Author photoAndrej Sárközi 18.02.2023 13:00

Dlhá cesta k atraktívnej ulici: zanedbaný dom na Šancovej dostane novú tvár, iné čakajú

Počet zanedbaných a spustnutých domov v hlavnom meste sa v poslednom období zmenšuje. Hlavné mesto rekonštruuje historické objekty a dodáva Bratislave atraktívnejší charakter. Znovuzrodenia sa dočká ďalší z rady ošarpaných bytoviek, nachádzajúci sa na dôležitej komunikačnej tepne metropoly – Šancovej ulici.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Šancová ulica vznikla podľa nemeckého slova Die Schanze – označovali sa ním mestské hradby, ktoré sa tu nachádzali v minulosti. Za socializmu niesla Šancová názov Malinovského ulica na počesť sovietskeho veliteľa Rodiona Jakovleviča Malinovského, no začiatkom 90. rokov získala späť pôvodný názov. Dnes ide o jednu z najrušnejších ulíc v Bratislave so širokým zastúpením zástavby rôznych štýlov a z rozličných období. 

Mnoho domov je však značne zanedbaných. Jeden z nich, bytovka na Šancovej 32, sa konečne dočká nového šatu. Mestská časť Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, vydala na jeho komplexnú obnovu stavebné povolenie

V súčasnosti ide o štvorpodlažnú budovu s podkrovným podlažím, ktorá na okoloidúcich priam kričí svojím schátraným stavom. Časť prízemných okien je zadebnené doskami, ktoré sú navyše posprejované graffitmi. Vandali zdevastovali aj zvyšok prízemia. Z domu opadáva omietka a oknám chýba jednotné prevedenie. Objekt je napriek všetkému obývaný. V pivničnej časti sa nachádza železiarstvo.

V rámci rekonštrukcie sa zateplí obvodový plášť bytového domu, vrátane stropov medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom bytovky. Obnovia sa pavlače a prebehne modernizácia spoločných priestorov objektu ako podlahy, steny a stropy. Vymení sa bleskozvod, ale aj spoločné rozvody ako elektroinštalácie stúpacích a ležatých rozvodov v spoločných priestoroch. Rekonštrukcia je zameraná aj na výmenu ostatných stúpacích a ležatých rozvodov, kanalizácie, plynu či prípojok a obnoví sa aj odkvapový chodník. Počet bytových jednotiek sa po rekonštrukcii nezmení.

Keďže ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovej zóne, rekonštrukcia obsahuje hneď niekoľko podmienok od Krajského pamiatkového úradu. Projektová dokumentácia v časti sanácie pavlačí bude pre realizáciu upravená tak, aby bol zachovaný ich pôvodný vzhľad s priznaným okrajovým oceľovým profilom pri pohľade z dvora. Upraviť sa musí detail riešenia pri okraji pavlače a rovnako budú repasované aj zábradlia. Vstupná brána z ulice bude pre realizáciu navrhnutá tak, aby na objekte nepôsobila rušivo svojím novodobým vzhľadom - členenie, tvar, farebnosť a kovania budú prispôsobené dobovému vzhľadu a budú navrhnuté ako atyp. 

Krajský pamiatkový úrad taktiež spresňuje, že podľa dobovo a typologicky podobných objektov musia byť zrealizované aj dvere na pavlači. Tie budú navrhnuté ako drevené, kazetové a v lomenej bielej farebnosti. Nové výplne okenných otvorov na schodisku budú navrhnuté jednotne ako tvarové, farebné a materiálové kópie pôvodných zachovaných okien na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Presná farebnosť bude určená pred realizáciou na základe prieskumu pôvodnej farebnosti zachovaných okien. 

Investorom rekonštrukcie sú vlastníci bytov. Projektovú dokumentáciu na obnovu tohto domu vypracoval Ján Majerník, autorizovaný stavebný inžinier.

 

Zdevastovaný parter domu. Zdroj: Google StreetView

 

Na Šancovej ulici sa nachádza mnoho vzácnych budov. Na Šancovej 1 stojí stavba pôvodnej hlavnej železničnej stanice z roku 1848, postavená v štýle neskorého klasicizmu. V skladových priestoroch budovy má aktuálne sídlo Múzeum dopravy. Ďalšie vzácne domy boli postavené na Šancovej 2, 4 a 6. Prvý menovaný je eklektickým nájomným domom z roku 1908, v rovnakom slohu bol postavený aj druhý uvedený nájomný objekt, no výstavba prebehla už v 90. rokoch 19. storočia a nájomný dom na Šancovej 6 je datovaný pred rok 1906. 

Budovy na Šancovej 21 – 63 tvoria obytný komplex Unitas, ktorý bol postavený začiatkom 30. rokov minulého storočia pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Udialo sa tak podľa návrhu architektov Fridricha Winwurma a Ignáca Vécseia. Ide o pavlačové domy s malými bytmi vo vtedy netradičnej riadkovej štruktúre. 

Významnú lokalitu už pár rokov dopĺňa aj rezidenčný výškový objekt Première, ktorý dokončil developer FINEP.  Podľa mnohých tento projekt nemal v tomto území nikdy vzniknúť pre výškový kontrast s ostatnými budovami (najmä objektom YMCA na nároží Šancovej a Karpatskej) ale aj škandálmi, ktoré sprevádzali povoľovanie. Súvisiacim developmentom je Endlicher House, ktorý má vyplniť nárožie Šancovej a Beskydskej. Jednu z najvýznamnejších dopravných osí by mal v budúcnosti doplniť aj Polyfunkčný dom Šancová od Proxenty.

Šancovej ulici je ďaleko od toho, aby bola považovaná za atraktívnu ulicu, nebodaj mestskú triedu či bulvár. Nepomáhajú tomu ani historické budovy, ktoré sú schátrané a nepríťažlivé. Obnova objektu na Šancovej 32 je tak pozitívnym krokom k zlepšeniu lokality. Ide však stále len o malú kvapku v mori. Budova susedí s ďalšími zanedbanými domami, pozdĺž celej ulice ich je ešte viac a stále sa tu nachádzajú aj prieluky. 

Ulica má svojský charakter a pre niektorých aj pôvab (odporúčame v tomto smere publikáciu Flanérova košeľa, ktorá Šancovú označuje za najautentickejšiu bratislavskú ulicu - v dobrom aj zlom). Celková revitalizácia zástavby, ako aj verejného priestoru, je však mimoriadne žiadúca. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView: Google Maps

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube