Author photoAdrian Gubčo 16.12.2020 17:09

Pre Národné kultúrne a kongresové centrum bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti

Príprava zámeru Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) napreduje a dostáva sa do ďalšej fázy. Autori iniciatívy vzniku NKKC sa podujali na vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti vybudovania tohto centra v Bratislave, na ktorej bude spolupracovať široká pracovná skupina expertov. Výstupom má byť odporučenie pre vládu, ktorý z predložených zámerov je najlepší.

Návrh NKKC v Novom Lide. Zdroj: J&T Real Estate

Návrh NKKC v Novom Lide. Zdroj: J&T Real Estate

Úlohou vypracovať takúto štúdiu poverila OZ NKKC vláda v rámci svojho uznesenia v septembri tohto roka. Cieľom je spraviť proces výberu a vzniku projektu NKKC čo najviac transparentným a dospieť k takej podobe projektu, ktorá prinesie mestu a krajine najväčšie benefity. Občianske združenie tento krok vtedy prijalo pozitívne a dnes odhaľuje aj zloženie komisie, ktorá bude jednotlivé návrhy na vznik kultúrneho centra analyzovať a posudzovať.

Členom expertného tímu je napríklad bývalý hlavný architekt Európskej komisie Peter Beňuška, ktorý sa v minulosti podieľal na viacerých podobných projektoch, zástupcovia medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Ernst & Young, zástupcovia medzinárodnej realitno-poradenskej spoločnosti Jones Lang LaSalle (JLL) a Martin Javorček, právny expert na štátnu pomoc a infraštruktúrne realitné investície. Za NKKC v nej vystupujú Róbert Vass, prezident GLOBSECu, a hudobník a organizátor kultúrnych podujatí Martin Valihora.

Nido

"Keďže nám záleží na odbornosti a transparentnosti celého procesu, vytvorili sme pracovnú skupinu zloženú z medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí budú na štúdii uskutočniteľnosti pracovať“, hovorí Martin Valihora. „Zároveň celú štúdiu pripravujeme v súčinnosti s príslušnými ministerstvami, najmä však s Ministerstvom financií a ÚHP tak, aby reflektovala ich metodologické a odborné požiadavky. V procese plánujeme osloviť aj ďalšie relevantné subjekty,“ dodáva Róbert Vass a pripomína, že po dokončení má byť štúdia zverejnená.

Pracovná skupina dosiaľ vykonala prieskum trhu, v rámci ktorého zisťovala záujem potenciálnych partnerov a vlastníkov pozemkov v Bratislave o spoluprácu. „Naša pracovná skupina oslovila viacerých hráčov zo súkromného aj verejného sektora vrátane mesta Bratislava, ministerstva kultúry, či dopravy. Sme mimoriadne radi, že záujem prejavilo až 7 potenciálnych partnerov,“ hovorí Peter Nitschneider, konateľ slovenskej pobočky JLL.

Aktuálne by mali prebiehať osobné stretnutia s potenciálnymi partnermi, na základe ktorých bude mať skupina dostatok údajov pre určenie najvhodnejšej lokality a formy výstavby NKKC. Veľký záujem potenciálnych partnerov je podľa Róberta Vassa dôkazom, že ide o mimoriadne dôležitú, no dlhodobo zanedbávanú tému. „Výsledkom je zdravá konkurencia, na konci ktorej veríme, že sa nám podarí ponúknuť štátu výhodné alternatívy pre vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, ktoré maximálne pomôžu Slovensku v rozvoji doteraz zanedbávaného kultúrneho a kongresového segmentu,“ zhŕňa.

Štúdia má byť dokončená v polovici budúceho roka a daná na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR, Protimonopolnému úradu, ako aj Európskej komisii. Následne by sa malo rozhodnúť o prípadnej podpore. V minulosti sa hovorilo o maximálnej výške podpory 60 miliónov eur, aktuálne nie je toto číslo špecifikované.

 

NKKC v Novom Istropolise. Zdroj: Immocap

 

V uplynulých mesiacoch bola predstavená trojica rozličných koncepcií Národného kultúrneho a kongresového centra, ktoré všetky vyvolali veľký záujem verejnosti. Ako prvú predstavil svoju víziu developer Immocap, ktorý by toto centrum rád umiestnil na Trnavskom mýte, na mieste súčasného Istropolisu. Nový Istropolis je koncepciou veľkého redevelopmentu celého mestského bloku, ktorý je výsledkom medzinárodnej architektonickej súťaže, v ktorej vyhralo holandské štúdio KCAP. Zo všetkých zámerov je najďalej, projekt už bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Druhým v poradí bol koncept zo strany výstaviska Incheba, ktorý sa prezentoval organickou architektúrou prestavanej EXPO Arény na nábreží Dunaja. Podľa investora sa na projekte mali okrem domácich architektov podieľať aj špičkoví autori z kancelárie Diller Scofidio + Renfro. V prípade, že Incheba uvažovanú vládnu podporu nezíska, v rozvoji tohto konceptu pokračovať neplánuje.

Zatiaľ poslednou zverejnenou víziou je plán vzniku NKKC v rámci plánovanej štvrte Nové Lido. Developer JTRE predstavil koncepčnú štúdiu mohutnej kultúrno-spoločenskej sály, ktorá by vznikla v rámci jednej osi s novou budovou Slovenského národného divadla. Štúdiu vypracovala kancelária Compass Architekti s tým, že v prípade výberu tohto variantu by sa uskutočnila aj medzinárodná architektonická súťaž. Zámer je však do veľkej miery závislý od zmeny Územného plánu, čo znamená odsun jeho realizácie o niekoľko rokov.

OZ NKKC nešpecifikovalo, kto sú ďalší partneri, ktorí potvrdili záujem o vybudovanie centra. Už teraz sa však zdá, že len sotva by sa dali poskytnúť lepšie lokality ako tie, ktoré boli predstavené. Pre kvalitu súťaže je každopádne účasť ďalších subjektov pozitívna – vylúčia sa tak akékoľvek pochybnosti, že by vybraný projekt nemohol byť aj lepší. Bratislava môže získať skutočne najvýhodnejší zámer, ktorý prinesie najvýraznejšie benefity.

 

NKKC v Inchebe. Zdroj: Incheba

 

O potrebe vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra totiž nepanujú žiadne pochybnosti. Hoci je Bratislava už takmer tri desaťročia hlavným mestom nezávislého štátu, vybudovaný tu nebol prakticky žiaden nový veľký projekt kultúrnej vybavenosti. Výnimkami sú dokončenie výstavby nového SND, čo však bola stavba začatá už za socializmu s neustále odkladaným termínom dokončenia, alebo rekonštrukcia Slovenskej filharmónie či divadla DPOH. To však metropole stačiť nemôže.

Veľkým problémom je aj absencia kongresového centra na adekvátnej úrovni. Bratislava sa nachádza v tesnej blízkosti Viedne a Prahy, ktoré patria v kongresovej turistike k svetovým lídrom. Naše mesto im pravdepodobne nemôže konkurovať, stále však môže byť zaujímavou kongresovou destináciou, čo prinesie mestu a štátu výrazné zisky na daniach, zamestnanosti, cestovnom ruchu a prestíži. V kontexte vývoja v období po pandémii koronavírusu COVID-19, kedy sa bude slovenská ekonomika a najmä menší podnikatelia v cestovnom ruchu, gastre či kultúre ťažko zviechať, ide o dôležitú strategickú investíciu.

Ak bude úspešná, prispeje nielen k oživeniu jednej mestskej lokality, ale aj mestského parteru, reštaurácií, hotelov a teoreticky aj k obnovám budov v turisticky atraktívnejších častiach mesta. Účastníci kongresov patria k najviac utrácajúcim turistom, ktorí zároveň navštevujú nielen kongresy, hotely a reštaurácie, ale aj múzeá, galérie či rozličné kultúrne podujatia. Hoci prax ukazuje, že samotnú prevádzku kongresového centra treba dotovať, benefity pre mesto tieto investície vyvážia.

Príprava tohto mimoriadne dôležitého zámeru – kde je vhodný aj prídomok „národný“, keďže ide o vec národného záujmu – je tak pozitívna, zvlášť v súčasnom období. Bratislava totiž potrebuje nové podnety pre rozvoj, pričom kultúra, kreatívny priemysel a aj rozvoj služieb a cestovného ruchu sú bez ohľadu na súčasnú situáciu kľúčovými segmentmi.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube