Author photoAndrej Sárközi 16.03.2023 12:00

Malý projekt s veľkým dosahom. Administratívny objekt v Dúbravke rozžiari prehliadaný priemyselný areál

Bývalý areál Technického skla v Dúbravke sa dočká ďalšej transformácie. Svoje priestory si tu vybudovala spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o., ktorá tu rozvíja výrobno-administratívny areál Axxence Park. Najnovšie bude vyplnená aj posledná voľná parcela v areáli. Firma totiž plánuje novostavbu administratívneho objektu, ktorý môže byť onedlho realitou.

Zdroj: Architerra

Zdroj: Architerra

Agátová ulica v Dúbravke sa tiahne od križovatky Dúbravčická - Na vrátkach a končí na okraji Dúbravky, v priemyselnom areáli Technického skla (v minulosti Slovenské závody technického skla). Dnes tu sídli viacero firiem. Jedna z nich, Axxence Slovakia s.r.o., si tu už pred časom vybudovala nové priestory. Spoločnosť, zameriavajúca sa na výrobu prírodných aróm pre potravinársky a kozmetický priemysel, tentokrát plánuje rozšírenie o ďalší administratívny objekt. 

Firma požiadala stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom Axxence Office 24. novembra roku 2022. Aktuálne mestská časť oznámila začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Začiatok marca publikoval stavebný úrad rovnaké oznámenie na komunikácie a spevnené plochy objektu. 

Novostavba administratívneho objektu bude teda súčasťou už existujúceho výrobno-administratívneho areálu. Budova bude trojpodlažná s pôdorysným tvarom písmena L a bude tvoriť jeden dilatačný celok. Strecha na druhom a treťom nadzemnom podlaží bude plochá, ukončená atikami. V objekte sa budú nachádzať dve schodiská – jedno exteriérové únikové, dvojramenné s medzipodestou, vedúce na strechu vysunutej časti prízemia a druhé interiérové, spájajúce všetky tri podlažia. 

 

Zdroj: Architerra

 

Na prízemí je navrhnutá vstupná hala, zázemie kaviarne, garáž, dielňa, expedícia či archív, ale aj šatne pre zamestancov. O podlažie vyššie sa bude nachádzať osem kancelárií, veľká a malá rokovacia miestnosť či terasa. Tretie nadzemné podlažie zase podľa dokumentácie disponuje dvomi technickými miestnosťami, skladom, šatňami či strešnou terasou. V obytných priestoroch prvého, druhé i tretieho nadzemného podlažia je navrhnuté podlahové vykurovanie a využitá je tu aj solárna energia. 

Stavba sa bude skladať najmä z hlavného administratívneho objektu, na ktorý budú následne napojené prípojky vody, elektriny, kanalizácia či plyn. Administratívna budova získa aj upravenú zeleň pred vstupom do objektu o rozlohe 249,31 metrov štvorcových. Z druhého oznámenia od mestskej časti je zrejmé, že k novej administratívnej budove budú vybudované tri parkovacie miesta, v súčasnosti už areál obsahuje 19 stojísk. Celkovo sa tu bude nachádzať 22 parkovacích státí. 

Stavebníkom je samotná spoločnosť, pričom o architektúru sa postarala kancelária Architerra od Tomáša Pavelku. Štúdio sa zameriava na návrhy i realizácie, ale aj samotnú dokumentáciu. Na oficiálnej stránke architektonickej kancelárie sa nachádzajú vizualizácie novostavby spoločnosti Axxence Slovakia.

Objekt podľa nich pôsobí príjemne a nepripomína ani typickú administratívnu budovu. Ak stavba vznikne podľa daných predpokladov, pôjde o úplný kontrast oproti súčasnému stavu. Do inak vcelku zanedbaného územia vstúpi dom, ktorý bude odlišný nielen novosťou, ale aj dôrazom na pobytový exteriérový priestor. Budova má byť obklopená zeleňou, obsahovať bude aj zelené strechy. Pre spoločnosť pôjde o vcelku reprezentatívny vstupný objekt do jej malého areálu. 

 

Zdroj: Architerra

Firma pôsobí v zadnej časti celého areálu Technického skla. Na prvý pohľad nie je zrejmé, že sa tu nachádzajú aj inovatívnejšie firmy, sídliace v moderných budovách. Okrem Axxence Slovakia ich tu však niekoľko je. V území sa z bočnej strany nachádzajú rodinné domy, staršie neopláštené budovy, ale aj novšie administratívne objekty. Zadnú časť zase tvoria dve menšie štvorpodlažné bytovky, za ktorými sú situované pozemky s rodinnými domami - hoci pôvodne malo ísť o záhradkársku kolóniu. 

Okrajová časť Dúbravky, doslova už hraničiaca s mestskou časťou Devínska Nová Ves, sa teda rozšíri o menší administratívny objekt od výrobno-priemyslenej spoločnosti Axxence Slovakia. Nepôjde o monumentálny development, je však dôkazom, že aj malé projekty dokážu zlepšovať niektoré lokality hlavného mesta a jeho mestských častí.

V konečnom dôsledku môže ísť aj o predohru rozsiahlejších zmien v území. V susedstve sa napokon nachádza dosiaľ nezastavaná Veľká lúka, malebná kotlinka, v kotrej jadre sa nachádzajú zvyšky starovekej germánsko-rímskej pamiatky, známej ako Villa Rustica. V budúcnosti sa bude zvyšovať tlak na urbanizáciu územia. Územný plán tu zatiaľ výstavbu nepripúšťa, to sa ale môže rokmi zmeniť. Axxence Office a celý areál Technického skla sa priblíži k mestu, od ktorého je dnes segregovaný. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube