YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 27.07.2020 09:41

Vajnorská sa mení na mestský bulvár

Vajnorská ulica je nielen veľmi dlhou, ale aj veľmi heterogénnou ulicou. Kým jej úvodná časť od Trnavského mýta po Bajkalskú ulicu má veľkomestský charakter vďaka hustej blokovej zástavbe, medzi Bajkalskou a Tomášikovou sa začína štruktúra rozvoľňovať. Za Tomášikovou sa mení na cestu prechádzajúcu priemyselnou oblasťou. Realizované a pripravované zmeny ju čoskoro zmenia na príťažlivý mestský bulvár.

Vajnorská ulica je historickou trasou, smerujúcou, ako to názov napovedá, do bývalej obce a dnešnej mestskej časti Vajnory, pričom prechádzala cez Jurajov dvor. Zaznamenávajú ju už mapy z 19. storočia, autor prvého regulačného plánu Bratislavy, prof. Antal Palóczy, tu v roku 1917 nakreslil hlavnú cestu vedúcu popri veľkom otvorenom rozvojovom území. Za Prvej republiky sa tu začala rozvíjať obytná zástavba.

V tomto období sa význam ulice zvýšil výstavbou električkovej trate. V roku 1933 bol otvorený úsek po Novú Dobu, v roku 1944 po Zátišie a v roku 1957 až po Jurajov dvor, čím sa prepojila s novou vozovňou a lepšie spojenie získali rastúce priemyselné areály v oblasti. K Vajnorskej tak električky patria už takmer storočie.

Dnes už stav tratí nie je ideálny. Úsek od Trnavského Mýta po Novú Dobu bol naposledy opravovaný v roku 1990, pri Novej Dobe v roku 1992, okolie nákupného centra Vivo! je z roku 2002 a je jediné v uspokojivom stave. Medzi Zátiším a Jurajovym dvorom je trať opäť z roku 1993, od Jurajovho dvora ďalej však od svojej výstavby v roku 1989 nebola električková trať nijako modernizovaná. Špecialitou je trať pri Železničnej stanici Nové Mesto, ktorá je z roku 1973 a je asi najhoršia v Bratislave.

Bez ohľadu na aktuálny stav, prítomnosť trate významne napomáha investičnej atraktivite a stavebnému rozvoju v okolí Vajnorskej. Od urbanizácie veľkých prázdnych plôch, ktoré sú dnes po Tomášikovu až na malé výnimky už prakticky všetky zastavané, sa prešlo k dostavbám, prestavbám a čiastočne aj asanáciám starších nevhodných objektov, ktoré sú a budú nahrádzané modernými vstupmi.

Spoločne s úpravami verejného priestoru to zmení charakter ulice. Tá bola doteraz medzi významnými, či nebodaj prestížnymi bratislavskými lokalitami prehliadaná, už čoskoro to však bude inak: veľká časť Vajnorskej sa zmení na bulvár, pričom táto zmena bude predpokladom pre ďalšiu transformáciu v budúcnosti.

 

Projekt Vajnorská 21 prinesie aj čiastočnú obnovu Strediska kultúry a verejného priestoru

 

O tom, že zmenu charakteru ulice začínajú v čoraz silnejšej miere vnímať aj developeri, svedčia viaceré už rozostavané projekty. Najvýraznejším developmentom je tu dnes Vajnorská 21, rekonštrukcia a dostavba bývalej administratívnej budovy medzi Robotníckou a Českou, len o niečo ďalej vzniká bytový dom Budyšínska, ktorý zas prináša veľmi komorné bývanie v dobrom štandarde.

Prvý zmieňovaný projekt sa už aktuálne blíži k dokončeniu. Pôvodná administratívna budova z obdobia socializmu bola stavebne aj morálne zastaralá, preto sa majiteľ Sympatia Group rozhodol pre jej totálnu prestavbu. Na zámer zorganizoval architektonickú súťaž, v ktorej sa presadila kancelária Cakov + Partners. Okrem vkusnej novej podoby objektu, v ktorej okrem nových bytov vzniknú aj kancelárie či obchodné priestory, sa podarilo architektom do návrhu vhodne integrovať vstup do Strediska kultúry, ktoré tu sídli.

Stávka na kvalitu sa oplatila, developer už s výnimkou posledných štyroch apartmánov vypredal všetky ostatné jednotky v projekte, teda ďalších 51 rezidencií. Naplnené sú aj administratívne priestory o výmere 870 metrov štvorcových, keďže sa sem nasťahuje priamo Sympatia Group. Obchody vzniknú na ploche 230 metrov štvorcových.

Zhotoviteľ aktuálne dokončuje vstupné priestory Strediska kultúry, kultúrna funkcia totiž ostáva plne zachovaná. Finálnu podobu naberá nový parkovací dom, kde sa nachádza 73 parkovacích miest, úpravou majú prejsť aj verejné priestranstvá pred budovou.

Vajnorská 21 po ukončení výstavby, ktoré príde ešte v tomto roku (projekt inak celkovo mešká a nepodarilo sa dodržať ani posledný termín – 2Q 2020), vhodne doplní ulicu a pôvodný objekt nahradí solídnou a decentnou architektúrou. Z tohto hľadiska hodnotím tento projekt ako jeden zo vzorových, ktorý navyše zvýši príťažlivosť a prestíž ulice.

Podobne vhodným vstupom je aj Budyšínska Rezidencia, malý bytový dom na nároží Budyšínskej a Osadnej, ktorý dotvára mestský blok objektom rovnakej výšky a mierky. Budova má päť nadzemných podlaží a obsahuje len 28 bytov a 42 parkovacích miest, napriek tomu jej povoľovanie nebolo bez problémov – voči výstavbe sa odvolali susedia. Po určitom naťahovaní udelenia povolenia sa však podarilo developerovi K Property zámer na začiatku roka 2019 rozostavať.

Dnes sa už výstavba dostáva do finálnej fázy, realizuje sa fasáda a dom bude onedlho dokončený. Voľné ostávajú dva dvojizbové byty. Štandard projektu je pomerne dobrý – byty budú mať podlahové vykurovanie alebo hliníkové okná s prípravou na exteriérové žalúzie. Dispozície sú uspokojivé a odrážajú skúsenosť architektov projektu z kancelárie Šujan_Stassel.

Aj tento projekt vhodne vstupuje do prostredia a je celkom možné, že vďaka zachovaniu veľkých stromov na ulici doňho zapadne tak, akoby tu bol vždy predtým. Architektúra domu je moderná, no citlivá a nijako nekričí. Okolie Vajnorskej tak získa další príjemný doplnok.

 

Budyšínska Rezidencia je nenápadne skrytá medzi stromami, okolie citlivo doplní

 

Aktuálne projekty ulicu menia, výraznejšie zmeny však ešte len prídu. Jedna z najzásadnejších bola ohlásená nedávno – vznik Nového Istropolisu, v rámci ktorého vznikne bývanie, kancelárie, hotel a najmä veľké kultúrno-kongresové centrum, zásadne zmení Trnavské Mýto, ako aj celé okolie. Z dôležitej dopravnej križovatky sa zrazu stane aj spoločenská destinácia, čo bude podnetom pre oživenie lokality.

V čase, kedy sa bude (pravdepodobne) stavať Nový Istropolis, by už mal mať definitívnu podobu a snáď sa už bude dokončovať aj Bytový dom Vajnorská, zámer, ktorý po odsúdenom podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi prebrala spoločnosť Compass. Tá je blízka architektonickej kancelárii Compass, špičkovému pracovisku, ktoré by malo pripraviť aj nový návrh budovy na nároží Vajnorskej a Odbojárov. Očakávané je doplnenie mestskej štruktúry domom s aktívnym parterom a príťažlivou fasádou.

Ďalší projekt sa nachádza až v lokalite Zátišie, kde spoločnosť Atrios už pred časom predstavila víziu vzniku Polyfunkčného komplexu Zátišie, kde má okrem dominantnej administratívnej budovy s 15 nadzemnými podlažiami vzniknúť aj biznishotel a neskôr aj byty. Ide o vlajkovú loď rastúceho a ambiciózneho developera spojeného s architektonickou kanceláriou, preto by malo ísť o dobre premyslený projekt na kvalitnej úrovni.

Hoci pred výstavbou je ešte pomerne ďaleko, pri tomto zámere treba pripomenúť, že Atrios už dopredu intenzívne komunikuje s miestnou komunitou aj odbornými aktérmi, a zatiaľ sa ukazuje, že zámer má širokú podporu miestnej verejnosti. Dôvodov je viacero – zanikne zanedbaný brownfield, nahradený bude príjemnou modernou architektúrou s vybavenosťou a zeleňou a developer sa zaviazal k zlepšeniam v okolí. Okrem iného, vybudovať by mal prvú časť predĺženej Tomášikovej, perspektívnej idey, podľa ktorej vznikne niekedy v budúcnosti dôležité spojenie Račianskej ulice a okolia vodnej nádrže Kuchajda, čím sa preťažená Račianska odľahčí.

Polyfunkčný komplex Zátišie vytvorí spolu s prvou fázou administratívneho komplexu Lakeside akúsi bránu do Nového Mesta a atraktívneho okolia Kuchajdy. Samotný Lakeside sa aktuálne rozširuje, developeri Immocap a Wood&Company budujú druhú fázu bizniscentra, v ktorom má vzniknúť viac ako 14-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov. Aktuálne sa hĺbi stavebná jama, dokončenie je predpokladané asi v roku 2022. Architektom je kancelária Ateliér Bobek Jávorka.

Napriek tomu, že Zátišie aj Lakeside má byť „bránou“, neznamená to, že by sa pred ňou nestavalo. Pred vydaním stavebné povolenia by mal byť menší projekt dostupnejšieho bývania Le Fan, ktorý vznikne v malej obytnej kolónii v blízkosti Jurajovho dvora. V bytovom dome sa bude nachádzať 36 bytov, dokončený má byť v roku 2022.

Ide o prvú lastovičku, akých príde podľa môjho názoru v dohľadnej dobe viac. Vyplnenie pozemkov bližšie k centru vyvolá nielen vyšší tlak na transformáciu dostupných parciel vo väčšej vzdialenosti, ale aj na zmeny Územného plánu. Celá táto oblasť je síce zaťažená znečistením, ktorú bude treba odstrániť, výhľadovo však ide o najperspektívnejšie miesto pre masívnu expanziu Hlavného mesta.

 

Bytový dom Le Fan. Zdroj: Le Phart

 

Nové projekty síce menia a zmenia tvár Vajnorskej, na konci dňa to však bude najmä verejný priestor ulice, ktorý jej dodá kvalitu. Ide o všeobecne zanedbaný aspekt tvorby mestského priestoru v Bratislave, kde by zmena prístupu ukázala, že aj v slovenskej metropole je dosť ulíc, ktoré by mohli pôsobiť ako príťažlivé mestské triedy, keby ich verejný priestor spĺňal aspoň základné kvalitatívne kritériá.

K tým patrí bezpečnosť – pred parkujúcimi autami i kriminalitou – bezbariérovosť, ktorá sa netýka len ľudí so zhoršenými možnosťami pohybu, ale aj rodičov s deťmi, seniorov a ďalších, aktívny parter (prízemie budov) či demokratické rozdelenie priestoru pre všetkých účastníkov premávky. Nanešťastie, drvivá väčšina hlavných bratislavských ulíc zlyháva minimálne v jednej, ale väčšinou vo všetkých týchto kritériách. Vajnorská v tomto smere nie je výnimkou.

Narozdiel od slabej perspektívy pre iné ulice sa však Vajnorská pravdepodobne blíži k radikálnej premene. Prvým náznakom výraznejších úprav bude spustenie parkovacej politiky v lokalite, ktoré prinesie aj vyznačenie cyklopruhov – to by malo nastať okamžite po oprave plynovodného potrubia, ktorá tu aktuálne prebieha, Hlavné mesto predpokladá, že by to mohlo byť „ASAP“, čo znamená tento alebo na budúci rok.

Omnoho dôležitejším projektom, ktorý prinesie komplexnú premenu Vajnorskej, však bude modernizácia Vajnorskej električkovej radiály. Hlavné mesto už vysúťažilo projektanta - spoločnosť Dopravoprojekt – ktorý tvorí novú podobu ulice. Cieľom je nielen zlepšenie vlastností trate, ale aj rekonštrukcia priestoru od fasády k fasáde. Úpravou tak prejdú chodníky, cyklotrasy, vozovka, trať aj zastávky.

Dá sa predpokladať, že tak ako v prípade Krížnej ulice, ktorá prejde podobnou modernizáciou, aj tu zrealizuje Metropolitný inštitút Bratislavy participačný proces, kedže v úseku Vajnorskej medzi Trnavským Mýtom a Zátiším žijú tisíce obyvateľov. Mesto už vopred avizovalo, že si predstavuje vznik mestskej triedy s kvalitnými bezbariérovými chodníkmi, atraktívnymi zastávkami, zazelenenou traťou či cyklotrasami. Ak budú zvolené aj kvalitné materiály, Vajnorská sa môže stať jednou z najkrajších ulíc v meste.

 

Polyfunkčný komplex Zátišie je príkladom premeny brownfieldu na aktívnu mestskú štruktúru. V budúcnosti musí takýto development transformovať aj oblasť bývalého Istrochemu. Zdroj: Atrios

 

Zvýšenie kvality verejnej, cyklistickej a pešej dopravy spoločne so zvýšením príťažlivosti ulice sa bude odrážať na aktivite lokálnych podnikateľov, ktorí budú profitovať so zvýšeného pohybu po Vajnorskej. Vysoko pravdepodobne sa do existujúcich alebo prázdnych komerčných priestorov nasťahujú nové koncepty, pribudnú služby a zvýšenie statusu by sa mohlo odraziť aj na rekonštrukciách viacerých pekných starších domov, ktoré sa tu nachádzajú.

Nepôjde vyslovene o gentrifikáciu, hoci je pravdepodobné, že väčší počet ľudí bude okolie Vajnorskej považovať za ďaleko lepšie miesto pre bývanie. Ich záujem sa budú snažiť rozličnými spôsobmi využiť developeri, ktorým však už veľa priestoru pre nový development neostane. Potenciál sa nachádza najmä v brownfieldoch v okolí predĺženej Tomášikovej, alebo ďalej severovýchodne od železničnej trate (a v prestavbe niektorých už zastaralých komplexov – napríklad nákupného centa Vivo!, ktoré by sa podľa môjho názoru malo zasanovať a transformovať na polyfunkčnú záastavbu s bývaním a nákupnou pasážou).

Bolo by namieste, keby sa mesto začalo už v predstihu venovať tejto téme a proaktívne vstúpilo do veľmi aktuálnej debaty o znečistení na území Istrochemu. Zistené hodnoty záťaže sú šokujúce, no nie až také prekvapivé. V každom prípade sú jasným dôkazom toho, že sa treba seriózne zaoberať otázkou ich odstránenia, aj napriek enormnej cene, ktorá sa odhaduje na 350 miliónov eur. Ide však o logickú a prospešnú investíciu do budúcnosti – nielen zo zdravotného a ekologického hľadiska, ale aj kvôli ďalšiemu rozvoju Bratislavy.

Tá totiž čelí katastrofálne nízkej dostupnosti bývania v kombinácii s nedostatkom plôch pre výstavbu bytových komplexov, zvlášť, ak hovoríme o vnútromestských polohách a nie o zaberaní voľnej krajiny. Istrochem – bez záťaže – s električkovou či železničnou traťou by bol na tento účel ideálny. Bude tu možné umiestniť desaťtisíce bytov, čo zapadá aj do vízie štátu a mesta budovať väčšie počty nájomných bytov, na ktoré ale nie je miesto. Navyše, pripravovaný obrovský transfer prostriedkov z fondov EÚ môže byť dokonalým zdrojom, odkiaľ čerpať peniaze na odstránie záťaže a investičnú prípravu.

Vajnorská ulica by mohla byť jedného dňa srdcom najmodernejšej štvrte Bratislavy, ktorá vznikne na mieste starého priemyselného areálu a nahradí ho živou, zdravou a dostupnou mestskou štruktúrou. Ide o proces na desiatky rokov. Kroky k jeho naštartovaniu, zahŕňajúce lobing, tvorbu vízie aj rozvoj verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry, treba ale urobiť už dnes.

 

Fotografie z 12.7.2020. Pozrite si postup výstavby Vajnorskej 21 a Budyšínskej Rezidencie vo fotoalbumoch. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vajnorská 21
  • Vajnorská 21
  • Vajnorská 21
  • Vajnorská 21. Zdroj: Sympatia Group
  • Budyšínska Rezidencia
  • Budyšínska Rezidencia. Zdroj: K-Property
  • Lakeside Office Park II
  • Lakeside Office Park II. Zdroj: Immocap + Wood&Company
  • Bytový dom Le Fan. Zdroj: Le Phart

Súvisiace články

Lakeside Park 02 je dokončený. Čo príde ďalej?

19.08.2022 13:38:21 Adrian Gubčo

Developer Immocap oznámil, že kancelársky projekt Lakeside Park 02 bol oficiálne skolaudovaný. Do zóny v susedstve vodnej plochy Kuchajda tak pribudol ďalší nový development, no ani zďaleka nie posledný. Okolie Kuchajdy by sa malo v horizonte najbližších desiatich rokov premeniť na jedno z „najhorúcejších“ miest, kde sa bude koncentrovať výstavba. Čo všetko tu ešte pribudne?

Čítať viac

Lakeside Park 02 sa blíži k dokončeniu a ohlasuje prestížnych nájomcov

08.07.2022 10:07:00 Adrian Gubčo

Kancelársky projekt Lakeside Park 02 v Novom Meste sa konečne blíži k dokončeniu. Po určitom spomalení prác získava teraz definitívnu podobu. Developerom Immocap a Wood&Company sa podaril aj iný úspech – budovu už majú z väčšiny naplnenú, pričom medzi nájomcami sú viaceré známe mená. Kancelárska zóna pri nádrži Kuchajda sa tak čoskoro rozšíri a získa veľkomestskejší ráz.

Čítať viac

Unikátne bývanie: Ako môže vyzerať byt vo Vajnorskej 21

11.06.2022 19:22:00 Adrian Gubčo

Vajnorská 21 je jedným z kvalitných developmentov, ktoré v nedávnej dobe v Bratislave pribudli. Rekonštrukcia a nadstavba pôvodnej nevzhľadnej administratívnej budovy priniesla vznik modernejších kancelárskych priestorov, niekoľko prevádzok, obnovu vstupu do miestneho kultúrneho strediska a predovšetkým niekoľko desiatok nadštandardných bytov. Ako môže vyzerať bývanie v tomto projekte, ukazuje najnovšia epizóda série Unikátne bývanie.

Čítať viac

Lakeside Park sa rozšíri o tretiu etapu, Bratislava dostane ďalšie veže

07.10.2021 13:01:11 Adrian Gubčo

Projekt Lakeside Park pri nádrži Kuchajda v Novom Meste sa v tejto chvíli rozširuje o druhú etapu, čím sa stáva pomerne mohutným kancelárskym komplexom. Rozvoju však nie je koniec – pribudnúť by totiž mala aj tretia etapa, tentokrát už rezidenčná. Dvojica navrhovaných bytových veží svojou hmotou prispeje ku vzniku ďalšej lokality vysokej koncentrácie výškových budov – ďalšieho clustru.

Čítať viac

Immocap napreduje vo svojich kancelárskych projektoch: Lakeside Park 02 dosiahol hrubú stavbu, The Mill žiada o stavebné povolenie

13.09.2021 10:51:26 Adrian Gubčo

Developer Immocap v súčasnosti rozvíja v Bratislave hneď niekoľko projektov. Okrem najznámejšieho Nového Istropolisu sú to aj kancelárske komplexy Lakeside Park 02 v Novom Meste pri Kuchajde a The Mill v Ružinove na Mlynských Nivách. Pri oboch sa dosiahli výrazné míľniky – Lakeside Park 02 je už v štádiu hrubej stavby, The Mill žiada o stavebné povolenie a má zabezpečené financovanie.

Čítať viac

Lakeside Park 02 rastie a začína dotvárať panorámu okolia Kuchajdy

16.03.2021 11:57:00 Adrian Gubčo

Rozšírenie kancelárskeho projektu Lakeside Park 02 začalo rásť v pomerne nešťastnej dobe, kedy už naplno zúrila pandémia koronavírusu COVID-19 a kancelárske projekty sa dostali do zložitej situácie. Napriek tomu developer Immocap a vlastník budovy Wood & Company úspešne napredujú s výstavbou a oznamujú, že sa im darí aj v prenájme priestorov.

Čítať viac

Ďalšie zmeny na Vajnorskej: Vajnorská 21 a Budyšínska Rezidencia pred dokončením, Bytový dom Vajnorská rebranduje na Novú Vajnorskú

14.01.2021 12:15:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí k uliciam s vysokým investičným potenciálom. K jej výhodám patrí dobrá dostupnosť do centra, množstvo blízkej občianskej vybavenosti, predovšetkým športovej, ako aj výhľadová premena na príťažlivý bulvár. Vedomí sú si toho viacerí developeri, ktorí tu dokončujú alebo pripravujú viaceré projekty.

Čítať viac

Rezidencia Budyšínska vstupuje do finálnej fázy výstavby

13.03.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Projekt Rezidencia Budyšínska bol v príprave dlhšiu dobu, pričom spustenie výstavby zdržiaval odpor časti okolitých obyvateľov. Ten sa však podarilo prekonať a dnes je už nový bytový dom v štádiu hrubej stavby. Kompaktnú lokalitu v blízkosti Vajnorskej ulice doplnil úplne bezkonfliktne a už teraz pôsobí, ako keby sem vždy patril.

Čítať viac

Lakeside Park 02 je oficiálne vo výstavbe

06.03.2020 10:30:00 Adrian Gubčo

V Novom Meste sa oficiálne spustila výstavba projektu Lakeside Park 02, teda pokračovanie kancelárskeho komplexu, ktorého prvá etapa vznikla ešte v predminulej dekáde. Na pozemku už prebiehajú zemné práce, ukončenie realizácie projektu, za ktorým stoja developeri Immocap a Wood&Company, sa očakáva na konci roka 2021.

Čítať viac

Vajnorská 21 sa začína odhaľovať, bude ozdobou Vajnorskej ulice

03.03.2020 16:29:26 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici napreduje výstavba projektu Vajnorská 21 natoľko, že sa už odhaľuje finálna podoba tohto komplexne zrekonštruovaného bývalého administratívneho objektu. Napriek určitým zmenám oproti vizualizáciám nemožno budove uprieť, že je mimoriadne príťažlivá. V budúcnosti ideálne dotvorí Vajnorskú ulicu, ktorá sa premení na atraktívny mestský bulvár.

Čítať viac

Druhá časť Lakeside Office Park má nových majiteľov a čoskoro pôjde do výstavby

13.12.2019 12:26:00 Adrian Gubčo

Výšková budova Lakeside Office Park patrila k prvým projektom svojho druhu v Bratislave a v čase dokončenia, teda v roku 2008, patrila k najreprezentatívnejším administratívnym komplexom v meste. Už vtedy sa hovorilo o rozšírení, k tomu však dôjde až teraz, potom, ako projekt získali spoločnosti Immocap a Wood & Company.

Čítať viac

Bude Vajnorská zónou štartovacích bytov?

14.11.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí k najdlhším uliciam v Bratislave, vďaka čomu ju ohraničujú rozličné typy zástavby. Kým v úseku od Trnavského mýta po Tomášikovu ulicu, resp. po podjadz popod železničnú trať, ide o mestskú triedu s polyfunkčnou zástavbou, ďalej má okolie ulice industriálny charakter. A práve v tomto území sa plánuje výstavba projektov s dostupnými bytmi.

Čítať viac

Novinky z Vajnorskej ulice

25.10.2019 09:23:00 Adrian Gubčo

Vajnorská ulica patrí v úseku medzi Trnavským mýtom a križovatkou s Tomášikovou, ale najmä v lokalite po Novú Dobu, k najmestskejšie pôsobiacim uliciam v Bratislave, navyše s vynikajúcou dostupnosťou do centra mesta a dostatkom vybavenosti. Nie je prekvapením, že o lokalitu majú záujem developeri. Aktuálne tu vznikajú, alebo možno čoskoro začnú vznikať, až tri projekty tesne vedľa seba.

Čítať viac

Construction update: Vajnorská 21, 18.2.2019

28.02.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Okolie Vajnorskej ulice medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou ulicou (príp. až Tomášikovou) patrí k príjemným mestským štvrtiam s hustou zástavbou, dobrou dopravnou obsluhou a dostupnosťou k službám a občianskej vybavenosti. Atraktivita takejto časti mesta tak postupne rastie, čo má za následok, že si developeri všímajú okrem prázdnych pozemkov aj nevhodne využívané budovy, aby ich následne zhodnotili.

Čítať viac

V Novom Meste vzniká Budyšínska Rezidencia

27.02.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V mestskej časti Nové Mesto vzniká nový rezidenčný projekt. Na Budyšínskej 3, v lokalite charakteristickej prechodom medzi staršou blokovou zástavbou a sídliskom zo socialistického obdobia, sa spustila realizácia bytového domu, ktorý nahradí nehodnotný jednopodlažný objekt.

Čítať viac

Rekonštrukcia a dostavba objektu na Vajnorskej 21 sa spúšťa

22.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Po nedávno spustenej výstavbe Bytového domu Vajnorská sa začína realizovať ďalší zámer na tej istej ulici, v podstate priamo naproti zmieňovanému projektu – rekonštrukcia administratívnej budovy, kde sídli aj miestne Kultúrne stredisko, sa začína.

Čítať viac

Budova na Vajnorskej 21 sa zmení

22.01.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Na Vajnorskej ulici č. 21 sa nachádza dlhodobo chátrajúca budova, v ktorej sídli aj miestne kultúrne stredisko. Teraz sa však zdá, že jej svitá na lepšie časy, pričom novú podobu zrejme dostane aj samotné stredisko kultúry.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube