Author photoAdrian Gubčo 05.02.2024 14:12

Radikálna prestavba vstupuje do novej etapy. Obchodný dom Dunaj získa novú tvár, začne pridávať podlažia

Obchodný dom Dunaj je výraznou súčasťou Námestia SNP už niekoľko desaťročí. Za tú dobu výrazne schátral, keďže atraktivitou nedokázal držať krok s modernejšími nákupnými centrami. Zmena prišla v priebehu minulého roka, keď spoločnosť CTP rozbehla komplexnú rekonštrukciu, spojenú s radikálnymi stavebnými úpravami.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Od slávy k úpadku

Námestie SNP patrilo historicky k významným komerčným lokalitám Bratislavy. Pôvodne vzniklo ako priestor pred mestskými hradbami, využívaný na obchod. K významným predávaným a kupovaným produktom patril chlieb, pšenica, zelenina či hydina. V roku 1879 získalo oficiálne názov Trhové námestie. V tomto smere išlo o kľúčovú lokalitu v meste. Preto tu bol v roku 1910 postavený aj krytý trh, dnešná Stará tržnica.

Po vzniku Československa sa význam námestia ešte zvýšil. Išlo o jeden kľúčových verejných priestorov v novozriadenom hlavnom meste Slovenska, resp. slovenskej časti republiky. To sa odrazilo aj na výstavbe, keď tu začali rásť výstavné budovy väčšej mierky. Kým jeden z prvých objektov, centrála Tatra Banky od M.M. Harminca, sa ešte vyznačoval klasicizujúcim vzhľadom, ďalšie novostavby už boli moderné – funkcionalistické.

Patril k nim aj Obchodný dom Bohuslav Brouk (alebo Brouk a Babka), ktorý vznikol v roku 1936 za neuveriteľných päť mesiacov. Sedempodlažná budova od architekta Christiana Ludwiga sa považuje za jedno z vrcholných diel funkcionalizmu na Slovensku. Unikátna bola novou formou predaja, ktorá vychádzala z podobných vzorov v západnej Európe a Severnej Amerike.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Zdroj: CTP
  • Dom odievania (Dunaj 2) po dokončení. Zdroj: Ján Bahna - ateliér architektúry
  • Obchodný dom Brouk a Babka v čase otvorenia v roku 1936. Zdroj: Ladislav Foltyn via Oa HÚ SAV

Obchodný dom patri dlho k populárnym nákupným destináciám mesta. Patril k nim aj v čase, keď na neďalekom Kamennom námestí vznikol Obchodný dom Prior. V roku 1985 bol v jeho susedstve dokončený Dom odievania, vďaka čomu vznikol ucelený komplex Obchodného domu Dunaj. Takto vstúpili do 90-tych rokov, keď sa ešte objekt Brouk a Babka zrekonštruoval podľa návrhu od J.M. Bahnu (spolu s architektom Petrom Minarovičom navrhol aj Dom odievania). Vtedy sa však už slávne časy chýlili ku koncu.

Atraktivita OD Dunaj sa dramaticky znížila na začiatku 21. storočia, keď boli otvorené prvé nákupné centrá. Moderné komplexy, ktoré opäť preberali progresívnejšie postupy zo zahraničia a ponúkali širokú škálu tovarov a komfort parkovania, sa okamžite stali omnoho populárnejšou alternatívou voči tradičným obchodným domom. Ich majitelia sa tak začali venovať novým stratégiám a víziám, ako ich naplno vyťažiť.

Úvahy o vzniku luxusného obchodného domu alebo polyfunkčnej budovy sa v prvých dvoch desaťročiach nenaplnili. Namiesto toho sa tu objavili kancelárie a zopár obchodných prevádzok neveľkej úrovne. V poslednom období sa z OD Dunaj stalo významné miesto na mape nočného života Bratislavy vďaka prítomnosti klubov v parteri, v podzemných priestoroch aj na najvyššom podlaží jednotlivých objektov, inak ale komplex chátral.

S novou víziou prišla až spoločnosť CTP, ktorá sa špecializuje predovšetkým na rozvoj priemyselných či logistických nehnuteľností, v portfóliu však má aj kancelárske koncepty. Developer si bol vedomý, že OD Dunaj je teoreticky klenotom v portfóliu, preto sa rozhodol pre totálnu rekonštrukciu oboch budov, staršieho Brouka a Babky aj Domu odievania. S prácami sa začalo v priebehu minulého roka.

Dnes je rekonštrukcia v plnom prúde, pričom miera premeny objektov – najmä Domu odievania – je neprehliadnuteľná. Na Námestí SNP sa akoby otvorila nová prieluka. V skutočnosti ale ide o nevyhnutnú súčasť novej budúcnosti vzácnych budov.

 

Zdroj: CTP

 

Rekonštrukcia napreduje podľa plánov

CTP plánuje z OD Dunaj spraviť polyfunkčný komplex, ktorý by kombinoval kancelárie, bývanie a obchodné priestory, teoreticky doplnené o kultúrny priestor v podzemnej časti. Po architektonickej stránke sa má obnoviť pôvodný vizuál oboch objektov, dostane však kvalitnejšie riešenie. Týka sa to najmä Domu odievania. Pri budove Brouk a Babka sa bude navracať podoba z roku 1936.

Výrazné zmeny sú dnes viditeľné na oboch budovách, najmä na Dome odievania. Odstránená bola podstatná časť staršej konštrukcie. „V priebehu mesiaca február bude zhotovená základová doska na treťom podzemnom podlaží Domu odievania a následne sa bude pokračovať vo výstavbe nosných konštrukcii v podzemných podlažiach,“ približuje aktuálny stav prác Boris Randa, projektový manažér CTP.

Vypĺňať sa tak začnú „prieluky“, ktoré vznikli ponechaním centrálnej časti originálnej stavby. „S výstavbou nových nosných konštrukcií sa začne koncom marca. Ukončenie výstavby nosných konštrukcií (monolit, prefa/monolit, prefa a oceľové konštrukcie) predpokladáme v mesiaci júl/august 2024,“ hovorí Randa. Po dokončení hrubej stavby sa bude pokračovať s realizáciou fasád.

Z pohľadu mnohých okoloidúcich ide o nesmierne radikálny zásah do budovy, developer však tvrdí, že bol nevyhnutný. „Čiastočná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie v Dome odievania sa ukázala ako nutnosť už vo fáze projektovej prípravy, a takto aj bola naplánovaná. Zásahy vyplynuli z nutnosti optimalizácie vertikálneho komunikačného v Dome odievania a potreby „otvorenia priestoru“ pre pasáž medzi námestím SNP a Nedbalovou ulicou,“ popisuje.

Súčasťou architektonického konceptu je totiž nové spojenie medzi ulicami a vznik veľkorysého vnútorného priestoru, átria, do ktorého bude obrátená časť kancelárií. Nachádzať sa bude v dotyku s fasádou Brouka a Babky, kde sa uvažuje so vznikom veľkej zelenej steny alebo masívneho umeleckého diela.

Mení sa aj táto budova. „Začiatkom roka 2024 sme odstránili neautentickú odvetranú fasádu objektu Brouk a Babka zo strany Námestia SNP, ktorá bola zhotovená počas rekonštrukcie budovy v poslednej dekáde 20. storočia,“ upozorňuje Randa. „Nová fasáda bude zhotovená v zmysle požiadaviek KPÚ v obdobnom materiálovom prevedení ako pôvodná fasáda z roku 1937.“

Vo výsledku by tak malo ísť o citlivejšie aj technologicky vhodnejšie riešenie. „Pôvodná konštrukcia fasády nespĺňala súčasné požiadavky teplotechnických noriem a štandardov a nezabezpečovala potrebný komfort pri využívaní vnútorných priestorov. Nová fasáda bude tvarovo rovnaká – v rovnakom „tvarosloví“ ako pôvodná, pričom plne zabezpečí potrebný komfort v interiéri,“ pripomína stavebník.

Už onedlho by tak po úvodnej časti realizácie, spojenej skôr s búraním a odstraňovaním starších nánosov, mali pribúdať nové vrstvy. „Stavebné práce na oboch objektoch sú realizované v súlade s harmonogramom. Do konca roka 2024 budú ukončené práce na fasádach oboch budov a stavebné práce sa budú vykonávať v interiéroch budov,“ zhŕňa Boris Randa. „Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je 2.-3. kvartál 2025.“

 

Budúce átrium spojí Námestie SNP s Nedbalovou. Zdroj: CTP

 

Nový život pre Námestie SNP

Obnovený Obchodný dom Dunaj by mal priniesť špičkovú úroveň priestorov, ktoré prispejú k celkovému oživeniu tejto časti mesta. Vďaka kombinácii rozličných funkcií z neho vznikne aktívny objekt, ktorý budú jeho užívatelia využívať prakticky 24 hodín denne. Developer taktiež dúfa, že sa z Dunaja stane dôležitá a prestížna adresa.

Keďže Dom odievania má až tri podzemné podlažia, ide o dostatok priestoru pre vznik kultúrneho zariadenia – klubu alebo teoreticky aj divadla. Toto zariadenie bude navyše komunikačne oddelené od ostatných funkcií, takže ich svojou prevádzkou nebude rušiť. Na úrovni prvého podzemného podlažia bude umiestnené parkovanie a zázemie pre cyklistov, v OD Brouk a Babka budú komerčné priestory. Na prízemí sa predpokladá rozvoj retailu a gastra, od Nedbalovej bude kaviareň.

Od druhého podlažia budú v Dome odievania kancelárske podlažia, hoci nemá ísť o klasické kancelárie, ale o zdieľané pracoviská pod značkou Clubco. V Brouk a Babka budú kancelárie od štvrtého podlažia, pod nimi komerčné priestory. Na streche staršej budovy, teda na úrovni siedmeho podlažia, bude pobytová terasa. Určená ale bude len pre klientov, resp. nájomníkov kancelárií.

Od tohto miesta začnú zároveň ustupovať podlažia Domu odievania. To vytvára priestor pre umiestnenie bytových a nebytových jednotiek. Bytov bude celkovo 10, koľko bude apartmánov, nebolo zmienené. Pôjde skôr o menšie jedno- a dvojizové rezidencie. Všetky budú na prenájom, investor si ich bude držať vo svojom vlastníctve.

Architektúra komplexu je výsledkom architektonickej súťaže, v ktorej sa presadila kancelária Bogle Architects. Ide už o štvrtý (podľa známych informácií) potvrdený projekt tohto renomovaného česko-britského štúdia v Bratislave. Jeho zakladateľ Ian Bogle dlhšiu dobu spolupracoval so svetoznámym štúdiom Foster&Partners, čo je v realizáciách do istej miery viditeľné. OD Dunaj tak bude prepájať niekoľko generácií výborných architektov.

Do budúcna zároveň pôjde o najsúčasnejší vstup do podoby Námestia SNP (ak sa neprebuduje jeho spodná časť naproti OD Prior). To bude príkladom striedania rozličných architektonických štýlov a prístupov. Po jeho komplexnej revitalizácii, ktorú pripravuje Hlavné mesto a ktorá snáď bude dokončená skôr ako v avizovanom roku 2035, by mohlo zároveň ísť o jeden z najkvalitnejších verejných priestorov v Bratislave.

Bude tak dôstojným miestom pre trávenie voľného času, návštevu kultúrnych zariadení, nakupovanie, obdivovanie pamiatok či organizovanie občianskych stretnutí. Zároveň sa stane ešte významnejším dopravným uzlom, a to pri zachovaní vysokej úrovne pešieho a cyklistického pohybu. Vďaka kontaktu so špičkovými budovami a atraktívnymi funkciami bude skutočným srdcom mesta.

 

Fotografie z 13.1.2023. Pozrite si bratislavské rekonštrukcie vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube