Author photoAdrian Gubčo 26.10.2018 13:30

Architektonická súťaž na kampus VŠVU

Bratislava sa po dlhšej dobe dočká naozaj kvalitne pripravenej verejnej medzinárodnej architektonickej súťaže. Vysoká škola výtvarných umení plánuje postupne dobudovať svoj kampus na Drotárskej ceste v kopcovitej časti Starého Mesta. V rámci aktuálnej súťaže sa sústredí na vybudovanie internátu s jedálňou, technologický pavilón a parkovacie zóny, teda zariadenia potrebné pre prevádzku.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Komplex na Drotárskej ceste začal vznikať v 80-tych rokoch 20. storočia ako základ rozsiahlejšieho kampusu. Nikdy sa však nerealizoval v plnom rozsahu, jediným väčším zásahom bola nadstavba budovy koncom 20. storočia. Dnes sú však už podmienky pre rozvoj aktivít VŠVU značne obmedzené, zadávateľ pripúšťa, že sú narušené podmienky pre udržanie interdisciplinarity štúdia, flexibilitu výučby či miera komunikačných príležitostí medzi členmi akademickej obce. To si vyžaduje ďalší rozvoj kampusu.

VŠVU má ambíciu vydobyť si postavenie medzinárodne uznávanej umeleckej školy a inštitúcie, čo má architektúra a podmienky pre štúdium a prácu v kampuse podčiarkovať. Preto má víziu dlhodobého stavebného rozvoja areálu, no vzhľadom na finančné možnosti nateraz pripravuje výstavbu len vyššie spomínaných zariadení. Realizácia sa predpokladá čo najskôr po súťaži, odhadované náklady sú 9 miliónov eur.

Súťaž prichádza s akceptovateľnými lehotami, pomerne atraktívnymi cenami a kvalitnou porotou. Organizáciu súťaže mala na starosti kancelária 2021, ktorá patrí k odborníkom na súťaže a vypracovala dokonca aj Manuál súťaží návrhov, ktorý môže slúžiť ako vodítko pre samosprávy, ktoré by mali záujem vypísať architektonickú súťaž. Existuje tak veľmi dobrá nádej, že výsledky tejto súťaže budú mimoriadne zaujímavé a Bratislava môže získať pozoruhodné architektonické dielo.

Počet verejných súťaží, organizovaných v Bratislave, je veľmi skromný, a to aj napriek objemu realizovaných investícii, ktorý nie je najmenší. Prístup VŠVU je príkladný, hoci to trochu vyplýva aj zo zamerania inštitúcie. V tomto kontexte je smola, že iné podobné organizácie či inštitúcie – napríklad Slovenská akadémia vied či STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave – ktoré nedávno realizovali nové stavebné projekty, nedokázali nájsť toľko rozumu, aby predtým zorganizovali architektonickú súťaž.

Negatívne dôsledky sa ukazujú už teraz – hoci STU tvrdí, že kvalitou výučby sa vyrovná školám v Brne, študenti uprednostňujú odchod do moravskej metropoly. Do veľkej miery je to spôsobené atraktívnym brnenským prostredím a príťažlivým akademickým imidžom, ktorý si bratislavské školy so svojimi chátrajúcimi či nekvalitnými areálmi nedokážu vytvoriť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube