Author photoMartina Gregová 20.12.2022 20:15

Nový priestor pre legendárneho umelca. Architektonickú súťaž si zaslúžia aj interiéry

V súťaži bolo jasne čitateľné, že autori jednotlivých návrhov, sa snažili upriamiť oko návštevníka na významnú zbierku diel slovenského maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu. Priniesli tak zaujímavé priestorové aj výtvarné poňatie expozície.

1. miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.

1. miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.

Turčianska galéria v Martine vyhlásila v auguste tohto roka dvojkolovú architektonicko-výtvarnú súťaž návrhov na novú podobu Stálej expozície Mikuláša Galandu - legenda ● la ganda ● galanda. Cieľom súťaže bolo nájsť taký návrh, ktorý nesplní len priestorové, ale aj bezpečnostné požiadavky zadávateľa. Hlavným zámerom novej expozície bolo vytvoriť reprezentatívny priestor a vhodné podmienky na prezentáciu originálnych zbierkových predmetov a archiválií, dokumentujúcich život a dielo významného slovenského maliara, grafika a ilustrátora.

Tvorbu Mikuláša Galandu možno zaradiť do obdobia slovenskej moderny. Práve jeho grafická a ilustrátorská tvorba by mala dominovať celej výstave. Do zbierkového fondu galérie v súčasnosti patrí 381 kresieb, 51 grafík a 42 malieb od tohto známeho slovenského autora. Po jeho smrti boli tieto diela najprv vystavované v jeho pôvodnom dome. Priestory však z technického ani bezpečnostného hľadiska už viac nevyhovovali potrebám expozície. Na základe toho sa Turčianska galéria rozhodla zorganizovať architektonicko-výtvarnú súťaž, ktorá mala priniesť podobu novej expozície. 

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.
  • 1. miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.
  • 1. miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.
  • 2. miesto. Zdroj: Ateliér Masár, s.r.o.
  • 2. miesto. Zdroj: Ateliér Masár, s.r.o.
  • 2. miesto. Zdroj: Ateliér Masár, s.r.o.
  • 3. miesto. Zdroj: Kristína Tomanová, Táňa Kuva
  • 3. miesto. Zdroj: Kristína Tomanová, Táňa Kuva
  • 3. miesto. Zdroj: Kristína Tomanová, Táňa Kuva

Do prvého kola sa prihlásilo celkom 12 autorských kolektívov, ktoré odbornej porote predložili portfóliá svojich referenčných projektov. Porota na základe nich posúdila schopnosti a skúsenosti záujemcov spracovať architektonický návrh v požadovanej kvalite. Do druhého kola boli vybrané tri autorské kolektívy.

 

1.miesto. Zdroj: PINGPONG s.r.o.

 

Na prvom mieste sa umiestnil návrh od bratislavského ateliéru PINGPONG s.r.o. Porota ohodnotila návrh ako: „... najkomplexnejšie doriešenie a prepracovanie v detailoch z hľadiska zabezpečia diel." Víťazný návrh využíva zaujímavý princíp práce s predsadenými kazetovými stenami. Tie vytvoria viac priestoru pre inštalácie, a to najmä vďaka prekrytiu okien a nepotrebných prechodov. Jednotlivé diela sú zasadené do týchto stien pomocou na mieru vytvorených drážok a sú vložené do steny z jej zadnej strany. Z prednej sú následne chránené špeciálnym antireflexným sklom s UV filtrom a prachuvzdorným systémom. 

„Výnimočnosť návrhu spočíva v zapracovaní mobiliáru – presklených zásuviek do stien a výklenkov, čím sa minimalizuje počet exponovaných diel v priestore a zároveň vytvára interaktívnu platformu pre návštevníkov," dočítame sa v komentári odbornej poroty. 

Z materiálového hľadiska autori vsadili na tmavé prevedenie podkladu. Vďaka zvolenému kontrastu tak upriamujú pozornosť diváka na samotné diela. Použitie tmavých materiálov je následne v jednotlivých miestnostiach stupňované. Kým vo vstupnej časti je tmavá len jedna stena miestnosti, v tej poslednej je táto farebnosť zvolená po celom jej obvode. 

„Celkový vzhľad pôsobí minimalisticky a vďaka použitiu čiernej farby dáva vyznieť jednotlivým dielam. Celkový vzhľad expozície je zjednotený. Porota tiež ocenila grafické spracovanie sprievodných textov - polepov na stenách s fragmentami grafík a ilustrácií M. Galandu," dopĺňa svoje hodnotenie porota. 

Súčasťou návrhu sú aj interaktívne prvky. Návštevníci si budú môcť vypočuť zvukovú stopu, prezentujúcu danú dobu, a tiež si aj prezrieť videoprojekciu so sprievodným slovom a interpretáciou diel. V rámci kazetových stien sú umiestnené aj šuflíky, v ktorých sa nachádzajú najcitlivejšie diela. Vďaka možnosti ich úplneho zasunutia tak môžu byť lepšie chránené pred svetlom. 

 

2.miesto. Zdroj: Ateliér Masár, s.r.o.

 

V návrhu, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, jeho autori rovnako využívajú princíp predsadených stien. Návrh pochádza od pezinského architektonického štúdia Ateliér Masár. Ako autori sami opisujú vo svojom súťažnom paneli: „Koncepcii dominujú dva výrazné prvky - presklenný inštalačný stôl opticky prepájajúci miestnosti aj témy a dominantná farebná predsadená stena." Diela na zvyšných stenách sú umiestňované klasickým spôsobom. 

„Porota ocenila návrh za funkčný zjednocujúci prvok výstavného mobiliáru v podobe dlhého stola, ktorý prechádzal radom miestností. Ten na jednej strane poskytoval chránenú platformu pre vystavenie kresieb a grafík na druhej strane zabezpečoval odstup od steny, resp. zamedzoval priamy prístup návštevníkov k inštalovaným dielam na stene," znelo hodnotenie posudzujúcich expertov. Okrem toho ocenili aj interaktívnu priestorovú inštaláciu, čerpajúcu z Galandovho tvaroslovia. V prípade záujmu súťažiacich a po vysporiadaní autorských práv navrhuje túto časť z predloženého návrhu realizovať samostatne v projektovanom priestore.

 

3.miesto. Zdroj: Kristína Tomanová, Táňa Kuva

 

Úplne odlišným spôsobom poňal návrh na novú expozíciu autorský kolektív Táni Kuva a Kristíny Tomanovej. Autorky návrhu, ktorý sa umiestnil na treťom mieste, sa inšpirovali známym citátom Mikuláša Galandu: „Báseň a novelu ja neilustrujem, ale myšlienkovo doplňujem. Pomáham kresbou vytvárať atmosféru." 

Vychádzajúc z tohto citátu, zvolili autorky prístup, v ktorom nerozmiestňujú dizajnový mobiliár, ale tvoria atmosféry a myšlienkové doplnenie expozície. Jednotlivé miestnosti sú homogenizované, zliate do jednej farby počnúc podlahou, stenami, mobiliárom aj stropmi. Rozdielna farebnosť jednotlivých miestností má odkazovať na rozličné obdobia, ktorými Mikuláš Galanda vo svojej tvorbe prešiel.

Aj napriek tomu, že odborná porota ocenila tvorivý experiment s farebnou atmosférou v miestnostiach, vyjadrila tiež svoje obavy, že takýto prístup by mohol mať nežiadúci efekt posunu vnímanej farebnosti obrazov. Porota však vo svojom hodnotení zvlášť ocenila navrhnutý sedací nábytok ako priestorový dizajn, vychádzajúci z Galandovho tvaroslovia. Ten by po vzájomnej dohode s autorkami odporučila zapracovať aj do finálneho návrhu.

Výsledky architektonicko-výtvarnej súťaže priniesli hneď niekoľko zaujímavých momentov. Autori všetkých troch návrhov, v náväznosti na tvorbu vystavovaného autora, zvolili minimalistické poňatie expozície. S priestorom aj mobiliárom pracovali tak, aby zvoleným výrazom nekonkurovali vybraným dielam. Práve naopak, zámerom všetkých návrhov bolo upriamiť pozornosť návštevníka na samotnú zbierku. 

Za zmienku stojí aj prístup spomenutej odbornej poroty. Tá po zhliadnutí súťažných návrhov odporučila do konečnej realizácie expozície zakomponovať nielen prvky z víťazného návrhu, ale aj niektoré prvky zo zvyšných dvoch návrhov. Samozrejme, za predpokladu, že s týmto prístupom budú súhlasiť aj samotní súťažiaci. V konečnom dôsledku by tak mohla v Turčianskej galérii vzniknúť expozícia, ktorá ťaží nielen z kvalít víťazného návrhu, ale aj z kvalitne vyriešených detailov, ktoré sa objavili vo zvyšných dvoch návrhoch. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube