Author photoAdrian Gubčo 23.07.2019 09:45

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Prvá obnova sa týka úseku trate na Americkom námestí medzi Špitálskou ulicou a Blumentálom. Ide o jednu z najstarších tratí v sieti, poslednej obnovy sa dočkala v roku 1977. Starší je už len úsek trate pri Železničnej stanici Nové Mesto (1973).

V rámci komplexnej modernizácie trate na Americkom námestí dôjde k úprave lôžka (spodku) a inštalácii nového zvršku, ktorý bude kombináciou asfaltobetónu a žulovej dlažby, ako aj k rekonštrukcii električkovej zastávky. Tá bude dláždená betónovou dlažbou a bude obsahovať elektronické informačné tabule. Mesto (Dopravný podnik Bratislava) tu bude inštalovať kamenné obrubníky, čo je v súlade s novou stratégiou zvyšovania kvality verejných priestranstiev. V dotyku s parkom na Americkom námestí budú nainštalované štyri nové lavičky.

Predpokladaná hodnota zákazky sú tri milióny eur (bez DPH), najneskôr môžu byť práce ukončené 1.7.2020. Presný harmonogram však ešte zverejnený nebol, celkom možná je realizácia ešte v jesenných mesiacoch tohto roka.

 

Trať na Americkom námestí, ktorá prejde obnovou. Zdroj: Google Maps

 

Druhá pripravovaná rekonštrukcia sa týka časti Račianskej radiály medzi Detvianskou a Záhumenicami, teda úseku o dĺžke 430 metrov. Aj tu je trať v havarijnom stave, naposledy sa dočkala obnovy v roku 1988, po aktuálnych úpravách by sa však mala jej kvalita radikálne zvýšiť.

Podľa portálu iMHD.sk dôjde k úprave koľajového esíčka, zmene typu trate, kde budú pôvodné panely nahradené monolitickou betónovou doskou s pevnou jazdnou dráhou. Realizované budú opatrenia na zníženie hlučnosti, okrem antivibračných rohoží bude časť trate v úseku 106 metrov zazelenená sukulentmi alebo skalničkami. Zvyšok bude pokrytý asfaltovým betónom, priecestia cementobetónom.

Výrazným zlepšením by mali prejsť zastávky, ktoré budú predĺžené, vydláždené a vyvýšené, aby bol zabezpečený lepší prístup do električky (resp. dvoch). Na zastávke v smere do centra bude elektronická informačná tabuľa, blízke okolie dostane estetickejšiu úpravu. Predpokladá sa aj výmena označníkov, ktoré by mali prejsť redizajnom.

Hodnota zákazky je 2,8 milióna eur (bez DPH), inak platia rovnaké podmienky ako pri trati na Americkom námestí. Realizácia sa rozhodne očakáva ešte na jeseň tohto roka.

 

Koľajové esíčko v Rači bude už menej hlučné a estetickejšie. Zdroj: Google StreetView

 

Po ukončení týchto rekonštrukcií sa už bratislavská električková sieť dostane na relatívne dobrú úroveň, ak rátam aj trate, ktoré prejdú v najbližšom období komplexnou modernizáciou – teda okrem zmieňovanej Karloveskej radiály aj VajnorskáRužinovská radiála. Zmodernizovať ešte ostáva trať na nábreží medzi tunelom a Mostom SNP a najmä Račiansku radiálu, ku ktorej by sa však už tento rok mala začať pripravovať projektová dokumentácia.

Modernizácie sú spojené so zvyšovaním komfortu nielen tratí, ale aj zastávok, čo je veľmi pozitívne. Štandardom už je bezbariérová úprava, prítomnosť prístreškov a elektronických informačných tabúľ, ako aj väčšia šírka a miestami výška zastávok. Dizajnovo-architektonická úroveň zatiaľ nie je vysoká, hoci DPB už redizajnom označníkov očividne smeruje k zmenám aj v tejto oblasti. Vhodná by bola kooperácia s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), ktorý má svoju sekciu súťaží a podobné zadanie by bolo viac než ideálne.

Najvýznamnejšou témou súčasnosti sa stáva ďaší rozvoj električkovej siete v podobe jej rozširovania. Najbližšie k realizácii je predĺženie Petržalskej radiály, ktoré by malo prebehnúť medzi rokmi 2021 a 2023. Okrem toho mesto tvrdí, že pripravuje aj predĺženie Ružinovskej radiály smerom k budúcemu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov, prípadne predĺženie Dúbravskej radiály k TIOPu Lamačská brána (Bory) a do novej štvrte Bory.

Enormne dôležitý je však rozvoj siete v lokalite nového centra mesta v štvrti Nivy. Keďže v minulosti sa v tomto smere nič neudialo, museli k návrhu pristúpiť samotní developeri, konkrétne J&T Real Estate, ktoré má záujem podieľať sa na výstavbe trate cez Pribinovu a Košickú ulicu. Toto riešenie by ideálne obslúžilo development Eurovea City, v rámci ktorého sa očakáva vznik tisícok bytov a desaťtisícov metrov štvorcových kancelárskych a obchodných plôch, ako aj ďalšie nové projekty. Hlavné mesto aktuálne posudzuje varianty vedenia trate, stanovisko má byť známe na jeseň tohto roka.

Kombinácia hustej siete električkových tratí a využitia potenciálu železníc je budúcnosťou dopravy v Hlavnom meste Slovenska. Jednotlivým tratiam tak musí byť venovaná maximálna pozornosť a ich úroveň musí byť špičková. Iba tak sa z električiek stane skutočne viac než plnohodnotná alternatíva voči individuálnej automobilovej doprave, čo je mimoriadne silný verejný záujem.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube