Author photoAdrian Gubčo 12.08.2022 17:04

Výnimočná pamiatka prechádza rekonštrukciou a rozšírením, stane sa z nej galéria na úrovni 21. storočia

Umelka, oficiálne známa ako Umelecká beseda slovenská, patrí k významným bratislavským kultúrnym a spoločenským priestorom. Už takmer storočie je tradičnou súčasťou centra mesta v susedstve Šafárikovho námestia. V poslednom období však vstupuje do novej éry - a prechádza najvýraznejším rozšírením za celé obdobie existencie.

Zdroj: YIM.BA, Ateliér Art - Slovenská výtvarná únia

Zdroj: YIM.BA, Ateliér Art - Slovenská výtvarná únia

Umelecká beseda slovenská vznikla v počiatkoch existencie medzivojnovej Československej republiky ako združenie strednej a mladej generácie slovenských umelcov. Združovala predovšetkým literárnych, výtvarných a hudobných umelcov s cieľom rozvoja národnej kultúry a česko-slovenských kultúrnych vzťahov. Pre potreby zriadenia výstavného a klubového priestoru beseda vypísala v roku 1924 architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazili známi architekti Alois Balán a Jiří Grossmann.

Na pozemku v susedstve rozvíjajúcej sa úradníckej Dunajskej štvrte navrhli a v rokoch 1925-1926 zrealizovali objekt, tvorený jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. Na prízemí vznikla vstupná hala a dve výstavné siene – väčšia pre výstavy maľby a menšia pre výstavy sôch. Umiestnené tu sú aj klubové (dnes reštauračné) priestory. Na druhom podlaží je zasadacia sieň s terasou. V podzemnom podlaží sú umiestnené hospodárske priestory, archív, sklady a malá zasadacia miestnosť. K objektu patrí aj záhrada, nazývaná Záhrada umelcov, kde sa dnes nachádza obľúbená piváreň.

Ako celok je budova Umeleckej besedy slovenskej označovaná za mimoriadne hodnotné architektonické dielo, značiace prechod od ornamentálnejších foriem architektúry k modernej. Inšpirovaná je vtedy módnou holandskou modernou, čo odzrkadľuje použitie holého tehlového muriva na fasádach objektu.

V len mierne zmenenej podobe prežila Umelka celé 20. storočie a takto vstúpila aj do 21. storočia. Na stave pamiatkovo chráneného objektu sa to podpísalo, navyše dnes už budova nie je schopná zabezpečiť základný štandard, očakávaný od súčasnej galerijnej inštitúcie. Rovnako aj organizácia istého typu podujatí je dnes v areáli Umeleckej besedy slovenskej sťažená.

Z týchto dôvodov sa Slovenská výtvarná únia (SVÚ), ktorá v budove sídli a dlhodobo sa usiluje o jej rozvoj, rozhodla pristúpiť k dosiaľ najväčšiemu projektu modernizácie areálu. Táto nadväzuje na rekonštrukčné práce, ktoré tu prebehli už v rokoch  2004 – 2006, 2010 a 2013 – 2014, ani jeden z týchto projektov sa však priestorov v okolí objektu nedotkol. Až teraz sa v súlade s víziou skvalitnenia areálu začalo s rozšírením objektu o nový multifunkčný pavilón, aktuálne rastúci východne od hlavnej hmoty Umelky.

Projekt, podporený grantom z Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu SR, je zameraný predovšetkým na zlepšenie prístupu pre fyzicky i zrakovo znevýhodnené osoby. Novovybudovaný multifunkčný pavilón tak bude plne bezbariérový a hlavná Galéria dostane schodolez, čo sprístupní jej priestory celej verejnosti. Osadené budú nové informačné tabule, spĺňajúce požiadavky na informovanie aj slabozrakých či nevidiacich osôb. Výstavné priestory siení dostanú technológie, ktoré umožnia organizáciu náročnejších podujatí. Súčasťou rozvoja Umelky je však aj nové pódium, resp. pavilón, umiestnený v záhrade. Slúžiť má pre potreby komorných  autorských čítaní, hudobných podujatí alebo umeleckých inštalácií. Galéria takisto dostane sklad.

Autorom architektúry nových zásahov je architekt Ľubomír Boháč, ktorý sa rozvoju Umelky venuje dlhodobo. Rozostavaná prístavba bude od hlavného objektu mierne odsadená a disponovať bude jednoduchou modernou architektúrou v podobnom materiálovom riešení. Cieľom architekta bolo totiž vytvoriť doplnok, ktorý nebude hlavnej a chránenej budove nijako konkurovať. Okrem potenciálne výstavného priestoru tu budú aj sociálne zariadenie oveľa vyššieho štandardu. V tejto chvíli je do veľkej miery dokončená hrubá stavba, uzatvorené sú aj galerijné priestory.

Dobudovanie a sprístupnenie nového pavilónu možno očakávať azda už v roku 2023. Grantom podporený projekt totiž okrem stavebných prác zahŕňa aj podporu podujatí či vzdelávacích aktivít – aj preto sa ako termín ukončenia aktivity udáva apríl 2024. Výška grantu, z ktorého je financovaná výstavba, je 807-tisíc eur.

 

Nový pavilón umožní organizáciu výstav, bude bezbariérový a zvýši kvalitu Umelky. Zdroj: Ateliér Art / Slovenská výtvarná únia

 

Umelka získa po dokončení aktuálne prebiehajúceho projektu omnoho vyššiu úroveň, čo zlepší podmienky pre organizáciu výstav, prezentácií, prednášok, stretnutí a ďalších podujatí. Špeciálny dôraz by sa mal pritom klásť na znevýhodnené skupiny – Rómov, Židov, Maďarov, LGBTQ+ komunity, mládež a pod. SVÚ sama avizuje, že chce byť apolitickou organizáciou, no rozhodne podporujúcou diverzitu a boj proti extrémizmu. Nielen výtvarníci, ale aj široká verejnosť tak získa ešte lepší záchytný bod pre rozvoj umeleckých a kultúrnych aktivít.

Areál Umelky sa tak stane významnejším ako doteraz. Veľká časť verejnosti si ju pravdepodobne spája najmä s reštauráciou a pivnou záhradou. V prvom rade je to ale kultúrna ustanovizeň, výnimočná v celobratislavskom kontexte. Nové projekty takéhoto typu dnes už vnikajú len minimálne, preto je rozvoj areálu o to hodnotnejší.

Na druhej strane, hoci sa projekt, podporený grantom EHP a štátnym rozpočtom, zameriava na kultúrne aktivity, nie je vylúčené, že do budúcna sa nezlepší aj úroveň gastronómie v areáli. Ako totiž vyplýva zo štúdií, ktoré vypracoval počas posledných rokov Ľubomír Boháč, ako architekt má víziu pre všeobecný rozvoj areálu. Ten by mohol zahŕňať aj zlepšenie prístupnosti a kvality verejného priestoru v kontakte so Starým mostom, zlepšenie povrchov a vytvorenie nového kultivovaného kaviarensko-barového priestoru. Realizácia týchto zmien je však v tejto chvíli skôr hypotetická.

V každom prípade, pre Bratislavu ide o dobré správy. Skvalitnenie Umelky prichádza v čase, kedy sa v centre mesta dokončujú ďalšie dôležité projekty – Filozofická fakulta Univerzity Komenského napríklad realizuje Universaal, nový priestor pre diskusie a komunitné aktivity študentov na jednom z nádvorí „Vládnej budovy“. Ešte dôležitejšie však je, že teraz ostávajú skutočne len mesiace do dokončenia rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, asi najvýznamnejšieho kultúrneho projektu desaťročia.

Nová SNG poskytne špičkové podmienky nielen pre prezentáciu výtvarného umenia, ale aj ďalších umeleckých foriem vo všeobecnosti, pre vzdelávanie, výskum a ďalší rast úrovne slovenského umenia a kultúry. Z galérie sa stane ešte lepšia platforma pre otváranie dôležitých spoločenských otázok a debát. Rovnako z nej bude aj dôležitý verejný priestor, ktorý prispeje k zvýšeniu celkovej kvality centra Bratislavy a bude lákavým cieľom pre domácich aj zahraničných návštevníkov. V tomto prípade bude tým najlepším reprezentantom mesta aj krajiny, keďže ide o veľmi citlivý projekt, ktorý zachováva pôvodnú architektúru galérie a nové vrstvy na ňu jemne nabaľuje.

Zlepšenia, ktoré už čoskoro v centre Bratislavy nastanú, posúvajú mesto aj spoločnosť na vyššiu úroveň. Stále však ide do veľkej miery len o skvalitňovanie existujúceho – či už je to prípad Umelky, Universaalu alebo SNG. Úspech týchto projektov snáď bude podnetom pre intenzívnejšiu podporu kultúry, čo (nielen) do Bratislavy prinesie úplne nové a prepracované projekty špičkovej kvality a s veľkým prínosom pre budúci rozvoj mesta a jeho obyvateľov.

 

Fotografie z 2.8.2022. Pozrite si prebeh výstavby pavilónu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Ateliér Art / Slovenská výtvarná únia
  • Zdroj: Ateliér Art / Slovenská výtvarná únia
  • Zdroj: Ateliér Art / Slovenská výtvarná únia
  • Zdroj: Ateliér Art / Slovenská výtvarná únia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube