Author photoMartina Gregová 06.06.2023 18:12

Na výzore záleží. Miestne divadlo ukazuje, že dôležitá je nielen hlavná fasáda

Pri návrhu budov kultúrnych inštitúcií sa takmer všetka pozornosť venuje ich hlavným fasádam a vnútorným priestorom, ktoré slúžia návštevníkom. Mnohokrát sa pritom zabúda na to, že aj ich zvyšné časti môžu byť funkčnou súčasťou mestského prostredia.

Zdroj: MVRDV

Zdroj: MVRDV

Budova, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú priestory divadla Koblenz, bola postavená v roku 1787. Ide o jediné zachované neoklasicistické divadlo z oblasti stredného Rýna a jeden z prvých príkladov talianskeho divadla postaveného v Nemecku. V priebehu histórie prešli jeho vnútorné priestory aj vonkajšia podoba rozsiahlymi zmenami. Naposledy bol objekt, v ktorej inštitúcia sídli, zrekonštruovaný v 80. rokoch 20. storočia.  

Mnohé z dôležitých funkčných priestorov divadla, ako sú šatne, kancelárie, dielne či skúšobne, sa v súčasnosti nachádzajú v niekoľkých prístavbách, ktoré sú súčasťou divadelného komplexu. Charakter týchto prístavieb však nezodpovedá dôležitosti celej inštitúcie. Kým v prednej časti sa divadlo pýši krásnou zachovanou neoklasicistickou fasádou, zadná časť jeho komplexu absolútne neodráža požiadavky súčasnej doby.  

Výsledkom neustálych zmien dispozičného riešenia v priebehu rokov je chaotická prevádzka, ktorá neposkytuje zamestnancom vhodné pracovné prostredie. Na základe toho bola na novú podobu zadnej fasády a priestorov, ktoré využívajú najmä zamestnanci divadla, vypísaná architektonická súťaž. Tú napokon vyhralo svetoznáme holandské štúdio MVRDV.  

Galéria

  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV
  • Zdroj: MVRDV

Fasáda orientovaná na ulicu Clemensstraẞe je súčasťou série meštianskych domov a má typickú neoklasicistickú fasádu, ovplyvnenú mnohými neskoršími zásahmi. Návrh novej podoby je kombináciou renovácie historickej architektúry a jej zmodernizovania. Účelom zmien je vytvorenie dostatočne reprezentatívnej fasády, ktorá bude potvrdzovať postavenie divadla ako významnej kultúrnej inštitúcie mesta Koblenz.  

Ako reakcia na typické materiály využívané vo vnútri budovy vznikol návrh fasády objektu, ktorá bude po novom opláštená antracitovými hliníkovými panelmi. Reliéf týchto panelov aj smer ich natočenia budú odkazovať na rôzne funkcie vo vnútri budovy aj na ich rozsah v rámci dispozičného riešenia. Pre lepšie označenie účelu budovy budú navyše na fasáde okrem farebných žalúzií umiestnené aj monumentálne, jasne osvetlené nápisy. 

„Divadlo Koblenz je dokonalým príkladom toho, že zatiaľ čo si návštevníci užívali neoklasicistickú fasádu s honosným hlavným vstupom, produkčný štáb a zamestnanci pracovali v nevhodných priestorových podmienkach," tvrdí Jacob van Rijs, jeden zo zakladajúcich členov štúdia MVRDV. „Našou rekonštrukciou pozdvihujeme tento aspekt divadla, takže zamestnanci si môžu povedať: tu sme a dúfame, že sa vám naša práca bude páčiť.” 

Aby sa divadlo ako inštitúcia ešte viac priblížilo návštevníkom a aby sa stalo plnohodnotnou súčasťou mestského života, nový návrh upravil aj veľkosť okenných otvorov na prízemí. „Náš návrh funguje v medziach existujúcej štruktúry a vyvažuje mnohé požiadavky zadania: berie sa do úvahy zachovanie histórie spolu so základnými technickými vylepšeniami a sanáciou strechy," opisujú projekt jeho autori.  

V rámci rekonštrukcie budovy sa bude prihliadať aj na ekologický aspekt projektu. Okrem zachovania významnej časti existujúcej konštrukcie pre jej budúce použitie budú v projekte použité aj nové, biologicky odbúrateľné materiály, a to v maximálnej možnej miere. Cieľom týchto krokov je najmä zníženie emisií.

Okrem toho návrh počíta aj s osadením fotovoltaických panelov, čo bolo vzhľadom na historický charakter budovy jeden z hlavných problémov, s ktorými sa architekti museli popasovať. Panely budú napokon po dôkladnom zvážení umiestnené tak, aby ich nebolo vidieť z ulice, čím je rešpektovaný historický aspekt budovy. 

Rekonštrukcia zadnej fasády divadla Koblenz poukazuje na problematiku, s ktorou sa musí vyrovnať nejedna kultúrna inštitúcia. Kým hlavné fasády týchto objektov väčšinou dobre zapadajú do urbanizmu miest, ich zadné časti sú často nevhodne vyriešené a navyše úplne uzavreté od svojho okolia. V mestách však rastie dopyt po rozvoji verejného priestoru a otvorení aj skrytých plôch.  

Návrh od štúdia MVRDV ukazuje, že aj časti budov, určené pre zamestnancov, sa môžu plnohodnotne zapojiť do mestského života a stať sa jeho plynulou súčasťou. Zapojenie tak významného architektonického štúdia do rekonštrukcie na prvý pohľad menej podstatnej časti objektu sa možno stane impulzom a motiváciou aj pre iné obdobné inštitúcie, ktoré dosiaľ riešeniu týchto častí neprikladali dostatočnú váhu. Nateraz sa to týka najmä západnej Európy, skôr či neskôr by ale tento trend mohol vo väčšej miere prísť aj do Bratislavy.  

 

(MVRDV, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube