Author photoAndrej Sárközi 24.01.2023 12:00

Jedna z najvýznamnejších pamiatok bude lepšia. Hrad Devín prechádza rozsiahlou obnovou

Sídlili na ňom Kelti alebo Rimania a bol svedkom slávy aj pádu Veľkej Moravy. Hrad Devín je monumentálnou zrúcaninou, vypínajúcou sa nad rovnomennou mestskou časťou. Jedna z najnavštevovanejších pamiatok Bratislavy prechádza od minulého roka rozsiahlou obnovou. Zrealizovaná je jej prvá etapa. 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Ema Lančaričová

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy / Ema Lančaričová

Sútoku Dunaja a Moravy dominuje skalný útvar, na ktorom sa po tisícročia rozvíjalo osídlenie a napokon tu vznikol aj hrad Devín. Gotický hrad, ktorý zaberá takmer celé temeno hradnej skaly, bol v minulosti niekoľkokrát slohovo prestavovaný, a to až do začiatku 19. storočia, kedy bol zničený. Archeologické, konzervačné a reštauračné práce na ňom prebiehali v 20. storočí aj na začiatku 21. storočia.

Ďalšia rekoštrukcia sa rozbehla v roku 2022. Išlo o obnovu v rámci cezhraničného projektu Culture Across – Kultúrne mosty cez rieku Morava, iniciovanú Múzeom mesta Bratislavy. Prvá fáza projektu je už oficiálne ukončená, celkovú finalizáciu predĺžili do 31. júla. Cieľom tejto rekonštrukcie je zvýšiť návštevnícky komfort, trvácnosť a autenticitu pamiatky. „Väčšina prác, týkajúca sa obnovy hradných architektúr a ďalšej fázy archeologického výskumu, realizovaného z projektu, bola v jeseni ukončená. Finalizácia projektu bola z dôvodu vyššej časovej náročnosti niektorých prác predĺžená do 31. júla 2023," priblížila Katarína Selecká, manažérka PR a marketingu Múzea mesta Bratislavy.

Do konca minulého roka sa podarilo napríklad zrekonštruovať kryciu stavbu ranokresťanských archeologických nálezov. Snahou je po desaťročí sprístupniť verejnosti kryté archeologické nálezisko, ktoré je z dôvodu statických defektov i porušenej hydroizolácie krycej konštrukcie uzatvorené. Práce pokračujú aj tento rok, v ďalších etapách sa pripravuje reštaurovanie náleziska, ktoré mierne poškodilo zatekanie. 

Ukončená bola aj sanácia a rekonštrukcia odkrytých historických architektúr v areáli hradu, a to pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Išlo najmä o údržbu a statické zabezpečenie porúch hradných murív, ktoré vznikli vplyvom degradácie cementovej výplne použitej ako nosné spojivo pri obnove hradu v 70. až 80. rokoch 20. storočia. V rámci obnovy bola realizovaná aj komplexná rekonštrukcia mosta, spájajúceho dolný a stredný hrad.

Rovnako bol ukončený aj archeologický výskum na dolnom hrade. Počas neho objavili kolovú stavbu so základovými žľabmi, jamu vyplnenú zvyškami požiarom zaniknutej nadzemnej drevo-hlinenej konštrukcie, kostrové hroby či rastlinné makrozvyšky extrahované zo sedimentu. „Artefakty, ako sú silicitové čepieľky, fragmenty keramických nádob, zlomok rímskej bronzovej spony a drobné úlomky sklených nádob, železné nože a klince, dokladajú osídlenie tejto lokality od staršej doby bronzovej, doby železnej a rímskej až po neskorý stredovek a novovek," podotýka Múzeum mesta Bratislavy. 

Súčasťou projektu má byť aj nový viacjazyčný informačný a navigačný systém v areáli hradu i dva malé pavilóny, slúžiace pre zvýšenie komfortu návštevníkov. Na riešení týchto prvkov spolupracuje Múzeum mesta Bratislavy s Metropolitným inštitútom Bratislavy. To poverilo riešením kanceláriu MAPA Architekti, ktoré sa presadilo v rámci výzvy na predkladanie ponúk vďaka svojim referenciám a skúsenostiam. 

Koncom minulého roka sa naostatok uskutočnil audit bezbariérovosti areálu hradu Devín spolu so zhodnotením návrhu systému. Výsledky auditu boli zapracované do projektovej dokumentácie. Súčasťou projektu je aj príprava novej webovej stránky hradu Devín. 

 

Zdroj: Slovakia Travel

 

Krajinná aj historická dominanta, akou bezpochyby hrad Devín je, sa stala Národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1961. Historický areál je spojený s úsilím Slovákov o národnú samobytosť. Hrad bol zároveň v minulosti svedkom mnohých významných udalostí. Pre svoju strategickú polohu bol osídlený už od roku 5.000 až 3.500 p.n.l. Počas rozkvetu Rímskej ríše sa tu nachádzala rímska strážna stanica a v období Veľkej Moravy bol jednou z najdôležitejších pevností proti expanzii Franskej ríše.

Veľký význam mal aj v stredoveku či ranom novoveku. „Posledné opevňovacie práce sa uskutočnili v čase opätovného nátlaku Turkov – vtedy bol hrad majetkom rodu Pállfyovcov (1635 – 1918),” informuje oficiálna stránka mestskej časti. V 18. storočí sa začal hrad rozpadávať a jeho zánik urýchlili napoleonské vojská, ktoré ho v roku 1809 vyhodili do povetria. 

Národná kultúrna pamiatka je dnes obľúbeným výletným miestom nielen pre obyvateľov Bratislavy a Devína, ale aj domácich či zahraničných návštevníkov. Zlepšovanie jeho stavu je verejnoprospešným krokom, ktorý sa pozitívne podpíše na jeho atraktivite, ale aj lepšom poznaní jeho histórie. Hrad Devín sa tak môže týčiť na brale v lepšom stave, čo do budúcna prispeje k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu nielen samotného areálu, ale celej mestskej časti i Bratislavy samotnej.  


(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube