Author photoMartina Gregová 20.02.2023 19:30

Odsúdené na zánik? Architekti našli nové využitie pre opustené sídlo známych novín

S transformáciou nevyužívaných priemyselných budov, nachádzajúcich sa na perifériách miest, sa pasujú architekti po celom svete pomerne často. Čo však s takými, ktorých funkcia už viac nie je aktuálna, no nachádzajú sa neďaleko mestského centra?

zdroj: EFFEKT Architects

zdroj: EFFEKT Architects

Prvé číslo nemeckých novín Kieler Nachrichten vyšlo v roku 1946. Od tej doby sa printové médiá aj priestory, v ktorých sa ich redakcie a výroby nachádzajú, museli prispôsobiť technologickému aj sociálnemu pokroku. Viac ako pol storočia sa všetky fázy od výroby, úpravy až po tlač a následnú distribúciu novín sústreďovali do jedného mestského bloku v centre Kielu. Práve nezvyčajné umiestnenie tejto budovy dlhé roky ovplyvňovalo celú mestskú štruktúru.

V roku 2021 vyhralo architektonické štúdio EFFEKT súťaž na premenu mestského bloku, v ktorom sa nachádzajú dnes už nevyužívané priestory tlačiarní, na nový „mestský hub” so zmiešaným využitím. Dôvod vypísania súťaže bol prostý.

S rozvojom digitalizácie bolo mnoho z existujúcich zariadení na produkciu novín zastaraných a neefektívnych. „To ponúka príležitosť k prehodnoteniu fyzickej prítomnosti redakcie a výroby v tak rozsiahlej časti mesta a ich význam pre občanonov Kielu v oveľa širšom meradle. Projekt KielHöfe poukazuje na vývoj spoločnosti aj mediálnej komunikácie. Premýšľaním o funkciách, ktoré môžu prispievať ku komunikácii na všetkých jej úrovniach (ako je jedenie, tvorba, výroba, obnova a socializácia), môžeme pomôcť naplniť hlavný zámer spoločnosti, ktorá budovy v tejto časti mesta vlastní," vyjadrili sa architekti z dánskeho štúdia počas prezentácie svojho projektu.

Víťazný návrh transformuje vyše 11.000 metrov štvorcových podlažnej plochy existujúcich budov na objekty s novým využitím, ktoré budú navyše doplnené o kvalitný verejný priestor. V rámci projektu tiež pribudne aj nový objekt s výraznou drevenou konštrukciou, ktorý svojou hmotou doplní mestský blok.

Galéria

  • zdroj: EFFEKT Architects
  • zdroj: EFFEKT Architects
  • zdroj: EFFEKT Architects
  • zdroj: EFFEKT Architects
  • zdroj: EFFEKT Architects
  • zdroj: EFFEKT Architects

Ulica, na ktorej sa nachádzajú priestory redakcie, však aj napriek plánovanej transformácii ostane naďalej dôležitým centrom žurnalistiky. Zásadný rozdiel však spočíva v tom, že po novom bude fungovanie novín a ich pracovníkov úzko späté s inými funkciami, ktoré do oblasti prinesie práve návrh od štúdia EFFEKT. „Projekt skúma nový spôsob šírenia informácií a zdieľania vedomostí a skúseností medzi širokou škálou používateľov a záujmovými skupinami,” približujú hlavnú ideu návrhu jeho autori.

Súčasťou navrhovaných a verejne prístupných priestorov budú kancelárie, co-workingové priestory, foodcourty, zimná záhrada aj priestor určený na konanie podujatí, nachádzajúci sa na streche objektu bývalých tlačiarní. Všetky spomínané funkcie budú sústredené okolo rozsiahleho vonkajšieho nádvoria, ktoré navyše pomáha aj preklenúť výškové rozdiely medzi jednotlivými funkčnými zónami.  

Návrh sa snažil o vytvorenie dialógu medzi moderným mestom a jeho historickou mestskou štruktúrou. Zároveň reinterpretuje existujúci architektonický jazyk prostredníctvom stavebných detailov aj skrz výber použitých materiálov. Výškovo sa nové objekty snažia nadviazať na historické mesto, nachádzajúce sa na jednej strane a moderné mesto na druhej strane od riešeného územia. Využitie tohto princípu malo zabezpečiť aj pomyselný plynulý výškový prechod zástavby a vyplniť medzeru medzi dvoma odlišnými mestskými štruktúrami.  

Zatiaľ čo výrazná drevená konštrukcia nových objektov svojou mierkou a veľkosťou okenných otvorov nadväzuje na okolitú zástavbu, kontroverznou sa stala presklenná časť, v ktorej sa má nachádzať zimná záhrada. Architekti zožali kritiku nielen za nevhodne zvolené mierky presklených častí, ale aj za tvar či umiestnenie tohto robustne pôsobiaceho objemu. 

Projekt KielHöfe je dostavbou a čiastočnou prestavbou budov niekdajších tlačiarní a redakcií renomovaného nemeckého časopisu Kieler Nachrichten. Rovnako ako sa novým výdobytkom doby musela prispôsobiť samotná redakcia a výroba novín, sa musí aj mestská štruktúra neustále prispôsobovať novým potrebám obyvateľov.

Vďaka návrhu od štúdia EFFEKT vznikne v nemeckom meste Kiel nový moderný mestský blok a tiež aj zaujímavý verejný priestor prístupný každému. „Prestavba priemyselných objektov na živé centrum so zmiešaným využitím sa stane dôležitou súčasťou oživenia mesta a pomyselným hnacím motorom revitalizácie centra Kielu,” uzatvárajú autori.  


(EFFEKT, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube