Author photoAdrian Gubčo 17.02.2023 11:49

Dobré správy pre Petržalku. Konečne tu vznikne športová hala

Keby bola Petržalka samostatným mestom, bola by tretím najväčším na Slovensku. Napriek tomu sa tu dnes nenachádza žiadna krytá športová hala pre loptové hry a adekvátnej úrovni. Zmeniť by sa to malo už počas tohto roka. Samospráva totiž ohlásila, že získala potrebné financovanie a je pripravená na výstavbu.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

V najľudnatejšej mestskej časti sa mnoho ľudí venuje športu, pokiaľ však chcú pôsobiť aj súťažne, musia vycestovať inde. Na pravom brehu Dunaja totiž absentuje športová hala, ktorá by bola na potrebnej úrovni. „V celej Petržalke nie je jediná jedna hala, ktorá by spĺňala súťažné parametre pre basketbalistov, volejbalistov, hádzanárov, florbalistov, futsalistov,“ tvrdí starosta Petržalky Ján Hrčka. Preto samospráva pristúpila k príprave projektu, ktorý to má zmeniť.

Podnetom k zvýšenej aktivite bola aj výzva zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktorá sa rozhodla podporiť multifunkčné športové haly dotáciou 1,2 milióna eur. Petržalke sa ju podarilo obdržať. Podmienkou bol zisk stavebného povolenia do 30. júna 2022, čo sa samospráve – aj napriek určitým kontroverziám v podobe minimálneho informovania – podarilo splniť. Starosta vysvetlil, že sa tak snažil zabrániť účelovým obštrukciám (čo je inak vcelku racionálne).

Poslanci miestneho zastupiteľstva vtedy schválili potrebné spolufinancovanie vo výške pol milióna eur. Zvyšok potrebných prostriedkov mal byť hradený z úveru. Na konci roka 2022 bola podpísaná zmluva na zhotovenie multifunkčnej športovej haly. Mestská časť následne získala účelovú dotáciu. Posledným krokom bolo schválenie projektu a jeho finančného krytia zo strany nového zastupiteľstva. O zámere sa rokovalo na poslednom februárovom zastupiteľstve.

Podľa starostu išlo o kritickú otázku. Prvým dôvodom bola nutnosť schválenia rozpočtu, keďže Petržalka bola v rozpočtovom provizóriu, ktoré neumožňovalo štartovať investície. Druhým je podmienka MIRRI, aby bola dotácia vyúčtovaná do konca roka 2023. „Termíny takýchto veľkých stavebných projektov sú šibeničné, nehovoriac o dnešnej dobe výpadkov materiálov a zdražovania. Ak sa do realizácie nepustíme v najbližších týždňoch, určite to nebudeme vedieť stihnúť a dotáciu budeme musieť vrátiť,” tvrdil Hrčka.

Miestne zastupiteľstvo sa však napokon s projektom stotožnilo. Mestskej časti schválilo realizáciu projektu za celkovú sumu približne 2,5 milióna eur. V podstate poslednou otázkou teraz už ostáva len presné umiestnenie športovej haly. Toto rozhodnutie poslanci zverili starostovi.

 

Hala bude na okraji existujúceho futbalového ihriska. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Prirodzene, už predtým existovala pomerne presná predstava, kde by mala nová hala vzniknúť. Projekt je naplánovaný v školskom areáli na Pankúchovej. Pôvodne sa uvažovalo, že by objekt vznikol na školskom dvore, na nevyužívanej a zanedbanej spevnenej ploche medzi základnou školou a bilingválnym gymnáziom. Druhou alternatívou je vybudovanie haly na časti existujúceho futbalového ihriska, ktorý má roky v prenájme a správe FC Petržalka.

Starosta sa netají tým, že preferuje druhú alternatívu. Túto považuje za z dlhodobého hľadiska lepší krok. „Som jednoznačne za variant B, ktorý si vyžiada viacero nútených investícií aj komplikácií, no vo finále nám postavenie haly v tejto lokalite prinesie oveľa viac výhod,” konštatuje starosta s tým, že ak sa podarí vybaviť potrebné povolenia, rozhodne pre túto alternatívu. K významným výhodám patrí možnosť parkovania – pri blízkom lesíku sú parkovacie kapacity v počte 200 stojísk. Namiesto futbalového ihriska má vzniknúť atletický ovál.

Samotná hala bude jednoduchým objektom s kapacitou stáleho hľadiska okolo 250 ľudí a možnosťou dočasného rozšírenia na niekoľko tisíc. Slúžiť bude širokej verejnosti, ale tiež viacerým profesionálnym klubom z rozličných športových odvetví. Zázemie poskytne pre hádzanú, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis. Okrem toho bude slúžiť aj ako priestor pre spoločenské a kultúrne podujatia pod krytou strechou. Výhodnou je jej poloha v dotyku s tromi školami, takže bude slúžiť aj ich žiakom.

O mimoriadnom architektonickom štandarde nemožno hovoriť. Ide o overený model športových hál, kde sa dbalo na ekonomickú racionalitu a účelnosť. Architektonický koncept a projekt vypracovala kancelária Team T. Podľa samosprávy sa pri navrhovaní dbalo na vysokú energetickú úroveň a udržateľné riešenia. Definitívne vizualizácie však nateraz ešte Petržalka odhaliť odmieta.

Na realizácii projektu by sa mala podieľať nová miestna firma Petržalská výstavba s.r.o., ktorá bola vytvorená predovšetkým za účelom výstavby haly. Podľa starostu ide o najefektívnejšie narábanie s verejnými financiami, keďže umožní znížiť náklady vďaka využitiu vlastných kapacít mestskej časti. Inak však výstavbu zabezpečí externý dodávateľ. „V najbližších dňoch vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa, od ktorého sa bude odvíjať harmonogram prác. Ich odhadovaný začiatok je v polovici leta,” uzatvára Hrčka s tým, že ak pôjde všetko tak, ako má, hrubá stavba haly by mohla uzrieť svetlo sveta ešte tento rok.

 

Pôvodne zvažované miesto na školskom dvore, druhá varianta ráta s úpravou fubalového ihriska vyššie na obrázku. Zdroj: Google Maps

 

Nová hala bude relatívne malá a vcelku všedná, napriek tomu pôjde o dôležitý krok pre mestskú časť. Tej doteraz chýba vybavenosť, adekvátna s ohľadom na jej veľkosť. Mení sa to len pomaly. Len pred niekoľkými rokmi tu vznikla prvá plaváreň – hoci opäť menšia a na nízkej architektonickej úrovni – alebo zimný štadión. Ten možno tiež označiť za prinajlepšom priemerný. Napriek tomu sa tieto stavby podieľajú na zvyšovaní kvality života miestnych obyvateľov.

Do budúcna môže situáciu zlepšiť Bratislavský samosprávny kraj, ktorý rozvíja myšlienku veľkého športového areálu na svojich pozemkoch na juhovýchodnom okraji sídliska, neďaleko vozovne Dopravného podniku a sektoru Lúky. Vznik vybavenosti kultúrneho charakteru sa zas očakáva v Novom Lide alebo v SOHO. O vzniku multifunkčnej haly hovoril aj developer Lucron v prípade Nesta, ktoré bude v budúcnosti štvrťou s možno až 15-tisíc obyvateľmi – čo je dosť na to, aby zaplatilo aj významnejšie objekty. Nateraz sa nedá vylúčiť, že niečo vznikne aj v rámci developmentu Kapitulského dvora.

Petržalka tak postupne získa nové zariadenia, ktoré z nej môžu spraviť plnohodnotnú mestskú štvrť. Otázkou ostáva, či viaceré z projektov zbytočne nenarazia – keďže mnohí investori s tým majú v tejto špecifickej mestskej časti skúsenosť. V tomto prípade by to bol ale boj samých proti sebe.

 

(Petržalské noviny, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Petržalka

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube