Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.06.2021 12:30

Kultúrnospoločenské centrum UniverSaal bližšie k realizácii

V roku 2019 bola predstavená vízia vzniku kultúrnospoločenského centra Universaal, v rámci ktorého sa mal obnoviť zanedbaný objekt bývalej stajne a skladu na nádvorí hlavnej budovy Filozofickej fakulty UK. Skupina študentov, absolventov a pedagógov prišla s myšlienkou premeniť stavbu na kreatívny a otvorený priestor, slúžiaci ako miesto pre stretnutia akademickej a verejnej sféry. Po určitom odmlčaní sa zámer pohol.

Article Big

Zdroj: UniverSaal

Ako oznámila stránka iniciatívy na sociálnej sieti, niekoľkoročný proces prípravy centra sa blíži k úspešnému koncu. Aj napriek tomu, že navonok bolo o zámere ticho, v skutočnosti sa projekt aj naďalej pripravoval. V priebehu minulého týždňa bol dosiahnutý významný míľnik – UniverSaal získal stavebné povolenie. Popritom prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Po jeho ukončení sa môže okamžite spustiť realizácia rekonštrukcie nenápadného objektu.

Iniciatíva dúfa, že projekt bude z veľkej časti dokončený do konca októbra, kedy chce fakulta osláviť sté výročie svojho založenia. Naplniť sa tak má vízia autora celej myšlienky, bývalého dekana Filozofickej fakulty UK a významného sinológa a tibetológa, profesora Martina Slobodníka. UniverSaal je v budove aktívny už teraz (resp. bol pred pandémiou), hoci v provizórnych podmienkach. Po dokončení zámeru, ktorý má vyjsť na 200-tisíc eur, však má byť poslanie združenia realizované v ďaleko dôstojnejších a funkčnejších priestoroch.

Ako vysvetľuje Filozofická fakulta UK, nedostatok priestorov na stretávanie, štúdium či spoločnú tvorivú činnosť je pravidelnou sťažnosťou študentov fakulty. Preto by sa mal zrekonštruovať objekt na nádvorí hlavnej budovy, kde boli pri jej vzniku stajne pre armádnych dôstojníkov. Hlavná budova Filozofickej fakulty UK totiž vznikla v rokoch 1911-1913 ako sídlo veliteľstva 5. rakúsko-uhorského cisárskeho armádneho zboru. Architektom bol Josef Rittner. Svojmu účelu neslúžila dlho, už v roku 1919 sa tu usídlilo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovensku, čo jej vyslúžilo prezývku „Vládna budova“. FiF UK tu sídli od roku 1958.

Fakulta objekt na nádvorí využívala ako sklad. Úvahy o rekonštrukcii a úprave dostali konkrétny rámec na začiatku roka 2018, kedy bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi fakultou a novozaloženým občianskym združením Univerzál, za ktorým stoja absolventi FiF UK. Budova prešla pamiatkovým výskumom, bol zameraný a statický preverený. Pripravená bola aj architektonická štúdia a projektová dokumentácia. Združenie oslovilo architektonickú kanceláriu PLURAL, známu najmä rekonštrukciou synagógy v Žiline, kde vzniklo prvé slovenské kunsthalle.

Po dokončení projektu by tu mala vzniknúť „intelektuálna dielňa“. Budova bude mať tri hlavné priestory – na prízemí vznikne hlavná sála, kde sa budú môcť organizovať podujatia a bude tu aj kaviareň, v podkroví, ktoré je intímnejším priestorom, sa má zriadiť galéria, a nakoniec prejde zmenou nádvorie, ktoré bude mať formu terasy a univerzálneho pódia. V rámci obnovy objektu sa otvorí jeho južná fasáda, čím sa posilní kontakt medzi interiérom a exteriérom.

Vďaka danému riešeniu by mal byť UniverSaal ideálny pre organizovanie stretnutí, diskusií, prednášok a vznikne tu aj scéna pre študentské divadlo a produkcie. Iniciátori a akademická sféra si od projektu sľubujú, že sa posilní kontakt akademickej obce s verejnosťou a zvýši sa jej hlas vo verejnej debate. Zároveň sa má využiť kreatívna energia študentov a študentiek, ktorí takto dostanú miesto na sebavyjadrenie.

Z UniverSaalu by sa mala po dokončení stať ďalšia nezávislá bratislavská kultúrna scéna. Svojím prepojením na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského bude špecifická a o to viac obohacujúcejšia pre bratislavský kultúrny a spoločenský život.

 

Zdroj: UniverSaal

 

Oznámenie, že UniverSaal aj naďalej žije a čoskoro by sa mohli rozbehnúť stavebné práce, je veľmi dobrou správou. Podobných projektov, ktoré by využívali kreatívnu energiu študentov alebo potenciál odborníkov, pôsobiacich na bratislavských vysokých školách, treba rozvíjať čo najviac. Aj to je jeden z parametrov, ktorý delí úspešné školy – a s nimi aj úspešné mestá – od tých slabších. Školy by nemali byť odkladiskami nešikovných a neambicióznych, ktorí sa len ženú za titulmi, ale mali by vychovávať ku kreativite, iniciatívnosti a posilňovať svoj vplyv na verejnú debatu.

V tomto smere je UniverSaal vzorový zámer, ktorý môže mať napriek komornému rozsahu veľký dosah. Filozofická fakulta, koniec koncov, vychováva odborníkov v spoločenských vedách, a teda aj budúcich kľúčových intelektuálov. Ich myšlienky budú formovať budúcu spoločnosť. Nájsť takýmto ľuďom priestor pre formovanie, prezentáciu alebo konfrontáciu ich názorov je preto mimoriadne zásadné. Verejný charakter projektu zároveň zabezpečí, že k tomuto mysleniu bude masť prístup aj široká verejnosť.

Okrem zmienených výhod nemožno zabudnúť, že sa obnoví časť vzácneho historického areálu, ktorou budova bývalého vojenského veliteľstva je. V posledných rokoch tu prebehli určité viditeľné práce – obnovila sa fasáda, vrátane sochárskych prvkov, a hlavné nádvorie bolo prestrešené. Do budúcna by bolo príjemné, keby bola obnovená aj hlavná kupola nad rizalitom na dunajskom nábreží, kedysi jeho dominanta. Zanikla počas Druhej svetovej vojny a odvtedy nebola zrekonštruovaná. V kontexte postupnej obnovy dunajského nábrežia by to ale bolo maximálne vhodné.

Takisto by bolo adekvátne, keby prešiel výraznými zmenami aj verejný priestor v okolí Filozofickej fakulty. Mestská časť Staré Mesto vyhlásila síce už v roku 2015 architektonickú súťaž na riešenie Fajnorovho nábrežia a Šafárikovho námestia, k realizácii ale došlo len pri druhom. V prípade nábrežia údajne riešenie zlyhalo na nesúhlase vodohospodárov, hoci nejde o potvrdenú informáciu. Súčasný stav je v každom ohľade hanebný, či už ide o zanedbané zvyšky ihriska od Dunaja, alebo parkovisko medzi fakultou a rampou na Starý most.

Zásadnejšie úpravy týchto priestranstiev by boli výhodné nielen pre návštevníkov či obyvateľov mesta, ktorí sa prechádzajú po nábreží, ale aj pre samotnú školu. Pekné námestie namiesto parkoviska by mohlo slúžiť pre pobyt študentov, rovnako ako nábrežie s lepším prístupom k Dunaju. K nábrežiu bude otočený aj vstup k UniverSaalu, čo mu vytvára atraktívne okolie, lákajúce verejnosť k návšteve.

Riešenie spočíva očividne v súťaži novej, do ktorej už budú vodohospodári priamo zapojení. Takisto by malo byť jej súčasťou Hlavné mesto, mestská časť, lokálni investori a – v neposlednom rade – Filozofická fakulta UK. Ideálnym formátom súťaže by tak mohol byť súťažný dialóg, aby sa postupne vyladili požiadavky všetkých aktérov.

Bratislavské dunajské nábrežie je možno najdôležitejším verejným priestorom mesta. Napriek jeho celkovo zlému stavu, kde vyššie nároky spĺňa azda len úsek pri Eurovei, je miestom, kde sa koncentrujú najdôležitejšie kultúrne zariadenia štátu – Slovenská národná galéria, múzeum a v podstate aj divadlo. Teraz sa k tejto „kultúrnej míli“ zaradí aj UniverSaal. Kultúrnemu a intelektuálnemu významu územia by mala zodpovedať aj úroveň verejného priestoru. Na konci dňa je to totiž úroveň verejných priestranstiev, ktorá vypovedá o spoločnosti najlepšie. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: UniverSaal
  • Zdroj: UniverSaal
  • Zdroj: UniverSaal

Súvisiace články

Na nádvorí Filozofickej fakulty UK môže vzniknúť kultúrne centrum

02.05.2019 15:00:00 Adrian Gubčo

Filozofická fakulta Univerzity Komenského sídli v jednom z najreprezentatívnejších historických objektov v Bratislave, v budove Vojenského veliteľstva 5. cisárskeho a kráľovského armádneho zboru, neskôr známej ako Vládna budova. Na jej nádvorí sa nachádza zanedbaná stavba niekdajšieho skladu, ktorý by chceli študenti a pedagógovia fakulty premeniť na kultúrne centrum UniverSaal.

Čítať viac

STU pokračuje v rekonštrukcii svojich budov a avizuje veľké plány

19.04.2021 13:51:34 Adrian Gubčo

Na kampuse Slovenskej technickej univerzity v centre mesta, konkrétne na Stavebnej fakulte, možno v týchto týždňoch pozorovať stavebné práce na obnove fasády bloku B. Budova získava úplne novú podobu. Okrem toho by obnovou mali prejsť aj ďalšie objekty, a predovšetkým ožíva dlhodobý plán vzniku Univerzitného centra STU, ktorý má byť jadrom života našej najvýznamnejšej technickej školy.

Čítať viac

Komentáre