Author photoAdrian Gubčo 16.12.2019 14:30

Nemocnica v Boroch rastie

V Boroch už výrazne rastie nová nemocnica, patriaca do siete Svet zdravia. Má ísť o najmodernejšiu nemocnicu v Bratislave, ktorá bude koncová - minimálne do doby výstavby veľkej štátnej nemocnice na Rázsochách.

Aktuálny stav k 1.12.2019. Autor: Peter Čakánek

Aktuálny stav k 1.12.2019. Autor: Peter Čakánek

Tzv. Nemocnica novej generácie je s rozpočtom 240 miliónov eur najvýznamnejšou investíciou do zdravotníctva v Bratislave v poslednom období. V lokalite na severozápadnom (dnes) okraji Bratislavy vo vznikajúcej štvrti Bory vytvorí základy zdravotníckeho kampusu, ktorého súčasťou by mali byť okrem nemocnice aj ubytovacie a výhľadovo aj vzdelávacie kapacity. Svet zdravia, spojený so spoločnosťou Penta Investments, očakáva, že pôjde o prvú voľbu pri hospitalizácii pre obyvateľov spádovej oblasti, ktorá zahŕňa celú metropolu.

Nemocnica bude obsahovať približne 400 lôžok, bude tu 14 operačných sál, 8 pôrodných izieb alebo výlučne jednolôžkové izby pre pacientov. Okrem toho tu plánuje investor zriadiť aj robotickú prípravovňu liekov, starostlivosť organizovať v multidisciplinárnych programoch a vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie v zdravotníctve.

Kostrou činnosti má byť starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. Okrem toho bude nemocnica pokrývať aj bežnejšie ochorenia, vedu a výskum či teoreticky transplantácie. Cieľom projektového tímu bolo údajne identifikovať a zamerať sa na tie choroby, ktoré sa najviac podieľajú na úmrtnosti slovenskej populácie.

Ročne plánuje nemocnica uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. V nemocnici by malo pracovať 1.200 príslušníkov zdravotníckeho personálu. Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného poistenia.

Developer na nemocnicu usporiadal architektonickú súťaž, keďže podobný špecifický typ zariadení si vyžaduje mimoriadnu expertízu. Víťazom sa stali holandskí špecialisti Dutch Health Architects, ktorí sa podieľali aj na návrhu experimentálneho projektu nemocnice v Michalovciach.

Hrubá stavba bude dokončená ešte v priebehu roka 2020, ďalšie práce však budú trvať viac ako rok. Dôvodom takéhoto dlhého nábehu je jednak inštalácia potrebných technológií, ale aj oskúšanie prevádzky. Plné uvedenie nemocnice do riadnej prevádzky sa očakáva na začiatku roka 2022.

 

Zdroj: Svet zdravia

 

Hoci je nemocnica v Boroch zďaleka najväčšou aktuálnou investíciou, treba pripustiť, že v poslednej dobe alebo v najbližšom období sa zrealizovalo alebo bude realizovať viacero významnejších verejných investícií do zdravotníctva v Hlavnom meste. To dlhodobo trpelo na nedostatok financií a zhoršujúci sa stav zariadení už začína mať vplyv na kvalitu života.

Najväčším z plánovaných projektov je zmieňovaná výstavba nemocnice na Rázsochách, kde bol dlhodobo ponechaný napospas živlom nikdy nedokončený obrovský zdravotnícky komplex, rozostavaný ešte za minulého režimu. Aktuálne prebieha jeho asanácia a pripravuje sa nový projekt za 250 miliónov eur. Zámer bol kritizovaný Slovenskou komorou architektov za absenciu architektonickej súťaže. Dokončenie sa avizuje na rok 2024.

Zmeny by mali zasiahnuť aj Univerzitnú nemocnicu v Ružinove, ktorá by mala prejsť komplexnou obnovou za približne 86 miliónov eur. Cieľom je hlavne zlepšenie efektivity poskytovanej starostlivosti, ale aj zlepšenie komfortu pacientov a personálu. Rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky nemocnice, dokončenie sa aj v tomto prípade predpokladá v priebehu roka 2024.

V tejto chvíli sa investuje aj do nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Za približne 8,1 miliónov eur sa má zvýšiť lôžková kapacita, doplniť prístrojové vybavenie a zvýšiť komfort pacientov. Do budúcna má nemocnica v Podunajských Biskupiciach slúžiť najmä ako zariadenie dlhodobej starostlivosti. Naostatok, práce sa realizujú aj v Nemocnici sv. Michala, kde vzniká nová operačná sála.

Z iných zdravotníckych projektov v Bratislave je najvýraznejším rozšírenie a dostavba Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb, ktoré spočíva v realizácii nového Detského kardiocentra a Diagnostického centra, ako aj parkovacieho domu pre návštevníkov. Investícia za približne 40 miliónov eur prinesie zvýšenie kapacity zdravotníckeho zariadenia a výrazné zvýšenie kvality poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, ako aj komfortu pacientov, predovšetkým detí, ako aj ich blízkych.

Zdravotníctvo v Hlavnom meste tak prechádza zmenami, pričom do novej infraštruktúry bude investovaných celkovo viac ako 0,6 miliardy eur. Ide o dôležitý a potrebný zásah. Bez vynikajúceho štandardu bezpečnosti, zdravého životného prostredia a úrovne zdravotnej starostlivosti nemožno ani len pomýšľať na to, že by mesto mohlo dosahovať vysokú kvalitu života. Dosiahnutie skvelých výsledkov vo všetkých týchto oblastiach by malo byť imperatívom pre každú vládu či samosprávu, ktorá na to má čo i len minimálny vplyv.

 

Za fotografiu ďakujem fanúšikovi Petrovi.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Aktuálny stav k 1.12.2019
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia
  • Zdroj: Svet zdravia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube