Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 29.09.2021 16:07

Triangel 2 má záväzné stanovisko

Developer J&T Real Estate napreduje vo výstavbe pokračovania Eurovey, zároveň ale pripravuje aj ďalšie projekty v zóne Eurovea City. Dôležitý posun nastal v prípade zástavby medzi Pribinovou ulicou a Dostojevského radom. Prvý z plánovaných projektov, Triangel 2, totiž získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a môže sa posunúť do ďalších stupňov povoľovania.

Article Big

Zdroj: J&T Real Estate

Nový projekt na mieste dnešného povrchového parkoviska, vymedzeného Dostojevského radom, Krupkovou a Pribinovou, bol predstavený už pred niekoľkými mesiacmi. V posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) sa objavil zámer administratívneho komplexu, pracovne nazvaného Triangel II. Kancelárska budova má mať veľmi exponovanú polohu na rozhraní starších častí Bratislavy (Dunajskej štvrte) a transformujúcich sa priemyselných areálov. Dnes tu vzniká nové komerčné centrum metropoly, resp. bratislavský downtown.

Jeho súčasťou má byť aj Triangel II, administratívny komplex takmer až organických tvarov, ktorý vyplní celý priestor medzi vyššie zmieňovanými ulicami. Budova má mať osem podlaží (plus jedno prevažne technologické), čím nadväzuje na mierku okolitej zástavby. Tvarovo ide v podstate o dve oválne hmoty dvojpodlažnej podnože, prepojené hlavnou časťou objektu. Veľkú väčšinu podlažnej plochy tvoria kancelárie, komplex však bude mať aktívny parter s obchodmi a službami. Verejný priestor má podporiť veľkomestské vyznenie projektu a dodať ulici charakter mestskej triedy.

Hescon

Veľkorysosť konceptu majú potvrdzovať aj ďalšie parametre budovy. Parter objektu bude dvojpodlažný a umožní severojužný prechod priečne budovou. Nad vstupmi do lobby budú umiestnené veľké zavesené markízy. Zasunutím parteru má vzniknúť námestie, ktoré nadviaže na nástupný priestor do nákupného centra Eurovea, ktoré je podľa developera priestorovo podhodnotené. Fasáda má byť dvojplášťová a „dizajnová“. Ploché strechy nad ustupujúcimi podlažiami majú mať pobytový charakter, terasa na deviatom podlaží bude dokonca lounge s terasou s výhľadom na Šafárikovo námestie.

Doplniť by sa dali aj uvažované úpravy priľahlých verejných priestranstiev. Od Pribinovej aj Dostojevského radu by mala pribudnúť alej stromov, v prípade druhej menovanej ulice dokonca dvojradová. Ďalšia zeleň, ako aj vodný prvok, bude súčasťou námestia pred vstupom do lobby. Na Pribinovej má vzniknúť parčík, ktorý bude presahovať aj cez Krupkovu ulicu. Súčasťou verejného priestoru bude sochárske dielo, ktoré prekryje technické šachty odvetrania garáže. Samotná garáž bude dva metre pod povrchom, aby sa zabezpečilo optimálne vsakovanie dažďovej vody.

Z dopravného hľadiska je obsluha budovy riešená všetkými druhmi dopravy. Verejná doprava je vedená po všetkých okolitých uliciach, od Pribinovej má byť zároveň rezerva pre električku. Nová cyklotrasa v šírke tri metre bude vedená po Dostojevského rade. Chodníky budú bezbariérové a výškovo nebudú prerušené ani v mieste vjazdu do podzemných garáží. Tie budú mať tri podzemné podlažia, umiestnených tu bude 342 parkovacích miest. Štyri budú na teréne na zrekonštruovanej Krupkovej.

Projekt bol v takejto podobe predložený na posudzovanie aj Hlavnému mestu, ktoré overilo jeho súlad s Územným plánom a vydalo k nemu kladné záväzné stanovisko. Magistrát mal drobné pripomienky k riešeniu verejných priestorov či zelene, v prípade dopravného riešenia upozornil na nutnosť koordinácie developmentu s pripravovanou električkovou traťou. Špecifické pripomienky mal k riešeniu cyklodopravy. Nová infraštruktúra má zohľadňovať zvyšujúce sa súčasné nároky mesta na rozvoj nových cyklotrás.

Projekt za približne 45 miliónov eur by nemal ísť do výstavby skôr ako v druhej polovici roka 2023. Dokončený by tak bol do konca roka 2025. Autorom architektúry je kancelária GFI, „dvorní“ architekti developera JTRE. S firmou spolupracujú aj na pokračovaní Eurovey s prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower,

 

Zdroj: JTRE / EIA

 

V prípade tohto projektu treba zdôrazniť, že predmetom posudzovania bola stále len prvá etapa premeny územia, nazývaného Triangel 2. Druhá etapa, oficiálne označená Olejkárska 2, sa nachádza na ploche medzi Krupkovou a Olejkárskou ulicou a dnes sú tu taktiež parkovacie plochy, spoločne s náletovou zeleňou. Pozemky patria JTRE (resp. príbuznej firme) a Slovenskej republike. Keďže sa podľa dokumentácie uvažovalo o odkúpení tohto priestoru iným subjektom, mesto chcelo územie zaregulovať už v predstihu.

Ohľadne tohto pokračovania developmentu toho zatiaľ veľa známeho nie je. S najväčšou pravdepodobnosťou však pribudne aj bývanie v budove (budovách) rovnobežných s Pribinovou, ktoré dosiahnu podobnú výšku ako Triangel 2 alebo kancelárska časť Eurovey I. Nové objekty budú musieť taktiež rešpektovať priestorovú rezervu pre električku, zároveň bude riešené územie obsahovať rozsiahlejšie plochy zelene – JTRE tak mohlo zastavať plochu Trianglu 2 intenzívnejšou zástavbou. Architektom bude opäť kancelária GFI.*

Banner Harrys

Nie je to veľa, dáva to však už pomerne jasnú predstavu toho, ako bude Pribinova v budúcnosti vyzerať – pôjde o plnohodnotnú mestskú ulicu so zástavbou po oboch stranách, s aktívnym parterom, ale aj pomerne veľkorysou šírkou, vďaka čomu tu bude možné umiestniť stromoradia a teoreticky aj električkovú trať. Po kompletnom dobudovaní všetkých tu plánovaných projektov a ohlasovaných úpravách verejných priestranstiev by mohlo dokonca o ísť jednu z najviac reprezentatívnych ulíc v celej Bratislave.

V tomto prípade ide o významnú vlastnosť územia. V nedávnej minulosti sa s touto lokalitou uvažovalo ako o potenciálnom mieste pre umiestnenie nového sídla Ambasády USA. Jej súčasná poloha na Hviezdoslavovom námestí je považovaná za nevyhovujúcu, keďže súvisiace bezpečnostne opatrenia výrazne zhoršujú kvalitu tohto inak asi najobľúbenejšieho bratislavského verejného priestoru. Už nejakú dobu je o projekte novej ambasády navonok ticho, hoci podľa kuloárnych informácií sa na konkrétnej vízii pracuje.

Ak by veľvyslanectvo skutočne vzniklo práve tu, v susedstve Slovenského národného divadla, Námestia M. R. Štefánika alebo Eurovey, význam lokality by tým symbolicky vzrástol. Ak by zámer zároveň priniesol vznik novej, architektonicky príťažlivej budovy, narástla by aj kvalita prostredia. Doteraz sa totiž spomínala ambasáda na mieste sídla Dopravného podniku Bratislava, asi najhnusnejšej budovy v tejto časti Bratislavy. Dopravný podnik už má spracovanú štúdiu novej budovy v rámci svojho areálu v Jurajovom Dvore.

Napokon, ďalšiu zmenu v lokalite pravdepodobne vyvolá predaj budovy spoločnosti Allianz, výrazného postmoderného objektu, ktorý už štvrťstoročie dotvára nárožie Dostojevského radu. Olejkárskej a Landererovej. Allianz potvrdil svoje sťahovanie do neďalekej Pribinovej 19, zatiaľ však nešpecifikoval, kto bude novým majiteľom pôvodného objektu. Budovu a jej bezprostredné okolie v každom prípade čakajú zásadné zmeny. Vylúčená pravdepodobne nie je ani asanácia.

S dokončením pokračovania Eurovey v roku 2023 sa presunie pozornosť JTRE a ostatných lokálnych hráčov na prebudovanie pásu územia medzi Pribinovou a Dostojevského radom. Odstránia sa ďalšie nevhodne využívané pozemky, ktoré sa nahradia mestotvornou polyfunkčnou zástavbou, vo viacerých prípadoch aj s dobrou úrovňou architektúry. Pribudnú nové byty, pracoviská, priestory pre retail a upravené verejné priestranstvá.

Vo výsledku je však najdôležitejšie, že dôjde k sceleniu starších a novších častí Bratislavy, čím sa centrum mesta stane kompaktnejším a živším a mentálne aj oveľa väčším. Bývalé upadajúce areály sa zmenia na aktívnu súčasť veľkomesta. A to je ideálna forma rozvoja metropoly.

 

*Plánuje sa aj tretia etapa, táto však nemá známe žiadne detaily. Pravdepodobne ide o pozemok na nároží Krupkovej a Dostojevského radu z východnej strany. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate / EIA
  • Zastavovacia situácia. Zdroj: J&T Real Estate / EIA

Súvisiace články

J&T Real Estate odhaľuje definitívnu podobu projektu Triangel II

18.05.2021 11:57:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu nie je tajomstvom, že developer J&T Real Estate (JTRE) plánuje zastavať pozemok medzi Dostojevského radom, Krupkovou a Pribinovou. Vzniknúť tu má administratívna budova, pričom doterajšie vizualizácie naznačovali, že pôjde o objekt s extravagantným tvarom. Definitívna podoba zámeru sa odhalila v posledných dňoch.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube