Author photoMartina Gregová 23.11.2022 19:00

Najkvalitnejšia súčasná architektúra: Česká cena za architektúru 2022 pozná svojho víťaza

Odborná porota označila diela vo finálnom výbere Českej ceny za architektúru ako reprezentatívny prierez súčasnou architekonickou praxou v Českej republike. Tento rok bodovali najmä rekonštrukcie či konverzie starších objektov, čo teda na základe vyjadrenia poroty môžno označiť ako rastúci trend u našich susedov.

Zdroj: Česká cena za architektúru

Zdroj: Česká cena za architektúru

V júni tohto roka Česká komora architektov zverejnila 29 architektonických diel, ktoré boli odbornou porotou nominované do užšieho výberu v rámci prestížneho architektonického ocenenia Česká cena za architektúru. Sedemčlenná porota vybrala nominované diela spomedzi 201 prihlásených stavieb. Vo finále sa nakoniec ocitlo päť diel, ktoré podľa poroty najlepšie spĺňali vysoké estetické a technické kvality a zároveň vhodne komunikovali s okolím, v ktorom boli postavené. Zohľadnený bol zároveň aj ich spoločenský prínos.

Medzinárodná odborná porota navštívila všetky realizácie, ktoré sa dostali do užšieho výberu. Posudzovali a oceňovali ich bez ohľadu na kategórie, ako to poznáme z našej Ceny za architektúru CE ZA AR. „Jednalo sa o diela rôznorodé, čo do rozsahu, programu i procesu realizácie, ktoré možno považovať za reprezentatívny prierez súčasnou architektonickou praxou v Českej republike. Architektúra je porotou vnímaná v najširšom kontexte, teda je považovaná za oblasť zahŕňajúcu aj regeneráciu miest, krajinársku architektúru či interiérový dizajn," vyjadrila sa na margo architektonických diel porota.  

„Každý z projektov, vybraných v tejto záverečnej fáze, tak signalizuje špecifickú oblasť, v ktorej môže architektúra prejaviť svoj potenciál pri podpore a usmerňovaní rozvoja spoločnosti," zhodli sa experti. Víťazný projekt pochádza od architektov, ktorí v rámci ocenenia bodovali už v minulosti. V roku 2019 sa ich projekt Chaty u rybníka dostal medzi finalistov. O rok neskôr sa do najužšieho výberu poroty dostali hneď dve ich diela: Rodinný dom v Jinoniciach a Dielňa pre servis v Dolnom Opatove. 

Galéria

  • Dom na Kozine. Autor: Alex Shoots Buildings
  • Hlídka na Stráži. Autor: OBA creators
  • Pavilon Z. Autor: Ondřej Bouška
  • Palác elektrických podniků. Autor: Vladimír Kiva Novotný
  • Knižnica IGI Vratislavice. Autor: Tomáš Souček

Hlavná cena: Dom na Kozině, autori: Atelier 111 architekti

Dom je vlastným rodinným domom samotných autorov projektu. Nachádza sa v malom českom meste Trhové Sviny neďaleko Českých Budějovíc, priamo v jeho historickom centre. Vznikol rekonštrukciou trojice starších objektov, medzi ktorými sa nachádzala malá súkromná záhrada. Architekti pristupovali k celkovej rekonštrukcii s citom a s cieľom zachovať pôvodné tvary, materialitu aj proporcie objektov.  

Dom na Kozine je skvelým príkladom takzvanej konceptuálnej tvorby. Jeho hlavná hodnota nespočíva ani tak v kompozícii hmôt, ale skôr v jeho akceptácii historických odkazov a východísk samotného fyzického prostredia, v ktorom vznikol. Architekti odstránili všetky nevhodné nánosy bývalých rekonštrukcií a odhalili tak pôvodné prvky a materiály. 

Porota víťazný projekt označila za výnimočný architektonický počin, ktorý podporil bohatý potenciál špecifickej pozornosti, venovanej vzťahu mesta a dediny a rehabilitácii existujúceho zastavaného prostredia. „Atmosféra miesta predčila očakávania, založené na predložených obrázkoch a plánoch,” dodali v závere členovia odbornej poroty.  

Dom na Kozine. Autor: Alex Shoots Buildings

Finalisti Českej ceny za architektúru 2022 

Okrem hlavnej ceny sa do finále dostali aj ďalšie štyri architektonické realizácie, ktoré podľa odbornej poroty okrem vynikajúcej kvality vytvoreného priestoru preukázali aj svojou relevantnosť pri riešení súčasných výziev v sociálnej a ekologickej oblasti.  

Medzi finalistami sa ocitla Hlídka na Stráži, za návrhom ktorej stojí architektonický ateliér Mjölk architekti. Koncept návrhu sa zrodil z pôvodného zámeru obce vybudovať jednu klasickú rozhľadňu. Morfológia kopca sa ale ukázala ako nevhodná, pretože vyhliadková veža by neposkytovala dostatočný výhľad. Preto sa architekti rozhodli pre 4 vyhliadkové objekty na skalách, ktoré vrchol kopca lemujú. Podľa odbornej poroty: „Ide o výsledok intenzívneho dialógu medzi topografiou, vegetáciou a vizuálnym vplyvom na miesto. Hlídka na Stráži je architektúra pre zmysly, kde sa poézia stretáva s dôvtipom.” 

Do najužšieho výberu sa dostal aj Pavilon Z, ktorý bol navrhnutý architektonickým ateliérom A8000. Návrh prinavrátil pavilónu jeho pôvodnú minimalistickú krásu. V jeho novej podobe dominuje vzdušnosť a strohosť. Posudzujúci odborníci renováciu zhodnotili mimoriadne pozitívne: „Ide o vynikajúci príklad toho, ako sa vyhnúť demoláciam objektov a ako obnoviť, aj s neveľkým rozpočtom, priestory s netušenými stavebnými a architektonickými kvalitami.”

Ďalším dielom, ktoré sa ocitlo vo finále, je Palác elektrických podniků - rekonštrukcia a konverzia, ktorej autorom je Marek Tichý v spolupráci s TaK Architects. Cieľom projektu je prezentovať signifikantné časti budovy v ich autentickej rekonštrukcii a celý objekt potom ako modernú, aj dnes plne funkčnú administratívnu budovu, poskytujúcu nadštandardné a inšpiratívne priestory nielen na prácu. „Objekt úspešne vdychuje nový život architektonickému komplexu a okolitej štvrti a podčiarkuje význam a potenciál architektonického dedičstva 20. storočia," uviedla porota.

Posledným finalistom je Knižnica IGI Vratislavice od atakarchitekti. Pôvodná budova bývalého sirotinca bola citlivo opravená a nová budova neobvyklých tvarov ju vhodne dopĺňa. Prístavba je protipólom k historickej budove. „Vznikol funkčný mix, ktorý môžu využívať všetci, od tých najmladších až po najstarších. Miesto, kde je dobré byť," konštatujú porotcovia.  

Na záver bolo udelené aj Čestné uznanie, a to Športovej hale ZŠ Nový Hrozenkov od CONSEQUENCE FORMA. V tomto prípade porota vyzdvihla „... prínos pre miestnu komunitu a zvláštne nasadenie architektov pri vytváraní verejných stavieb, ktoré zbližujú ľudí a poskytujú spoločný priestor na ocenenie jedinečných kvalít ich mesta a okolitej krajiny.“ 

Česká cena za architektúru nemá jednotlivé kategórie, v rámci ktorých by mohla vyhrať vždy len jedna architektonická realizácia. To umožňuje, aby sa do finálneho výberu dostali objekty rôzneho zamerania, bez ohľadu na architektonickú kategóriu, pod ktorú spadajú. V tomto ročníku možno pozorovať trend oceneňovania rekonštrukcií, renovácií a konverzií starších objektov, ktorým bola prinavrátená nielen ich funkčnosť, ale aj dôstojnosť. Víťazný projekt je reinterpretáciou tradičného bývania v mestskom kontexte a poctou pre genius loci prostredia, v ktorom vznikol.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube