Author photoAdrian Gubčo 07.02.2019 08:00

Súťaž na kampus VŠVU má víťaza

Včera večer boli oficiálne ohlásené výsledky architektonickej súťaže na dostavbu kampusu Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU), ktorá je označovaná ako Artcampus. Súťaž bola dobre pripravená, s dobrými podmienkami, oceneniami aj porotou. V silnej medzinárodnej konkurencii sa presadila kancelária SLLA.

Zdroj: SLLA

Zdroj: SLLA

Predmetom návrhu je dobudovanie areálu VŠVU na Drotárskej ceste, zahrňujúce výstavbu internátu s jedálňou a technologický pavilón. Existujúca budova, vychádzajúca z koncepcie vytvorenej architektom Dušanom Kuzmom a dobudovanej koncom 20. storočia, už nespĺňala nároky inštitúcie na zabezpečenie interdisciplinarity štúdia, interakcií medzi členmi akademickej obce či pre zvýšenie flexibilitiy výučbových procesov.

VŠVU sa preto rozhodla pre jediný správny prístup – pre vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže, ktorú pripravila v spolupráci s kanceláriou 2021, ktorá sa stala expertom na organizáciu súťaží. Dobre definované podmienky, bilingvalita súťaže, veľmi odborná porota a priaznivé ceny – až 20-tisíc eur za prvé miesto – sa stali predpokladom pre úspešný priebeh kompetície.

V riadnom termíne zaslalo svoj návrh až 31 kolektívov, medzi ktorými možno nájsť veľkú variabilitu prístupov k riešeniu vzdelávacieho ústavu, ktorý je špecifický svojim umeleckým zameraním. Okrem riešenia spomínaného internátu s jedálňou a technologického pavilónu sa výhľadovo riešila aj otázka druhej fázy výstavby, do ktorej patrí výučbový ateliérový pavilón, výučbovo-prednáškový pavilón, aula, knižnica, prednáškové miestnosti, rektorát, administratíva a voľnočasové zóny. To si vyžadovalo vysokú komplexnosť návrhu pri splnení náročných požiadaviek na ekonomickú prevádzku.

 

Pohľad z Drotárskej cesty cez park s umeleckými dielami. Zdroj: SLLA

 

Najlepšie toto zadanie podľa poroty jednoznačne splnila kancelária SLLA, ktorá patrí k menej známym, ale o to kvalitnejším. Porota ocenila jasné prevádzkové aj typologické riešenie a návrh etapizácie, vstup SLLA zároveň dobre reaguje na pôvodné riešenie Dušana Kuzmu. Kampus bude dobre komunikovať s okolím a svojim riešením vytvára nový vstup a verejné priestranstvá v okolí školy. Porota jednoznačne odporučila vyhlasovateľovi súťaže pokračovať v rozvoji návrhu a projektu od SLLA.

Autori sami priznávajú, že ich cieľom bolo maximalizovať rozsah zelených území v dotyku s areálom, kvôli čomu zvolili podobu lineárnej stavby, kde technologický pavilón pribudne na západnej strane a ubytovanie s jedálňou na východnej strane existujúcej budovy, hoci ubytovanie bude v prvej fáze odčlenené akýmsi námestím. Po výstavbe druhej fázy bude toto námestie zastavané výučbovo-prednáškovým a administratívnym objektom.

Súčasťou všetkých objektov má byť vytvorenie veľkého centrálneho priestoru (átria) cez všetky podlažia, buď vo forme haly s presklenou strechou, alebo pátiom. Tieto centrálne priestory budú spoločenskými jadrami komplexu a každé bude mať svojský charakter, ktorý autori vytvoria rozličnými typologickými prvkami (pobytovými rampami, žeriavom, schodiskami či terasami).

Pozornosť si zasluhujú aj internáty, pri ktorých návrhu vidno snahu o vytvorenie komunitného prostredia. Študenti budú mať k dispozícii akési spoločné obývačky s predzáhradkami, kuchynkami, sedením či miestami na odkladanie bicyklov. Spolu s výhľadmi do zelene parku okolo kampusu to má vytvoriť príjemné miesto pre pobyt počas štúdia.

 

Spoločné priestory pred internátnymi izbami. Zdroj: SLLA

 

Požiadavkou vyhlasovateľa bolo, aby náklady na prvú etapu dosahovali maximálne 9 miliónov eur, čo návrh mierne prekračuje. Napriek tomu je možné ho považovať za realizovateľný, aj s ohľadom na jeho nepopierateľnú kvalitu. Celkovo by mal celý komplex, aj po výstavbe druhej etapy, stáť okolo 21,7 milióna eur.

Súťaže sa zúčastnilo viacero veľmi kvalitných tímov s podnetnými návrhmi – na druhom mieste sa umiestnila talentovaná česko-slovenská kancelária Chybik + Krištof Associated Architects, na treťom veľmi skúsení Architekti BKPŠ. Porota odovzdala aj štyri odmeny, a to kanceláriám AllesWirdGut, GRAU, Iľjovi Skočekovi a dvojici architektov Máriusovi Žitňanskému a Vladimírovi Šimkovičovi. Všetky tieto vstupy sú na veľmi dobrej úrovni, vyhlasovateľ tak mal k dispozícii skvelé možnosti, ako projekt riešiť čo najlepšie.

Nie je presne známe, kedy by sa Artcampus mohol začať realizovať, hoci aktuálny plán je spustiť projektovanie bezprostredne po súťaži. Ak by príprava spoločne s povoľovaním trvali dva roky, čo je zhruba štandardný čas, prvá etapa by mohla byť dokončená v roku 2023.

 

Hala technologického pavilónu. Zdroj: SLLA

 

Súťaž na kampus VŠVU jasne ukázala, že takáto forma hľadania novej podoby budovy je najlepšia. Škola získa reprezentatívne sídlo, ktoré bude lákať študentov aj zamestnancov a zároveň lepšie podmienky pre výučbový a výskumný proces. To všetko pri adekvátnej cene, pri ktorej je dopredu jasné, s akými nákladmi možno počítať.

Je to výrazný rozdiel oproti väčšine iných stavebných akcií, organizovaných štátom – napríklad Národný futbalový štadión skončil ako hanebný priestor, kde si zo zle vyriešených častí hľadiska pri skyboxoch alebo výškovej budovy v rohu hľadiska robia posmech doma aj v zahraničí. Táto a mnohé ďalšie realizácie sú odrazom nízkej kultúrnej úrovne obstarávateľov, medzi ktorých patria aj vysokí štátni predstavitelia.

Bratislava konečne získa budovu vzdelávacej inštitúcie, hodnú 21. storočia. Skvelý príklad VŠVU snáď nastaví latku a inšpiruje všetky ostatné školy k tomu, aby pri výstavbe nových budov siahli po architektonickej súťaži. Je to v ich najlepšom záujme.

 

Viac o súťaži na jej oficiálnej stránke.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Axonometria. Zdroj: SLLA
  • Pohľad od Drotárskej cesty. Zdroj: SLLA
  • Hala technologického pavilónu. Zdroj: SLLA
  • Prestrešený centrálny priestor medzi existujúcimi budovami. Zdroj: SLLA
  • Nádvorie internátu. Zdroj: SLLA
  • Hala v hlavnom výučbovom objekte - druhej fáze. Zdroj: SLLA
  • Spoločná obývačka v internáte. Zdroj: SLLA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube