YIMBA

Author photoMartina Gregová 25.08.2022 17:13

Mestské ulice sú pre deti nebezpečné. Predstavili spôsob, ako to zmeniť

Iniciatíva Global Designing Cities pred pár dňami vydala publikáciu Designing Streets for Kids. Táto príručka spája to najlepšie z toho, čo pomohlo v rôznych krajinách a kultúrach vytvárať univerzálne princípy pre ulice, založené na potrebách ich najzraniteľnejších používateľov. Jej uplatnenie v mestskom dizajne pomôže vytvoriť výrazne atraktívnejšie a bezpečnejšie mestské prostredie.

Circling the avenue. Autor: Yoav Peled

Circling the avenue. Autor: Yoav Peled

V mestách po celom svete sú ulice pre deti dôležitým mestským priestorom. Deti sa spoliehajú na ulicu, aby sa dostali do školy, aby sa stretli s priateľmi, skúmajú ich a pravidelne nimi prechádzajú. Napriek tomu rodičia a opatrovatelia nezriedka potomkov učia, že ulice sú nebezpečné miesta, ktorým sa treba vyhýbať. Po takmer storočí budovania dopravnej infraštruktúry, určenej prioritne pre automobily, sa však medzi medzi urbanistami, inžiniermi a obyvateľmi miest začína revolúcia v navrhovaní. Po celom svete sa úspešne prerábajú ulice, čo len dokazuje, že sa dajú transformovať na bezpečné, atraktívne a ekonomicky živé miesta pre ľudí.

Cieľom príručky je zdôrazniť dôležitosť navrhovania verejných priestorov, ktoré riešia potreby detí a ich opatrovateľov, zdieľať nástroje a stratégie z celého sveta a inšpirovať lídrov a odborníkov po celom svete, ako k návrhom ulíc pristupovať. Bez ohľadu na rozdiely medzi jednotlivými krajinami a kultúrami, princípy takéhoto navrhovania ostávajú všade rovnaké.

V prvom rade treba pri dizajnovaní ulíc myslieť na špecifické potreby detí, tehotných žien a rodičov. Ulice môžu ponúknuť rôzne príležitosti, ktoré môžu byť prospešné nielen pre deti, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta. Návrhy ako vylepšené možnosti sedenia pre tehotné ženy či úprava výšky obrubníkov tak, aby lepšie vyhovovali kočíkom, zlepšia aj bezpečnosť a mobilitu pre ostatných používateľov ulice.

Dôležitou súčasťou návrhov, zameraných na bezpečný pohyb detí, je aj efektívne rozdelený uličný priestor. Spôsob, akým je rozdelený uličný priestor, určuje efektivitu mobility a to, ako ľudia skutočne využívajú tieto priestory na svoje každodenné aktivity. V posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú návrhy, ktoré vyčleňujú automobilovú dopravu z určitých častí mesta a poskytujú viac priestoru takzvanej udržateľnej mobilite.

 

Sadový okruh v Moskve bol pôvodne širokánskou diaľnicou, po úprave sa zlepšila jeho kvalita pre chodcov. Autor: Dmitriy Christoprudov

 

Príkladom efektívne(jšie) rozdeleného uličného priestoru je premena 14-prúdovej diaľnice - Sadového okruhu, obklopujúceho centrum Moskvy - na 10-prúdovú ulicu s veľmi širokými chodníkmi. Tento projekt je súčasťou celomestského programu s názvom Moja ulica, prostredníctvom ktorého od roku 2014 ruská metropola zmodernizovala určité mestské ulice, aby sa vytvorili verejné priestory, vhodné pre chodcov. Dizajn bol navyše založený na snahe o maximalizáciu objemu zelene a stromov v uliciach mesta.

Keďže základom dopravnej siete pre deti sú chodníky, ich dizajn by mal odrážať ich využitie nielen na tranzit z bodu A do bodu B, ale aj ako priestor, kde deti trávia veľkú časť svojich dní. Dobre navrhnuté chodníky by mali poskytovať  dostatok priestoru pre prechod viacerých ľudí vedľa seba alebo pohyb v malých skupinách. Bezpečné a pohodlné chodníky sú v noci dobre osvetlené, majú lákavé okraje budov (teda aktívny parter), zatienené miesta na odpočinok a prechádzky a nemali by chýbať ani miesta na hranie či spoločenské stretnutia.

Zaujímavým príkladom návrhu chodníkov pre potreby detí je projekt Play Around the City v Bostone. Iniciatíva skúma a rozširuje význam slova „hravý“ a podporuje hru mimo parkov a ihrísk. Robí to  prostredníctvom dočasných projektov na uličných priestranstvách, predovšetkým chodníkoch a autobusových zastávkach. Malými intervenciami v mestskom priestore testuje lepší prístup k hracím príležitostiam pre deti a ich rodiny.

 

Projekt Play Around the City pracuje kreatívne s mestskou infraštruktúrou, aby bola zaujímavá pre deti i dospelých. Zdroj: Boston.gov

 

V neposlednom rade treba myslieť aj na priechody pre chodov, ktoré sú základným prvkom bezpečnej a súvislej pešej siete. Je dôležité pripomenúť, že uličný dizajn má silný vplyv na maximálnu rýchlosť motoristov v danej oblasti.

Ak chce mesto zlepšiť existujúce ulice a mobilitu, je potrebné plánovať dopravné služby, ktoré sú cenovo dostupné, spoľahlivé a pohodlné. Takisto je potrebná analýza umiestnenia zastávok v rámci mesta a ich následná transformácia na priestory, ktoré sú bezpečné a pohodlné.

Dôležitým aspektom návrhu ulíc zameraných na potreby detí je aj vytvorenie takých priestorov, ktoré budú podporovať hru a učenie. Príležitosti na hry a vzdelávanie môžu byť zakomponované do nových návrhov ulíc, veľkých rekonštrukcií alebo ako súčasť menších projektov modernizácie. V tomto prípade je dôležité zvážiť nielen samotné priestory, ale aj povrchy, použitý materiál, textúry, farby či osvetlenie. Pamätať treba najmä na interaktívne prvky, pričom treba myslieť aj na dlhodobú údržbu daných priestorov

Skvelým príkladom je projekt Dragão do Mar vo Fortaleze v Brazílii. Niekoľko ulíc bolo prerobených pomocou farieb a mobiliáru. Užšie polomery otáčania áut a menej jazdných pruhov umožnili rozšírenie chodníkov. Tieto vylepšenia boli pôvodne plánované ako dočasné, ale vďaka vysokej podpore verejnosti a zvýšenej bezpečnosti boli ponechané natrvalo.

Projekt Circling the Avenue, ktorý vznikol v meste Hadera v Izraeli, zas podporil vznik aktívnejšieho priestoru pre deti skrz dizajn, ktorý obsahuje veľa hracích prvkov, terénne úpravy či neformálne sochárske sedacie prvky, nazývané Yellow Circle. Jedinečný dizajn týchto kúskov povzbudzuje deti tvorivo komunikovať, liezť, sedieť a chodiť medzi nimi. Žlté kruhy sú v noci navyše osvetlené, čo prispieva k bezpečnosti celej ulice.

 

Zrevitalizovaný bulvár v Kodani pozitívne vplýva na obyvateľov okolia. Zdroj: Zdroj: Dansk Arkitektur Center.

 

Ďalším dôležitým aspektom návrhov ulíc je aj práca so zelenou infraštruktúrou. Vegetácia v meste poskytuje nielene ochranu pred znečistením alebo znižuje odtok dažďovej vody, ale má aj mnoho iných výhod pre obyvateľov miest. Mnohé štúdie ukazujú, že deti vyrastajúce v oblastiach s väčším počtom stromov a zelene majú lepší vývoj mozgu, lepšie kognitívne funkcie, motorické zručnosti a schopnosť sústrediť sa. Myslieť treba takisto aj na terénne úpravy, ktoré môžu pomôcť vytvoriť hravejšie prostredie.

V roku 2004 sa mestská rada v Kodani rozhodla premeniť ulicu Sønder Boulevard na atraktívnejšie miesto pre miestnych obyvateľov. Okrem zmenšenia jazdných pruhov prebehla aj transformácia ulice na aktívnejší a hravejší priestor. V rámci projektu tak vznikli mnohé ihriská, priestory pre šport a hry, terénne úpravy, príjemná zelená infraštruktúra a sedenie po dĺžke celého bulváru.

Implementácia a udržiavanie dlhodobého prístupu k dizajnu ulíc, ktorý myslí na deti, si vyžaduje komplexné úsilie, zahŕňajúce viacero profesií. Tie musia spolu úzko spolupracovať. Príručka Designing Streets for Kids je len jedným z mnohých nástrojov, ktoré môžu odborníkom v oblasti architektúry a urbanizmu ukázať rôzne princípy, ktoré sa pri plánovaní miest a dopravnej infraštruktúry dajú aplikovať. Je na každom meste či samospráve, do akej miery sa rozhodne tieto princípy využiť tak, aby sa ulice stali bezpečnejšími, atraktívnejšími a aktívnejšími miestami nielen pre pohyb, ale aj pre stretávanie sa -tak detí, ako aj dospelých obyvateľov miest.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Boston - Play Around the City. Zdroj: Boston.gov
  • Circling the avenue. Autor: Yoav Peled
  • Dragão do Mar. Zdroj:Global Designing Cities Initiative
  • Sønder Boulevard, Kodaň. Zdroj: Dansk Arkitektur Center.
  • Sadový okruh, Moskva. Autor: Dmitriy Christoprudov

Súvisiace články

Hlavné mesto chce zvýšiť bezpečnosť ulíc pre deti

06.06.2022 09:33:25 Adrian Gubčo

Rodičia, vezúci svoje deti ráno autom do školy, tvoria významný podiel na individuálnej automobilovej doprave. Okrem toho, že to majú po ceste, robia to nezriedka aj z obavy o ich bezpečnosť. Zmeniť to má iniciatíva Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Ulice pre deti, ktorá má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube