Author photoMartina Gregová 25.03.2023 16:41

Mesto ako dovolenka: České Budějovice zlepšujú verejný priestor, zameriavajú sa na nábrežie

Revitalizácia ľavého brehu Vltavy v juhočeskom krajskom meste České Budějovice je prvým krokom rozsiahlej premeny celého nábrežia na živý verejný priestor. Okrem nových ihrísk či piesočných pláží v riešenej lokalite pribudne aj malé námestie či pešia promenáda.

Zdroj: A8000

Zdroj: A8000

V súčasnosti je v urbanizme Českých Budějovíc zreteľný fakt, že rieka Vltava rozdeľuje jeho územie na dve časti a tvorí tak funkčnú bariéru. Nový návrh nábrežia Vltavy, za ktorým stojí architektonické štúdio A8000, však v blízkej budúcnosti plánuje nielen zapojenie rieky a jej okolia do života mesta, ale aj prepojenie týchto dvoch častí do jedného celku. Architekti návrhom nadviazali na vlastnú strategickú štúdiu Mesto a voda, ktorú vypracovali ešte v roku 2020.  

„Hlavným cieľom je spojiť mesto a z vody - dnešnej bariéry - urobiť atraktívnu tému a obohacujúci prvok života obyvateľov a návštevníkov mesta," dočítame sa v strategickej štúdii. „Úplne najzásadnejšie je obrátenie mesta, mestskej zástavby a pozornosti obyvateľov smerom k riekam. Zlepšenie prístupnosti k ich brehom je základným predpokladom pre naplnenie tejto vízie. Je potrebné posilniť a podporiť priečne prepojenia mestských častí cez rieku.”

Miestna samospráva chce nábrežie Vltavy postupne premeniť na živý verejný priestor, ktorý nadviaže na dlhodobú tradíciu využívania brehov rieky na odpočinok aj aktívny oddych. Návrh sa zameral na ľavý breh Vltavy. Ide pritom o prvú etapu revitalizácie celej lokality.  

Galéria

  • Zdroj: A8000
  • Zdroj: A8000
  • Zdroj: A8000
  • Zdroj: A8000
  • Zdroj: A8000
  • Súčasný stav. Zdroj: A8000

Spomínanému konceptu predchádzalo vybudovanie dvoch piesočných pláži a kúpacích mól. K nim najnovšie pribudnú nové detské aj športové ihriská, trávnaté plochy, ďalšie piesočnaté pláže aj drobný mobiliár v podobe lavičiek, ležadiel či slnečníkov. V južnej časti riešeného územia vznikne workoutové aj parkourové ihrisko. Zároveň bude v rámci projektu vybudovaný aj sezónny priestor na usporadúvanie väčších podujatí s kapacitou až 1.500 osôb. 

Okrem toho štúdio do projektu zakomponovalo aj vznik malého námestia, ktoré by sa malo stať centrom celého diania. Na jeho výstavbu budú použité predovšetkým modulárne kontajnery, ktoré vytvoria neformálne prostredie. V interiérových priestoroch návštevníci nájdu kaviareň, bistro, šatne aj hygienické zázemie. Časť striech bude využitá pre terasy s posedením, zvyšok bude pokrytý extenzívnou zeleňou. „Nábrežie by malo slúžiť všetkým obyvateľom mesta a rôznym cieľovým skupinám. Multifunkčnosť sa nám osvedčila vo všetkých našich projektoch," opisuje Martin Krupauer z ateliéru A8000. 

Z materiálového hľadiska bude verejnému priestoru dominovať drevo, doplnené o poveternostne odolnú oceľ. Návrh ďalej vo veľkej miere ponecháva existujúcu zeleň, ktorá bude doplnená o množstvo nových stromov, kríkov aj bylín. Zeleň zároveň pocitovo rozdelí celé územie na jednotlivé funkčné zóny, bez toho, aby ich vizuálne uzavrela. 

V rámci návrhu dôjde aj k nepatrnej zmene existujúcej infraštruktúry. Cyklistická doprava sa presunie na okraj riešeného územia. Existujúci cyklistický chodník sa následne premení na pešiu promenádu. „Brehy riek boli v priebehu času upravované ako technická infraštruktúra bez ohľadu na možnosť alebo nemožnosť užívania rieky obyvateľmi mesta. Pokiaľ sa obyvateľ alebo návštevník mesta dostane do blízkosti vody, stále je od nej veľmi ďaleko," pomenovali architekti základný problém obdobných mestských priestorov. 

Projekt z Českých Budějovíc je výsledkom dlhodobej snahy mesta poukázať na potenciál nábrežia Vltavy a vyriešiť tak problém, s ktorým sa stretáva nejedno mesto, ktorým preteká väčší či menší vodný tok. Znovusprístupňovanie a využívanie nábreží je jedným zo základných urbanistických princípov, ktorými by sa mestá vo svojich územných plánoch mali začať viac zaoberať.  

Príklady z celého sveta nám ukazujú potenciál týchto častí miest a ich dôležitosť pre mestskú ekológiu aj budovanie komunity. Je preto dôležité prehodnocovať ich dizajn a sústrediť sa na vytváranie takých verejných priestorov, ktoré sa stanú fungujúcou a otvorenou súčasťou miest. S tým však súvisí nielen návrh kvalitného priestoru a vybavenia, ale aj dlhodobá stratégia prevádzky, organizovanie akcií, úroveň služieb a v neposlednom rade aj kvalitná údržba. České Budějovice sa o takúto transformáciu pokúsia a ostáva len dúfať, že k podobným záverom dôjdu aj iné mestá.  

 

(eArch, A8000, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube