Author photoAdrian Gubčo 03.06.2020 17:40

Ďalšie pamiatky v rekonštrukcii alebo pred rekonštrukciou

Minulý týždeň prebehla Bratislavou vynikajúca správa, podľa ktorej Hlavné mesto získa polovičný vlastnícky podiel v Dome u Salvátora, čím sa stane jeho výlučným vlastníkom. To je zásadý predpoklad pre rekonštruckiu budovy. Ešte predtým sa však spustia alebo dokončia iné rekonštrukcie, ktoré zmenia niektoré dlhodobo zanedbané budovy.

Waydanovský dom

Waydanovský dom

Priamo v dotyku so Salvátorom sa sa to týka domu na Rudnayovom námestí 3, známeho aj ako Waydanovský dom. Išlo o dlhodobo zanedbanú budovu vo vlastníctve Bratislavskej arcidiecézy, ktorá získala stavebné povolenie na rekonštrukciu už pred dvoma rokmi. Ako prvá bola opravená strecha, teraz sa však práce presunuli konečne aj na fasády budovy.

Neskorobarokový dom vznikol na línii niekdajšieho mestského opevnenia, pričom hradobný múr tvorí základ západnej fasády a doteraz je v reliktoch zachovaný. V rámci rekonštrukcie bol práve odhalený, nad ním bude obnovená pôvodná podoba domu. Cirkev by sem rada presunula časť zázemia Katedrály sv. Martina v podobe predajne suvenírov alebo časti muzeálnej expozície.

Dokončenie obnovy sa predpokladá najneskôr v auguste 2021. Po rekonštrukcii tak zanikne jedna z najvýraznejších budov v ruinóznom stave v centre Bratislavy. Dom bol známy okennými výplňami v podobe replík slávnych malieb, o túto „atrakciu“ tak mesto pravdepodobne príde.

Priestoru by pomohla ešte revitalizácia Rudnayovho námestia, ktoré je pekným, no pomerne zanedbaným priestorom. Týka sa to predovšetkým schodiska smerom ku Katedrále sv. Martina, vrátane pôvodných lucerien. Toto je však už v správe cirkvi, nie Hlavného mesta ani Starého mesta, čo znamená, že možná oprava je v jej kompetencii. Bolo by ideálne, keby sa popri postupujúcich opravách Katedrály, ktoré navyše získali minulý rok vládnu podporu, „zviezli“ aj tieto romantické pripomienky starej Bratislavy.

 

Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej 36

 

Ďalšou všeobecne známou budovou, ktorá však bola už dlhšie v zlom stave, je objekt na Dunajskej ulici 36, kde sídli Bratislavské bábkové divadlo. Stavebník, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj, získal stavebné povolenie pre jeho rekonštrukciu, ktorá bude dokončená najneskôr do dvoch rokov. Architektom je kancelária 3ab.

V rámci obnovy bude opravená uličná fasáda aj výplne okenných či dverných otvorov. Krajský pamiatkový úrad žiada odstránenie všetkých nepôvodných nánosov, osadenie drevených okien, repasovanie existujúcich dverných výplní, ktoré sú ešte v použiteľnom stave, či obnovu okenných a dverných otvorov na prízemí v zmysle pôvodného vzhľadu v čase výstavby. V interiéri sa musí opraviť historické schodisko alebo zachovať parketové a terazzové podlahy. Podľa všetkého by tu mali pribudnúť aj vegetačné strechy.

Budova vznikla pôvodne pre účely robotníckeho spolku v 20-tych rokoch 20. storočia v štýle moderny, no s viacerými ešte tradičnými prvkami (napríklad šambránami okolo okien). V roku 1963 bol dom vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Bábkové divadlo tu vzniklo v roku 1957, už predtým tu však sídlilo spolkové Divadlo mladých.

 

Projekt Savoy 4 na Mostovej ulici

 

Medzičasom prichádzajú dobré správy z Mostovej ulice, kde sa ukončuje výstavba projektu Savoy 4, spojená s rekonštrukciou pôvodného trojpodlažného historického domu. Spoločnosť Carlton Property tu vybudovala nové kancelárske priestory, rozšírenie obchodnej pasáže na prízemí a niekoľko mezonetových bytov. Carlton Property hovorí aj o vzniku wellness a fitnesscentra špeciálne pre klientov Savoy komplexu.

Čo sa týka pôvodnej stavby, objekt začal vznikať už v 18. storočí, ďalšie úpravy prebehli na prelome 19. a 20. storočia. Trojpodlažný bytový dom sa vyznačuje bohato zdobenou novorenesančnou fasádou, vďaka čomu bol v roku 1998 zapísaný medzi Národné kultúrne pamiatky. Dlhšiu dobu však bol zanedbaný. Prestavba a nadstavba sa spustila v roku 2009, no dlho bola pozastavená.

Architektom rekonštrukcie je kancelária AOCR. Výsledná podoba nadstavby je pomerne moderná, historická časť však prešla náročnou obnovou pôvodnej výzdoby.

Blízko Savoy 4 sa objavilo lešenie aj popri budove tanečného divadla Ifjú Szivek. Podľa všetkého však ide len o čiastočné opravy, nie o komplexnú rekonštrukciu budovy. V prípade tohto objektu by som uvítal aj nadstavbu, ktorá by aspoň čiastočne dorovnala mierku okolitých budov, napríklad susedného Dessewffyho paláca. Obnova by bola zároveň spojená s revitalizáciou pôvodného vzhľadu objektu – kedysi totiž išlo o luxusný Hotel U uhorského kráľa (alebo Royal) s príťažlivou historizujúcou architektúrou, ktorá však bola purizovaná. Zachovaná je aspoň reprezentačná sieň.

 

Tanečné divadlo bolo kedysi luxusným hotelom, v medzivojnovom období mu však purizovali fasádu

 

Napriek aktuálnej situácii sa zdá, že obnova pamiatok bude pokračovať aj naďalej. Potvrdzuje sa tendencia znižujúceho sa počtu naozaj zanedbaných, až ruinóznych objektov v centre Bratislavy. V dohľadnej dobe sa navyše očakáva silnejšia aktivita Hlavného mesta, ktoré plánuje zrevitalizovať viacero nehnuteľností vo svojej správe.

Bratislava sa postupne stáva čoraz krajším mestom – a týka sa to nielen moderných častí, ale aj historických pamiatok, čo je mimoriadne potešiteľné.

 

Pozrite si viac fotografií z rekonštrukcií pamiatok vo fotogalérii.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Waydanovský dom
  • Zdroj: G-ateliér
  • Dom u Salvátora
  • Bratislavské bábkové divadlo na Dunajskej 36
  • Savoy 4
  • Savoy 4, historická časť
  • Zdroj: Carlton Property
  • Divadlo U uhorského kráľa
  • Pôvodný vzhľad budovy, zdroj: Fortepan.hu

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube