Author photoAdrian Gubčo 20.07.2022 12:58

Rekonštrukcia Divadla Aréna výrazne pokročila

Komplexná rekonštrukcia Divadla Aréna je jedným z najväčších a finančne najnáročnejších projektov v réžii Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Z najstaršieho divadla v Bratislave by sa malo podľa predstáv kraja stať jedno z najmodernejších. Práce napredujú a začínajú meniť zažitú podobu tohto historického objektu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Divadlo vzniklo v podobe nekrytého amfiteátra, teda letného divadla, už v roku 1828. Krytá budova bola postavená v rokoch 1899-1901 a stala sa výrazným a pozitívnym doplnkom pravého brehu Dunaja. Príťažlivý objekt sa však po Druhej svetovej vojne na päť desaťročí premenil na sklad, aby obnovil prevádzku v zmysle svojej pôvodnej funkcie v 90-tych rokoch minulého storočia. Rekonštrukčné práce, ktoré odvtedy prebehli, nemali napriek snahám vedenia divadla charakter komplexnej opravy.

Zmenilo sa to až nedávno, kedy sa BSK, ktoré je vlastníkom budovy, rozhodlo pristúpiť ku generálnej rekonštrukcii. „Naším zámerom je nielen obnoviť túto unikátnu divadelnú budovu, ale aj vytvoriť jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba. „Kompletne obnovená bude javisková technológia, zvuková, osvetľovacia, projekčná technika a opravená bude aj vodná veža. Tá v budúcnosti rozšíri ponuku kultúrnych priestorov v areáli divadla.“ Okrem toho treba pripomenúť, že divadlo získa podobu, akú malo pred vojnou.

Práce na rekonštrukcii rýchlo postupujú. Ako upresňuje BSK, zhotoviteľ už vybúral stavebné konštrukcie budovy, odstránil technológie budovy, vybavenie (sedadlá, tribúna a i.), či podlahy hľadiska a javiska. Boli vyhotovené nové základy spolu so základovou doskou pod javiskom a hľadiskom, mikropilóty pod vežu na vnútornú oceľovú konštrukciu, ktorá bude slúžiť na zavesenie technológií divadla, ako aj nové priečky, rozvody kanalizácie v objekte aj mimo objektu a demontáž okien.

K ďalším aktuálne prebiehajúcim aktivitám patria betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce na dvoch vežiach pri hlavnom vstupe, drobné stavebné úpravy vo vnútri budovy alebo práce na streche, teda montáž časti nového krovu a výmena krytiny. Predpokladá sa, že v druhej polovici roka sa začne pracovať na interiéri divadla. V záverečnej fáze sa osadí všetka javisková technológia spolu so svetelnou, zvukovou a premietacou technikou. Odhadovaná dĺžka rekonštrukčných prác je 18 mesiacov.

BSK pripomína, že novou atrakciou bude kaviareň, ktorá vznikne na terase, ktorá sa vytvorí zväčšením protipožiarnych okien a schodiska. Návštevníci budú mať výhľad na panorámu Bratislavy a využívať ju budú môcť aj mimo prevádzkových hodín divadla.

Kraj si od rekonštrukcie sľubuje zásadné zlepšenie možností pre organizovanie kultúrnych podujatí, a to nielen v interiéri, ale aj exteriéri. „Celkovou rekonštrukciou divadla sa nielen zásadne zvýši komfort návštevníka a diváka, ale otvorí sa aj priestor na rozšírenie divadelných aktivít tzv. site specific typu, čo najmä v letnom počasí umožní prevádzkovať letnú scénu, prípadne šapitó,“ objasňuje Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK. „Svetelný park divadla je riešený novými technológiami LED typu a inteligentných hlavíc, zvuková aparatúra umožní divákom jedinečný zážitok aj z priamych operných či baletných prenosov z celého sveta.“ Efekt rekonštrukcie divadla umocní aj plánovaná revitalizácia Tyršovho nábrežia alebo rekonštrukcia Sadu Janka Kráľa, teda projekty v réžii Hlavného mesta.

Celá rekonštrukcia je finančne pomerne náročná. „Rekonštrukcia budovy bude stáť 5.880.000 eur, ale celkové náklady spolu s technológiami za približne 3,4 milióna eur dosiahnu približne deväť miliónov eur," upozorňuje J. Droba. Pre kultúru v kraji, ale i v Bratislave, by ale malo ísť o zásadnú vzpruhu. Divadlo by malo obnoviť prevádzku najneskôr v divadelnej sezóne 2023/2024.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Prístup BSK, ktoré sa rozhodlo uprednostniť práve túto investíciu pred inými – vhodných kandidátov je určite dosť – je chvályhodný. Bratislava získa obnovenú pozoruhodnú pamiatku, ktorá slúži verejnosti. Jej funkcia vynikajúco dotvára rekreačné územie v blízkosti pravého brehu Dunaja a posilní jeho význam v organizme mesta. V nadchádzajúcich rokoch sa totiž z tejto časti Bratislavy môže stať ešte príťažlivejšia lokalita, k čomu dopomôže radikálne zlepšenie úrovne verejného priestoru, ako aj rozšírenie nábrežnej promenády smerom do Nového Lida.

Ide o príklad pre štát, ktorý čelí problému so stavom historickej budovy Slovenského národného divadla. Atraktívny objekt, ktorý je jedným zo symbolov Bratislavy a významnou pamiatkou, je v havarijnom stave. Uzavretý bol už v máji 2021 a len výnimočne sa používa na organizovanie podujatí – divadelná prevádzka však možná nie je. Rekonštrukcia sa síce pripravuje (realizuje sa štúdia uskutočniteľnosti rekonštrukcie), napriek tomu generálny riaditeľ SND Matej Drlička odhaduje, že prvé predstavenia sa budú v historickej budove SND konať až v roku 2028. Odhadované náklady na obnovu sú medzi 60 až 100 miliónmi eur.

SND nechce hádzať vinu na nikoho konkrétneho, zlý stav budovy je však viditeľný už dlhodobo, a to zvonka i zvnútra. Obnova najvýznamnejšej divadelnej scény na Slovensku mala byť pre štát prioritou. To sa však nestalo, výsledkom čoho je súčasný stav. Ide o úder pre kultúru na Slovensku. To má problém s podporou nielen malých scén a nezávislých aktérov, ale aj kotevných inštitúcií.

Ministerstvo kultúry by sa mohlo radšej venovať hľadaniu zdrojov pre rekonštrukciu historickej budovy SND, ako prioritizovaniu otázky električkovej trate pred novou budovou divadla. Minimálne z výstupov vedenia ministerstva sa zdá, ako keby to bola omnoho závažnejšia téma. Trúfnem si však odhadnúť, že väčšiu časť verejnosti viac trápi katastrofálny stav jednej z najobľúbenejších pamiatok metropoly ako trať, pri ktorej ešte nie je presne definovaná technológia ani spôsob, akým sa zredukuje možný negatívny dosah na prevádzku divadla.

Inšpirovať by sa mohlo samosprávnym krajom. Hoci s určitými výhradami, predsa len aktívne pristupuje k rekonštrukciám pamiatok v celom regióne a hľadá zdroje pre rozvoj kultúrnych a edukačných zariadení. Popritom sa vyhýba zbytočným konfrontáciám a útokom. Takýmto spôsobom sa môže mesto (a kraj) skutočne posunúť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube