Author photoSimona Schreinerová 24.11.2023 11:44

Zo zanedbanej lokality prémiová štvrť. Nový kampus v Podhradí je vo finále, bude sídlom inovačnej firmy

Bratislavské Podhradie dnes patrí k lukratívnym častiam mesta. Ide o nóvum, keďže celkom donedávna išlo o zabudnutú lokalitu, ktorá ostávala prázdna po odstránení väčšiny pôvodnej zástavby a jej nahradení len v minimálnom rozsahu. Dnes tu ale okrem nadštandardných bytov vznikajú aj reprezentatívne kancelárie či dokonca kampus inovačnej firmy.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Finálne práce na novom kampuse

Južná časť bratislavského Podhradia prechádza v posledných rokoch výraznou premenou na atraktívnu a prestížnu štvrť. K transformácii oblasti, ktorá bola pred niekoľkými rokmi pustá, prispievajú nielen rezidenčné komplexy, ale aj kancelárske budovy.

Jeden z takýchto projektov je inovatívny zámer spoločnosti Stengl, ktorá si buduje nové sídlo na mieste bývalého Daňového úradu. Išlo o nevzhľadný dvojpodlažný objekt, ktorý sa nachádzal medzi Strmou cestou a nevyužívaným areálom plánovaného kúpaliska Podhradie. Dlhodobo opomínaná budova bola odstránená v období medzi rokmi 2021 a 2022.

Stengl Campus začal rásť v priebehu minulého leta, hoci záväzné stanovisko od mesta získal ešte v roku 2018. Investorovi tak trvalo niekoľko rokov, kým sa dostal k stavebným prácam na štvorpodlažnom objekte, kombinujúcom pracovné priestory aj niekoľko obytných. Vznik novej budovy je súčasťou dlhodobej vízie rozvoja firmy. 

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Stengl
  • Zdroj: Stengl
  • Pôvodná budova. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Ako pre YIM.BA už v minulosti povedal predseda predstavenstva Stengl a.s. Miroslav Novotný, spoločnosť mala vlastnú budovu. Vzhľadom na jej rast sa však rozhodlo, že pre zabezpečenie čo najkvalitnejších podmienok pre zamestnancov bude najlepším riešením nové sídlo. Dôležitým faktorom bola poloha, dostupnosť a atraktivita okolia.

Podoba projektu od architekta Juraja Zorničku sa tak postupne konkretizovala. Po finálnych úpravách pôsobí budova súčasným a solídnym dojmom, dotvárajúcim vznikajúce moderné prostredie v lokalite. Zároveň sama prispieva k rastu jej prestíže, keďže ide o relatívne známu spoločnosť. Vybudovať si vlastnú budovu namiesto prenájmu v komerčnom developerskom projekte pritom nie je úplne bežným počinom.

Investor tak mal pomerne veľkú voľnosť v zariadení objektu. Okrem kancelárskych priestorov bude disponovať aj pomerne rozsiahlou vybavenosťou pre zamestnancov. Patrí k nemu „Cafe & Raw Food“ kútik, fitness štúdio a copy & print centrum na prvom podlaží, edukačné centrum pre samosprávu spolu s administratívnymi priestormi a „Bio Cafe“ kútikom na druhom a voľnočasový kútik a čitáreň na treťom.

Na štvrtom bude trojica veľkometrážnych bytov. Parkovať sa bude v podzemí, ale aj na teréne – čo je pravdepodobne dané faktom, že priamo pod budovou je vybudovaný električkový tunel.

Budova je vybavená modernými technológiami, čo je vcelku logické aj s ohľadom na zameranie spoločnosti. Stengl je technologickou firmou, ktorá sa špecializuje na dodávku IT produktov pre rôzne súkromné aj verejné inštitúcie. Na technologické štandardy nového sídla sú kladené vysoké nároky.

Objekt tak bude využívať špičkové tepelné čerpadlá, ktoré budú zabezpečovať chladenie stropov a skladovanie nadbytočného tepla. Toto teplo sa potom využije na produkciu úžitkovej vody a bude recyklované. Navrhnutý je aj systém betónového jadra od spoločnosti ROTH, ktorý bude doplnený o rekuperačné vetranie s cieľom zlepšiť energetickú bilanciu a zároveň udržiavať dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Investor očakáva, že po dokončení sa táto budova stane jednou z najlepších nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť.

Stengl Campus bude môcť tieto slová potvrdiť už onedlho. Stavebný úrad v mestskej časti Staré Mesto zverejnil upovedomenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, spojenom s kolaudačným konaním.

Stavba prešla určitými zmenami, ktoré boli v rozpore, resp. nad rámec vydaného stavebného povolenia. Ide však len o detaily, ako úprava fasády objektu na prevetrávanú s veľkoformátovým obkladom, zmena časti presklenej fasády na železobetónovú stenu či dispozičné zmeny na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží.

V každom prípade, nová budova predstavuje vynikajúcu alternatívu k starej dvojpodlažnej stavbe, ktorá do rozvíjajúceho sa prostredia bratislavského Podhradia dávno nepasovala. Nový kancelársky komplex nielen obohatí lokalitu o moderný a príjemný objekt, ale poskytne aj pracovné miesto pre desiatky ľudí v rastúcej a inovatívnej slovenskej firme. 

 

Investor si dal záležať na detailoch. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Podhradie sa stáva husto zastavanou štvrťou

Súčasná výstavba a zahusťovanie územia Podhradia novými budovami predstavuje do určitej miery nápravný proces. Do druhej polovice 20. storočia patrila južná časť Podhradia k najhustejšie zastavaným častiam Bratislavy. Domy a ľudia sa tiesnili na ploche, ktorá bola ešte užšia ako dnes.

Pôvodné osady Vydrica a Zuckermandel vznikli v úzkom území medzi riekou Dunaj a Hradným kopcom. Po ich pripojení k Bratislave sa sociálny status štvrtí znížil a začali sa sem sťahovať chudbonejšie vrstvy obyvateľstva, čo bolo spojené so zhoršovaním hygienických podmienok. Už na sklonku existencie monarchie sa začalo diskutovať o nutnosti zlepšenia, čo pokračovalo aj za Prvej republiky. Za Slovenského štátu sa rozhodlo o celkovom zbúraní Vydrice a Zuckermandlu. 

Fašistický režim sa k tomu nedostal, jeho prácu však dokončili povojnové režimy. Dlhšie plánované rozšírenie nábrežnej komunikácie v roku 1948 prinieslo prvú etapu asanácie Podhradia. V ďalších etapách bola  postupne odstránená takmer všetka zástavba s výnimkou niekoľkých vzácnejších objektov a priestoru Vodnej veže. Klincom do rakvy bola výstavba Mosta SNP, s ktorého vznikom bolo spojené zbúranie zostávajúcich domov.

Nové developmenty v Podhradí tak nie sú ničím iným, ako návratom mesta do prostredia, kde sa storočia nachádzalo. S touto úvahou napokon vznikol aj Územný plán zóny Podhradie v roku 2006, ktorý v určitých rysoch nadviazal na originálny urbanizmus.

Najvýraznejšími realizáciami v lokalite sú VydricaZuckermandel. Kým veľký polyfunkčný projekt Zuckermandel od spoločnosti JTRE je vo svojom súčasnom rozsahu dokončený už od roku 2018, Vydrica ešte len získava podobu.

Spoločnosť Vydrica Development, ktorá realizuje výstavbu novej Vydrice, už od začiatku deklarovala, že chce vybudovať štvrť so špičkovou úrovňou a kvalitnou architektúrou. Investor sa pritom spojil s viacerými významnými architektmi. Hlavný koncept vypracovala kancelária Compass, na tvorbe projektu sa ale podieľali aj Marko & Placemakers, Šujan_Stassel, Siebert + Talaš alebo 2ka landscape architects.

Štvrť sa bude vyznačovať súčasnou architektúrou, hoci so zreteľnou snahou o citlivé nadviazanie na tradičnú štruktúru aj podobu starších častí mesta. Dokončenie prvej etapy Vydrice sa očakáva už v priebehu budúceho roka, ďalšie by mali pribudnúť v rokoch 2025, resp. 2026.

Južná časť Podhradia sa pretvorí na celistvú štvrť, siahajúcu od historického jadra až k Zuckermandlu a ďalej k nábrežným projektom River Park a River Park II. Ešte pred poldruha desaťročím išlo o prehliadanú a zanedbanú časť Bratislavy. Dnes ide o jednu z najprémiovejších lokalít v Bratislave, ktorá si tvorí vysoko mestotvorný charakter. Stengl Campus na tento vývoj ideálne nadviaže.  

 

Fotografie z 23.11.2023. Pozrite si výstavbu Stengl Campusu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube