Author photoMartina Gregová 22.06.2024 14:27

Konečne reprezentatívne centrum. Chorvátsky Grob bude mať krajšie námestie, usporiadalo súťaž

Mnohé obcé a mestá v blízkosti Bratislavy prechádzajú v posledných desaťročiach radikálnym rozvojom. Pribúdajú tu stovky až tisíce obyvateľov a celé nové štvrte. Na pôvodných častiach obcí sa to však akoby neprejavovalo a tieto vyzerajú ako za minulého režimu. Zmeniť sa to má v Chorvátskom Grobe, ktorý môže konečne získať atraktívnejšie jadro. Nasvedčujú tomu výsledky architektonickej súťaže.

1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio

1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio

V apríli tohto roku vyhlásila obec Chorvátsky Grob verejnú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo získať novú podobu Námestia Josipa Andrića. Predložené návrhy mali okrem urbanisticko-architektonickej kvality prihliadať aj na šetrné vynaloženie finančných prostriedkov a celkové zlepšenie využitia existujúceho verejného priestoru. Dôležitou súčasťou návrhov mala byť aj etapizácia výstavby.

„Vyhlasovateľ súťaže očakáva, že výsledkom bude vyriešenie dopravnej situácie a návrh atraktívneho priestoru, ktorý by mal plniť funkciu verejného priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru pre verejnosť, ale zároveň naplniť požiadavku kultúrno-spoločenského priestoru pre menšie spoločensko-kultúrne akcie,“ uvádza sa v súťažných podmienkach.

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce Chorvátsky Grob, v blízkosti kostola Krista Kráľa a obecného úradu. V súčasnosti toto územie križuje päť ciest rôzneho významu, čo je rušivým prvkom spolu s autobusovou zastávkou, hygienickým zázemím a existujúcimi parkovacími miestami. Obec momentálne nemá žiadne reprezentatívne centrum, a práve tento problém mala vyriešiť nedávno vyhlásená súťaž návrhov.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio
  • 1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio
  • 1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio
  • 2. miesto. Zdroj: Ofschem architekti
  • 3. miesto. Zdroj: Llmarch

Celkovo sa do súťaže zapojilo 16 autorských kolektívov, pričom dva návrhy boli z dôvodu formálnych nedostatkov vylúčené z hodnotenia. Odborná porota označila za najlepší návrh od kolektívu Matúš Pastorok architekti + tiarstudio.

Víťazný projekt zaujal porotu silným lineárnym konceptom, ktorý spája priestor pred úradom s kostolom. „Koncept má potenciál v rozvoji ďalej za hranicu územia riešeného súťažou návrhov. Odklonením ulice Hoštáky bližšie k domom sa vytvoril jednoznačne artikulovaný priestor pred kostolom a jednoznačne definovaný priestor parku,“ uviedla porota. Ocenila tiež vhodné riešenie zastávky pre autobusy, flexibilnosť pobytového priestoru a dobrý rozvojový potenciál zelených plôch.

 

1. miesto. Zdroj: Matúš Pastorok architekti + tiarstudio
 

„Námestie Dr. Josipa Andrića v Chorvátskom Grobe sme sa rozhodli stvárniť ako živý pás, ktorý prepojí predpriestor obecného úradu a kostola,“ popisujú architekti. V tejto časti sa po novom má nachádzať zastávka MHD a javisko pre menšie podujatia. Rovnako tu bude umiestnená väčšina umeleckých diel a pamätníkov, ktoré sa na riešenom území v súčasnosti nachádzajú.

V riešenom území pribudnú aj dve ďalšie priestranstvá. Námestie pred obecným úradom bude slúžiť na konanie rôznych podujatí. Priestor pred kostolom architekti naopak navrhli ako park s množstvom zelene.

Etapizácia projektu bola rozdelená do štyroch fáz. V prvej z nich budú realizované nové komunikácie prechádzajúce riešeným územím. Vybudované budú tiež nové zastávky a živý pás. V druhej fáze sa bude realizovať námestie pred obecným úradom. Následne sa pristúpi k vybudovaniu nového parku v predpriestore kostola a doplneniu živého pásu vedúceho popred park.

 

2. miesto. Zdroj: Ofschem architekti

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh, za ktorým stojí štúdio Ofschem architekti. Pre architektov bola dôležitá vysoká variabilita priestranstiev. „Hlavným cieľom je najmä vytvorenie rôznorodého charakteru verejného priestranstva a doplnenie stromov na vytvorenie tienistých plôch a prepojenia na podporu zelenej a modrej infraštruktúry,“ vysvetľujú na súťažnom paneli. 

Aj v tomto prípade autori umiestňujú park pred kostol a hlavný multifunkčný zhromažďovací priestor zas pred budovu obecného úradu. Návrh vo veľkej miere podporuje vodopriepustné povrchy a v maximálnej možnej miere eliminuje asfaltové plochy.

Odborná porota vo svojom hodnotení vyzdvihla predovšetkým sebavedome navrhnutú logickú náväznosť peších ťahov a členenie riešeného priestoru na park a námestie. Za hlavné nedostatky návrhu ale experti považujú nedostatočnú hierarchizáciu priestorov a miestami až príliš formálne riešenie zelene.

 

3. miesto. Zdroj: Llmarch

 

Tretie miesto v súťaži obsadil návrh od štúdia Llmarch. „V návrhu absentuje jednoznačnejšie definovanie, resp. doplnenie funkcií v priestore pred kostolom. Tento priestor je riešený len formálne, návrh do veľkej miery akceptuje status tohto priestoru a nedostatočne ho rozvíja,“ uvádza sa v komentári odbornej poroty. Za pozitívnu však porota považuje dobrú interakciu medzi obecným úradom a kostolom či dobré funkčné štruktúrovanie priestoru.

Problematika chýbajúceho reprezentatívneho centra sa dotýka mnohých slovenských obcí. Centrum je síce často definované objektmi ako kostol či obecný úrad, no na verejný priestor v ich okolí sa nezriedka skôr zabúda. Výsledky súťaže na revitalizáciu Námestia Josipa Andrića prinášajú rôzne prístupy k tvorbe reprezentatívnych centier obcí a ukazujú, že mnohé z nich sa dajú zrealizovať aj pri primeranom vynaložení finančných prostriedkov.

 

(SKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube