Author photoMartina Gregová 15.06.2024 19:57

Občania chceli špičkovú školu, samospráva im vyhovie. V českom mestečku vznikne mimoriadne zariadenie

Tradičné školské vzdelávanie má svoje rezervy, keďže vychádza z postupov, pochádzajúcich ešte z 19. storočia. Rastie tak dopyt po alternatívnych formách výučby, medzi ktoré patrí aj metóda montessori. V niektorých prípadoch je záujem taký silný, že podnietil samosprávu, aby v duchu požiadaviek obyvateľov pripravila projekt novej školy, zohľadňujúcej súčasné požiadavky. Príkladom je české mestečko Hlučín, ktoré získalo koncept, v mnohom poučný aj pre bežné zariadenia. 

1. miesto. Zdroj: Aoc architekti

1. miesto. Zdroj: Aoc architekti

Vzdelávacie objekty, podporujúce montessori výučbu, sa v posledných rokoch začínajú tešiť čoraz väčšej popularite. Tento alternatívny výchovno-vzdelávací program postupuje podľa zásad navrhnutých lekárkou a pedagogičkou Mariou Montessori. Vznikol na začiatku 20. storočia a vo svojej podstate vychádza z tvrdenia, že „ľudská bytosť, nie výchovná metóda, sa musí brať do úvahy v prvom rade.” Dieťa by preto malo byť v procese výučby rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. 

Systém vzdelávania v montessori školách sa od toho tradíčného líši. Z toho vyplývajú aj odlišné nároky na priestory škôl, na ich vybavenie a architektúru. V Česku, kde má montessori výučba podstatne dlhšiu históriu ako u nás, existuje hneď niekoľko podarených projektov takýchto vzdelávacích inštitúcií.

Za posledné obdobie je azda najznámejším príkladom Materská škola Montessori v Jablonci nad Nisou, za návrhom ktorej stoja Mjölk architekti. Nová prístavba tu vkusne nadviazala na historickú budovu, v ktorej škola sídli už niekoľko rokov. Kreativitu a voľnosť žiakov v tomto prípade  podporuje voľná dispozícia vnútorných priestorov, špecifické herné a výučbové prvky, ako aj riešenie okolia škôlky či návrh strešných priestorov.  

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Aoc architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Aoc architekti
  • 1. miesto. Zdroj: Aoc architekti
  • 2. miesto. Zdroj: atelier gram
  • 2. miesto. Zdroj: atelier gram
  • 3. miesto. Zdroj: TŘI.ČTRNÁT architekti

O spomínaný spôsob výučby je záujem aj v iných českých mestách. V roku 2015 sa začali objavovať úvahy o poskytnutí tohto alternatívneho spôsobu výučby aj v meste Hlučín, ktoré sa nachádza 10 kilometrov od Ostravy. Spočiatku montessori pedagogiku začali vyučovať na už existujúcej Základnej škole dr. Miroslava Tyrša. Vzhľadom na dva odlišné vzdelávacie systémy ale dochádzalo k vzájomnému rušeniu. V roku 2023 preto mestské zastupiteľstvo rozhodlo o vybudovaní úplne novej budovy základnej školy. Krátko na to s týmto zámerom vyhlásilo aj architektonickú súťaž.

Nová budova má svoje priestory poskytnúť 145 žiakom. „Koncept by mal byť založený najmä na priestorovej, farebnej a materiálovej striedmosti a prvkoch zo skutočného života. Vzniknúť by malo čosi, čo sa zvykne označovať ako pripravené prostredie,” uvádza sa v podmienkách súťaže. Odovzdaných bolo celkovo 14 súťažných návrhov. Za najlepší z nich bol odbornou porotou označený ten od štúdia Aoc architekti.  

 

1. miesto. Zdroj: Aoc architekti

 

Architekti stavili na stimulovanie kreativity žiakov. „Budova predstavuje nízkopodlažný pavilónový labyrint, výskumné laboratórium, ktoré prebúdza záujem o poznávanie a poskytuje deťom rôzne zákutia s množstvom podnetov k pozorovaniu a skúmaniu rôznych predmetov,” popisujú. Vonkajšie priestory v okolí školy boli zas koncipované ako prírodná učebňa, postavená na princípe nikdy nedokončenej záhrady.  

Vo vnútorných priestoroch architekti navrhli variabilný nábytok, množstvo zákutí, odpočinkových plôch či priestory s výhľadom na okolité vonkajšie priestory. Deti sa môžu po priestoroch školy pohybovať voľne, čo vychádza z hlavných princípov montessori výučby. Riešenie vnútorných priestorov v rovnakej miere podporuje samostatnú prácu aj prácu v skupinách. Podľa odbornej poroty bol výber víťaza v podstate veľmi jednoduchý. Návrh od tohto súťažného kolektívu totiž „presvedčil porotu komplexným prístupom, ktorý najlepšie napĺňa požiadavky zadania súťaže.” 

 

2. miesto. Zdroj: atelier gram

 

Druhé miesto v súťaži obsadil atelier gram. Aj v tomto prípade architekti stavili najmä na flexibilitu vnútorných priestorov a previazanie interiéru s exteriérom. Výsledkom týchto úvah je trojpodlažný objekt, ktorý vďaka odskočeniu jednotlivých podlaží disponuje až troma strešnými terasami. Adaptabilita vnútorných priestorov je podporená zvolenou drevenou modulárnou konštrukciou. Aj napriek miernym nedostatkom tohto návrhu odborná porota ocenila netradičné priestorové riešenie, vzťah interiéru a exteriéru, úspornosť a citlivé osadenie objektu na pozemku.  

Na treťom mieste sa umiestnil návrh od autorského kolektívu TŘI.ČTRNÁCT architekti. Pomerne jednoduchý objekt v sebe ukrýva hneď niekoľko zaujímavých priestorových riešení. Za veľké pozitívum tohto návrhu porota označila aj riešenie vonkajších priestorov, najmä kaskádovitých záhrad v predpolí objektu a vonkajších tried v jeho zadnej časti.  

 

3. miesto. Zdroj: TŘI.ČTRNÁCT architekti

 

Architektonická súťaž z menšieho českého mesta dokazuje, že kvalitné vzdelávacie inštitúcie majú svoje miesto tam, kde o ich využívanie prejavilo záujem dostatočné množstvo obyvateľov. Vďaka špecifickému spôsobu výučby sa montessori školy a škôlky takmer vždy vyznačujú špecifickým architektonickým a interiérovým riešením. V mnohom však môžu byť vzorom aj klasickým vzdelávacím inštitúciám, napríklad pri riešení spoločných priestorov či pri návrhu exteriérových plôch.

Napokon, aj tradičné vzdelávanie sa modernizuje a viac zdôrazňuje rolu kreativity, individuality, komunity a socializácie. Najmodernejšie školy preto neobsahujú bežné triedy, namiesto toho kladú dôraz na tzv. klastre a spoločné priestory. Rovnako je omnoho významnejšia rola spojenia s prírodou a ochrana životného prostredia. Tieto trendy postupne prenikajú aj na Slovensko. 

 

(ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube