Author photoMartina Gregová 10.11.2023 19:15

Návrat legendárnych kúpeľov. Výnimočný areál pozná svoju podobu, obnova nebude lacná

Kúpele Sliač patria k slávnym slovenským kúpeľom, no výrazne zanedbaným - čo možno súvisí s faktom, že sú vo vlastníctve štátu. Ten to ale chce zmeniť a areál obnoviť a rozšíriť na základe výsledkov architektonickej súťaže. V uplynulých mesiacoch víťazný ateliér svoju urbanisticko-architektonickú štúdiu podrobnejšie rozpracoval, čím celý projekt posunul bližšie k realizácii.

Zdroj: Between

Zdroj: Between

Začiatkom roku 2022 vyhlásili jedny z najznámejších slovenských kúpeľov urbanisticko-architektonickú súťaž, zameranú na ich obnovu a rozvoj. Kúpele Sliač a.s. si od súťaže sľubovali vytvorenie architektonicky jedinečného a prevádzkovo funkčného kúpeľného areálu. Vzhľadom na veľkosť riešeného územia organizátori súťaže vopred avizovali, že rozhodne pôjde o postupnú rekonštrukciu a rozvoj, ktoré prebehnú v niekoľkých etapách.  

Do dvojkolovej súťaže, ktorej výsledky boli zverejnené koncom roka 2022, sa zapojilo celkovo 11 autorských kolektívov. Do druhého kola odborná porota posunula 6 z nich. Za najlepší bol napokon označený návrh od ateliéru Between. Hlavným princípom návrhu bolo podľa architektov hľadanie dialógu medzi starým a novým, interiérom a exteriérom. Víťazný návrh počíta s etapizáciou v troch krokoch: (1) Centrálny rozvoj kúpeľov, (2) Obnova liečebného domu LD Palace a (3) revitalizácia mikrobrownfieldu Stará kotolňa. Víťazný návrh zahŕňa revitalizáciu existujúcich objektov aj výstavbu niekoľkých úplne nových. 

Začiatkom tohto roka požiadalo vedenie kúpeľov Útvar hodnoty za peniaze o posúdenie urbanisticko-architektonickej štúdie z hľadiska realizovateľnosti celého projektu. Predbežný odhad výšky investícií na celkovú obnovu kúpeľov sa momentálne odhaduje na pomerne vysokú sumu. „Celkový projekt rekonštrukcie je rozpočtovaný na približne 200 miliónov eur. Avšak prvá etapa si bude vyžadovať finančné zdroje vo výške 60 miliónov eur," vyjadril sa v tom čase Martin Beňuch, riaditeľ kúpeľov Sliač. 

Galéria

  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between
  • Zdroj: Between

Napriek tomu nejde o zanedbateľné náklady. Kúpele sa tak chcú nateraz aspoň pripraviť na možnosť budúcej realizácie. „Našou aktuálnou snahou je získať financovanie pre zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie a realizačných projektov. Ak by nedošlo k meškaniu financovania investícií zo strany akcionára, my sme pripravení začať s rekonštrukciou v závere budúceho roka, teda po ukončenú budúcej letnej sezóny,“ tvrdí Beňuch.

Od vyhlásenia výsledkov súťaže ubehol už nejaký čas. Architekti zo štúdia Between tak mali niekoľko mesiacov na to, aby svoje prvotné vízie rozpracovali do komplexnejšej štúdie. Tú pred niekoľkými dňami predstavili širokej verejnosti prostredníctvom prezentácie. Prepracovaná štúdia má slúžiť ako podklad pre prvú etapu obnovy, o ktorú sa kúpele momentálne snažia.  

V tejto časti projektu sa pozornosť upriamuje na rekonštrukciu existujúcich budov, ktoré sú v súčasnosti kvôli havarijnému stavu vyradené z prevádzky a pre verejnosť sú dlhodobo uzavreté. Viaceré z nich sú už nejaký čas dokonca vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Podľa návrhu od architektov sa majú postupne obnoviť liečebné domy Slovensko, Detva, Poľana, Amália, Bratislava a tiež aj Kúpeľné domy 1 a 2.

Zatiaľ čo tieto objekty budú vo veľkej miere slúžiť svojmu pôvodnému účelu, menšie objekty v areáli, napríklad uhliarne, prístavby práčovne či zázemia skleníkov architekti navrhujú premeniť na obchodíky, čitáreň, klub či inhalačné skleníky. 

Urbanisticko-architektonická súťaž na obnovu a rozvoj kúpeľov Sliač nemá na Slovensku obdoby. Víťazný návrh odbornú porotu zaujal mierkou novej zástavby, kultivovanými vstupmi do tej existujúcej, riešením verejného priestoru v okolí budov aj svojou ekonomickou stránkou. Rovnako pozitívne predseda odbornej poroty ohodnotil aj dopracovanú štúdiu z dielne ateliéru.

„Za prezentovaným návrhom vidím množstvo kvalitnej práce erudovaných architektov, ale i množstvo odborných diskusií  s vedením kúpeľov o racionálnej prevádzke celého komplexu. Predložené urbanistické a architektonické riešenie je plne v súlade s odporúčaniami, ktoré sme ako porota dali autorom víťazného návrhu. Týmto chcem popriať autorom i vedeniu kúpeľov veľa energie pri ďalšom postupe projektovej prípravy i realizácii investičného zámeru,” zhŕňa Irakli Eristavi, predseda poroty. 

Kúpele Sliač sú o krok bližšie k žiarivejšej budúcnosti. Ich obnova zvýši návštevnícky potenciál kúpeľného areálu a zachránená bude aj vzácna funkcionalistická architektúra, ktorá sa má na základe návrhu optimálne prepojiť s novými vrstvami. V kombinácii s atraktívnym prírodným prostredím a okolím existuje skutočne dobrá šanca, že sa Sliač dostane aj na medzinárodnú mapu.   

 

Verejnú prezentáciu vízie a koncepcie obnovy Kúpeľov Sliač si môžete pozrieť na oficiálnom youtube kanáli Kúpeľov Sliač

(Between, Kúpele Sliač, Bystricoviny, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube