti
  • Zdroj: Paulíny Hovorka Architekti
  • Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka
  • Zdroj: Fénix - kultúrna pamiatka roka

Po komplexnej obnove navyše v tomto jedinečnom objekte vznikol aj jedinečný interiér, pod ktorým je podpísané známe miestne štúdio Paulíny Hovorka Architekti. Zámerom súčasného majiteľa domu bolo vybudovať kvalitnú gastroprevádzku v samom srdci historického centra Banskej Bystrice.

Architekti tak mali neľahkú úlohu spojiť pôvodné hodnoty so súčasnými nárokmi na kvalitné priestory reštaurácie. „V rámci úprav interiérov bola našou ideou ich obnova v pôvodnom historickom rozsahu, nič nové nepristavovať a nenadstavovať. Eliminovať nánosy z 20. storočia, priestory zjednodušiť, staré siene zväčšiť na pôvodné rozmery, odstrániť novšie vrstvy materiálov. Ukázať plné rozsahy klenieb a štukovej výzdoby, reštaurátorsky odkryť a ukázať pôvodnú stredovekú povrchovú úpravu stien,” popisujú autori. Gastroprevádzka získala názov Kút 12.  

Reštaurácia zaberá tri podlažia objektu a návštevníkom dnes ponúka rôzne typy sedenia aj pohľad na výnimočné architektonické prvky. Azda najvýraznejším z nich je schodisko, ktoré sa architekti rozhodli v plnej miere obložiť drevom. Tento materiál následne pokračuje ďalej a je ním obložený aj bar na najnižšom - podzemnom - podlaží objektu, rovnako ako aj bar na prízemí.

Okrem toho vo vnútorných priestoroch vyniká aj betónová stierka, ktorou boli omietnuté historické klenby a časť stien. Zvyšok interiéru je ladený predovšetkým do šedastých odtieňov, ktoré sú doplnené čiernymi detailami v podobe výrazných svietidiel, kovových nôh stolov či stoličiek. „Vizualita návrhu interiérov je postavená na dialógu histórie a interiérových prvkov, tvoriacich nevyhnutné moderné vybavenie. Zreštaurované barokové omietky a štuková výzdoba sú doplnené o liate terazzo podlahy, ručne robené cementové a tehlové dlažby a drevené palubovky,” približujú architekti.  

Za tento počin sa moderná gastroprevádzka v srdci Banskej Bystrice dočkala prestížneho ocenenia - Interiér roku 2022, kde v kategórii Verejný interiér I – kaviarne, reštaurácie a hotely uspela v konkurencii nielen slovenských, ale aj českých diel. Medzi finalistov sa v rámci tejto kategórie dostal aj bratislavský interiér kaviarne GRÃO

Interiér reštaurácie Kút 12 však nie je len ukážkovým príkladom spájania historickej architektúry s tou súčasnou. Je aj príkladom toho, ako možno využiť potenciál meštianskych domov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou historických mestských centier. Na podobných princípoch ako projekt Kút bol v minulosti navrhnutý aj interiér Českého domu v Bratislave, ktorý síce má úplne odlišnú funkciu, no ponúka to isté - presvedčivý pomer historickej architektúry a nových interiérových zásahov a prvkov. 

Naostatok, ukazuje aj čosi iné: že kvalitný gastronomický zážitok už nie je len o jedle či obsluhe, ale aj o samotnom prostredí. Návštevníci dnes hľadajú v širokej konkurencii komplexnú službu, ku ktorej patrí návšteva príjemného miesta. Platí to nielen v Bratislave, ale aj Banskej Bystrici. Tá sa týmto počinom zaradila na úroveň popredných miest v republike, minimálne čo sa týka dizajnovej úrovne reštauračných zariadení. 

 

(Fénix, Paulíny Hovorka Architekti, Interiér roku, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube