Author photoMartina Gregová 11.03.2023 16:00

Jednoduchý nástroj, ako zlepšiť mesto: Odstráňte parkovanie, nahraďte ho verejným priestorom

Nové námestie v brazílskom meste Salvador vzniklo vďaka redukcii statickej automobilovej dopravy, ako aj regulácii tej aktívnej. Svojím vznikom naopak podporilo cyklistickú aj pešiu dopravu a mestu navyše prinieslo aj dôležitú stretávaciu plochu v tieni stromov. Ide o príklad pozitívnych dôsledkov rozumného prerodzelenia mestského priestoru.

Autor: Tarso Figueira

Autor: Tarso Figueira

Prestavba námestia Marechal Dodoro v brazílskom meste Salvador sa tesne po svojom ukončení v roku 2018 zapísala do zoznamu Národného ústavu historického a umeleckého dedičstva IPHAN. Tento register zodpovedá za ochranu budov, pamiatok, stavieb či lokalít, ktoré majú pre krajinu veľký historický alebo kultúrny význam.  

V projekte, ktorého návrh malo na starosti architektonické štúdio Sotero Arquitetos, išlo o prestavbu dôležitého lineárneho mestského priestoru, avšak s dôrazom na zachovanie jeho pôvodnej kompozície. Celková podlažná plocha riešeného územia je viac ako 20.000 metrov štvorcových, čo je pre projekty obdobného významu slušné číslo. Tento rozsiahly verejný priestor, ktorý v sebe zahŕňa hneď niekoľko dôležitých funkcií, mohol vzniknúť najmä vďaka odstráneniu niekdajšieho parkoviska, a tiež vďaka čiastočnej regulácii aktívnej automobilovej dopravy.

Nová podoba námestia reaguje na niekoľko dôležitých daností riešeného územia. Architekti, rovnako ako aj samotné mesto Salvador, chceli predovšetkým zachovať stromy Licania tomentosa, ktoré sú v lokalite vysadené už niekoľko rokov a sú tak jej neoddeliteľnou súčasťou. Zároveň vďaka svojej veľkosti poskytujú dostatok tieňa a prispievajú tak k ochladzovaniu okolitých povrchov, čo bol parameter, ktorý architekti nemohli len tak ignorovať. Celá kompozícia nového verejného priestranstva sa teda musela prispôsobiť trom existujúcim stromoradiam, čím sa priestor prirodzene rozdelil na tri rozsiahle lineárne priestory.  

Galéria

  • Autor: Tarso Figueira
  • Autor: Tarso Figueira
  • Autor: Tarso Figueira
  • Autor: Tarso Figueira
  • Autor: Tarso Figueira
  • Autor: Tarso Figueira

Úlohou architektov bolo následné zadefinovanie využitia novovzniknutých častí tak, aby priestor poskytol obyvateľom mesta všetky požadované funkcie, vrátane podpory verejnej dopravy, vytvorenia cyklotrás a peších ťahov. Hlavnou funkčnou náplňou sa však mal stať stretávací priestor v podobe námestia. 

Práve ten napokon zabral najrozsiahlejšiu časť riešeného územia. Námestie dnes slúži predovšetkým na budovanie komunity a organizovanie rôznych kultúrnych či iných podujatí. Dostatočne široká promenáda je vydláždená červenou betónovou podlahou. Tá má symbolizovať známy červený koberec, ktorý pozýva všetkých obyvateľov mesta k účasti na verejných záležitostiach. Po oboch stranách promenády sa následne rozprestierajú stromové aleje, doplnené o rozsiahly mobiliár určený na oddych a sedenie. Umiestnený tu tiež je pravidelný raster verejného osvetlenia, ktorý zvýši pocit bezpečia pri využívaní námestia vo večerných hodinách.  

V nadväznosti na aleje vznikli cyklotrasy, vydláždené rovnakou červenou betónovou podlahou ako v prípade samotnej promenády. Cyklotrasa má aj scénografický charakter, a to najmä vďaka tomu, že prechádza stromoradiami, ktoré zároveň fungujú ako mohutný chránený priechod.  

Posledným dôležitým bodom návrhu sú lineárne platformy, ktoré na oboch stranách námestia uzatvárajú celý priestor. Rozsiahlejšia z nich, ktorá sa nachádza bližšie pri obytnej štvrti, vznikla vďaka odstráneniu rozsiahleho parkoviska. Vďaka tomuto kroku sa samotné námestie ešte viac rozšírilo.  

Na opačnej strane zase vznikla lineárna prekrytá autobusová zastávka, ktorá má za cieľ podporu verejnej dopravy v meste. Jej konštrukcia je kombináciou hrubých nosných železobetónových stĺpov a lepeného laminátového dreva. Rozostupy jednotlivých stĺpov podľa slov samotných architektov reagujú na konštrukcie susedných modernistických budov, čím sa podľa nich poukazuje aj na architektonické dedičstvo lokality.

Obnova lineárnych mestských priestorov sa v posledných rokoch v urbanizme objavuje čoraz častejšie. Aj napriek tomu, že mnohí urbanisti predpovedali a dodnes predpovedajú postupný zánik takýchto priestorov, a to najmä v súvislosti s tendenciou rozmáhania sa automobilovej dopravy v niektorých mestách, opak je našťastie pravdou. Dokazuje to hneď niekoľko projektov naprieč kontinentami.  

Ako príklad možno uviesť rozsiahly verejný priestor High Line Park, ktorý vznikol pozdĺž železničnej stanice v čínskom meste Ningbo, obnovu kanálu v holandskom Utrechte či rozsiahly Masterplan Hudson Square v New Yorku. Všetky tieto priestory, rovnako ako aj vyššie spomenutý projekt prestavby námestia Marechal Dodoro, sú dôkazom toho, že redukcia automobilovej dopravy, aktívnej či statickej, môže mestu priniesť nové a kvalitné verejné priestory, ktoré budú prínosom pre všetkých obyvateľov mesta.  


(Mooool, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube