Author photoMartina Gregová 09.12.2023 12:03

Optimistická budúcnosť skrytého pokladu. Historické kúpele sa obnovia, podobu im dodá renomované štúdio

Turzovské kúpele pri Gelnici vznikli koncom 19. storočia. V minulosti ich využívali šľachtické rodiny aj bohatí mešťania, pričom známe boli v celej Rakúsko-uhorskej monarchii. Slávne dni sú však preč a dnes majú za sebou búrlivú históriu predajov aj exekúciu. Urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Košickým samosprávnym krajom sľubuje obnovenie ich zašlého lesku.

1. miesto. Zdroj: Between

1. miesto. Zdroj: Between

Začiatkom roka 2022 vyhlásili jedny z najznámejších slovenských kúpeľov - Kúpele Sliač - urbanisticko-architektonickú súťaž, zameranú na ich obnovu a rozvoj. Do dvojkolovej súťaže, ktorej výsledky boli zverejnené koncom roka 2022, sa zapojilo celkovo 11 autorských kolektívov. Za najlepší bol napokon označený návrh od bratislavského ateliéru Between.

Jeho hlavnou filozofiou bolo hľadanie dialógu medzi starým a novým, interiérom a exteriérom. Víťazný návrh odbornú porotu zaujal mierkou novej zástavby, kultivovanými vstupmi do tej existujúcej, riešením verejného priestoru v okolí budov aj svojou ekonomickou stránkou.

Súťaž na obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač ešte donedávna nemala na Slovensku obdoby. Krátko na to, v marci 2023, však obdobnú súťaž vyhlásil Košický samosprávny kraj. Cieľom urbanisticko-architektonickej súťaže bolo tentokrát získanie návrhu obnovy a rozvoja areálu Turzovských kúpeľov, nachádzajúcich sa neďaleko Gelnice. Do tejto medzinárodnej kompetície sa zapojilo opäť 11 tímov, medzi nimi aj ateliér, ktorý stojí za budúcou podobou vyššie spomenutých Kúpeľov Sliač. Skúsenosti zúročil aj tentokrát. 

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 1. miesto. Zdroj: Between
  • 2. miesto. Zdroj: Atelier 111 architekti
  • 2. miesto. Zdroj: Atelier 111 architekti
  • 3. miesto. Zdroj: DMArchitekti

Víťazný koncept od štúdia Between čerpá inšpiráciu z architektúry typickej pre oblasť, v ktorej sa kúpele nachádzajú. Podľa odbornej poroty je v návrhu viditeľná snaha o riešenie koncepcie jednotlivých priestorov, vďaka čomu sa súťažný návrh dobre začleňuje do existujúcej typológie krajiny. V prvom kole bolo porotou za veľké negatívum označené pomerne tesné usporiadanie jednotlivých budov, a to hlavne v bodoch, kde sa existujúca architektúra stretáva s tou novonavhovanou. V druhom kole však došlo k pozitívnym úpravám urbanistického riešenia objektov, ako aj dopravného a krajinárskeho riešenia.

Vzniká tak potenciál pre projekt, ktorý môže výrazne pozdvihnúť Turzovské kúpele. Opäť sa im môže prinavrátiť status miesta na stretávanie sa miestnych obyvateľov pri celospoločenských akciách, ako aj atraktívneho bodu, zaujímavého pre turistov. V areáli by mal vzniknúť aj moderný wellness-spa rezort, čo je v regióne, potrebujúcom nové ekonomické podnety, dôležité. 

Odborná porota uzatvára hodnotenie podnetnou myšlienkou, platnou pre všetky obdobné koncepcie, ak chcú pozitívne ovplyvniť smerovanie projektov: „Návrhu však chýba celková myšlienka. Hoci sa zaoberá detailmi a funkčnosťou jednotlivých častí areálu, zdá sa, že chýba silný koncept, ktorý by integroval všetky tieto aspekty do jedného súvisiaceho príbehu. Je dôležité, aby sa tvorcovia projektu zamysleli nad tým, akú pridanú hodnotu chcú preniesť do tohto areálu, čo môže byť jeho jedinečným znakom a čím sa bude vymykať z radu podobných miest. Týmto spôsobom bude koncept projektu nielen funkčný, ale aj inšpiratívny."

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od českého štúdia Atelier 111 architekti. V tomto prípade síce bolo rozmiestnenie objektov oproti víťaznému návrhu o čosi voľnejšie, kľúčové prevádzky však boli umiestnené mimo riešeného územia. Takéto umiestnenie by tak bolo ekonomickejšie a časovo aj procesne oveľa náročnejšie. Za problematické vnímala odborná porota aj architektonické riešenie objektov, ktoré by takisto bolo investične aj prevádzkovo náročné.

Tretiu cenu získal autorský kolektív DMArchitekti. V prípade tohto projektu sa autorom podarilo zachovať atmosféru kúpeľného parku, a to vďaka vhodnému rozloženiu jednotlivých objektov, ktoré mali byť súčasťou nového kúpeľného areálu. Za negatívum však bola vnímaná veľká miera spevnených povrchov a záhradnícky charakter navrhovaného parku. 

Urbanisticko-architektonická súťaž na novú podobu areálu Turzovských kúpeľov je prvým krokom, smerujúcim k zveľaďovaniu pomaly chátrajúceho kúpeľného areálu, vybudovaného ešte v 19. storočí. Ocenené návrhy ponúkajú rôzne pohľady na tento jedinečný areál aj na zachované stavby, ktoré sú dnes jeho súčasťou. Zatiaľ čo v prípade obnovy Kúpeľov Sliač súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, pri obnove a rozvoji Turzovských kúpeľov to bol Košický samosprávny kraj. Slovenským kúpeľným areálom sa tak konečne začína dostávať pozornosti a možno im po rokoch zanedbávania konečne svitá aj na lepšie časy. 

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube