Author photoMartina Gregová 04.06.2023 19:32

Praha dostane vlastnú High Line. Na mieste starej trate vznikne atraktívny park

Česká metropola vybuduje park, pripomínajúci legendárnu newyorskú High Line. Zámer Vršovická drážní ovplyvní celú mestskú časť Praha 10. Z výraznej bariéry sa môže stať sceľujúci prvok.

Zdroj: Mesto Praha

Zdroj: Mesto Praha

Vršovická drážní promenáda je plánovaná kľudová zóna v mestskej časti Praha 10, ktorá by mala vzniknúť na mieste bývalej dvojkoľajnej železničnej trate. Koridor, ktorý týmto územím prechádza, bol postavený už v roku 1874 ako súčasť Dráhy cisára Františka Jozefa. Vízia Vršovická drážní sa prvý krát objavila už v roku 2012, kedy mestská časť Praha 10 o tomto zámere informovala Správu železničnej dopravnej cesty.  

Po niekoľkých rokoch od oznámenia zámeru bolo konečne vydané právoplatné územné rozhodnutie pre konkrétny projekt. „Momentálne sa už len dohadujeme ohľadom získania pozemkov. Čoskoro tak bude môcť vzniknúť úplne nová odpočinková oblasť plná zelene na mieste bývalého koľajiska z Vršovíc do Záhradného Mesta,” oznámil primátor Prahy Zdeňek Hřib. 

Veľkolepý projekt sa často prirovnáva k newyorskému parku High Line. „Trúfam si ale tvrdiť, že naša pražská promenáda bude oveľa lepšia. Na rozdiel od High Line bude naša dráhová promenáda slúžiť nielen turistom, ale hlavne Pražanom. Nesnažíme sa o vytvorenie novej turistickej atrakcie v centre mesta, ale o prívetivý priestor v mieste, kde ľudia žijú,“ uvádza Hřib. High Line však nie je jediný projekt, ktorým sa architekti pri svojom návrhu inšpirovali. Na podobnom princípe je vybudovaná aj parížska Promenade plantée či holandské cyklistické diaľnice. 

Galéria

  • Zdroj: Mesto Praha
  • Zdroj: Mesto Praha
  • Zdroj: Mesto Praha
  • Zdroj: Mesto Praha
  • Zdroj: Mesto Praha
  • Zdroj: Mesto Praha

Plánované parametre promenády sú naozaj impozantné. Nový líniový park má byť dlhý približne štyri kilometre. Priestor bude mať v základnom profile štvormetrovú cyklotrasu a 3,5 metra širokú súbežnú cestu pre chodcov. K tomu všetkému v medziach priestorových možností pribudnú ešte bežecké trasy po oboch stranách. Takto veľkorysé vyčlenenie priestoru pre bezmotorovú dopravu zatiaľ nemá v hlavnom meste Česka obdobu. 

Park bude navyše súčasťou uceleného systému zelených koridorov v Prahe. Obyvateľom mesta tak prinesie aj nové zelené plochy či posedenie v tieni stromov. Okolie bývalej trate bude doplnené o multifunkčné pobytové priestory v podobe ihrísk, psích lúk, priestorov na cvičenie či vyhliadok.  

Celý projekt bude prirodzene prebiehať v niekoľkých etapách. Na začiatku bude upravená bývalá železničná trať, ktorá sa rozprestiera na pozemkoch patriacich mestu, Správe železníc aj Českým dráham. V ďalších dvoch etapách sa následne upraví širšie okolie trate. 

Za návrhom projektu stoja architekti Tomáš Cach, Petr Tej a ateliér Terra Florida, ktorí na jeho vytvorení spolupracovali so združením PUSA Drážní promenáda. Podľa slov autorov návrhu má nový verejný priestor pôsobiť veľkoryso, pokojne a minimalisticky a z hľadiska orientácie intuitívne a prehľadne. 

Tvaroslovie jednotlivých prvkov aj použité materiály majú navyše odkazovať na minulosť riešeného územia. Pre zachovanie genia loci majú byť ponechané či revitalizované niektoré existujúce objekty a prvky, napríklad historické návestidlá, stožiare osvetlenia, prevádzkové značenie či nadchod v zastávke Praha-Strašnice. Okrem toho boli navrhnuté aj tri nové premostenia, ktoré majú podľa slov architektov v priestoroch pôsobiť ako sochy a dominanty.  

Projekt líniového parku, ktorý má v blízkej budúcnosti nahradiť nevyužívanú železničnú trať, je v mnohých ohľadoch jedinečným príkladom tvorby verejného mestského priestoru. Nahradenie bývalého dopravného koridoru novou funkciou prinesie obyvateľom mesta nielen cyklotrasu či nový peší ťah, ale aj možnosť naozaj mnohostranného využitia lokalít v blízkosti bývalej trate. 

Hlavný prínos tohto projektu však spočíva v zániku výraznej líniovej bariéry, ktorá oblasť v súčasnosti rozdeľuje na viaceré neprepojené územia. Nahradená bude novým, kvalitným verejným priestorom. Okrem toho sa promenáda stane dôležitou dopravnou tepnou, ktorá výrazným spôsobom podporí využívanie cyklistickej aj pešej dopravy. 

„Dúfam, že kvalita, ktorú Drážní promenáda prinesie, sa odtlačí aj do budúcich projektov v jej okolí a že mestská investícia do verejného priestranstva nastaví kvalitnú latku na prestavbu priliehajúcich brownfieldov a premenu celej štvrte," uzatvára námestník pre územný rozvoj Petr Hlaváček.

Z pohľadu Bratislavy je tento projekt inšpiratívny predovšetkým v prístupe, podľa ktorého treba pre rozvoj verejného priestoru využívať všetky disponibilné plochy. V meste je vzácny každý meter štvorcový plochy. Jeho využitie v prospech adekvátnej funkcie je preto vo verejnom záujme.

 

(Mesto Praha, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube