Author photoMartina Gregová 20.09.2023 19:00

Radikálna premena banálnej stavby. Odvážny tandem investorky a architektky spravil zo zanedbaného objektu okrasu ulice

Súčasťou výstavby sídlisk bolo budovanie objektov pre vybavenosť, vrátane obchodov. Keďže išlo štandardne o typové objekty bez väčšej snahy o architektonickú príťažlivosť, ich hodnota je nízka. S rokmi sa navyše zhoršil ich stav a paleta nájomcov zodpovedala ich vzhľadu. Väčšina investorov by zvolila asanáciu a nahradenie objektu, existuje ale aj iné riešenie - kvalitná prestavba a nadstavba.

Autor: Václav Novák

Autor: Václav Novák

Objekt Petřiny82 sa nachádza v mestskej časti Praha 6, v rovnomennej štvrti Petřiny. Umiestnený je na ulici Na Petřinách, v rámci ktorej je zasadený do existujúcej zástavby bytových domov. Dlhé roky zanedbávaný objekt sa pred niekoľkými rokmi vďaka rekonštrukcii po návrhu od architektky Lucie Němcovej zmenil na nepoznanie.

K existujúcim kanceláriám a obchodným prevádzkam po novom pribudli aj priestory tanečnej školy. Tie boli umiestnené do nadstavby pôvodne dvojpodlažného objektu. Variabilita vnútorných priestorov nadstavby bola zabezpečená vďaka širokorozponovému zastrešeniu bez vnútorných nosných prvkov.

Zrekonštruované zároveň boli aj existujúce obchodné prevádzky na prízemí budovy. Potreba modernizovať už existujúce časti objektu vyplynula zo snahy podporiť parter, vďaka čomu došlo k oživeniu celej ulice. V dôsledku realizácie projektu bolo na prízemí navyše doplnené aj potrebné zázemie. Na druhom podlaží objektu boli umiestnené obslužné priestory pre tanečnú školu. Nachádzajú sa tu šatne, recepcia a menšia baletná sála.

Galéria

  • Autor: Václav Novák
  • Autor: Václav Novák
  • Autor: Václav Novák
  • Autor: Václav Novák
  • Autor: Václav Novák
  • Autor: Václav Novák

Potrebnou rekonštrukciou neprešiel len pôvodný objekt, ale aj jeho predpriestor, ktorý ho oddeľuje od existujúceho chodníka. Plochu na vlastné náklady zrekonštruovala majiteľka objektu. Následne ho dostala od mesta do prenájmu, potom, ako sa zaviazala, že sa oň bude aj naďalej starať a zveľaďovať ho. Dnešná podoba predpriestoru vznikla v spolupráci s krajinnými architektmi. 

Vzhľadom na orientáciu hlavnej fasády budovy smerom na juh bolo v rámci rekonštrukcie žiadúce vyriešiť jej tienenie. Výsledné riešenie v podobe predsadenej tieniacej konštrukcie tak má nielen estetický, ale aj praktický význam. „Za koncepciou návrhu stojí potreba pritienenia exponovaného priečelia, utlmenia hluku z ulice a zámer rozšíriť dom na horných podlažiach o vonkajší pobytový priestor. Čelná fasáda sa zároveň stala znakom domu, je výrazná a ľahko zapamätateľná," objasňuje princípy dizajnu autorka projektu.

Nové sklenené výplne zodpovedajú pôvodnému rastru okenných otvorov. Jednoduché presklenie predajní v parteri nahradili veľkoformátové výkladné okná. Pre nové okná autorka vybrala celohliníkový systém s prerušením tepelných mostov.

V časti medzi pôvodnou hmotou budovy a tieniacim systémom z lamiel, naklonených pod rôznymi uhlami, vznikol dodatočný exteriérový medzipriestor. „V kombinácii s chôdzou okoloidúceho, ktorý dom z ulice vníma prakticky vždy v pozdĺžnom smere, tak vytvárame dojem pohybujúcej sa alebo vlniacej sa fasády," opisuje Lucia Němcová. Rekonštrukciou prešla okrem hlavnej južnej fasády aj tá severná. Po novom bola táto časť budovy nanovo omietnutá a doplnená o potrebné schodiská a rampy. 

Rovnako ako pri riešení exteriérových prvkov, aj v rámci rekonštrukcie vnútorných priestorov prevažujú najmä svetlé materiály. Vďaka zvoleným farebným kombináciám a vďaka dostatočnému presvetleniu pôsobia jednotlivé miestnosti priestrannejším a príjemnejším dojmom. Vnútorné usporiadanie budovy bolo v rámci prestavby prerobené tak, aby vyhovovalo súčasným funkčným potrebám. 

 

Vďaka modernizácii objektu a úprave predpriestoru ožila celá ulica. Autor: Václav Novák

 

Rekonštrukcia obchodného objektu Petřiny82, nachádzajúceho sa medzi dvoma obytnými budovami a uprostred vcelku bežného pražského sídliska, je príkladom toho, ako sa možno vysporiadať s architektonickým dedičstvom z druhej polovice 20. storočia. Dostavba existujúcej banálnej budovy prispela k naplneniu súčasných požiadaviek na jej využívanie pri vysokej architektonickej úrovni.

Za zmienku stojí najmä nové riešenie fasády, ktoré splnilo hneď niekoľko požiadaviek. Prispelo ku skvalitneniu vnútorného prostredia, pritiahlo k objektu oči okoloidúcich a dopomohlo k vytvoreniu kvalitného medzipriestoru loggií po celej dĺžke južnej fasády. Použitie jednoduchých stavebných princípov tak zmenilo celý objekt na nepoznanie. 

V neposlednom rade je však nutné poznamenať aj to, že k realizácii zámeru došlo najmä vďaka majiteľke objektu. S nadšením prijala koncepciu projektu, ktorá premenila prehliadnuteľnú stavbu na výraznú súčasnú realizáciu. Projekt bol prihlásený aj do Českej ceny za architektúru, medzi postupujúcimi dielami sa však už bohužiaľ neobjavil. Napriek tomu treba oceniť schopnosť recyklovať budovu, na ktorou by už možno kdekto lámal palicu. 

 

(Stavbaweb, Archiweb, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube