Author photoAdrian Gubčo 07.06.2023 11:00

Legendárna stavba ožije. Dom spisovateľov prejde rekonštrukciou

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANý O VIZUALIZáCIE Bratislavské Korzo je tvorené zväčša historickými budovami z 18. a 19. storočia, nachádza sa tu však aj moderná výnimka – budova na nároží Laurinskej ulice a Rybárskej brány, známa ako Dom spisovateľov. Výrazná stavba, obložená vzácnymi materiálmi a s jedinečnou interiérovou výzdobou, už dlhé roky chátra. V dohľadnej dobe by sa to mohlo zmeniť.

Dom spisovateľov. Zdroj: Google StreetView

Dom spisovateľov. Zdroj: Google StreetView

Dom spisovateľov má jednu z najprémiovejších polôh v meste, v dotyku s hlavnou trasou bratislavského Korza. Vznikol v rokoch 1969 až 1975 ako sídlo Spolku slovenských spisovateľov (resp. v tom čase Zväzu slovenských spisovateľov), ktorí projektom poverili známeho architekta Jozefa Lacka, spoluautora Mostu SNP. Konštrukčne je šesťpodlažná stavba tvorená systémom ľahkej prefabrikácie, zvonka je obložená travertínovými platňami. Súčasťou budovy sú vzácne gotické sedílie, nachádzajú sa tu aj umelecké diela od Ľudmily Cvengrošovej či Jána Kulicha. V podzemí vznikol klub.

Budova napriek svojim kvalitám už dlhšie chátra. Objekt vlastnia napoly Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a spoločnosť VP Epsilon Invest s.r.o. V minulosti bola táto firma spojená s osobou podnikateľa Erika Mikurčíka, ktorý pred necelým desaťročím prezentoval plány na obnovu. Medzi oboma vlastníkmi vtedy prebiehal spor o ďalšiu budúcnosť objektu. Mikurčík si vyslúžil pozornosť, lebo zvažoval umiestnenie nočného baru v priestoroch bývalého Klubu spisovateľov.

SSS to odmietalo a začalo vyvíjať snahu o vyhlásenie budovy za Národnú kultúrnu pamiatku. Okrem toho sa rokovalo o možnosti, že by v objekte sídlil Dom zahraničných Slovákov. Tieto pokusy boli dosiaľ neúspešné. Podnikateľ tu medzičasom umožnil umiestnenie viacerých prevádzok, z ktorých niektoré výrazne narúšajú architektúru budovy.

Galéria

  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale
  • Zdroj: Archfatale

Dnes sa ale zdá, že sa vývoj predsa len pohol. Vyššie zmienená firma VP Epsilon Invest s.r.o. totiž Magistrátu predstavila zámer modernizácie Dom spisovateľov. Hlavné mesto posúdilo súlad s Územným plán a dospelo k záveru, že je v poriadku. Investor tak získal záväzné stanovisko a môže pokračovať v ďalších stupňoch povoľovania. Erik Mikurčík už dnes vo firme nefiguruje.

Podľa odsúhlaseného projektu vznikne zmenou dokončenej stavby objekt so siedmimi podlažiami, pričom šieste a siedme budú ustúpené. Hlavnou časťou projektu je tak nadstavba a obostavanie vnútroblokového priestoru nad druhým nadzemným podlažím. Uzatvorením priestoru presklenou strechou bude vytvorená vstupná dvorana, ktorá prechádza celou výškou objektu. Vybudované tu budú dve komunikačné jadrá, hlavný vstup bude od Laurinskej ulice. Proporčnosť použitých architektonických prvkov, členenie fasád ako aj materiálové vyjadrenie sa modernizáciou zachováva.

Po funkčnej stránke pôjde o nebytovú budovu s možnosťou prechodného ubytovania. V suteréne sa zachová Klub spisovateľov, ktorý bude mať formu reštaurácie, príp. baru. Na prízemí budú umiestnené prevádzkové priestory SSS a jednotlivé obchodné prevádzky s priechodom do dvorany, ktorá má byť dotvorená oddychovým priestorom na sedenie, kaviarňou a prvkami zelene. Prístup do prevádzok bude od ulice. Na druhom až piatom podlaží bude 33 ubytovacích jednotiek, na šiestom bude reštaurácia so sky barom, na siedmom technológie. Strecha bude zelená. Parkovanie má byť riešené nájmom v okolí.

Magistrát v rámci pripomienok považuje za vhodné zachovanie podlubia na prvom podlaží objektu, hoci bude rešpektovať rozhodnutie pamiatkových orgánov v tejto veci. Takisto žiada bezbariérový prístup do prevádzok, ktorý dnes nie je celkom možný. Budova by nemala byť podľa mesta navýšená nad úroveň susedného Domu Dunajskej banky (Mliečneho baru) a plne prezentované by mali byť gotické sedílie.

Investor teraz bude projekt prezentovať stavebnému úradu v mestskej časti Staré Mesto. Kedy sa skutočne spustí realizácia, zatiaľ nie je známe.

 

Gotické sedílie na prízemí Domu spisovateľov. Zdroj: Archív Slovenského spolku architektov

 

V každom prípade je ale zisk záväzného stanoviska pozitívnou správou pre schátranú budovu, rovnako ako fakt, že stavebník hodlá zachovať jej architektonické kvality. Vizualizácie nie sú oficiálne zverejnené, redakcia YIM.BA však mala možnosť ich vidieť. Tie naozaj potvrdzujú, že navonok sa Dom spisovateľov výrazne nezmení. Inú podobu budú mať najmä okná, ktoré by mali získať súčasnejší charakter, no v súlade s celkovou architektúrou. Veľkorysejšie bude pôsobiť vstup do budovy.

Najradikálnejšou zmenou bude vznik centrálneho nádvoria, pri ktorom možno jednoznačne hovoriť o súčasnom architektonickom jazyku. Toto bude skutočne pripomínať skôr novší hotel ako budovu, ktorá je súčasťou centra Bratislavy už takmer pol storočia. Keďže však nebude tento pohľad vnímateľný zvonka a Dom spisovateľov ako taký nie je pamiatka, ide o obhájiteľný prístup. Autormi architektonického riešenia sú architekti Marián Šulík a Barbora Svatíková.

Dom spisovateľov je dnes jednou z najviac schátraných budov v historickom jadre mesta. Viditeľná absencia údržby v kombinácii s modernou architektúrou z neho robí – na prvý pohľad – votrelca v inak udržiavanom historickom prostredí stredovekého centra. Ako však ukázali rekonštrukcie niektorých modernistických objektov, aj takéto domy sa môžu do života okolia zaradiť vhodným spôsobom.

Príkladom je budova na Laurinskej 14. Objekt je výrazne vyšší, odstúpený od stavebnej čiary a s radikálne odlišnou architektúrou. Musela prísť až kvalitná rekonštrukcia, vyplnenie atraktívnym obsahom a vznik populárnej prevádzky v parteri domu, aby potvrdil svoje miesto v danom priestore. Podobná úloha teraz čaká aj na Dom spisovateľov.

S jeho modernizáciou sa najobľúbenejšia časť Bratislavy opäť priblíži k tomu, aby bola v špičkovom stave. Dnes tu ostáva ešte niekoľko schátraných stavieb, ktoré čakajú na adekvátnu starostlivosť. Príslušné procesy však prebiehajú pri takmer každej z nich. O niekoľko rokov môže byť centrum hlavného mesta, aspoň čo sa týka stavu budov, vo výstavnom stave.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube