YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 28.06.2022 12:51

River Park 2 čaká na povolenia, dátum spustenia výstavby ostáva nejasný

Nábrežie Dunaja je najexkluzívnejšou časťou Bratislavy pre bývanie a akýkoľvek zámer v jeho blízkosti vyvoláva kontroverzie. O to viac to platí, ak je daná časť nábrežia spájaná so spomienkami na predošlú rekreačno-kultúrnu funkciu. To je prípad pokračovania projektu River Park, ktorý sa len veľmi pomaly blíži k zisku potrebných povolení. Nové územné konanie pre časť CPR-A sa začína len teraz.

Zdroj: Cresco Real Estate

Zdroj: Cresco Real Estate

Pri spätnom pohľade je pokračovanie transformácie nábrežia v podobe ďalšej časti projektu River Park asi najdiskutovanejším developmentom v Bratislave. K prvým úvahám o doplnení nových funkcií do územia došlo už takmer pred dvomi desaťročiami. V lete roku 2005 mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predaj budov bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO) spoločnosti Henbury Development, ktoré otvorilo možnosť búrania areálu. To vyvolalo protesty časti verejnosti, preto sa prvé búranie v roku 2009 zastavilo. Ľudia vtedy dokonca hliadkovali pred budovou, aby zabránili búracím prácam.

V roku 2011 vtedajšie vedenie mesto vstúpilo s developerom do súdneho sporu o vrátenie budov. Ten zastavilo ďalšie vedenie dohodou s investorom, v rámci ktorého boli budovy PKO definitívne odpredané. Verejnosť vtedy pohoršila suma – jedno euro – developer však prisľúbil, že zrevitalizuje celé nábrežie až po Most Lanfranconi a v rámci polyfunkčného súboru vybuduje planetárium a mediatéku. V roku 2016 sa začalo búranie PKO a čoskoro na to sa spustilo aj povoľovanie nového developmentu v podobe posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Dnes, po približne piatich rokoch, sú developeri – Henbury sa transformovalo na WOAL s.r.o., v ktorom majú účasť firmy J&T Real Estate a Cresco Real Estate – od výstavby ešte ďaleko. JTRE rozvíja časť CPR-C a CPR-B (River Park 2), teda polyfunkčný komplex a planetárium bližšie k prvej časti River Parku. Cresco Real Estate nadväzuje časťou CPR-A, ktorá má vzniknúť v západnej časti pozemku, medzi novým námestím s planetáriom a areálom Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Územné konanie pre východnú časť začalo pred dvoma rokmi, na konci roka 2020 už developer žiadal o stavebné povolenie.

Pri západnej časti je vývoj zložitejší. V októbri 2019 požiadal investor o začatie územného konania, ako však vyplýva z oznámenia na úradnej tabuli stavebného úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, v októbri 2020 podal nový návrh o vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Úrad nebol spokojný s podkladmi, preto museli byť tieto opakované dopĺňané. Projekt tak má pred sebou ešte dlhé a náročné povoľovanie. Zdržania sú do istej miery spojené aj so snahou viacerých ľudí a aktivistov jeho prípravu spomaliť.

Svedčí o tom aj pohľad do zoznamu účastníkov konania, medzi ktorými sa nachádzajú viaceré známe mená z aktivistického aj politického prostredia. Mnohým ľuďom sa nepozdáva riešenie verejných priestorov, uvažovaný zánik stromoradia na nábreží, nevybudovanie nábrežnej cyklotrasy a ďalšie aspekty projektu. Časť CPR-A počíta so vznikom štvorice lichobežníkových objektov s maximálne deviatimi podlažiami (najvyššie tri budú ustupovať), kolmých na promenádu. Prepojené budú štvor- až päťpodlažným traktom, rovnobežným s nábrežnou komunikáciou. Medzi objektami vzniknú parkovo upravené átriá. Autorom architektúry je kancelária Bogle Architects.

Časť od JTRE bude svojou štruktúrou a riešením nadväzovať skôr na susedný River Park. Smerom k nábrežiu vzniknú rezidenčné bloky, k ceste zas kancelárske. Oddelené budú vnútorným nádvorím. Kľúčovým verejným priestorom bude námestie medzi CPR-A a CPR-C, do ktorého bude vložená „Dunajská kvapka“, teda planetárium. V parteri jednotlivých domov budú retailové prevádzky, budova orientovaná do námestia zas bude obsahovať mediatéku. Architektúru spracúva kancelária GFI.

Cresco Real Estate plánuje vo svojej časti vybudovať 95 bytov, 161 apartmánov a 663 parkovacích miest. JTRE nadviaže 78 bytmi, 75 apartmánmi, 12,5-tisíc metrami štvorcovými kancelárskych plôch a 844 parkovacími miestami. Pôjde tak o veľký development s rozsiahlymi parkovacími kapacitami, ktoré budú pravdepodobne slúžiť aj pre nájomníkov či obyvateľov susedného projektu.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

V tejto chvíli je tak nejasné, kedy sa výstavba River Parku 2 ani CPR-A spustí. Je takmer isté, že vydanie rozhodnutí skomplikujú námietky aktivistov, preto sa konania predĺžia kvôli odvolaniam. WOAL s.r.o. pôvodne predpokladal, že komplex vznikne už v rokoch 2019-2021, teraz o termínoch otvorene nehovorí ani jeden z developerov. Spustenie výstavby v roku 2023 nemusí byť vylúčené, stále ale môže ísť o optimistický termín.

Súčasťou nábrežia tak bude ešte nejakú dobu rozsiahly voľný priestor, pozvoľna chradnúci, prípadne využívaný na parkovanie. Nahradiť ho má nadštandardný projekt – keďže byty v River Parku budú nepochybne spadať do tej najvyššej kategórie bývania. Developeri sa pred časom netajili tým, že by tu radi videli niektoré z najlepších bytov v meste. Na tomto pláne sa pravdepodobne nič nezmenilo, práve naopak. Mnohé z prémiovejších lokalít v centrálnej Bratislave sa práve urbanizujú, takže v čase uvedenia River Parku 2 a CPR-A na trh už nemusí byť prítomná taká konkurencia.

Čo sa týka dopadov na mesto, nový development nepatrí ani zďaleka k tomu najlepšiemu, čo sa dalo z územia vyťažiť. Luxusný duch projektu bude len sotva vytvárať pocit vítajúceho a inkluzívneho verejného priestoru, podobne, ako to je v prvej etape. V tomto možno súhlasiť s aktivistami, že hoci pôjde o verejne prístupný priestor, v porovnaní s predošlým stavom ide o určitú formu privatizácie nábrežia. Verejnú funkciu totiž nahradia byty, kancelárie a zariadenia, dostupné len pre vyššie príjmové skupiny.

Riešením mali byť planetárium a mediatéka, to je však málo. Nábrežie je mimoriadne vzácne územie, preto bolo v minulosti dotvárané významnými verejnými stavbami – Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou galériou, v podstate aj Slovenským národným divadlom. K Dunaju je obrátená aj niekdajšia Vládna budova (predtým Korpskommando, dnes Filozofická fakulta UK), dvojica ministerstiev, uvažovalo sa tu dokonca aj s umiestnením budovy parlamentu. Dnes je samozrejme preferovaný polyfunkčný prístup, to ale neznamená, že by tu už ďalšie verejné stavby nemali vznikať.

Týka sa to aj lokality River Parku 2 a CPR-A. Pôvodné PKO bolo do istej miery provizórnou stavbou, nevhodnou pre organizáciu veľkých kultúrnych podujatí na vysokej úrovni. Zánik jeho budov preto veľkou stratou nie je. Dôležitý bol skôr jeho potenciál priniesť do územia život a prílev všetkých skupín obyvateľstva. Na to sa malo nadviazať aj v novom developmente. Nakoniec sa ale žiadna nová porovnateľná kultúrna sála (alebo iná obdobná funkcia) nekoná, čo je celospoločenským zlyhaním (vrátane aktivistov).

Pozitívom je, že developeri sú viazaní istými dohodami a dnes nie je dôvod predpokladať, že by ich nemali splniť. Do veľkej miery je to aj v ich záujme. Vzniknúť tak môže kultivovanejšie nábrežie, nová promenáda, súčasná architektúra (ktorej úroveň ale teraz ešte nemožno hodnotiť, takže to nemusí byť výhra), niekoľko stoviek bytov a apartmánov najvyššieho štandardu, pracoviská a menšie atrakcie, ktoré sa ale budú nepochybne promovať na celobratislavskej úrovni.

V ideálnom prípade však mohol nový nábrežný development napraviť všetky nedostatky prvej etapy a vytvoriť atraktívne miesto pre širokú verejnosť, ktoré bude viac než dôstojnou náhradou PKO. To sa pravdepodobne nestane. Aj naďalej tak bude kontroverzným projektom, čo sa ním bude niesť aj dlho po dokončení. Otázkou ostáva, kedy to bude. Dnes to nie je možné zodpovedne odhadnúť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cresco Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Mediatéka. Zdroj: J&T Real Estate
  • Upravené nábrežie. Zdroj: J&T Real Estate
  • Dunajská kvapka - nové planetárium. Zdroj: GFI

Súvisiace články

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

Ako ďalej s cyklotrasou pri River Parku 2?

21.12.2020 18:32:48 Adrian Gubčo

K dôležitým pripravovaným bratislavským zámerom patrí development na ľavom brehu Dunaja, na mieste zaniknutého Parku kultúry a oddychu (PKO). Projekt, dnes nazývaný River Park 2, je z mnohých dôvodov predmetom kontroverzií. Najnovšie je opäť témou riešenie cyklodopravy v súvislosti s podaním žalôb zo strany združenia Cyklokoalícia.

Čítať viac

River Park II sa posúva v príprave

08.11.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

Pokračovanie výstavby na dunajskom nábreží v podobe developmentu River Park II sa blíži. Všetky časti projektu, oficiálne nazývané CPR-A, CPR-B a CPR-C, obdržali záverečné stanoviská v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, čo znamená, že môžu pokračovať v ďalších stupňoch povoľovania. Výstavba by sa mohla naštartovať v priebehu dvoch rokov.

Čítať viac

Ďalšia časť PKO je minulosťou, prípravné práce pre River Park II napredujú

17.12.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Po zániku časti niekdajšieho Parku kultúry a oddychu (PKO) s kultúrnym využitím na prelome rokov 2015 a 2016, zaniká ko koncu roka 2018 aj športová sekcia PKO. Na mieste bývalého verejného areálu má vyrásť projekt River Park II, ktorého príprava aktívne napreduje.

Čítať viac

Začalo sa búranie druhej časti PKO

23.11.2018 09:45:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Woal, s.r.o., v ktorej sú združení developeri J&T Real Estate (JTRE) a Cresco, pristúpila k búraniu druhej časti niekdajšieho Parku kultúry a oddychu, kde je plánovaný vznik polyfunkčného projektu. Okrem toho bola zverejnená aj nová vizualizácia, prezentujúca budúce námestie s planetáriom, ktoré bude ústredným priestorom projektu. S odvolaním na spoločnosť JTRE o tom informoval portál Bratislava24.

Čítať viac

Pokračovanie River Parku napreduje v príprave

07.08.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Keď boli pred viac ako rokom odhalené jednotlivé súčasti projektu River Park II pod názvami CPR-A, CPR-B a CPR-C, zámery vyvolali v mnohých búrku nevôle. Jeden z najvýznamnejších nezastavaných pozemkov v meste mal podľa predkladaných materiálov získať výrazne privátny charakter, ktorý zjavne potláčal širšie možnosti verejného využitia.

Čítať viac

Prvé vizualizácie River Park II sú známe

06.06.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Architektonická kancelária GFI patrí k tým, ktoré majú v Bratislave v poslednom období najviac realizácii, čo je dané blízkym partnerstvom s developerom J&T Real Estate. Okrem iného pracujú aj na novej podobe priestoru na mieste niekdajšieho PKO, kde sa pripravuje komplex River Park II. Prvé vizualizácie sa odhalili na novej webstránke štúdia.

Čítať viac

Vzor pre PKO?

26.03.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Jedno z popredných svetových architektonických štúdií, Herzog & de Meuron, predstavilo víziu "horizontálneho mrakodrapu" na nábreží rieky Moskva v rovnomennej metropole. Dôvodom netradičného dizajnu je snaha zachrániť historický pivovar, ktorý sa na tomto mieste nachádza.

Čítať viac

Zástavba na mieste PKO je plne odhalená

18.08.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Po nedávnom odhalení prvej časti zástavby na mieste niekdajšieho Parku kultúry a oddychu (PKO) je známa aj jeho druhá a tretia časť, sektor CPR-B (Bratislavské planetárium) a CPR-C (River Park II).

Čítať viac

Zástavba na mieste PKO sa začína odhaľovať

28.07.2017 09:30:00 Adrian Gubčo

K mimoriadne očakávaným bratislavským projektom nepochybne patrí pokračovanie River Parku, ktoré má vzniknú na mieste asanovaného Parku kultúry a oddychu (PKO), čo v minulosti vyvolalo mimoriadne kontroverzie. Prvá časť komplexu, rozdelená podľa jeho developerov - Cresco Group a J&T Real Estate - patriaca prvému z nich, sa už dostala na posudzovanie EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube