Author photoRED 08.06.2023 13:10

Mladí architekti súťažili o najlepšiu stavbu s využitím prefabrikácie

Študenti architektúry dostali možnosť dokázať, že prefabrikácia neznamená uniformitu a že kreatívne nápady sa dajú realizovať aj pomocou typizovaných riešení. Spoznali sme výsledky súťaže pre mladých architektov PREFABRICATION GOES CREATIVE, do ktorej sa mohli zapojiť študenti všetkých vysokých škôl architektúry z Bratislavy a Košíc.

Zdroj: Peikko Slovakia

Zdroj: Peikko Slovakia

Prvý riadny ročník súťaže vyhlásila spoločnosť Peikko Slovakia v spolupráci s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU Bratislava a ďalšími partnermi. Súťaž bola vypísaná ako voľná s akoukoľvek funkčnou náplňou spadajúcou pod kategóriu občianskej vybavenosti. Podmienkou bolo vybrať vhodné materiály a konštrukčný koncept s využitím prefabrikovaného systému DELTABEAM®, zohľadniť urbanistické vzťahy, navrhnúť atraktívny verejný priestor a použiť udržateľné materiály a riešenia.

Súťažné zadanie študenti spoznali koncom septembra minulého roka a v spolupráci so svojimi odbornými školiteľmi mali viac ako šesť mesiacov na prípravu a odovzdanie súťažných projektov. V pondelok 29. mája sa potom stretli zástupcovia Katedry architektúry SvF STU, Slovenskej rady pre zelené budovy, Slovenskej komory architektov, iniciatívy Manifest 2020, spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., časopisu ASB, členovia odbornej poroty a súťažiaci, aby na slávnostnom vyhodnotení spoznali mená víťazov.

 

Zdroj: Peikko Slovakia

 

3. MIESTO ZÍSKALA BC. LUCIA ŠKOTNÁROVÁ

Porota ocenila jej originálnu ideu kúpeľov sústredených do objemu, ktorý poskytuje pocit intimity. Návrh vynikol kvalitnou grafickou prezentáciou, zaujala aj postupne stúpajúca vegetačná strecha. Napriek netypickému tvaru budovy bola porotou vyzdvihnutá dobrá možnosť aplikácie prefabrikovaných riešení.

Cenu víťazke odovzdala Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., ktorá stála pri vzniku súťaže od jej nultého ročníka, a preto mohla porovnávať úroveň projektov prihlásených v tomto roku: „Tento rok sme súťaž otvorili a zvolili širšiu tému, čo umožnilo zapojiť sa aj študentom aj z vyšších ročníkov. To prispelo k zvýšeniu kvality, ale hlavne sme zistili, že študenti prefabrikáciu nevnímajú negatívne. Prirodzene chápu, že kreatívny názor by mal mať racionálny konštrukčný základ. A to aj ako súčasť ekologického prístupu – stavať rýchlo a efektívne.“

 

Víťazka tretieho miesta Lucia Škotnárová (vpravo). Zdroj: Peikko Slovakia

 

2. MIESTO ZÍSKALA BC. BARBORA BULICOVÁ

Porota ocenila zvládnutie komplexného zadania na nárožnej parcele. Objekt dobre komunikuje s novovytvoreným zeleným vnútroblokom a rušnou cestou. Pozitívne bol hodnotený prefabrikovaný nosný systém a vhodné využitie udržateľných prvkov. Riaditeľ predaja spoločnosti Peikko Slovakia Ing. Matej Hrubý pri odovzdávaní ceny uviedol: „Som milo prekvapený aplikáciou dreva v súťažných návrhoch. Naša firma sa zameriava na výrobu oceľových prvkov, no práve ich kombinácia s drevom je skvelou odpoveďou na potrebu stavať udržateľnejšie.“

 

Víťaz prvého miesta Adam Hronský. Zdroj: Peikko Slovakia

 

1. MIESTO ZÍSKAL A VÍŤAZOM PRVÉHO RIADNEHO ROČNÍKA SÚŤAŽE PREFABRICATION GOES CREATIVE SA STAL BC. ADAM HRONSKÝ

Porota vyzdvihla jeho prepracovaný a citlivý prístup k riešenému územiu. Práca s terénom v tomto návrhu umne maskujú plochy pre statickú dopravu a objemová hmota hotela je odľahčená systémom terás. Porotu presvedčili aplikované udržateľné riešenia a možnosť využiť v plnom rozsahu prefabrikáciu.

Cenu víťazovi odovzdala doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka Stavebnej fakulty STU v Bratislava: „Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu, partnerom, školiteľom aj členom odbornej poroty. Som presvedčená, že sme úspešne položili základy tradície, ktorá sa stane integrálnou súčasťou vzdelávacieho procesu budúcich architektov.“

 

Víťazný návrh. Zdroj: Peikko Slovakia

 

Cenu Slovenskej rady pre zelené budovy za udržateľnosť získala Bc. Lucia Škotnárová, ktorá vo svojom návrhu podrobne rozpracovala energetický koncept vrátane vegetačnej strechy, recyklácie odpadovej vody, tepelných čerpadiel s energiou z geotermálnych vrtov a fotovoltických panelov. Predseda predstavenstva SKGBC Ing. Pavol Kukura, PhD. pri odovzdávaní ceny zdôraznil význam dreva ako perspektívneho stavebného materiálu, ktorý v kombinácii s prefabrikátmi spĺňa požiadavky na udržateľnosť a ekologické smerovanie stavebníctva. S drevom ako znovu-objaveným stavebným materiálom dokonca pracovalo všetkých 12 súťažných návrhov.

Cena Manifest 2020 - Nový európsky bauhaus, zameraná na vplyv stavebníctva na životné prostredie, bola udelená Bc. Adamovi Hronskému. Prezidentka Manifest 2020 Ing. Ľubica Šimkovicová pri odovzdávaní ceny uviedla, že iniciatívu definuje krása, udržateľnosť a inklúzia, pričom sa stáva mostom pre architektov k technickým riešeniam. V ocenenom návrhu sa objavila hybridná drevená konštrukcia, využitie kotla na biomasu, fotovoltických panelov, recyklácia odpadovej vody a plochy zelene, čím zdôraznil prvky udržateľnosti.

Cenu časopisu ASB odovzdala Ing. arch. Broňa Tarnócy študentke Bc. Barbore Bulicovej, ktorá bola ocenená za komplexný prístup k návrhu, ktorý akoby bol pre autorku šitý na mieru. Dokázala vytvoriť „šaty“, ktoré perfektne sedeli z dispozično-prevádzkového hľadiska, ale aj svojou mierkou, charakterom a otvorenosťou. Autorka priniesla kvalitné a myšlienkovo zdatné spracovanie návrhu.

Odbornú porotu viedol ako predseda Ing. arch. Matej Grébert, autorizovaný architekt a spoluzakladateľ ateliéru Compass architekti. Práce študentov hodnotili aj ďalší členovia. Ing. arch. Juraj Hantabal je autorizovaný architekt a zakladateľ ateliéru Hantabal architekti. Ing. Pavol Kukura, PhD., stojí na čele predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a jeden zo zakladateľov iniciatívy Manifest 2020. Ing. arch. Broňu Tarnócy do poroty nominovalo vydavateľstvo JAGA za časopis ASB, je autorizovaná architektka a dlhoročná žurnalistka. Porotu ďalej tvorili Ing. Filip Bránický, PhD., tajomník na Katedre architektúry STU v Bratislave a autorizovaný architekt, ako aj autorizovaný statik a vedúci Projekčnej kancelárie v spoločnosti Peikko Slovakia Ing. Slavomír Pargáč.

„Je nesporné, že rýchlejší, bezpečnejší, efektívnejší a šetrnejší spôsob výstavby smeruje k využívaniu prefabrikácie, ktorá nie je obmedzujúca, ale poskytuje architektonickej tvorbe väčšiu voľnosť,“ tvrdí tajomník súťaže Ing. Robert Provazník z Katedry architektúry SvF STU v Bratislave. „Veríme v potenciál prefabrikovaných riešení a skrutkových spojov a usilujeme o ich popularizáciu na Slovensku. Čím skôr architekti pochopia výhody našich systémov, tým rýchlejšie ich zavedú do praxe,“ vysvetľuje motiváciu Ing. Milan Ďurčovič, generálny riaditeľ Peikko Slovakia – hlavného partnera súťaže. Firma je popredným svetovým dodávateľom typizovaných riešení pre stavebníctvo a najväčší výrobný závod má u nás na Slovensku.

Hlavným reklamným partnerom súťaže PREFABRICATION GOES CREATIVE je spoločnosť Peikko Slovakia a hlavným mediálnym partnerom vydavateľstvo JAGA a časopis ASB. Partnermi súťaže sú ďalej Manifest 2020 – Nový európsky Bauhaus, Slovenská komora architektov, Slovenská rada pre zelené budovy, Slovenská komora stavebných inžinierov, portál Slovenskej komory architektov a Spolku architektov Slovenska pre profesionálov a priateľov architektúry ARCHINFO a portál o rozvoji Bratislavy YIM.BA.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube