Author photoSimona Schreinerová 01.08.2023 14:16

Prehliadaný problém dôležitej spojnice. Rekonštrukcia Devínskej cesty je hudbou budúcnosti

Devínska cesta určite nepatrí medzi najbezpečnejšie bratislavské komunikácie. Obzvlášť to platí pre cyklistov, ktorí sa tu vyskytujú v hojnom počte, pričom sa nezriedka dostávajú do konfliktu so šoférmi.  O rekonštrukcii sa hovorí už roky, no realitou sú zatiaľ len kozmetické úpravy.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Potreba rozsiahlej rekonštrukcie Devínskej cesty vyplýva z jej výrazne zhoršeného stavu. Komunikácia nebola udržiavaná už pred novembrom 1989. Pridali sa aj nekontrolované zásahy, problémy spôsobilo aj kanalizačné potrubie razené banským spôsobom. Dynamické otrasy rozrušili horninový masív a poveternostné vplyvy taktiež neprispeli ku stabilite, práve naopak. Štruktúry priľahlých svahov sa narúšali a prichádzalo k pádu skalných blokov aj zosuvom na cestu.

Potreba komplexného a koncepčného riešenia bola urgentná už pred niekoľkými rokmi, dodnes sa však situácia zásadne nezlepšila. Problém je o to pálčivejší, že Devínska cesta je v podstate jedinou komunikáciou, spájajúcou Devín s centrom mesta, a zároveň úsekom medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.

Situácia vyústila do podania zámeru a následného posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už v roku 2018. Ako sa uvádza v dokumentácii EIA, účelom rekonštrukcie má byť odstránenie havarijného stavu komunikácie z dôvodu zosúladenia komunikácie s podmienkami pre automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu. Rekonštrukcia má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Zámer EIA bol vypracovaný v dvoch variantoch realizácie, v správe o hodnotení bol aj tretí. Práve variant tri bol napokon v rozhodnutí Okresného úradu vybraný ako optimálny. 

Úprava začiatku úseku a jeho posunutie do križovatky s Kremeľskou ulicou je navrhnutá v zmysle požiadaviek mestskej časti Devín a súťažných podkladov objednávateľa, teda Generálneho investora Bratislavy. Súčasťou variantu je bezpečné prepojenie peších ťahov ulice Pod lesostepou až k Slovanskému nábrežiu v križovatke s Kremeľskou ulicou, odvodnenie komunikácie, realizácia chodníkov pre peších a úprava vozovky komunikácie.

Rekonštrukcia počíta s odklonom od pôvodnej Devínskej cesty tam, kde to priestorové podmienky dovoľujú. Má ísť zväčša o odklon do karpatského masívu tak, aby sa aj po rozšírení cesty o cyklotrasu eliminoval záber do chránených území. Presný rozsah bude spresnený v dokumentácii na územné rozhodnutie. Celková dĺžka rekonštrukcie variantu 3 predstavuje 6,541 km. Predpokladané orientačné náklady na realizáciu boli v danom čase odhadované na 10.545.000 eur. V roku 2020 vyčlenilo Hlavné mesto 120.000 eur zo svojho rozpočtu, ktoré boli určené na projektovú dokumentáciu. 

Právoplatné rozhodnutie z EIA rekonštrukcia získala v júli 2022. Proces tak trval viac ako štyri roky a to aj kvôli odvolaniam, ktoré boli podané voči rozhodnutiu Okresného úradu. Pôvodne bolo vydané už vo februári 2021, ale odvolania jeho právoplatnosť oddialili o takmer rok a pol.

 

Ilustračný záber. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Ochranné pruhy na Devínskej ceste dramatickú situáciu nevyriešia

V posledných rokoch začalo Hlavné mesto maľovať na cesty tzv. ochranné pruhy pre cyklistov. Táto úprava postretla aj Devínsku cestu, ide však skôr o kozmetický zásah ako o reálne riešenie komplikovanej dopravnej situácie. Namaľované cyklopruhy na úzkej ceste cyklistov fakticky nechránia, navyše v niektorých miestach sú nedomyslené a príliš úzke, čo v danom čase potvrdila aj Polícia Slovenskej republiky. 

„Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vykonali kontrolu, v rámci ktorej zistili, že vodorovné dopravné značenie - ochranný pruh, v určitých miestach nemá parametre v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou (1,2 m),” uviedla vtedy polícia na sociálnej sieti. Do cyklopruhu zasahovali autobusy a žiaľ aj autá, pretože inú možnosť vlastne ani nemali. Okrem toho Polícia SR vyzvala cyklistov, aby si dávali pozor na výtlky a nečistoty na viacerých miestach ochranného pruhu, či dokonca na rozpadávajúcu sa vozovku.

Jediným pozitívom je snáď len to, že ochranné pruhy zvýšili pozornosť vodičov a upozornili ich na možnú prítomnosť cyklistov. Na vyťaženej ceste však budú aj naďalej prebiehať nielen konfliktné, ale aj nebezpečné situácie medzi vodičmi a cyklistami.  

Dokedy bude táto situácia trvať, sa YIM.BA pýtala Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Máme záujem na lepšej a bezpečnejšej Devínskej ceste aj pre cyklistov," konštatuje hovorca magistrátu Peter Bubla. „Kvôli zlepšeniu zdieľania dopravného priestoru medzi cyklistami a autami sme vyznačili ochranné pruhy na opravenej krajnici s cyklopiktogramami, aby boli cyklisti výraznejší. Zároveň bola v celom úseku znížená rýchlosť. Zároveň priebežne počas roka zabezpečujeme na Devínskej ceste lokálne opravy podľa potreby.“

Skutočná rekonštrukcia, ktorá by riešila mnohokrát nebezpečnú dopravu na Devínskej ceste, je tak zatiaľ v nedohľadne. Nič sa na tom nezmení ani v najbližších rokoch. Na tento rok je na rekonštrukciu cesty vyčlenených len 20-tisíc eur, na roky 2024 a 2025 vôbec nič. Verejnosť tak bude aj naďalej konfrontovaná s katastrofálnou úrovňou úseku, ktorý by mohol byť potenciálne jednou z najkrajších cyklotrás v Bratislave. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube