Author photoAndrej Sárközi 04.10.2022 17:19

Výnimočný projekt v ohrození: Domu od špičkového architekta bráni nespokojný sused

Narušená uličná zástavba a prieluky. To sú charakteristické črty bratislavského vnútorného mesta. V centre metropoly sa však niekoľko tradičných „dier” v zástavbe scelilo a ďalšie napredujú. To je aj prípad plánovaného domu na nároží Dunajskej a Lazaretskej, ktorý ale čelí odporu jednej osoby.

Dom na nároží Dunajskej a Lazaretskej. Zdroj: Iľja Skoček ml. via ASB.sk

Dom na nároží Dunajskej a Lazaretskej. Zdroj: Iľja Skoček ml. via ASB.sk

Premenou má prejsť pozemok v centrálnej časti Bratislavy, kde sa momentálne nachádza betónová plocha parkoviska – teda prakticky nevyužívaný priestor. Vydanie stavebného povolenia v rámci spojeného stavebného povolenia a územného rozhodnutia oznámila mestská časť Staré Mesto ešte v decembri roka 2020. Stavebníkom je Koruna Reality a.s. a stavba je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval architekt Iľja Skoček ml. 

Development bude charakteristický štvorpodlažným domom, pričom najvyššie podlažie bude tvorené obytným podkrovím. Na prvom nadzemnom podlaží je naplánovaný obchodný priestor, v ktorom bude schodisko vedúce ku kanceláriam na druhom a treťom podlaží. Súčasťou projektu bude aj hromadná garáž s 12 parkovacími stojiskami a od Lazaretskej pribudnú technické a komunikačné priestory. Zvyšná plocha vyšších podlaží bude obytná – zo siedmich plánovaných bytov sú tri jednoizbové, jeden dvojizbový a tri trojizbové mezonety. Strecha bude sedlová, čím lepšie nadväzuje na výraz blízkej historizujúcej zástavby.

Fakt, že jeden z popredných slovenských autorov a predseda Slovenskej komory architektov navrhne projekt v stiesnenom prostredí uličnej zástavby, môže svedčiť o neobyčajnej architektúre developmentu. Projekt bude citlivo nadväzovať na svoje okolie a na historický charakter veľkej časti okolitých domov. Iľja Skoček ml. je taktiež spoluautorom niekoľkých skutočne vydarených rekonštrukcií – Pálffyho paláca na Ventúrskej, mestskej vily na Mudroňovej alebo rekonštrukcie domu na Godrovej.

Napriek zvučnému menu architekta a pre takýto typ objektu ideálnej lokalite na nároží Dunajskej a Lazaretskej však nastali problémy. Voči zámeru prišli námietky zo strany jedného vlastníka susednej nehnuteľnosti na Dunajskej 54. Slovo jedného treba podčiarknuť. Podľa zverejneného dokumentu na úradnej tabuli Starého Mesta, obavy plynú z domnienky, že výstavba a existencia domu naruší možnosť prevádzkovať podnikateľskú činnosť – gastronomické zariadenie. 

 

Prieluka na nároží Dunajskej a Lazaretskej. Zdroj: Google Maps


Konkrétne ide o účastníka konania, spoločnosť V+K Invest, s.r.o., podľa ktorej je nevyhnutné, aby už v projektovej dokumentácii bol projektantom detailne riešený spôsob realizácie napojenia navrhovaného objektu tak, aby sa minimalizovali škody na existujúcom objekte. Rovnako požaduje „..taký súbor opatrení, ktoré zabezpečia, že súčasná prevádzka reštauračných činností v objekte nebude priebehom výstavby nijako dotknutá a obmedzená.” 

Okrem písomného odvolania prebehlo aj ústne pojednávanie, kedy V+K Invest, s.r.o., požadoval, aby bol odborne zistený druh materiálu, tvoriaci podložie pre zakladanie projektu stavebníka. Sťažovateľ navrhol, aby bolo stavebné konanie prerušené a boli zrealizované kopané sondy pre statické posúdenie stavby. Odvoláva sa na poškodenia susednej budovy na Ferienčíkovej ulici v minulosti, kedy sa na múroch objavili trhliny. Keďže išlo o územie v tesnej blízkosti od navrhovaného objektu, účastník konania argumentuje nestabilným podložím v tejto lokalite. 

Mestská časť Staré Mesto prijala toto odvolanie voči stavebnému povoleniu 14. septembra 2022 a do 10 pracovných dní bolo možné sa voči obsahu odvolania písomne vyjadriť. Keďže stavebný úrad vo svojom rozhodnutí uviedol, že sa námietkami odvoľatela nebude zaoberať, nevyhodnotí ich a neakceptuje, V+K Invest označil rozhodnutie Stavebného úradu za nezákonné. Podľa jeho slov, „rozhodnutie Stavebného úradu je nezákonné pre nedostatočne zistený skutkový stav veci, nesprávne právne posúdenie veci a pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov.” Vo svojom vyjadrení tiež lakonicky doplnil: „Rozhodnutie je diskriminačné.”

Ide o typický NIMBY prístup, ktorý v organizovanej forme splýva s deštrukčnými formami aktivizmu. Ten totiž nemusí mať len formu pomoci mestu, ale byť aj problémom. Ako YIM.BA upozornila v nedávnom článku, jestvujú prípady konštruktívneho prístupu mestského aktivistu, spolupráce s miestnymi aktérmi s využitia záujmu verejnosti. Tento prípad nastal napríklad pri petržalských terasách a cyklotrasách. Aktivizmus tu priniesol ovocie v podobe hmatateľných výsledkov a možno ho označiť ako nápomocný. 

Na druhej strane ale existuje aj problematický deštruktívny typ, ktorý tlačí metropolu Slovenska späť do minulosti. Aktivisti upierajú mestu a niektorým konkrétnym lokalitám možnosť rásť, bránia ďalšiemu rozvoju len z princípu, všemožne ho blokujú a maria, hoci ho vo svojom ponímaní ho „len ochraňujú”. 

Ako sa uvádza v spomenutom dokumente na úradnej tabuli Starého Mesta, sťažovateľ pod spoločnosťou V+K Invest spochybňoval technické riešenie stavby už v minulosti, no bez toho, aby predložil oponentský stavebný posudok či inžiniersko-geologický prieskum. Ten na vlastné náklady zrealizoval, no ako uviedol Stavebný úrad, toto odvolanie nakoniec neakceptoval. Ďalší odpor svedčí len o neschopnosti akceptovať realitu - že projekt je podľa všetkého v poriadku a neexistujú legálne dôvody, prečo by nemal vzniknúť. Obdobný tvrdošijný odpor je typický aj pre organizovaných aktivistov. 

Originálny objekt, aký navrhol významný slovenský architekt na nároží ulíc Lazaretská a Dunajská, by Bratislave jednoznačne prospel. Projekt sa vyznačuje nadčasovým výrazom a decentným charakterom, vhodným pre mestský dom v centre. Je len málo architektov, ktorí by dokázali pracovať s novostavbami v mestských prielukách tak, ako Iľja Skoček ml. 

Je nemysliteľné, aby právo vyjadriť znepokojenie a podať odvolanie voči stavebnému zámeru viedlo k tomu, že sa aj špičkový projekt niekoľko rokov vlečie po úradoch. Ostáva len dúfať, že sa výstavba domu na nároží na Dunajskej a Lazaretskej rozbehne už čoskoro. Vypĺňať početné prieluky, v ktorých rastú kvalitné developmenty, je jednou zo strategických úloh Bratislavy. Ide zároveň o nevyhnutnosť, ak sa má stať kompaktným, zdravým, živým a celkovo lepším mestom.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube