Author photoMartina Gregová 02.11.2022 20:00

Namiesto búrania záchrana: Unikátny pražský most získa nový život

Najdlhší pražský most prejde komplexnou rekonštrukciou. Po rokoch otáznikov ohľadom budúcnosti Libeňského mosta sa začína jeho obnova. Tá bude podľa slov architektov poctou jeho pôvodnému autorovi. Rekonštrukcia mosta nebude spočívať len v zlepšení jeho statiky, ale aj vo vytvorení kvalitných verejných priestorov v jeho blízkosti.

Libeňský most s novým verejným priestorom. Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský

Libeňský most s novým verejným priestorom. Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský

Libeňský most bol postavený v rokoch 1924-1928 a jeho autorom je významný český architekt Pavel Janák spolu s Františkom Menclom. Most má dokopy približne 1.200 metrov a tvorí ho šesť mostných konštrukcií. Premosťuje rieku medzi Prahou 7 a Prahou 8 a z veľkej časti vedie aj po súši. Od svojho vzniku most neprešiel žiadnymi rekonštrukciami a v poslednom čase jeho zanedbaný stav vzbudzoval čoraz väčšiu pozornosť. V roku 2018 bol dokonca pre dopravu dočasne uzavretý.

Nad jeho budúcnosťou bolo v posledných rokoch mnoho otáznikov. Zvažovalo sa jeho kompletné zbúranie a na stole bolo dokonca niekoľko projektov, ktoré sa ho snažili nahradiť (kontroverzným bol napríklad projekt obytného Libeňského mosta od architekta Jaromíra Pizingera). Most je historikmi architektúry považovaný za kubistickú stavbu (podľa architekta Víta Másla je údajne jediným kubistickým mostom na svete) a jeho zbúranie by podľa nich výrazne ochudobnilo pražskú architektúru. Rekonštrukcia začala 20. septembra tohto roku a podľa najnovších odhadov bude mesto stáť viac ako 2 miliardy českých korún (81,6 miliónov eur).

Novú podobu mosta navrhla trojica architektov – Peter Tej, Tomáš Cach a Oto Melter z Ateliéru Bridge Structures, ktorí pri návrhu spolupracovali s inžinierskou spoločnosťou Pragoprojekt. Podľa ich slov bude s mostom počas rekonštrukcie zaobchádzané ako s architektonickou pamiatkou, a to aj napriek tomu, že za ňu nebol nikdy vyhlásený. „Celé je to koncipované ako pocta Pavlovi Janákovi,” komentoval návrh Peter Tej. 

Autori sa výrazným spôsobom pričinili o samotné zachovanie mosta. Odbornú i laickú verejnosť totiž presvedčili, že rekonštrukcia ho môže zachrániť. Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického v Praze, ktorý sa zaoberá hodnotením spoľahlivosti a rizík stavebných konštrukcií, vypracoval niekoľko diagnostík mosta a previedol záťažové skúšky. Komplexnou rekonštrukciou a náhradou niekoľkých konštrukcií bude Libeňský most zachránený. 

Galéria

  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský
  • Zdroj: Ateliér Bridge Structures / Dousek-Záborský

Architektonicky výnimočný most prejde citlivou rekonštrukciou, počas ktorej budú jeho jednotlivé časti očistené a lokálne opravené. Na svojom mieste ostane aj kamenný obklad spodnej časti pilierov. Kompletnou výmenou prejdú rámové železobetónové konštrukcie, ktoré prechádzajú ponad pevninu. Ich nová podoba bude inšpirovaná skicami architekta Janáka. V časti Rohanského ostrova pribudnú široké rampy, ktoré budú zaisťovať bezbariérový prístup. Ich podoba sa prispôsobí architektonickému riešeniu schodiskových uzlov.  

„Oblúkové časti mosta nie sú železobetónové, ale z prostého betónu. Z toho vyplýva jeho robustný zjav, ktorý bol Janákovým zámerom. Tím Petra Teja, Tomáša Cacha a Ota Meltera navrhol naproti tomu nové časti mosta zo železobetónu a vystavil na obdiv ich trámové konštrukcie. Vďaka tomu budú nové časti mosta subtílnejšie a bude v nich viac priestoru. Pokladám toto riešenie za správne, pretože sa tak staré a nové časti mosta dostanú do priaznivého kontrastu a tie nové budú od starších dobre rozoznateľné," hodnotí návrh rekonštrukcie Rostislav Švácha, historik a teoretik umenia a architektúry.  

Dôležitou súčasťou rekonštrukcie je návrh verejných priestranstiev a priestorov pre občiansku vybavenosť pod samotným mostom. Novovzniknuté prevádzky pod trámovými konštrukciami i historickými oblúkmi ponúknu verejnosti kaviarne, obchodíky a ďalšie služby. Už teraz je známe, že v blízkosti Libeňského mosta vznikne nový mestský park Maniny, na ktorého podobu Institut plánování a rozvoje města Prahy vypísal medzinárodný súťažný dialóg. V mieste, kde most prechádza ponad súš, zas vznikne nová pobytová plocha s multifunkčným využitím. Predbežne sa hovorí o tom, že by mohla mať podobu piazzetty, skateparku či ľadovej plochy na korčuľovanie v zime.  

Ako povedal architekt Petr Tej na margo rekonštrukcie: „To, že konštrukcie Libeňského mosta nikdy neprešli významnejšou rekonštrukciou, nie je dobré, ale bohužiaľ to nie je nezvyčajné." Faktom ostáva, že rovnako ako v Čechách, ani na Slovensku sa podobným objektom nevenuje pozornosť, až pokiaľ nie sú v naozaj žalostnom stave. Rekonštrukcia Libeňského mosta je ukážkou toho, že tieto dopravné stavby môžu byť rekonštruované s úctou k ich pôvodnému architektonickému výrazu a dokonca aj s novou pridanou hodnotou v podobe kvalitného verejného priestoru.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube