Author photoAdrian Gubčo 28.06.2022 10:25

Výstavba smeruje k prefabrikácii, slovenskí študenti ukázali inovatívne projekty

Náročná situácia na trhu so stavebnými materiálmi, dlhé povoľovanie výstavby alebo klimatické zmeny nútia investorov aj dodávateľov hľadať nové spôsoby, ako zrýchliť realizáciu novostavieb a spraviť ich efektívnejšími. Jednou z ciest je prefabrikácia. Na Slovensku je stále ešte do istej miery zaznávaná, čo by však mohli zmeniť vyvíjajúce sa pohľady na možnosti prefabrikácie. Naznačila to aj študentská súťaž Prefabrication Goes Creative, ktorá spoznala svojich víťazov.

Zdroj: Matej Grman / SvF STU

Zdroj: Matej Grman / SvF STU

Hoci sa nálady v spoločnosti začínajú pomaly meniť, ešte stále panujú voči prefabrikácii predsudky, spojené s bývalým režimom. Slovenské mestá vtedy zväčša negatívne poznačila masová výstavba prefabrikovaných bytových domov – panelákov. V iných európskych krajinách, najmä v Škandinávii, však ide o efektívny spôsob realizácie výstavby. Výhodou je väčšia presnosť, rýchlosť či menšie nároky na personál, navyše sa produkuje aj menej odpadu. Kritizovaný nedostatok nápaditosti pri možnostiach architektonického riešenia budov dnes už taktiež neplatí.

Dokazuje to napokon aj študentská súťaž Prefabrication Goes Creative, ktorú v uplynulých mesiacoch zorganizovali na Katedre architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. „Cieľom bolo spojiť požiadavky na kreativitu riešenia s návrhom prefabrikovanej konštrukcie pri zadaní bytového domu vo voľne vybratej lokalite. Študenti museli okrem toho vhodne vyriešiť urbanistické vzťahy v danom území,“ priblížila zadanie ideová autorka súťaže Zuzana Nádaská z Katedry architektúry SvF STU. Akciu podporila spoločnosť Peikko Slovakia, pôvodne fínska firma, ktorá je dodávateľom riešení pre prefabrikované a monolitické konštrukcie a na mieru vyrába nosníky pre tenké bezprievlakové stropy – Deltabeam®.

Súťaž oslovila 17 študentov a študentky a ich projekty posudzovala odborná porota, zložená zo zástupcov katedry, externých architektov, expertov Peikko Slovakia, ako aj zástupcu Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC). V troch kolách nakoniec vyselektovala tri najlepšie práce a mimoriadnu odmenu. Odmenu sa rozhodol udeliť aj  mediálny partner súťaže, časopis ASB.

Ocenení študenti dokázali, že je možné spojiť vysoké nároky na urbanistické riešenie, architektúru a udržateľnosť s požiadavkou na prefabrikáciu. Autor Matúš Todorov, ocenený SKGBC, napríklad priniesol najlepšie riešenie z hľadiska environmentálnej udržateľnosti, pri ktorom využil stropné chladenie, tepelné čerpadlo, environmentálne priaznivé materiály a vegetačné strechy. Tretie miesto získala Patrícia Hamalová, ktorá priniesla univerzálny koncept súboru, vhodného aj do mestského prostredia. Druhé miesto a zároveň odmenu od časopisu ASB získala Dominika Dzanová, ktorá síce neponúkla taký vysoký potenciál prefabrikácie, priniesla však veľmi atraktívny koncept komunitného bývania.

Porota sa napokon zhodla na jednoznačnom víťazovi, ktorým bol Matej Grman. Podľa hodnotenia odborníkov, spomedzi všetkých návrhov išlo o najkomplexnejšie vyriešený koncept s vysokým potenciálom prefabrikácie. Študent dobre vyriešil mikrourbanizmus súboru, vhodne pracoval s mierkou, dispozíciou a aj so statickým riešením. Okrem toho sa zaoberal aj riešením nízkoenergetickej schémy.

Ceny boli odovzdané v rámci slávnostného podujatia v priestoroch ateliéru na 22. poschodí Stavebnej fakulty STU. Ocenení obdržali finančné aj vecné odmeny. Predovšetkým však môže ísť o vynikajúcu motiváciu pre ďalšiu aktívnu prácu na hľadaní riešení na spojení požiadaviek na vysokú kvalitu architektúry s hľadaním vhodných konštrukčných riešení. Aktuálny ročník označil Milan Ďurčovič, riaditeľ spoločnosti Peikko Slovakia ako hlavného partnera súťaže, za nultý. Vyjadril nádej, že ide o začiatok tradície, ktorá bude prinášať ďalšie kvalitné návrhy.

 

Víťazi súťaže - zľava Matej Grman, Dominika Dzanová, Matúš Todorov

 

Význam obdobných súťaží netreba podceňovať. Stavebníctvu a developmentu na Slovensku by vedela väčšia miera zapojenia prefabrikácie výrazne pomôcť, aby sa vedeli rýchlejšie dodávať chýbajúce typológie stavieb – nájomné byty, nemocnice, ale napríklad aj parkovacie domy. Štát a samosprávy plánujú rozvíjať všetky menované kategórie projektov. Preto je dôležité, aby sa o možnostiach prefabrikácie šírilo povedomie v odbornej obci, ale aj medzi študentami, ktorí budú na takýchto realizáciách pracovať ako profesionáli po škole.

Slovensko tým bude nasledovať trendy, ktoré sú už v zahraničí bežné. Skonštatovala to, okrem iných, aj Jarmila Húsenicová, vedúca Katedry architektúry na SvF STU. So snahami o inovovanie postupov v prefabrikácii sa stretla už v rámci študijných ciest v 90-tych rokoch, teda v čase, kedy sa u nás utlmila výstavba prefabrikovaných domov. Dnes sa ale tieto postupy vracajú späť.

Milan Ďurčovič sa netají tým, že zo strany Peikko bolo cieľom súťaže prispieť k osvete. „Stavebný trh na Slovensku je konzervatívny, najmä keď to porovnávame so susednými krajinami,“ hovorí. „Pravidelne komunikujeme s projektantmi alebo so statikmi, ale architektov sme v minulosti zanedbávali. Z iných krajín máme skúsenosť, že sa tomu treba venovať.“ Ďurčovič verí, že sa prístup v architektonickej obci začína postupne meniť.

Ocenené študentské práce, ale aj príklady zrealizovaných stavieb zo zahraničia ukazujú, že daný konštrukčný systém poskytuje aj pre architektov mnoho výhod. „Existuje oveľa väčšia architektonická sloboda. Naše systémy umožňujú vytvárať otvorené a presvetlené veľkopriestory, v budovách je menej nosných stien a prvkov celkovo,“ vypočítava M. Ďurčovič výhody. „Takisto to nie je o opakovateľnosti alebo pravých uhloch. S tými systémami sa dajú robiť rôzne tvary, je to len na návrhu architekta. Prefabrikácia tomu dáva vyššiu kvalitu aj rýchlosť realizácie.“

Okrem architektov sú kľúčovými hráčmi aj developeri. Podľa riaditeľa Peikko sa stále viac developerov zamýšľa alebo skúma možnosti výstavby za pomoci prefabrikácie. Za kľúčové považuje, aby vznikol takýmto spôsobom nejaký veľký projekt – ktorý sa stane prelomovým. Ak sa tak stane, situácia sa pohne a zareagujú aj dodávatelia, aby zvýšili kapacity pre produkciu prefabrikátov.

 

Súťaž má slúžiť aj ako osveta pre architektov či developerov, aby sa zaoberali možnosťami prefabrikácie

 

Na Slovensku sa dnes skutočne pripravuje niekoľko veľkých projektov, pri ktorých zohráva veľkú úlohu aj rýchlosť ich realizácie. Spomenúť možno nemocnice, na ktoré má Slovensko do roku 2026 vo Fonde obnovy alokovanú jednu miliardu eur. Aktuálne je krajina v kritickej fáze, kedy treba rýchlo predložiť a stavebne rozbehnúť konkrétne projekty – inak obrovské prostriedky a neopakovateľná možnosť posunúť slovenské zdravotníctvo prepadnú. Prefabrikácia by mohla ale prípadnú realizáciu výrazne urýchliť.

Pre Bratislavu je zas kritická otázka výstavby nadzemných parkovacích domov. Postupne je spúšťaná parkovacia politika, ktorá sa onedlho dotkne viacerých sídlisk. Tie neboli dimenzované na súčasnú mieru automobilizácie, čo vedie k devastácii verejného priestoru. Autá treba „upratať“, existujúce parkoviská sú ale nedostačujúce. Preto sa ponúka možnosť ich zefektívniť výstavbou jednoduchých parkovacích domov, ktoré vedia znásobiť kapacitu existujúcich plôch. Aj tu sa núka možnosť využitia prefabrikátov.

Napokon sú tu bytové domy, v čom má rezervy celá krajina, hoci v Bratislave to platí najviac. Avizovaný masívny rozvoj nájomných bytov si bude vyžadovať hľadanie nových riešení – a to ponúkli aj študenti v rámci aktuálnej súťaže. Hľadanie nových konceptov snáď neskončí len pri takýchto podujatiach. Ak chce Slovensko a Bratislava zvládnuť aktuálne výzvy, musí hľadať nové a inovatívne (minimálne v domácom kontexte) riešenia.

Na tých musia pracovať nielen študenti, ale aj profesionáli. Súťaž Prefabrication Goes Creative ponúka solídnu inšpiráciu. Teraz je čas ju preniesť do reality.

 

Článok vznikol v spolupráci s Peikko Slovakia. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto - Matej Grman. Zdroj: Matej Grman / SvF STU
  • 2. miesto - Dominika Dzanová. Zdroj: Dominika Dzanová / SvF STU
  • 3. miesto - Patrícia Hamalová. Zdroj: Patrícia Hamalová / SvF STU
  • Odmena - Matúš Todorov. Zdroj: Matúš Todorov / SvF STU
  • Víťazi súťaže s porotou
  • Víťazi súťaže s riaditeľom spoločnosti Peikko Slovakia Milanom Ďurčovičom
  • Výsledky boli vyhlásené v priestoroch ateliéru na 22. podlaží SvF STU
  • Svoje návrhy zaslalo 13 študentov a študentiek

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube