Author photoAdrian Gubčo 21.09.2020 14:47

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Práce sa spustili v prvom septembrovom týždni potom, ako zhotoviteľ TSS Grade ukončil rekonštrukčné práce na trati v Záhumeniciach v Rači. Dnes sú už na Floriánskom námestí odstránené pôvodné koľaje a pracuje sa na úprave podložia a betonovaní základov pre podložie. Stavebná aktivita sa sústredí práve na tento úsek, aby bolo možné čo najskôr obnoviť premávku na Radlinského ulici a v uzli Blumentál.

Blumentál prechádza taktiež menšími úpravami, pôvodný zničený betónový obrubník je nahrádzaný kamenným. K novinkám patrí nový náter trakčných stĺpov, ktoré budú mať antracitovú farbu, navyše bude redukovaný ich počet, čo zlepší kvalitu verejných priestranstiev odstránením bariér. Práce sa v blízkej dobe intenzívnejšie rozbehnú aj v priestore zastávky na Americkom námestí, v tejto chvíli sa odstraňuje pôvodný zvršok a koľaje.

Dopravný podnik, ktorý je stavebníkom tejto rekonštrukcie, už pri spustení rekonštrukcie informoval o konkrétnych úpravách, ktoré tento projekt prinesie. Zo zlepšení pre chodcov patrí ku kľúčovým úpravám rozšírenie chodníka popri areáli Univerzitnej nemocnice a už prebiehajúce rozšírenie a debarierizácia priechodu pre chodcov na nároží Fazuľovej a Radlinského, kde sa aj zväčší chodník. Debarierizovať sa majú aj priechody cez električkovú trať.

Situáciu MHD zlepší mierne napriamenie odbočenia električiek z Blumentálu na Americké námestie, úpravou ostrovčeka bývalej zastávky na Floriánskom námestí vznikne bus-pruh do zastávky Blumentál a na tejto zastávke bude aj upravený povrch, kedy sa tu doplní zeleň – podobne, ako to mesto nedávno zrealizovalo na Štefánikovej a Pražskej ulici.

Z urbanistického hľadiska má zlepšenie priniesť doplnenie zelene pri rozšírenom nároží Radlinského s Fazuľovou, úprava nároží parčíkov na Floriánskom námestí, zmieňovaná optimalizácia trakčných stožiarov, ktoré budú zjednotené so stĺpmi verejného osvetlenia, a nový pás zelene, ktorý vznikne na nástupišti Americké námestie v smere na Blumentál medzi stromami.

Doplniť sa pravdepodobne nepodarí pôvodne uvažované atraktívne dizajnové prístrešky, ktoré tu navrhla Kancelária Hlavnej architektky, mesto ich totižto nestihlo doprojektovať. Namiesto nich by tu mali byť klasické prístrešky od JCDecaux. Priestor zastávok bude aspoň vydláždený veľkoformátovou betónovou dlažbou.

Dokončenie prác Dopravný podnik predpokladá najneskôr na konci novembra a zatiaľ nie je dôvod predpokladať, že by sa tento termín nemal stihnúť. V rovnakom čase, ako bude dokončená rekonštrukcia Amerického námestia, by mala byť ukončená aj modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály, čo znamená, že ešte v priebehu tohto roka by mala byť v prevádzke celá bratislavská električková sieť.

 

 

V tejto chvíli ešte nie je potvrdené, na akú dobu to tak ostane. Odstránením havarijného stavu Amerického námestia ostane v Bratislave už len jeden úsek v podobne zlom stave – trať na Tomášikovej ulici, smerujúca k Železničnej stanici Bratislava – Nové Mesto – táto sa však zmodernizuje v rámci modernizácie Vajnorskej radiály. Okrem tejto trate zatiaľ v meste nie sú úseky, kde by hrozilo bezprostredné pozastavanie prevádzky.

To však neznamená, že Dopravný podnik nepripravuje ďalšie opravy. Všetko nasvedčuje tomu, že v riešení by mali byť minimálne dva úseky: električková trať na nábreží Dunaja, najmä medzi Mostom SNP a zastávkou Chatam Sofer, a trať v Rači medzi Záhumenicami a Komisárkami. Kým v prípade prvej trate je témou jej možný presun smerom bližšie k promenáde, račianska trať by sa mohla zrekonštruovať v priebehu budúceho roka – najprv ju však treba doprojektovať.

Rok 2021 bude pre ďalší rozvoj električkovej siete v Bratislave kľúčový. Definitívne sa rozhodne o tom, či sa podarí rozbehnúť výstavbu predĺženia Petržalskej radiály, teda druhej etapy Nosného systému MHD. Takisto by sa mali pripraviť podklady pre spustenie modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály, z ktorých sa má jedna rozostavať v roku 2022 (obe naraz sa realizovať nemôžu, keďže by nebolo možné zabezpečiť adekvátnu náhradnú dopravu) – pravdepodobne Ružinovská.

Ak sa však tieto projekty rozbehnúť nepodarí – v prípade Petržalky by sa nemusel stihnúť nutný termín dokončenia v roku 2023 a v prípade Ružinova ide o politický risk – pre električkovú dopravu aj pre Bratislavu to bude veľký problém. Slovenská metropola v posledných rokoch robí mnoho pre zlepšenie úrovne verejnej dopravy, tá však stále nedokáže celkom držať krok s rastúcou mierou individuálnej automobilovej dopravy. Dokončenie projektov ako rýchlostná cesta R7 či diaľnica D4, spoločne s masívnou suburbanizáciou v zázemí mesta, situáciu vnútri Bratislavy nezlepší.

Odpoveďou mesta tak musí byť masívna modernizácia električkovej a železničnej infraštruktúry, ako aj rozvoj nových električkových tratí. Každý stratený rok zvyšuje tlak na bratislavské ulice, čo sa negatívne odráža na úrovni životného prostredia, ako aj kvalite života. Dôsledky nerozhodnosti či neschopnosti veci urýchliť tak môžu uškodiť všetkým.

 

Fotografie rekonštrukcie trate z 12.9.2020. Pozrite si viac vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube