YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.05.2022 17:15

Magistrát odmietol zlegalizovanie reštaurácie pod Devínom, ide o správny krok

Bratislavský Magistrát začal od výmeny vedenia v roku 2018 omnoho prísnejšie posudzovať mnohé investičné zámery. Často vnímam túto zmenu prístupu kriticky, v určitých prípadoch je ale odmietnutie niektorých projektov správne. Príkladom je snaha o dodatočné povolenie reštaurácie Rytier pod hradom Devín. Magistrát vydal k zámeru negatívne stanovisko.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Nástupný priestor do hradu Devín je síce dôležitým miestom pohybu domácich i zahraničných turistov, napriek tomu je v mimoriadne zúboženom stave. Priestranstvu dominuje veľká asfaltová plocha s divokým parkovaním, prístupná najmä z rovnako neupravenej Muránskej ulice. Po obvode veľkého parkoviska sa nachádza nesúrodá zmes rozličných objektov, od mierne gýčovej budovy hotela, cez jednoduché stavby gastronomických zariadení, opreté o múr protipovodňovej ochrany. Za ním sa nachádza záplavové územie Alúvium Moravy, ktoré je zároveň chránené.

Jedným z gastronomických zariadení je aj „Objekt rýchleho občerstvenia Rytier“. Oficiálne ide o jednopodlažnú reštauráciu s rýchlym občerstvením a celoročnou prevádzkou, orientovanú na turistov. Umiestnené sú tu aj verejné toalety. V susedstve sa nachádza detské ihrisko, letná terasa a priamo pred vstupom sa zvykne parkovať. Architektonická úroveň objektu je mizerná – ide v podstate o drevenú búdu so zateplením a omietkou.

Navyše, na objekt nebolo nikdy vydané stavebné povolenie. Aj preto sa investor, spoločnosť Skycombo, s.r.o., usiluje o dodatočné povolenie stavby. Aby to však bolo možné, musel by od mesta získať záväzné stanovisko, teda posúdenie súladu s Územným plánom. Väčšia časť pozemku, na ktorom sa zariadenie nachádza, je súčasťou rozvojového územia podľa „veľkého“ Územného plánu, zvyšok je však súčasťou chráneného prírodného územia. Objekt patrí navyše do rámca Územného plánu zóny Devín I. Ten veľmi podrobne stanovuje reguláciu tejto lokality s presnosťou na pozemky a budovy.

V zmysle existujúcich regulatívov Magistrát rozhodol o nesúlade objektu s Územným plánom aj Územným plánom zóny. Funkčne aj hmotovo je síce väčšinovo v súlade s týmito materiálmi, časť objektu ale zasahuje do lokality, kde už je existencia zariadenia verejného stravovania neprípustná. Preto mesto nemôže súhlasiť s vydaním záväzného stanoviska a teda ani s dodatočným povolením stavby. Mesto navyše dodáva, že riešenie budovy treba kvôli dotyku s hradom Devín koordinovať s pamiatkarmi a investor nedodal ani dokumentáciu riešenia dopravného napojenia a odvádzania dažďovej vody.

Rozhodnutie mesta neznamená, že objekt v dohľadnej zanikne, určite sa ale nemôže ani nijako významne rozvíjať. Ak chce investor získať povolenie, bude musieť návrh zásadne prepracovať. Ostáva mi len dodať, že najlepšie by bolo nielen túto, ale aj susednú prevádzku (donedávna ešte pod primitívnym názvom „Najvac Palac“) zrovnať so zemou a pristúpiť ku komplexnej revitalizácii celej lokality. Z hľadiska cestovného ruchu je v Bratislave len málo miest, ktoré by si to zaslúžili viac.

Nanešťastie, predmetná plocha nie je vo vlastníctve mesta ani mestskej časti, ale práve zmieňovaného investora, ktorý sa snaží o legalizáciu nevzhľadnej stavby. Okrem parkoviska mu patrí aj časť zelenej plochy smerom k protipovodňovej ochrane. To komplikuje možnosti veľkej rekonštrukcie a skvalitnenia územia, ideálne po architektonickej súťaži a s vytvorením kvalitnejších priestorov aj na Slovanskom nábreží alebo vo väzbe na samotný areál hradu. Lokalita taktiež potrebuje reguláciu parkovania a úpravu priľahlých komunikácií. Čo sa týka gastronomických zariadení, v zmysle územného plánu zóny by mali byť umiestnené v pavilónových objektoch vyššej kvality.  

Magistrát nateraz rozhodol správne. V dôsledku jeho kroku snáď bude investor viac motivovaný pre zásadnejšie úpravy namiesto konzervovania súčasného stavu. Jedna z najvýznamnejších pamiatok Bratislavy i Slovenska si zasluhuje, aby bolo na špičkovej úrovni aj jej okolie a hlavné nástupné priestory. Súčasná situácia bohužiaľ jasne hovorí, že naša krajina je súčasťou Východnej Európy, a nie Západu – toho Západu, ktorý sa nachádza len niekoľko desiatok metrov odtiaľ.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Známa je budúca podoba priestoru pod petržalskou stranou Mostu SNP

28.02.2022 13:45:39 Adrian Gubčo

V roku 2018 šokovala verejnosť výrazná premena podmostia Mostu SNP na petržalskom nábreží Dunaja. Spoločnosť Zemegula, s.r.o., ktorá prevádzkuje vyhliadkovú plošinu a reštauráciu na Moste SNP, naplánovala rekonštrukciu tohto priestoru. To, čo začalo vznikať, však bolo v rozpore s povoleniami. Riešenie kauzy zabralo niekoľko rokov a len teraz sa odhaľuje, ako by malo toto miesto definitívne vyzerať.

Čítať viac

Čierna stavba pod Mostom SNP sa odstraňuje, čoskoro má začať architektonická súťaž

19.11.2020 09:09:00 Adrian Gubčo

Na začiatku roka 2018 šokovala verejnosť stavba, ktorá začala vznikať pod Mostom SNP na petržalskej strane. Spoločnosť Zemegula s.r.o., ktorá na vrchole mosta prevádzkuje známu rešturáciu, mala priestor zrekonštruovať, namiesto toho spustila výstavbu nového objektu. V priebehu včerajška sa však začala odstraňovať a bolo potvrdené, že čoskoro na priestor prebehne architektonická súťaž.

Čítať viac

Čierna stavba na ulici Palisády

24.08.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Dom na ulici Palisády 5 prechádza prestavbou, ktorá je pomerne radikálna. Na tom by v princípe nemuselo byť nič zlé, keby nechýbalo označenie stavby - čo nasvedčuje tomu, že stavba je nepovolená, teda "čierna".

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube