Author photoMartina Gregová 11.07.2023 20:00

Špičkový projekt pre významnú slovenskú inštitúciu. Nová budova Národnej banky Slovenska nadviaže na svetové trendy

Národná banka Slovenska má dlhú tradíciu budovania objektov vysokej architektonickej úrovne. Inak to nie je ani v prípade tzv. Trvalého záložného pracoviska v unikátnom historickom prostredí Kremnice. Významná inštitúcia chce nadviazať na svetový trend výstavby drevostavieb. 

Zdroj: ATOMstudio

Zdroj: ATOMstudio

Koncom minulého roku Národná banka Slovenska vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž na novú podobu Trvalého záložného pracoviska v Kremnici. Budova má primárne slúžiť havarijným pracovným tímom. V časoch, kedy objekt nebude využívaný na svoje primárne účely, bude slúžiť ako vzdelávacie stredisko pre zamestnancov Národnej banky, prípadne širokej verejnosti. Zároveň objekt svoje priestory poskytne Múzeu mincí a medailí. Konať sa tu budú aj rôzne pracovné porady, kultúrno-edukačné podujatia či konferencie.

Vzhľadom na to, že aj v minulosti boli objekty patriace Národnej banke Slovenska navrhované v spolupráci s architektmi a inými odborníkmi, aj v tomto prípade sa inštitúcia rozhodla zvoliť podobný prístup. Do dvojkolovej architektonicko-urbanistickej súťaže sa zapojilo celkom 42 autorských kolektívov, do druhého kola odborná porota posula 5 z nich.

Za víťazný návrh bol napokon označený konceptu od ateliéru ATOMstudio. Ako autori uvádzajú vo svojom súťažnom paneli, návrh novej budovy Trvalého záložného pracoviska prispôsobili dôležitosti samotnej inštitúcie. „Myšlienka stability a pokroku by sa mala pretaviť do architektúry po formálnej aj obsahovej stránke, aby vznikla citlivejšia monumentalita a celistvejšia architektúra, ktorá sa stane príkladom stability a pokroku."

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: ATOMstudio
  • 1. miesto. Zdroj: ATOMstudio
  • 1. miesto. Zdroj: ATOMstudio
  • 1. miesto. Zdroj: ATOMstudio
  • 2. miesto. Zdroj: GFI
  • 2. miesto. Zdroj: GFI
  • 3. miesto. Zdroj: N/A

Zároveň má víťazný návrh odzrkadľovať lokalitu, v ktorej bude objekt umiestnený. To sa prejavilo najmä v jeho materiálovom riešení. Hlavným konštrukčným materiálom sa stalo drevo, ktoré sa v regióne objavuje v tradičnej architektúre. V tomto prípade však ide o transformáciu starších architektonických prvkov do súčasného jazyka. „Drevo je konštrukčnou podstatou celej stavby, čo v kontexte aktuálnych environmentálnych úvah stojí za pozornosť a subjekt NBS môže klasifikovať ako progresívneho stavebníka, ktorému ekologický rozmer výstavby nie je ľahostajný," reaguje na materiálové riešenie odborná porota vo svojom hodnotení.

Dôležitou súčasťou návrhu je aj osadenie objektu s ohľadom na terén. Novostavba bude v teréne čiastočne ukrytá, avšak bez toho, aby výrazným spôsobom ovplyvnila morfológiu a existujúcu prírodu. Z pohľadu hmotového riešenia ide o lineárny objekt, ktorý sa svojou dispozíciou snaží podporiť vzťah exteriér-interiér. Všetky ubytovacie bunky majú priamy prístup na exteriérovú pavlač, ako aj ničím nerušený výhľad do okolia. Zabezpečený je vďaka dostatočnému preskleniu fasády. Pavlač zároveň slúži ako tieniaci prvok, vďaka ktorému sú vnútorné priestory voči fasadé zapustené smerom dovnútra.

Dispozícia objektu reaguje na rôznorodé potreby inštitúcie. Navrhnuté preto boli menšie kancelárske bunky, zasadacie miestnosti aj väčšie sály, určené na usporadúvanie rôznych udalostí. Okrem toho dispozícia reaguje na potrebnú ubytovaciu funkciu, ktorá je vzhľadom na charakter objektu nevyhnutná. Všetky požadované priestory sú umiestnené v dvoch nadzemných podlažiach. Objekt disponuje aj podzemným podlažím, kde sa bude nachádzať technické zázemie aj menšia garáž.

Odbornú porotu víťazný návrh zaujal najmä tým, ako presahuje zaužívanú mierku a rovnako aj svojim odkazom na archetyp banského regiónu, či už po stránke materiálovej alebo hmotovej. Práve vďaka týmto aspektom nemožno poprieť, že ide o v našich končinách naozaj jedinečný projekt. To, že bude budova spadať pod jednu z najdôležitejších inštitúcií svojho druhu na Slovensku, už len potvrdzuje jej výnimočnosť.

Za zmienku rozhodne stoja aj ostatné ocenené návrhy. Na druhom mieste sa umiestnil ateliér GFI. V tomto prípade je riešený objekt rozdelený do troch častí, pričom každá disponuje vlastným zeleným átriom, do ktorého majú užívatelia budovy výhľad priamo zo svojich pracovných miest. Zaujímavým prvkom tohto projektu je aj zelená strecha, na ktorú sa dá vyjsť priamo z úrovne terénu.

Tretie miesto obsadil kolektív z N/A, ktorý sa snaží skryť pomerne veľký objekt v prírodnom prostredí za pomoci terénnych daností pozemku, ktoré v tomto prípade presahujú až do objektu ako takého. Výhrady ale mala porota: „Snaha o udržanie idey "dom-kopec" je v jeho najvyšších podlažiach kontraproduktívna. Pokus o jeho ukrytie dodatočnou moduláciou terénu pôsobí násilne. Výsledná podoba návrhu tiež nezodpovedá predstavám inštitúcie o reprezentatívnej architektúre."

Aj napriek niektorým nedostatkom, ktoré boli projektom odbornou porotou vytknuté, možno skonštatovať, že predložené návrhy prinášajú originálne riešenia, ktoré posúvajú tento druh architektúry o stupeň vyššie. Ostáva tak dúfať, že podobný spôsob výberu finálnej podoby svojich pracovísk zvolia aj iné významné slovenské inštitúcie.

 

(NBS, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube