Author photoMartina Gregová 18.11.2023 11:15

Električková trať zmení trhovisko na Miletičovej. Ocenená práca odhaľuje potenciál ich spojenia

Električková trať prechádzajúca skrz trhovisko, búranie nevhodných konštrukcií a budov aj výstavba úplne nových objektov či verejných priestorov. Diplomová práca, ktorá získala jednu z Cien profesora Jozefa Lacka, sa zaoberá revitalizáciou Trhoviska Miletičova.

Zdroj: Soňa Langová

Zdroj: Soňa Langová

Cena profesora Jozefa Lacka je najprestížnejšie študentské architektonické ocenenie na území Slovenskej republiky. Už od roku 1990 ho každoročne udeľuje Spolok architektov Slovenska v úzkej spolupráci s Fondom výtvarných umení. Študentov, ktorí sa o ocenenie môžu uchádzať, vždy nominujú vysoké školy, na ktorých práve úspešne absolvovali posledný ročník.

Tento rok bolo nominovaných dokopy 14 diel. Už tradične mala najväčšie zastúpenie Fakulta architektúry a dizajnu na STU v Bratislave. Nie je preto prekvapením, že nejedna diplomová práca, ktorá v tomto ročníku získala niektorú z Cien profesora Jozefa Lacka, rieši aj problematické územia či objekty, nachádzajúce sa v Bratislave.

Cenu za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu (Cenu profesora Jozefa Lacka 2023) v aktuálnom akademickom roku získala práca absolventa Matúša Stieranku z STU v Bratislave. Víťazná diplomová práca nesie názov Dlhý dom, Starý Ružinov, Bratislava. Práca sa zameriava na typológiu takzvaného Dlhého domu, teda stavby, ktorej horizontálna rovina proporčne výrazne prevyšuje tú vertikálnu. 

Galéria

  • Zdroj: Soňa Langová
  • Zdroj: Soňa Langová
  • Zdroj: Soňa Langová
  • Zdroj: Soňa Langová
  • Zdroj: Soňa Langová
  • Zdroj: Soňa Langová

Ďalšia z ocenených diplomových prác rieši Revitalizáciu trhoviska Miletičova v Bratislave. Autorkou projektu, ktorý v tomto ročníku získal Odmenu PRO ACTIVE za prínosné architektonické dotvorenie a revitalizáciu existujúcej urbánnej štruktúry a skvalitnenie mestského prostredia, je Soňa Langová z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. 

V úvode diplomovej práce autorka opisuje trhovisko Miletičova ako priestor, ktorý podľa nej má potenciál stať sa centrálnym trhoviskom celomestského významu, a to vďaka svojej polohe aj veľkosti. „Snažím sa brať ohľad na genius loci trhoviska, na existujúcu zástavbu a funkčnú náplň, na okolitý život,” píše autorka ocenenej práce. Práve z tohto dôvodu v návrhu zachováva čo najviac pôvodných konštrukcií a celý priestor očisťuje od nevhodných nánosov, prístavieb a bariér.

Azda najväčším zásahom do súčasného stavu tohto verejného priestoru je navrhovaná električková trať, ktorá by mala vzniknúť v pokračovaní Košickej ulice. Podľa poroty je navrhované umiestnenie električkovej trasy silným gestom, ktoré zvýrazňuje dôležitosť a funkciu celého miesta. V lokalite sa skutočne plánuje nová trať, hoci tiahnuť sa bude pozdĺž Miletičovej.

Projekt pracuje s odstránením nevyhovujúcich konštrukcií, drevených domčekov a iných objektov, ktoré dnes neumožňujú preťať trhovisko spomínanou traťou. Zároveň autorka práce odstraňuje existujúce ploty aj iné priestorové bariéry. V návrhu však ostali zachované všetky architektonicky či historicky hodnotné objekty ako haly, veža a komín.  

Pôdorysnú stopu súčasného trhoviska Miletičova autorka po zbúraní niekoľkých objektov priznáva v podobe novej konštrukcie - rámu, ktorý zadefinuje a vymedzuje tento jedinečný mestský priestor. Súčasťou rámu je množstvo vložených boxov, ktoré svojou polohou a výškou reagujú na kontext okolia. Zároveň navrhovaná konštrukcia umožňuje rôzne priechody do priestoru v úrovni parteru. Zbúrané objekty následne nahrádza novou a prekrytou trhoviskovou zónou. Doplnené boli aj verejné priestory, ktoré sú v návrhu umiestnené v rámci zachovanej štruktúry pôvodných hál.  

História trhoviska Miletičova siaha až do roku 1884, keď tu boli vybudované priestory na spracovanie mäsa. Odvtedy táto časť mesta prešla viacerými zmenami, a to po stránke funkčnej aj stavebnej. V súčasnosti je trhovisko neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy.

Aj napriek jeho jedinečnému geniu loci je však nepopierateľné, že si zaslúži architektonickú pozornosť. Študentská práca, ocenená odmenou PRO ACTIVE, predstavuje síce mierne radikálny, no jednoznačne aj veľmi prepracovaný koncept. 

Jeho kvality zhŕňa odborná porota: „Zaujímavé by bolo sledovať reálnu funkčnosť priestorovo variabilného a programovo otvoreného konceptu, ktorý by pri rozumnej miere regulácie mohol tiež fungovať ako “nástroj” zvýšenia rozmanitosti, kvality a charakteru ponúkaných služieb.”

Študentská práca môže slúžiť ako inspiračný zdroj pre architektov, ktorí sa budú trhoviskom zaoberať v rámci skutočnej architektonickej súťaže. Jej vyhlásenie sa očakáva v dohľadnej dobe.


(Archinfo, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube